Napoleonas (Gorenko, Tolstikov)

Noriu!

SEE visuomet ko nors nori. O jeigu jau ko nors nori, būtinai tai ir gaus. Na, jei to negalima gauti, tai nusipirks. Jei negali nusipirkti – išsimainys. Kaip ten bebūtų, norimas daiktas bus jo.

SEE nori ne bet ko, bet paties geriausio, gražiausio, kad visi jam to pavydėtų.

O aš to ir neslepiu.

SEE tipo vaikas – tai stipri, valdinga figūra. Septynerių metukų mergaitė savo gimdytojams pridaro daugybę problemų: ji mušasi su visais vaikais, kurie tik jai prieštarauja. Ir svarbiausia, ji nugali net peštynėse su berniukais. Šio tipo vaikas nepasiduos, kai yra skriaudžiamas jis pats, arba jo draugai. SEE nerodo savo silpnumo, nuo pat mažens neverkia matant kitiems žmonėms.

Kuo man sudėtingiau, kuo blogiau – aš visvien būsiu lyg styga. Aš niekada neverksiu, nešauksiu.

Taip pat jam nepatinka, kuomet verkšlena kiti.

Aš nemėgstu mėmių.

SEE nepakenčia vienatvės. Be žmonių jis tarsi dūsta. Jeigu vaikystėje jam nėra pakankamai bendravimo su žmonėmis, yra nemaža tikimybė, kad suaugęs jis turės psichologinių problemų. Jis labai mėgsta eiti į svečius, dalyvauti šventėse, dideliuose žmonių susibūrimuose, kviesti į namus savo draugus ir pažįstamus.

Dar jam labai patinka valdyti žmones, tiksliau pasakius, tai tarsi yra jo kraujyje. Jeigu SEE užima viršininko poziciją – absoliučiai visi privalo būti jam pavaldūs. Tuomet jis pats yra ramus ir patenkintas gyvenimu. Priešingu atveju jis nemoka dirbti. Jeigu kas nors nusikalto, tai šiam taip paprastai nesibaigs. Tas žmogus bus nubaustas taip, kad „kitiems net nekiltų noras prasikalsti“.

Mušk savus taip, kad drebėtų svetimi.

Taip būna tuomet, kai SEE - viršininkas. Kasdieniniame gyvenime jis švelnus, delikatus, ramus. SEE neparodo savo neigiamų emocijų žmonėms, juk kažkam dėl to gali pasidaryti neramu, negera.

Kai kurių šio tipo atstovų gyvenime tėra tik du dalykai, apie kuriuos svajojama – tai pinigai ir valdžia kitiems. Link jų jie bėga įvairiais keliais, nesišlykšti niekuo, kas tik leidžia pasiekti šiuos tikslus.

SEE negalima įtikinti atsisakyti savų tikslų, tačiau galima paskatinti pakeisti tuos tikslus patrauklesniais ir sunkiau pasiekiamais. Jis pats sau užsibrežia pasiekti tik realius ir asmeniškai geidžiamus uždavinius.

Jei tik pamatau, ko noriu, pradedu spyriotis.

Na žinoma, kaipgi kitaip. Juk visos priemonės galimos, netgi melas. Nors jis melo nemėgsta, tačiau vistik pripažįsta jo egzistavimą (juk yra etikas). Gali ir vagiliauti, pataikauti, flirtuoti. Juk, jeigu bet kokiomis aplinkybėmis sugebės pasiekti savo, jis visvien bus laimėtojas, ir jo visai nedomina, ką apie tai pagalvos kiti. Svarbiausia – ką galvoja jis pats.

Išvijau tave, išvijau, bet kas gi čia nusikalstamo?

Jam labai gerai išeina pasiekti savo, manipuliuojant kitais žmonėmis ir jų nuomonėmis. Tai SEE visiškai nesudėtinga, netgi malonu. SEE dažnokai tampa „chameleonu“. Tai jam labai patinka.

Aš tuo netgi... kaip čia pasakius... didžiuojuosi.

Jis supranta, kokiu jį nori matyti kiti žmonės, todėl gali atitinkamai prisitaikyti (tapti geru, ramiu, švelniu, pavojingu, piktu ir t.t.). Tačiau absoliučiai prie žmonių nesitaikys – visgi mano, kad jiems reikia ir vadovauti.

Jis labai mėgsta gražiai, ekstravagantiškai rengtis. SEE mergaitės plaukus gali dažyti tai žalia, tai violetine spalva – siekiant didesnio efekto.

Žinoma, juk aš beprotis.

Ten, kur jis – nuobodulio nebūna. Jis niekam neleidžia liūdėti. Negailestingas ramybės drumstėjas

Ne tas žodis - detonatorius.

Bet jei neįmanoma išjudinti kompanijos, jei visi griežti, rimti, užsigalvoję (pavyzdžiui, mokslinė fizikos konferencija - užklydo jis ten per klaidą, kokia nelaimė!), tai SEE puola į neviltį. Jam pasidaro labai nuobodu ir norisi kuo greičiau iš ten ištrūkti. Juk jam labai nelengvai pasiduoda tikslieji mokslai. Negali pakęsti loginių apmąstymų, juk tuomet aplink vien nuobodybė ir šaltumas.

SEE simpatijos ir antipatijos labai dažnai kaitaliojasi vietomis. Jo nusiteikimas kitų žmonių atžvilgiu priklauso nuo to, kaip jie elgiasi. Jeigu su kuo nors susiginčys, greitai pergyvens konfliktą ir pamirš apie tai.

Turi daugybę pažįstamų, tačiau pasitiki tik artimiausiais ir patikrintais draugais, kurių nedaug.

Suaugusiam SEE patinka rimti, nekalbūs, turintys aukštąjį išsilavinimą ir šiek tiek išoriškai rūstoki žmonės. Gali atvirai parodyti pasibjaurėjimą nemaloniais ir kvailais asmenimis. Mėgsta būti lyderio pozicijoje. Jam reikėtų turėti bent vieną tiesioginį pavaldinį.

Ir vis tiek, būsiu aš geresnis už visus!

Labai mėgsta kompanijas ir vakarėlius. Juose sugeba atsirasti dėmesio centre, pritraukdamas į save nuostabos kupinus žvilgsnius (priešingos lyties). Mėgstamiausios pokalbių temos – literatūra, menas, kinas... ir asmeniniai pasiekimai.

Nemėgstu kompanijos, kurioje vienintelė pokalbių tema - juokai. Nuo ilgų, tuščių pokalbių, apkalbinėjimų greitai pavargstu.

Dievina komfortą, turtą, gerą gyvenimą. Vertina keliones, ypač į užsienį. Poilsis turėtų būti malonus, su patogumais, ekskursijomis, bet tik jau ne paprasčiausias gulėjimas pliaže. Mėgsta brangius restoranus, prestižiškus kostiumus ir automobilius.

Mėgstu orchidėjas, nepakenčiu rožių ir ramunių.

Apranga turi būti elegantiška ir klasiška. Įsitikinęs, kad elgiasi ekstravagantiškai, bet skoningai. Mėgsta ryškiai prisotintas spalvas, dažnai juodą ir raudoną. Tiesa, kartais (ypač jaunystėje) SEE gali persistengti su iššaukiančiu įvaizdžiu ir pasirodyti vulgariu.

Negaliu ilgai nešioti vieno ir to paties, mėgstu įvairius rūbus ir avalynę.

Moka sakyti komplimentus, suranda būtent tuos žodžius, kurie malonūs pašnekovui. Moka įtikti ir apžavėti. Tuo nauojasi savo labui. Bendraudamas sėkmingai naudoja flirtą.

Mėgsta pasirodyti viską žinančiu ir kompetetingu visose srityse, tačiau sielos gilumoje nėra itin užtikrintas savo žiniomis. Nemėgsta, kuomet jį pamoko, taiso kalbą, kritikuoja jo logiką. Jeigu pašnekovas pradeda kalbėti nesuprantamai, įmantriai, nustoja jo klausytis. Kuomet pats ką nors pasakoja, gali lengvai nukrypti nuo temos. Ilgai kalbėti apie kažką vieną negali. Kiekviena nauja mintis nukreipia jį į šoną nuo aptarinėjamos temos.

Sausa, apskaičiuota logika labai trukdo jam gyvenime. Ji užmuša jo spontanišką kūrybingumą, etinį žaismą – tai, kuo jis yra ypatingai stiprus.

SEE labai daug laiko praleidžia dirbdamas. Vertina praktinę veiklą. Labai nesinori pradėti naują darbą, kuomet dar neaišku, kaip seksis toliau. Jei pirmieji etapai atliekami sėkmingai, visą kitą užbaigia entuziastingai. Mėgsta prisigalvoti ką nors naujo, tačiau tai pradėti jam visuomet esą sudėtinga, o užbaigti – labai paprasta. Mėgsta suplanuoti savo darbą, nenori atlikti jo stichiškai, tačiau ne visada išpildo savo planus. Pirmieji darbo etapai tęsiasi ilgai. Paskutiniuose etapuose greitis charakteringai padidėja.

Išskirtinis SEE bruožas – garbės troškimas. Bet kur – darbe, išorėje ar pan.

Jeigu aš kažką nusprendžiau, tai ir įgyvendinsiu

SEE privalo pasiekti savo, kas beatsitiktų. Jeigu jam kažkas (arba kas nors) patinka, jaučiasi užtikrintas, jog tai jau priklauso jam. Kuo daugiau kliučių, tuo stipresnė jo valia.

Mėgstu kovos būseną, aukštai iškeltą kartelę.

Nenurims, kol nepasieks savo, arba kol galutinai nepralaimės. Pasiekęs tai, dėl ko daugelį metų kovojo, gali to greitai atsisakyti – pasirodo, jog jam visai ne šito ir reikėjo. Savęs dėl to nekaltins, jausis apgautas.

Blogai jaučia situacijos vystymąsį laike. Gali laiku nesusiorientuoti ir dėl to pakliūti į bėdą. SEE norėtų, kad aplinkiniai žmonės jam pasakotų apie galimus posūkius ir pokyčius jo reikaluose. Jaučiasi dėkingas tiems, kurie padeda numatyti įvykių eigą. Atidžiai išklauso perspėjimus apie pavojus, kuriuos gali sutikti savo kelyje. Bet elgsis visvien savaip.

Jis negali pakęsti, kuomet iš jo reikalaujama veikti apgalvotai ir protingai – po to jis apskritai nebegali mąstyti logiškai. Dirbdamas dažnai nemato, ką reikėtų padaryti pirmiausiai, o kas gali ir palaukti. Reikėtų, jog kas nors užsimintų, kas yra svarbiausia ir skubiausia. Apskritai jam norėtųsi, kad aplinkiniai žmonės jam sakytų ką ir kada reikia daryti.

SEE apdovanotas didžiuliu optimizmo užtaisu ir pasitikėjimu savo jėgomis. Jeigu kas nors pradės dievagotis apie galimą nesėkmę, tai tik dar labiau jį motyvuos atvesti reikalą iki pergalingos baigties. Jam netgi visai patinka, kuomet kritikuoja jo darbą (bet tiktai ne jį patį), - vadinasi, žmonėms įdomu, ką jis daro.

Negalima deginti paskui save tiltų

Jeigu SEE nori, gali pasiekti bet kurio žmogaus palankumą. Iš esmės gali su visais surasti bendrą kalbą.

Aš adaptuojuosi prie visų.

Tai jau tikrai! Jis moka prieiti prie žmonių iš „reikiamos pusės“ (reikiamos jam pačiam). Palaiko gerus santykius su visais. Net jeigu žmogus jam ir nepatinka, išlaiko su juo bent neutralius santykius.

Maža ko, gal jis man kada nors bus reikalingas.

Bet jis gali susipykti su žmogumi – dažniausiai gali atrodyti, kad dėl išsigalvojimų. Iš tiesų tai įvyksta dėl jo įsitikinimo, kad tas žmogus kėsinasi į jo autoritetą, daro įtaką kitiems. SEE jokių varžovų šalia savęs turėt nenori! Tiesa, vėliau jis gali ir susitaikyti su naujai iškeptu priešu (jeigu tai jam bus naudinga).

Kartais, kai SEE skausmingai pajaučia savo padeties svyravimą, jis taip dažnai pykstasi ir susitaiko, jog tai gali būti panašu į ne itin sėkmingą žaidimą "Kas gi šiandien bus mano priešu, o kas – draugu?". Tas žaidimas dažniausiai baigiasi tuo, kad draugų nebelieka visiškai.

SEE piktinasi, kuomet yra varžoma jo laisvė, bandoma apriboti jo veiksmus.

Tegu tik kas nors pabando!

Tačiau kovoja jis ne tik už savo, bet ir už kitų žmonių laisvę. Vaizdžiai kalbant, jeigu jį „pasodins į kalėjimą“, jis pats iš jo nebėgs, bet sugriaus visas sienas, taip išlaisvindamas ir visus kitus.

Jis nori ne tik įsakinėti žmonėms, tačiau ir būti jiems realiu, neišgalvotu autoritetu. Todėl SEE nuolatos pateikinėja aplinkiniams savo aukštų vertybių – moralinių, intelektualinių, darbinių, tvarkingumo ir kt. – įrodymus (mažytė pastaba dėl SEE: kuo daugiau tokio pobūdžio įrodymų jis barsto prieš kitų akis, tuo mažiau jis pasitiki savimi).

O ir pats SEE, ypač jaunystėje, apie žmones labiausiai sprendžia pagal „jų aprangą“.

Jis stengiasi gauti gerą išsilavinimą, išmokti įmantrių manierų, tam, kad sugebėtų vadovauti dalykiniams pokalbiams. Kartais net stengiasi savyje išplėtoti priešingas savybes, pats nė neįtardamas, kad jos kaip ir nedera kartu (pavyzdžiui, būti ledi, ypač gabia verslo srityje, patrauklia dama, rūpestinga motina – ir visa tai vienu metu).

SEE nuolatos jaučia poreikį įtvirtinti savo valdžią ten, kur jam ir taip viskas priklauso. Aštriai jaučia „mano“, ir niekam neleis į tai nė pasikėsinti..

Naujoje kompanijoje gali elgtis taip, lyg būtų jau šimtą metų su visais pažįstamas – juokauti, tuoj pat su visais suartėti, o svarbiausia – visi ir viskas tuoj pat patenka į jo įtakos sferą. Bet tai daroma taip nepastebimai, „be užslėptos minties", kad niekas nelaiko to suktumu ar netaktiškumu. Merginos SEE per egzaminus rengiasi seksualiau ir patraukliau, nei įprastai (gi reikia manyti, kad jos visada stengiasi šitaip rengtis).

Dalykiniuose reikaluose nori sukurti artimą, asmenišką ryšį.

SEE nemėgsta daug prisirengti, kadangi rūbai varžo jų fizinę laisvę. Tam, kad jaustųsi patogiai, jam reikia turėti daug erdvės aplinkui – plačiai atidarytos durys, langai be jokių sunkių portjerų.

Mano kambarys turi būti didžiulis!

SEE nemėgsta laukti – viskas turi būti tuoj pat! Labai sunkiai išsiskiria su tuo, kas tik laikinai pateko į jo rankas.

Gali būti įdomiu pašnekovu. Moka pakelti nuotaiką, gali net patį „tingiausią“ žmogų sudominti aktyvia veikla. Kompanijoje save pateikia taip, kad su visais būtų tokios pat geros nuotaikos, be aštrių kritimų ar pakilimų.

Aš noriu, kad visiems būtų gerai – be santykių aiškinimosi ar kvailo „žvengimo“!

SEE dažniausiai išnaudoja savo didžiulę sėkmę su priešingąja lytimi. Naujam žmogui jis sugeba pasirodyti tokiu, kokiu būdamas šiam gali patikti, vos ne idealiai būtent tokiu, kadangi jis visiškai perpranta kitų žmonių norus. Tačiau nereikėtų manyti, jog SEE toks „idealus“ bus visuomet. Iš tikrųjų jis nori, kad tai kiti žmonės prie jo pritaptų, o ne jis prie jų. Jis yra toks, koks yra, ir to turi visiškai pakakti!

Tai dosni ir stipri figūra, žinanti, ko nori. SEE sugeba valdyti neapribodamas kitų žmonių laisvės. Pasitiki savo jėgomis, nesėkmės sustiprina jo aktyvumą bei norą pasiekti savo tikslą. Jis užkrečia aplinkinius savo energija ir veržlumu.

Tai jau tikrai!

 

Pirmoji funkcija: jėgos sensorika

Gaivališkas tikslo siekis. Tikslus jį supančių žmonių jėgos potencialo apskaičiavimas. Sugebėjimas pasiekti savo neatsižvelgiant į jokias kliūtis. Stipri valia, užsispyrimas, ypatingas veržimasis į valdžią.

Antroji funkcija: santykių etika

Troškimas visuomet tenkinti savo norus.

Puikus kitų žmonių norų supratimas. Mokėjimas su bet kuriuo žmogumi suformuoti reikalingus santykius. Sugebėjimas žaisti žmonių norais ir silpnybėmis. Atviras bendravimas. Demokratiškumas, komunikabilumas, draugiškumo ir susidomėjimo demonstravimas, mokėjimas palenkti bendrakalbį savo pusėn.

Trečioji funkcija: galimybių intuicija

Gebėjimas pasirodyti mąstančiu ir supratingu, inteligentišku žmogumi. Siekis gauti gerą išsilavinimą. Silpnas supratimas to, ką reiškia kiti aplinkinio pasaulio žmonės, įvykiai. Demonstratyvus įsitikinimas savo žinių kokybiškumu, lydimas vidinio nepasitikėjimo tuo. Paviršutiniškumas, kartais pasitaikantis sudėtingų problemų ignoravimas.

Ketvirtoji funkcija: santykių logika

Labai silpnas aplinkinio pasaulio įvykių sąryšio supratimas. Nesugebėjimas taktiškai laikytis pasirinktos elgesio linijos. Poelgių chaotiškumas, nelogiškumas. Kategoriškas nepripažinimas bet kokių išorinių reikalavimų elgtis protingai ir apgalvotai. Kaprizingumas, logikos ignoravimas.

Penktoji funkcija: laiko intuicija

Nesugebėjimas prognozuoti įvykius. Silpna orientacija laike. Savo pradėtų darbų neperspektyvumo nepastebėjimas. Pasąmoningas įsitikinimas tuo, kad aplinkiniai privalo perspėti jį apie galimus nemalonumus. Didžiulis dėkingumas už tokią informaciją. Patiklumas, neapdairumas.

Šeštoji funkcija: dalykinė logika

Ne itin aukšta darbo kokybė. Silpnas sudėtingo mechanizmo supratimas. Dėkingumas už konkrečią dalykinę pagalbą. Galimybė didžiulių pastangų kaina išmokti savarankiškai spręsti savo dalykines problemas. Noras būti profesionalu, dėmesys dalykinėms rekomendacijoms, trauka verslui.

Septintoji funkcija: pojūčių sensorika

Nuolatinis kitų žmonių išvaizdos vertinimas. Nepagarba apsileidėliams. Stengimasis sukurti patogias gyvenimo sąlygas savo artimiesiems. Vidinis pasiruošimas suteikti buitinę pagalbą, jei tik kas to paprašys. Teikia gerus patarimus kitiems žmonėms apie jų išorę, nors nebūtinai pats turi jų laikytis.

Aštuntoji funkcija: emocijų etika

Pasąmoninga didžiulė atsakomybė už aplinkinių žmonių nuotaikas. Sugebėjimas neparodyti savo neigiamų emocijų kitiems. Mokėjimas „išjudinti“ bet kurį žmogų. Emocingumo pusiausvyra, gyvenimo džiaugsmo demonstravimas, optimizmas, manipuliavimas emocijomis.

 


J.Gorenko, V. Tolstikov
Vertė: Justas Šarkys

Versta iš: http://mysocionics.narod.ru/books_gorenko/napoleon.htm

   
FacebookTwitterStumbleuponGoogle BookmarksNewsvineLinkedin
© www.socion.lt