~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

           Etiniam-intuityviam intratimui (EII) - pirmoje prioritetų hierarchijos vietoje stovi žmogiškosios etikos ir moralės klausimai (santykių etika – bazinė funkcija). Visa jo kūryba užpildyta naujų, tobulesnių žmonių tarpusavio santykių formų ieškojimu. EII stengiasi būti dėmesingas kiekvienai asmenybei, kadangi ji jam atrodo ištisas pasaulis, indas, kuriame greta gražių dalykų tarpsta grubumas, pyktis ir neapykanta. EII tipas – tai dvasinis ir moralinis ganytojas, globotojas nepriklausomai nuo amžiaus. Jo ieškoma “paverkti ant peties” kada nutinka bėda arba sieloje draskosi katės. Keliaudami keliu nuo supratimo link atleidimo, EII atstovai įgyvendina savo pašaukimą.

(Iš Prokofjevos, Kuzminos straipsnio "Dostojevskis")

 

Programinė funkcija:  (R)

Santykių etika

Kūrybinė funkcija:  (I)

Galimybių intuicija

      Harmonija su savimi ir aplinkiniais – pagrindinis EII siekis. Jis kaip niekas kitas supranta „iki kiek galima eiti“, nepakenkiant  tarpasmeniniams santykiams, jausmams. Tačiau EII santykių sferoje gali būti ne tik taikūs, bet ir labai reiklūs, priekabūs. EII puikiai numato santykių vystymąsį, žino, kuo galima pasikliauti, o kieno derėtų pasisaugoti. Aplinkiniams gali susidaryti įspūdis, kad EII - abejingas savo interesams, nes stengiasi su visais palaikyti gerus santykius. Dėka EGO bloko derinio + EII mano, kad santykiai turi vystytis natūraliai, be kontrolės ir savininkiškumo pabrėžimo.

      EII pasižymi nuovokumu, geba numatyti įvairius reiškinius. Iš anksto numato, kokiais scenarijais gali rutuliotis santykiai ir nori kitus žmones apie tai įspėti. Sugeba įžvelgti absurdiškumą įvairiose situacijose. Mėgsta savitai perteikti pastebėjimus, atkreipti dėmesį į, regis, beprasmiškus dalykus. Dėka , numato paslėptas, nutylėtas ar netiesiogiai išreikštas mintis, ypač santykių srityje. Matydamas daug variantų, gali ilgai svarstyti, kurį iš jų geriau pasirinkti, bet taip ir neprieiti išvados. Kartais stengiasi pamatyti net ir tai, ko realiai nėra, taip susikurdamas iliuziją ir ja gyvendamas. 

 Skaudžioji funkcija:  (F)

Jėgos sensorika

 Rolinė funkcija:  (L)

Struktūrinė logika

      EII nepasitiki savo jėgomis, nuolat dvejoja prieš priimdami svarbų sprendimą. Vengia konfrontacijos, dažniausiai lieka nuošalyje, net jei aplinka jiems ir pažįstama. Susiduria su dideliais sunkumais ir abejonėmis, atrodytų, visai paprastose gyvenimiškose situacijose. Nuolat jaučia baimę, kad kažkas privers daryti ką nors netinkamo ar pasielgs prieš jų valią. Dėl šios baimės ir saugumo poreikio gali duoti neadekvatų atsaką iššaukiančiai besielgiantiems asmenims – susimušti, pasišalinti ir nebegrįžti, vengti žmogaus, kuris atrodo pavojingas.

      EII tipo atstovai stengiasi būti skrupulingais ir atidžiais, ypač jei yra įpareigoti taip elgtis. Nemėgsta veikti spontaniškai, gerai neapgalvoję veiksmų. Nori kuo daugiau sužinoti apie bet kokį artėjantį įvykį. Griežtai laikosi priimtos tvarkos ir to paties tikisi iš kitų. Aplinkiniams EII gali atrodyti pernelyg lakoniški ir susikaustę. Domisi loginiais reiškiniais, noriai dalinasi pastebėjimais. Tačiau pirmenybę teikia ne formaliam, bet draugiškam bendravimui. Gali aiškiai ignoruoti ar nutylėti kai kuriuos loginius faktus - kad tik nepakenktų santykiams, nenuviltų žmogaus (programinė ).

 Aktyvacinė funkcija:  (S)

Pojūčių sensorika

 Sugestyvinė funkcija:  (P)

Dalykinė logika

      EII labai vertina kitų žmonių rūpestį jų sveikatos, komforto ir fizinės harmonijos atžvilgiu. Jautriai reaguoja į negalavimus, greitai pastebi, jei kas nors negerai, tačiau savarankiškai veiksmų imasi retai. Neretai būna asketiški – atsisako malonumų, nerūpestingo gyvenimo būdo (ir dėl ). EII tipo atstovui svarbu jaustis patogiai, neapsikrovusiam smulkmenomis. Nemėgsta detalaus aptarinėjimo sensoriniais klausimais, nes, jo nuomone, dažniausiai tai yra bereikalingas tuščiažodžiavimas.  

      EII nelengva pačiam pasirūpinti dalykiniais reikalais. Tikisi pagalbos iš aplinkinių ir noriai mokosi iš kitų dalykinių sprendimų priėmimo. Pinigų atžvilgiu labai atsargus, kartais per daug taupus. Iš kitos pusės – EII kategoriškai vengs  pasireiškimo, kuris „nusižengia“ programinei . Tai yra - aferos, machinacija ir panašūs dalykai kategoriškai smerkiami. Pinigai turi būti uždirbami sąžiningai, rodant sugebėjimus, kuriais nenusižengiama etinėms normoms.

 Ribojančioji funkcija:  (E)

Emocijų etika

Demonstratyvinė funkcija:  (T)

Laiko intuicija

      EII nemėgsta aplinkiniams primesti savo nuotaikos. Bet, esant poreikiui, lengvai prisitaiko – gali kartu pasidžiaugti, gali ir paliūdėti. Vengia kalbų apie savo nuotaiką, savijautą. Neretai laikomas paniurėliu, kadangi viduje sunkiai atsikrato neigiamų emocijų. Mano, kad kiekvienas žmogus turi teisę pergyventi kylančias emocijas, tačiau jomis piknaudžiauti nedera.  Demonstratyvi patetika, jausmų vaidyba siekiant emociškai paveikti kitą žmogų, jo požiūriu, yra nepateisinama. 

      EII visada stengiasi numatyti  besikeičiančią įvykių eigą. Neigiamai žiūri į savavališkai vėluojančius, nesilaikančius susitarimų laiko atžvilgiu. Gerai pastebi, kiek žmogaus pažadai laikui bėgant pasiteisina ir kiek pasirodo esą melagingi. Jaučia, su kuo galima planuoti ilgalaikius susitarimus. Perspėja aplinkinius apie galimus pavojus. Paprastai laikosi nuoseklios tvarkos, linkęs planuoti. Chaotiškumas jį išbalansuoja, tokiu atveju gali visai apleisti darbus ir laukti palankesnio laiko jiems atlikti.

 

Tarptipiniai santykiai: 

Tapatūs:

EII

Veidrodiniai:

IEE

Konfliktiniai:

SLE

Kontrolė (+):

ILE

Papildymas:

LSE

Dalykiniai:

LII

Super-Ego:

LSI

Kontrolė (-):

SEE

Pusiau papildymas:

LIE

Giminiški:

ESI

Gesinimas:

EIE

Užsakymas (+):

SEI

Aktyvacija:

SLI

Miražiniai:

ESE

Kvazi-tapatūs:

IEI

Užsakymas (-):

ILI

 

 

 


Informaciniai šaltiniai:

http://www.socioniko.net/rus/index.php/dostoevskii/129-dostoevskij-prokofeva-kuzmina

   
FacebookTwitterStumbleuponGoogle BookmarksNewsvineLinkedin
© www.socion.lt