Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras

Loginis-intuityvus intratimas (LII) – stengiasi visame kame pamatyti bei sukurti sistemą ir dėsningumą. Dažniausiai tai plačios erudicijos žmonės, kurie nemėgsta afišuoti įvairiapusio pažinimo. Jie tvarkinguoliai ir pedantai ne tiktai savo mąstymo pobūdyje, bet ir juos supančiame išoriniame pasaulyje. Tarp LII vargu ar sutiksite žmogų, tikintį stebuklais ir pasikliaujantį “galbūt”. Numatę tikslą, jie „daro statymą“ už savo darbštumą ir organizuotumą darbuose. Nuoseklumas, pareigingumas, vienąkart duoto žodžio laikymasis – štai tie geri epitetai, kuriais galima apibūdinti šio asmenybės tipo atstovus.

(Iš Prokofjevos, Kuzminos straipsnio „Robespjeras”)

 

Programinė funkcija: Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras (L)

Struktūrinė logika

Kūrybinė funkcija: Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras (I)

Galimybių intuicija

LII stengiasi puoselėti objektyvų, logiškai pagrįstą požiūrį į visus aplinkinius objektus, reiškinius. Mėgsta racionalią tvarką, viso ko kategorizavimą. LII atstovai sugeba pamatyti nagrinėjamą problemą iš daugelio skirtingų perspektyvų (taip pat ir dėl kūrybinės Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras), todėl priimti galutinį – teisingiausią – sprendimą gali būti sudėtinga. Ir vis dėlto, jų padaromos įžvalgos ir veiksmai dažnai esą pakankamai gerai argumentuoti. LII gali būti labai reiklūs ir skrupulingi.

Ši kūrybinė funkcija leidžia pastebėti naujas galimybes, sąryšius tarp įvairių objektų ir veiksnių. Dėl Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras ir Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras derinio LII geba ir mėgsta patobulinti svetimas teorijas, algoritmus, gali sėkmingai kurti ir savus. Šio tipo atstovai pasižymi gebėjimu eksperimentuoti, improvizuoti, pastebėti problemos esmę. LII puikiai jaučiasi diskutuodami kiek abstraktesnėmis temomis, labiau orientuojasi į teoriją nei į jos įgyvendinimą. Mėgstami pokalbiai netikėtomis ar net šokiruojančiomis temomis.

Skaudžioji funkcija: Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras (F)

Jėgos sensorika

Rolinė funkcija: Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras (R)

Santykių etika

Šio tipo atstovai dažnai vengia konkurencijos, prastokai gina savo interesus, nemėgsta primesti asmeninio požiūrio, ko nors per prievartą iš kitų reikalauti. Tiesa, išorinio Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras pasireiškimo metu kartais gali sureaguoti ir pernelyg emocingai, agresyviai. Nervinasi, jei kas nors lenda į jų teritoriją, blaško, tačiau priešinasi tam retai. Nepažįstamoje ar nemalonioje kompanijoje LII gali būti įsitempę, pasimetę. Lyderio pozicijoje esantys LII linkę naudotis demokratiškais, o ne autoritariškais metodais.

LII vertina demokratiškas idėjas, neretai pasisako už lygias teises bei teisingumą (ir dėl bazinės Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras). Į parodytą pagarbą reaguoja adekvačiai. Tiesa, santykių sferoje LII tipo atstovai gali turėti sunkumų. Dėl dvimatės santykių etikos LII prastai jaučia kitų žmonių požiūrį į save, gali apskritai vengti pažinčių, intymesnių santykių. Silpnokos Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras ir Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras gali trukdyti parodyti palankumą, simpatiją ar susižavėjimą. Esant poreikiui, LII sugeba greitai ir šaltai nutraukti santykius.

Aktyvacinė funkcija: Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras (S)

Pojūčių sensorika

Sugestyvinė funkcija: Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras (E)

Emocijų etika

Fizinė savijauta ženkliai įtakoja LII darbingumą, aktyvumą, kūrybingumą. Tiesa, šio tipo atstovai dažnai nėra linkę aktyviai rūpintis savo sveikata, maistu, gali ilgą laiką tenkintis minimaliais patogumais. LII labai vertina nuoširdžiai rūpestingus jo atžvilgiu žmones, tačiau patys jų įsikišimo prašyti nenori. Išvaizdai taip pat nėra skiriamas didelis dėmesys, tačiau LII, gerai atrodydami bei būdami sveiki, linkę labiau pasitikėti savimi.

Šiltos, malonios emocijos šio tipo asmenį veikia lyg amoniakas apalpusįjį. Linksmoje, draugiškoje kompanijoje LII kaipmat pagyvėja, įsidrąsina. Būdamas puikios nuotaikos gali pasielgti ir šiek tiek neapgalvotai, vaikiškai. Tačiau negatyvių emocijų LII nemėgsta, nuo jų šalinasi. Ilgą laiką būdamas prastos nuotaikos nesugeba produktyviai dirbti. Gali pasimesti nežinodamas, kaip derėtų reaguoti į kito žmogaus blogą nuotaiką, nusiskundimus. Ypač stiprus bet kokių emocijų pasireiškimas LII suerzina.

Ribojančioji funkcija: Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras (P)

Dalykinė logika

Demonstratyvinė funkcija: Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras (T)

Laiko intuicija

LII supranta pinigų, praktinės naudos svarbą ir gali visai neblogai išmanyti ekonomikos, verslo niuansus. Sugeba taupyti, efektyviai tvarkyti, planuoti finansus. Tačiau pelnas šio tipo asmenybėms nėra didžiausias prioritetas. LII akimis finansinė nauda yra tik vienas iš daugelio galimų tikslų. Dėl bazinės Loginis-intuityvus intratimas (LII) – Robespjeras jaučiamas poreikis dalyvauti srityse, reikalaujančiose teisingumo, platesnio požiūrio. Gavęs pelną nesąžiningais metodais LII gali jausti stiprią sąžinės graužatį.

LII įprastai yra punktualūs bei vertina punktualumą kituose asmenyse. Sugeba pastebėti aplinkos pokyčius laike, įvertinti laiko įtaką įvairiems objektams. Laukia tinkamo momento pareikšti savo nuomonę – jaučia, kada jų mintys atneš didžiausią efektą. Kartais LII gali suspindėti originaliomis idėjomis, pastebėti tai, kas kitiems praslysta pro akis. Nėra linkę aklai pasikliauti subjektyviomis nuojautomis, tačiau neretai labai sėkmingai jomis pasinaudoja.

 

Tarptipiniai santykiai:

Tapatūs:

LII

Veidrodiniai:

ILE

Konfliktiniai:

SEE

Kontrolė (+):

IEE

Papildymas:

ESE

Dalykiniai:

EII

Super-Ego:

ESI

Kontrolė (-):

SLE

Pusiau papildymas:

EIE

Giminiški:

LSI

Gesinimas:

LIE

Užsakymas (+):

SLI

Aktyvacija:

SEI

Miražiniai:

LSE

Kvazi-tapatūs:

ILI

Užsakymas (-):

IEI

 


Informaciniai šaltiniai:
http://www.socioniko.net/rus/index.php/robesper/311-robesper-prokofeva-kuzmina
http://www.tipirovanie.ru/socionika-robesper-logiko-intuitivnyj-introvert-sociotip-robesper/
http://www.wikisocion.org/en/index.php?title=Filatova_LII