Modelis A

Šis psichikos modelis sukurtas ir aprašytas Aušros Augustinavičiūtės (pavadinimas „Modelis A” – būtent jos garbei). Jis atspindi psichinių funkcijų tarpusavio išsidėstymą ir ryšius tarp jų. Kiekviena funkcija gali naudotis tik vienu kuriuo nors informacijos aspektu, būtent nuo funkcijos pajėgumo priklausys žmogaus gebėjimas ta informacija naudotis. Pirmosios keturios modelio A funkcijos sudaro mentalinį (sąmonės) žiedą. Sekantis – vitalinis (pasąmonės) žiedas. Abu Žiedai turi vadinamus psichinius blokus (pirmasis juos aprašė Z. Froidas), kurių kiekviename yra vienas intravertinis ir vienas ekstravertinis informacijos aspektas. Mentalinį žiedą sudaro Ego, Super-ego blokai, vitalinį – Super-id, Id blokai.

EGO blokas talpina produktyviausias ir patikimiausias sociotipo funkcijas. Jaučiamas pasididžiavimas jų „darbo vaisiais”, laukiama kitų žmonių pripažinimo – tai labai svarbu gerai savijautai, pasitikėjimui savimi, reikalingumo jausmui.

SUPEREGO blokas kone jautriausias ir pažeidžiamiausias iš visų keturių. Siekiama pasiekti puikių rezultatų naudojant rolinę bei skaudžiąją funkcijas, tačiau tokie bandymai retokai atneša pasitenkinimą. O nesėkmės SUPEREGO funkcijų darbo metu neadekvačiai sureikšminamos.

SUPERID – „malonumų blokas”. Nors funkcijos nei itin produktyvios, nei patikimos, tačiau tai nesureikšminama, atsiradus progai siekiama tobulėti. Gaunama išorinė informacija veikia atpalaiduojančiai, skatina EGO bloko veiklą.

ID blokas talpina pajėgiausias pasąmonės funkcijas, kurios pačiam individui dažnai esą nepastebimos ar nuvertinamos, tačiau gali ypatingai pasitarnauti daugelyje sričių.

Mentaliniam žiedui būdinga aktyvi nuostata “Aš turiu padaryti, galiu, žinau”. Vitaliniam – pasyvi nuostata “Aš privalau turėti, noriu, taip turi būti”.

Modelio A funkcijų aprašymai

Funkcijų matiškumas

Modelis A, Socionika

Andrius Lazarevas, Vidmantas Šarkys