Informacinio metabolizmo tipai

Modelį A sudaro 8 informacijos apdorojimo funkcijos, o kiekviena iš šių funkcijų yra atsakinga už tam tikrą (vieną!) informacijos elementą. Funkcijų vieta (kaip ir kiekvienos jų rolė, pajėgumas) modelyje A nesikeičia – bazinė visuomet bus pati pirma, skaudžioji – ketvirta, demonstratyvinė – aštunta, ir t.t. Tuo tarpu informaciniai elementai „šokinėja” priklausomai nuo socioninio tipo: Informacinio metabolizmo tipai vieno tipo modelyje A gali būti bazinė, tačiau kito – skaudžioji, ir panašiai.

Vadinasi, turime 8 funkcijas, aprėpiančias kiekvieną iš 8 IM elementų. Tad kodėl socioninių tipų egzistuoja tik 16? Egzistuoja tam tikros socioninio tipo sudarymo taisyklės:

  • Kiekviename iš psichinių blokų (EGO, SUPEREGO, SUPERID, ID) turi būti vienas intratimiškas bei viena ekstratimiškas, taip pat – kažkuris iš jų bus racionalus , o kitas – iracionalus inf. aspektas. Pavyzdžiui, ILI EGO blokas: Informacinio metabolizmo tipai (intratimiška, iracionali), Informacinio metabolizmo tipai (ekstratimiška, racionali)
  • Bazinė bei rolinė funkcijos nagrinėja priešingą racionalumo arba iracionalumo srities, tačiau tos pačios orientacijos (intratimišką arba ekstratimišką) aspektą. Pavyzdžiui, EIE bazinė funkcija – Informacinio metabolizmo tipai (ekstratimiška, racionali), rolinė – Informacinio metabolizmo tipai (ekstratimiška, racionali).
  • Kiekvienas informacijos aspektas yra glaudžiai susijęs su savo priešingos orientacijos „seseriniu” aspektu (pavyzdžiui, Informacinio metabolizmo tipai bei Informacinio metabolizmo tipai). Jei bazinė funkcija nagrinės vieną iš jų, tuomet ribojančioji būtinai nagrinės kitą. Egzistuoja 4 tokios sąsajos tarp modelio A funkcijų: 1 ir 7 , 2 ir 8, 3 ir 5, 4 ir 6.

Remdamiesi šiomis taisyklėmis iš tiesų pastebėsime, kad sudaryti daugiau nei 16 variantų (mūsų atveju – socioninių tipų) paprasčiausiai neįmanoma.

Kiekvienas iš tipų socionikoje nusakomas trimis raidėmis. Nusakymui pakanka žinoti EGO bloko funkcijas. Pavyzdžiui, žinome, jog Sensorinio Etinio Ekstratimo funkcijos EGO bloke: Informacinio metabolizmo tipai bei Informacinio metabolizmo tipai. Žymėsime šį tipą SEE: S – (Sensorika) dėl pirmosios funkcijos, E – (etika) dėl antrosios funkcijos, o antroji E – dėl pirmosios funkcijos orientacijos (Jėgos sensorika orientuota į sąveiką su išorės objektais, todėl yra ekstratimiška).

Rusų socionikos pradininkai kiekvienam iš 16 tipų priskyrė žymaus žmogaus – to tipo, jų manymu, atstovo – vardą. Nors ir kyla diskusijų dėl kai kurių iš šių asmenybių charakterio, tarp socionikos megėjų bei ekspertų jau tapo įprasta taip minėti socioninius tipus.

Išnagrinėsime ne tik tai, iš ko galima socioninį tipą atpažinti, bet ir kurios funkcijos (ar funkcijų sąveiką) lemia vienokį ar kitokį žmogaus elgesį, pomėgius, požiūrį ar mąstymo būdą. 16 tipų:

 

ESE (Hugo) Informacinio metabolizmo tipaiInformacinio metabolizmo tipai LII (Robespjeras) Informacinio metabolizmo tipaiInformacinio metabolizmo tipai EIE (Hamletas) LSI (Maksimas Gorkis)

ILE (Don Kichotas) Informacinio metabolizmo tipaiInformacinio metabolizmo tipai

SEI (Diuma) Informacinio metabolizmo tipaiInformacinio metabolizmo tipai

SLE (Žukovas)

IEI (Jeseninas)

SEE (Napoleonas) ILI (Balzakas) LSE (Štirlicas) EII (Dostojevskis) Informacinio metabolizmo tipaiInformacinio metabolizmo tipai
LIE (Džekas Londonas) ESI (Dreizeris) IEE (Hekslis) SLI (Gabenas)