Robespjeras. Vyro portretas.

Liesas, pasitempęs ir truputį susikūprinęs, korektiškasis ROBESPJERAS daro malonų įspūdį. Šio tipo vyrai dažnai turi dideles žydras akis, blyškų veidą, plonus, ne pernelyg tankius, bet kartais vešlius plaukus. Jų stilius – minkšti megztiniai ir gerai išlygintos kelnės, nors ir kostiumai taip pat tarsi sukurti jiems. Teikia pirmenybę tiktai trumpiems plaukams.

Būdamas intelektualus žmogus, pasinėręs į save ir truputį išsiblaškęs, ROBESPJERAS elgiasi švelniai ir atsargiai. Jeigu jis mums palankus jo akys tampa geros ir jaudinančios, o lūpose pradeda žaisti nuginkluojanti šypsena.

Didžiąją laiko dalį ROBESPJERAS yra užimtas svarbiais reikalais ir protingomis mintimis, ir todėl dažniausiai pasinėręs į save. Bet jeigu jam yra su kuo pabendrauti, jis pražysta, darosi šnekus ir artistiškas, pasakoja juokingas istorijas, juokauja, apskritai, elgiasi gyvai.

Nuo pat ankstyvojo amžiaus mažasis ROBESPJERAS rodo puikius sugebėjimus. Jo analitinis protas veržiasi linki žinių. Jis mėgsta skaityti, interpretuoti ir sisteminti viską, kas patenka į jo galvą.

Šio tipo vaikai protingi, apsiskaitę, eruditai, ir į mokyklą vaikšto tam, kad mokytųsi ir gautų žinių. Dažniausiai, jie turi gerą atmintį ir puikius sugebėjimus suprasti medžiagą, sustruktūrindami ją savo talentingoje galvoje. Šio tipo berniukai demonstruoja puikius gabumus tiksliesiems ir gamtos mokslams. Dar daugiau, juos domina pats pažinimo procesas. Tam jie turi viską kas būtina: susidomėjimą dalyku, enciklopedinį protą ir discipliną. Būtent šie vaikai dažnai baigia mokyklą aukso medaliu, laimi įvairių dalykų olimpiadose, atnešdami garbę klasei ir mokyklai.

Su kitais vaikais ROBESPJERAI paprastai geranoriški ir delikatūs, stengiasi palaikyti tolygius santykius, vengdami konfliktinių situacijų, ypač tokių, kur gali būti paleisti kumščiai. Jiems užvis mažiausiai patinka spręsti ginčytinus klausimus jėgos priemonių pagalba.

Jeigu ROBESPJERAS užsiiminėja sportu, tai, greičiausiai, pasirenka tokias rūšis, kurios susiję su greičiu. Dažniausiai, tai bėgimas, kartingai, kartais bandmintonas arba deltaplaneriai. Komandiniai žaidimai jį domina ne per daugiausiai dėl jėgos kovų, kurios, vienaip ar kitaip, kyla varžybų aikštelėje. Tačiau apskritai ROBESPJERĄ žymiai labiau domina idėja vystyti savo akiratį, negu fizinius duomenis.

Būti kompanijoje su ROBESPJERU – vienas malonumas. Jis nuostabus kavalierius, galantiškas, šmaikštus, šnekus. Grakščiai ir lengvai jis su malonumu palaiko kitiems nuotaiką kalambūrų, juokų ir anekdotų pagalba, mielai šoka, mielai kvailioja.

ROBESPJERAI neabejingi moterims, su malonumu pažindinasi ir palaiko santykius. Jie moka patikti, kadangi neturi agresyvumo, draugiški, gerai išauklėti ir protingi. Kilniomis savo manieromis ir delikatumu vyras ROBESPJERAS paprastai daro truputį nešiuolaikiško, kartais akademiško žmogaus įspūdį. Merginimosi procese jo išrinktoji greitai pastebės, kad tai atviras, romantiškas ir svajoti linkęs vyras.

Bet jeigu jūs nusprendėte užkariauti šio intelektualo širdį, pasiruoškite gana aktyviam ir ryžtingam elgesiui. Jausmų azartas taip pat pageidautinas. Juk kaip tik šių bruožų trūksta jūsų išrinktojo charakteryje. Vienu žodžiu, nedvejokite: visa tai ras atgarsį jo širdyje.

Šio tipo vyrai retai būna pavydūs. Paprastai jie didžiuojasi savo draugėmis ir būna visiškai patenkinti, jeigu jų moteris patinka ne tiktai jiems, bet ir kitiems.

Šalia viso savo išorinio minkštumo ROBESPJERAS - gana patikima būtybė. Jis - atsakingas, tvarkingas ir pareigingas žmogus, nors, pasitaiko, ne visada linkęs užbaigti nuobodžius, jo nuomone, darbus. Jis vengia daryti tai, ką laiko netikslingu. Pakylėtas, romantiškas požiūris į gyvenimą šio tipo atstovams puikiai dera su apdairumu ir blaiviu protu. Apskritai, nebūdamas godus, ROBESPJERAS visada linkęs į protingą ekonomiją.

"Mintis apie tai, kad man teks važiuoti mašina per visą miestą sutikti tėvus į Domodiedovo aerouostą, man nemaloni. Kai pagalvoji, kad už parkavimąsi reikia sumokėti 50 rublių už valandą… Ir pinigai tarsi nedideli, tačiau kažkokia nuoskauda. Aš nemėgstu mokėti už orą. Be to dabar iš ten iki Maskvos važinėja specialus traukinys-ekspresas – mano nuomone, visai neblogai. Jie dar greičiau atvažiuotų".

Laikas nuo laiko tvarkingajį ROBESPJERĄ, gyvenantį pagal planus ir tvarkaraščius, užpuola tikri avantiūrizmo priepuoliai. Tada jis netikėtai (taip atrodo iš šalies) atitrūksta iš vietos ir keliauja, pavyzdžiui, į tolimas šalis – apsigyventi arba su tikslu pakeliauti. Išvažinėti elektriniais traukiniais visą Europą – jam gana normalus uždavinys. Beje, vien mintis apie tai, kaip jis gali realizuoti šį sumanymą ir kiek dėl to sutaupys, jau sušildo jį.

Iš ROBESPJERŲ gaunasi geri, rūpestingi vyrai ir tėvai. Su retomis išimtimis jie daugiausia linkę į šeimyninį gyvenimą. Moka uždirbti pinigus, vertina namų židinio šilumą, švarą, tvarką, būna dėkingi už rūpestį iš artimųjų pusės. Juos reikia prižiūrėti maitinti, slaugyti, kada serga. Jiems tai būna ypatingai malonu. Jeigu ROBESPJERU nesirūpinama, jis liesėja, atrodo alkanas, apleistas ir nelaimingas, nors pats šito netgi nepastebi.

Namuose šio tipo vyrai elgiasi švelniai, truputį pasyviai, reaguoja į namiškių prašymus. Jie nėra tingūs, be to siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. ROBESPJERAS neatsisakys ir vaikus prižiūrėti, ir drabužėlius skalbti, ir į parduotuvę nueiti. Ko jis nepakenčia, tai šito grubaus spaudimo, netakto ir agresyvaus įžūlumo iš jam artimų žmonių pusės. Būdamas prieš visa tai bejėgis, situacijose, kur jis negali išvengti agresijos, gali pasinerti į save, nutraukdamas bet kokį kontaktą su skriaudėjais ištisas savaites ar mėnesius.

Apskritai, ROBESPJERUI patinka idėja turėti daug vaikų. Šio tipo vyrai pasižymi gerai išreikštais tėviškais jausmais vaikams. Jie myli savo vaikus, nuoširdžiai prie jų prisiriša, nors kartais ne per daugiausia su jais užsiima, jeigu rimtai įsitraukę į mėgstamą darbą.

Turėdamas išvystytą teisingumo jausmą, šio tipo tėvas retai baudžia vaikus, stengdamasis nesigriebti disciplinos priemonių, o, pirmiausia, apeliuoti į jų protingumą. Jeigu reikia, jis niekada neatsisakys padėti vaikams ruošti pamokas. Medžiagą aiškina labia gerai, aiškiai ir suprantamai. Daro tai be susierzinimo, švelniai ir kantriai.

Kartais būna kontroliuojantis ir pernelyg smulkmeniškas savo pamokymuose, kuomet pradeda mokyti vaikus gyventi protingai. Mėgsta pakalbėti apie tai, kaip teisingai kurti santykius su žmonėmis, kaip rodyti jiems pagarbą, kad išvengti grubumo ir prievartos iš jų pusės. Kartais būna griežtas ir principingas, reikalaudamas iš savo atžalų vykdyti tam tikras jiems nustatytas taisykles, o taip pat reikalaudamas tvarkos ir sąmoningo elgesio.

Ne tiktai iš vaikų, bet ir iš suaugusių žmonių ROBESPJERAS laukia, kad jie elgsis protingai, laikydamiesi išmintingų bendražmogiškų taisyklių. Jis norėtų, kad kiti bandytų suprasti tai, kas vysksta aplink, analizuotų faktus ir darytų iš to išvadas. Dažnai būna nusivylęs, kada susiduria su neapdairumu, neapgalvotais veiksmais, paviršutiniškais vertinimais, blogai pagrįstomis ir neapgalvotomis idėjomis.

Darbe esant tam tikram išsilavinimo lygiui ROBESJERAS pajėgus atlikti bet kokius uždavinius, nors labiausiai jį traukia vis dėlto mokslinė-tiriamoji veikla. Tačiau ilgai pasilikti vienoje ir toje pačioje vietoje, kada visiems uždaviniams atlikti daugiau nebereikia jokio minties darbo, jam neįdomu. Todėl, išsėmęs visas galimybes įsisavinant tą ar kitą veiklą, jis su malonumu išeis dirbti į kitą vietą, kur bus įdomiau.

Su bendradarbiais ROBESPJERAS tolygus ir geranoriškas. Stengdamasis prie žmonių prieiti teisingai ir objektyviai, jis stengiasi nieko neaptarinėti, nelinkęs kam nors daryti išimčių, turėti numylėtinių.

Tai, dažniausiai, geras viršininkas. Jis protingas, o požiūriu į žmones demonstruoja nešališkumą ir humanizmą. Kartu ROBESPJERAS – subtilus diplomatas. Jis veikia tikslingai, kalba toli gražu ne viską, ką žino, daug ką nutyli. Jeigu darbe sudėtinga situacija, pavyzdžiui, vyksta kova už valdžią, jis lengvai apskaičiuoja kitų užkulisinius veiksmus, numato priešiškus ėjimus, apskaičiuoja priešininko galimus motyvus ir poelgių pasekmes.

Santykiai darbe dažnai jam atrodo kaip gana sudėtingas nėrinių raštas, kuriame susipina kitų žmonių interesai, jų pikti ketinimai, o taip pat galimi veiksmai, kurių jie gali imtis vienomis ar kitomis aplinkybėmis. ROBESPJERAS bando viską apskaičiuoti ir numatyti, kad nepatektų po smūgių kruša. Tai besisaugantis ir atsargus žmogus, kuris praktiškai niekada nedaro neapgalvotų poelgių, nekerta iš peties.

Tiesa, kartais jis gali sau leisti protestuojančias elgesio formas. Kada jo interesai pasirodo neteisingai pažeisti, jis pradeda rodyti griežtą principingumą ir nenuolaidumą.

Užtat namų aplinkoje savo artimųjų arba draugų kompanijoje, ROBESPJERAS suminkštėja, atsipalaiduoja ir tampa linksmas, šaunus, švelnus ir visiškai naminis.

 


Liubov Beskova
Vertė: Audronė Liepa

Versta iš: http://www.socioniko.net/rus/index.php/robesper/285-robesper-beskova-muzhskoj-portret

   
FacebookTwitterStumbleuponGoogle BookmarksNewsvineLinkedin
© www.socion.lt