Dostojevskis. Moters portretas.

Tylios, nuoširdžios, netgi nuolankios – tokie epitetai ateina į galvą, kada kalba pasisuka apie DOTOJEVSKIO tipo merginas. Veide dažnai išsišovę platūs skruostikauliai, dailus smakras ir didelės, spinduliuojančios akys. Būna ir siauraveidės, labai jaunatviškos iki pat senatvės. Šio tipo atstovių žvilgsnis minkštas ir atjaučiantis. Neįkyri, geranoriška šypsena dažnai ir ilgam užsibūna jų veide. Ši mergina visada pasirengusi išklausyti ir palaikyti kitus, o jeigu prireiks, suteikti tylų nuraminimą ir įkvėpti viltį.

Šio tipo moterys labai moteriškos ir delikačios, kuklios ir netgi drovios. Tačiau tai nereiškia, kad jos neturi charakterio. Visai ne. Joms būdinga ypatinga, švelni, stoiška maniera priimti visas negandas ir likimo smūgius.

Jų kūnas gana efemeriškas, dažnai pasitaiko lengvas susikūprinimas. Rengiasi jos gana kukliai, stengiasi tarsi neatkreipti į save ypatingo dėmesio. O su amžiumi apskritai pradeda rinktis daugiausia ką nors tamsaus ir nepastebimo.

Mokyklinis gyvenimas leidžia joms jau nuo vaikystės metų pradėti ugdyti savyje paklusnumą ir stropumą. Tai tylios, stropios mergaitės, kurios niekada neprieštarauja mokytojams. Ir netgi jei joms neteisingai rašomi pažymiai, jos neniurzga, paaiškindamos sau situaciją kaip nors taip, kad dėl to nenukentėtų mokytojo autoritetas.

Klasėje ši mergina dažniausiai turi porą geriausių draugių, su kuriomis per pertraukas stoviniuoja prie sienos ir tyliai pusbalsiu, oriai aptarinėja visus mokyklos gyvenimo įvykius. Ji nemėgsta liežuvauti, stengiasi viską vertinti objektyviai, kad nebūtų nei kaltųjų, nei nuskriaustųjų. Tai viena pačių padoriausių mergaičių klasėje.

Humanitariniai polinkiai šio tipo mergaitėms pasireiškia labai ryškiai. Jos puikiai orientuojasi visų literatūros kūrinių, kuriuos mokosi pagal programą, herojų asmeninio gyvenimo peripetijose ir rašo geriausius klasėje rašinėlius. Be to, jos daug skaito šalia programos, pačios rašo eilėraščius ir prozą, ko pasekoje jų charakteris įgauna stiprių romantizuotų bruožų. Tai, iš tikrųjų, vienos pačių svajingiausių merginų klasėje.

Sportu užsiiminėti šio tipo atstovės dažniausiai nemėgsta. Tačiau vaikystėje ir jaunystėje joms patinka šokti. Šis užsiėmimas atitinka jų romantišką, lyrinę nuotaiką. Beje, dažniausiai, pirmenybė atiduodama pramoginiams arba klasikiniams šokiams.

Į aukštąją mokyklą DOSTOJEVSKIO tipo merginos įstoja visada, kadangi mokykloje mokosi gerai, dažnai baigdamos ją aukso medaliu, ir apskritai egzaminatoriams sudaro patį puikiausią įspūdį savo nuostabiu išsilavinimu, mokėjimu oriai laikytis, tyliu balsu ir geromis žiniomis. Tačiau būtų geriau, jeigu ši mergina sau pasirinktų humanitarinę sritį, negu eitų mokytis inžinerijos.

Jeigu jūs pagalvojote, kad šio tipo merginos niekada nesilinksmina kompanijose, tai suklydote. Bet kompanija turi būti sava, kur ją pastebi, myli ir vertina. Ten ši tyli gėlelė išsiskleidžia visu savo grožiu tiesdamasi į draugystę, meilę ir geras, šiltas linksmybes. Atminkite, kad ji nepasiliks draugauti su tais, kurie šalia jos keikiasi arba piktnaudžiauja alkoholiu. Ji turi savus, beje gana aukštus reikalavimus aplinkiniams. Vyras, apie kurį jinai svajoja, turi būti teisingas, patikimas, sumanus ir pasitikintis savimi.

Kada mergina DOSTOJEVSKĖ taps jūsų žmona, žinokite, kad namuose pas jus dabar gyvena tylusis angelas. Beje, jis turi taip smarkiai išvystytą pareigos jausmą, kad neims šlykštėtis, jog reikia, valyti, skalbti ir gaminti maistą. Žinoma, gaminti ji nemėgsta, ne tame mato savo pašaukimą. Tačiau ji niekada nepaliks savo namiškių be maisto. Ir jeigu kas nors iš šeimos narių bus toks aikštingas, kad norės valgyti tiktai šviežiai pagamintą maistą, ji gamins tris kartus per dieną. Taip jau ji sutverta.

Ji taip pat rūpinasi savo artimųjų sveikata, ir todėl uoliai į specialų sąsiuvinį (kurį saugos visą gyvenimą) užsirašinėja ne tiktai kulinarinius receptus, bet ir žolių nuovirų, o taip pat pačių būtiniausių medikamentinių priemonių sudėtis, kurių gali prireikti sergant tomis ar kitomis ligomis.

Ne tiktai vyras, bet ir abiejų pusių tėvai, ir vaikai bus apdovanoti jos šiltu dėmesiu. Ji visiems suras laiko, galimybes padėti, o taip pat pasakys malonius žodžius pasitaikius progai. Ji užsiiminėja su vaikais. Beje, tą su malonumu daro visą gyvenimą. Ji žino viską apie jų dvasios sandarą, apie jų vidinio pasaulio problemas, domisi tuo, kad jie gerai mokytųsi, stengiasi visapusiškai vystyti jų gabumus, auklėja juos švelniai, bet atkakliai. Tačiau jai sunku priimti rimtus sprendimus, kuomet reikia surasti vaikui mokyklą  arba parinkti jam universitetą. Vis dėlto, tai susiję ne vien su vaikų problemomis. Taigi geriausia bus jei prisiimsite sau rūpestį nustatant svarbiausias jūsų šeimos vystymosi gaires. Ji su malonumu jums paklus.

Iš gyvenimo: "Kai perskaičiau E. Berno "Žaidimus, kuriuos žaidžia žmonės", susimąsčiau, o kokia gi pasaka atitinka vaikystėje mano gyvenimo scenarijų? Ir prisiminiau, kad kai buvau maža, tai mano mylimiausia pasaka buvo apie princesę, kuriai nieko nereikėjo daryti, todėl kad stebuklų pagalba viskas aplink ją pasidarydavo savaime. Štai ir aš svajojau būtent apie tai, kad ateitų kažkas ir apdarytų viską, ko reikia, o man visą gyvenimą nieko daryti nereikėtų".

Beje, ši tyli, šilta, namų moteris – viena pačių paklusniausių žmonų. Ji myli savo šeimą tolygia, šildančia meile. Tačiau stebėkite, kad visi jos sielos resursai nebūtų išeikvoti draugėms, kurios eksploatuoja jūsų žmoną kaip psichoterapeutę. Pati jinai joms, žinoma, niekada neatsakys. Iš užuojautos ir gailesčio. Todėl bus teisinga, jeigu paimsite reikalą į savo rankas ir truputį apribosite srautą norinčių iš jos gauti psichoterapeutinį seansą ir naudingą patarimą.

Šio tipo moterys visada gerai pasirodo bet kuriame darbe. Jos geranoriškos ir atsakingos, niekada nekelia skandalų ir nieko nereikalauja sau, tikėdamosi, kad anksčiau ar vėliau bus pastebėtos ir įvertintos. Jos taip pat sąmoningai vengia dalyvauti intrigose, liežuvauti ir aptarinėti ką nors už jo nugaros.

Iš jų gaunasi puikios mokytojos, redaktorės, korektorės, bibliotekininkės, psichologės. Jos geros visur, kur reikia parodyti kantrybę ir atjautą žmonėms. Būna atvejų, kada jos dirba netgi inžinierėmis, bet, pagal jų pačių vertinimą, šis darbas joms neatneša ypatingo pasitenkinimo. Vis dėlto, kadangi joms visada būdingas stoiškumas, jos tuo nesiskundžia.

 


Liubov Beskova
Vertė: Audronė Liepa

Versta iš: http://www.socioniko.net/rus/index.php/dostoevskii/107-dostoevskij-beskova-zhenskij-portret

   
FacebookTwitterStumbleuponGoogle BookmarksNewsvineLinkedin
© www.socion.lt