Santykių etika

Santykių etika (Santykių etika) – tai visuotinė santykių sistema, jos supratimas, gebėjimas paaiškinti etinius ryšius tarp žmonių, pajusti kitų asmenų požiūrį į save. Santykių etika apima visus moralės principus, etiško elgesio taisykles. Kuo stipresnė šio aspekto funkcija, tuo sėkmingiau žmogus gebės įžvelgti susidariusius santykius tarp kitų individų, supras, kokių priemonių vertėtų imtis jiems pagerinti.

            Santykių etika aspektas daug dažniau yra linkęs reikštis žmogaus vidiniame pasaulyje. Išgyvenamas sąžinės graužaties, nusivylimo kitų asmenų poelgiais jausmas, empatija aplinkiniams asmenims, poelgių priežasties supratimas – visa tai yra šio aspekto funkcijos pasireiškimai. Išoriškai Santykių etika gali pasireikšti papeikimo, pamokymo, elgesio kritikos ar skatinimo forma. Nuoširdus savo jausmų kitam asmeniui išsakymas – tai taip pat Santykių etika pasireiškimo pavyzdys.

            Santykių etika esmė – saviraiška. Emocinio fono primetimas, gerinimas, bandymas paveikti kitų žmonių nuotaikas įeina į Santykių etika sritį. Santykių etika – tai vidinis žmogiškųjų ryšių jutimas. Nors Santykių etika gali būti naudojama išreikšti požiūrį į kitą žmogų, „iliustruoti” savo jausmus, pati santykių esmė vistiek glūdi Santykių etika sferoje. Santykių etika formuoja santykius ne trumpalaikių impulsų, nuotaikų pavidalu, o geranoriškais (arba piktavališkais) poelgiais. Šis aspektas apskritai orientuotas į santykių egzistavimą, o ne jų įtakojimą, atvirą išreiškimą.

            Asmuo su stipria Santykių etika aspekto funkcija gebės be didesnio vargo pastebėti susiklosčiusius santykius tarp kitų asmenų, mokės sėkmingai užmegzti naujas pažintis. Stipri funkcija leis pastebėti bendražmogiškųjų ryšių problemas, padėti jas pašalinti. Jei Santykių etika naudojamasi perdėtai, žmogus bus linkęs visus kitų asmenų žodžius, pastabas, kritiką sieti išskirtinai su savimi. Gali būti pernelyg sureikšminami kitų žmonių poelgiai, reiškiama elgesio kritika siekiant sukelti sąžinės graužatį kitam žmogui.

            Jei Santykių etika apdorojimo funkcija silpna, asmeniui bus sudėtinga susigaudyti visuomėnės santykių sistemoje, plėtoti pažintis, sėkmingai išreikšti savo jausmus. Santykių etika trūkūmas gali pasireikšti nemandagiu elgesiu, grubiais kito asmens atžvilgiu poelgiais. Žmogui gali paprasčiausiai nerūpėti, kaip jo elgesys priverčia jaustis aplinkinius. Jei Santykių etika nuvertinamas, žmogus gali tapti atsiskyrusiu ar net sociofobišku.

Andrius Lazarevas, Vidmantas Šarkys