Santykių etika

            Santykių etika () - tai visuotinė santykių sistema, jos supratimas, gebėjimas paaiškinti etinius ryšius tarp žmonių, pajusti kitų asmenų požiūrį į save.  apima visus moralės principus, etiško elgesio taisykles. Kuo stipresnė šio aspekto funkcija, tuo sėkmingiau žmogus gebės įžvelgti susidariusius santykius tarp kitų individų, supras, kokių priemonių vertėtų imtis jiems pagerinti.

             aspektas daug dažniau yra linkęs reikštis žmogaus vidiniame pasaulyje. Išgyvenamas sąžinės graužaties, nusivylimo kitų asmenų poelgiais jausmas, empatija aplinkiniams asmenims, poelgių priežasties supratimas - visa tai yra šio aspekto funkcijos pasireiškimai. Išoriškai  gali pasireikšti papeikimo, pamokymo, elgesio kritikos ar skatinimo forma. Nuoširdus savo jausmų kitam asmeniui išsakymas - tai taip pat  pasireiškimo pavyzdys.

             esmė - saviraiška. Emocinio fono primetimas, gerinimas, bandymas paveikti kitų žmonių nuotaikas įeina į  sritį.  - tai vidinis žmogiškųjų ryšių jutimas. Nors  gali būti naudojama išreikšti požiūrį į kitą žmogų, "iliustruoti" savo jausmus, pati santykių esmė vistiek glūdi  sferoje.  formuoja santykius ne trumpalaikių impulsų, nuotaikų pavidalu, o geranoriškais (arba piktavališkais) poelgiais. Šis aspektas apskritai orientuotas į santykių egzistavimą, o ne jų įtakojimą, atvirą išreiškimą.

            Asmuo su stipria  aspekto funkcija gebės be didesnio vargo pastebėti susiklosčiusius santykius tarp kitų asmenų, mokės sėkmingai užmegzti naujas pažintis. Stipri funkcija leis pastebėti bendražmogiškųjų ryšių problemas, padėti jas pašalinti. Jei  naudojamasi perdėtai, žmogus bus linkęs visus kitų asmenų žodžius, pastabas, kritiką sieti išskirtinai su savimi. Gali būti pernelyg sureikšminami kitų žmonių poelgiai, reiškiama elgesio kritika siekiant sukelti sąžinės graužatį kitam žmogui.

            Jei  apdorojimo funkcija silpna, asmeniui bus sudėtinga susigaudyti visuomėnės santykių sistemoje, plėtoti pažintis, sėkmingai išreikšti savo jausmus.  trūkūmas gali pasireikšti nemandagiu elgesiu, grubiais kito asmens atžvilgiu poelgiais. Žmogui gali paprasčiausiai nerūpėti, kaip jo elgesys priverčia jaustis aplinkinius. Jei  nuvertinamas, žmogus gali tapti atsiskyrusiu ar net sociofobišku.

 


Andrius Lazarevas, Vidmantas Šarkys

   
FacebookTwitterStumbleuponGoogle BookmarksNewsvineLinkedin
© www.socion.lt