Sociotipų potretai

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Don-Kichotas

 

Sociotipų potretai

 

ILE

Intuityvus

Loginis

Ekstratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. I – galimybių intuicija

Gerai mato naujų idėjų ir projektų perspektyvumą. Domisi viskuo iš eilės, tikėdamasis surasti ką nors unikalaus. Greit atsisako tų idėjų, kurios pasirodė neperspektyvios, ir persijungia į ką nors nauja. Turi įvairiapusiškus interesus. Neretai jo polinkiai niekaip nesusiję su pagrindiniu darbu. Siekia aprėpti visus išradimus ir naujoves dominančioje srityje. Generuoja drąsias, alternatyvias idėjas bet kokiu klausimu, su kuriuo jam tik tenka susidurti. Neperneša rutinos ir tradicinių rėmų. Jeigu dalykas, kuriuo priverstas užsiiminėti, jo nepatraukia – duoda jam visiškai naują kryptį. Išradimui ar atradimui gali pasiūlyti labai daug pritaikymų. Užsispyręs ir ekspansyvus platindamas savo darbus. Kad užsidegtų idėja, turi ją padaryti „sava”.

2. L – struktūrinė logika

Siekia nagrinėti ir aiškinti sudėtingus objektus arba reiškinius, apie kuriuos nėra vienareikšmių koncepcijų arba loginių teorijų. Išaiškina įvairių schemų ar struktūrų tarpusavio ryšį. Palygina tarpusavyje įvairias sistemas. Jeigu idėja „nelenda” į sudarinėjamą išbaigtą schemą, tai sugeba pakeisti ir pateikti ją taip, kad ji vis tik įsirašytų į reikiamus rėmus. Bet kurią problemą analizuoja kompleksiškai, iš įvairių pusių. Aiškina, kokiais atvejais pasireiškia tas ar kitas jos aspektas. Surinkinėja savo struktūrą kaip „lego-konstruktoriuje“, iš gatavų sudėtinių dalių. Įdomius pastebėjimus arba samprotavimus pririša prie savo teorijos. Siekia surasti vieningą paaiškinimą įvairiausiems reiškiniams. Jam svarbu rasti priežasties-pasekmės ryšius tarp atskiro ir bendro.

3. F – jėgos sensorika

Pagal charakterį neagresyvus, tačiau savo gyvenimo būdą ir savo teritorijas sugeba ginti labai aktyviai. Į bandymus primesti jam, jo požiūriu, nepagristą suvaržymą reaguoja labai audringai. Jeigu prieš jį bus panaudotas jėgos spaudimas, tuoj pat pereina į trumpą, tačiau stiprią, kontrataką. Tuo metu taip įsiaudrina, kad laikinai praranda savo elgesio kontrolę. Pokalbio metu bando užvaldyti visą pašnekovo dėmesį. Tuo metu stipriai gestikuliuoja, kalba garsiau, sukioja rankose kokį nors daiktą arba liečia pašnekovą. Nors ir gali atsakyti į mestą iššūkį, tačiau ilgos konkurencijos neišlaiko, kadangi pritrūksta jėgų išlaikyti save mobilizacijos būsenoje. Todėl tiesioginio varžymosi vengia.

4. R – santykių etika

Su žmonėmis bendrauja per artimą psichologinę distanciją. Santykius vertina pagal jų demokratiškumo laipsnį. Kuo mažiau formalizmo ir ceremonijų, tuo jam geriau. Būna visiškai nenuoseklus santykiuose su savo artimaisiais arba draugais. Tai demokratiškas iki familiarumo, tai staiga griežtas ir neprieinamas, kaip su svetimais žmonėmis. Žmonėms, kurie į jį kreipiasi pagalbos, gali šią pagalbą suteikti nesavanaudiškai. Jam būna labai sunku gadinti santykius, atsisakant su žmogumi bendrauti. Jaučia savo prisirišimą per santykius. Nesidrovėdamas dalinasi su aplinkiniais savo asmeninėmis problemomis. Linkęs aptarinėti žmonių elgesio arba jų gyvenimo būdo ypatumus.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Don-Kichotas

 

Sociotipų potretai

 

ILE

Intuityvus

Loginis

Ekstratimas

 

vitalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. S – pojūčių sensorika

Dažnai nepasitiki, abejoja daiktų fizinių savybių vertinimu. Viską apžiūrinėja, uostinėja, čiupinėja. Kad pajustų maisto arba gėrimų skonį, jam reikia didokos jų dozės. Tonuso palaikymui jam reikia išorinių stimuliatorių. Į pirmą vietą iškelia savo paties patogumus. Lengvai išlaidauja, negalvodamas apie atsargas. Nekreipia dėmesio į tvarką aplink save. Palieka daiktus ten, kur jais naudojosi, o paskui ilgai jų ieško. Domisi ligų ir sveikatos klausimais. Susirgęs, ima padidintas gydymo dozes, ieško radikalių metodų. Tačiau kasdienine profilaktika neužsiima. Išvaizda dažnai nerūpestinga. Nemoka nešioti rūbų, jie greitai susidėvi. Nemėgsta permainų įprastame sau patalpų apstatyme. Konservatyvus skonio dalykuose ir buitiniuose įpročiuose.

 

6. E – emocijų etika

Mėgsta kompanijas, vakarėlius, emocionalų bendravimą. Be palaikymo teigiamomis emocijomis ilgai išbūna tingios apatiškos būsenos. Visada pasiruošęs audringam apsikeitimui nuomonėmis, įdomiam ginčui. Į emociją atsako emocija, todėl svarbu neperdozuoti „įklimpimo“ laipsnio, antraip pagautas įkvėpimo užmiršta pradinį prieštaravimų tašką. Emocinėje susijaudinimo būsenoje kalba greitai ir padrikai. Mintys pradeda aplenkti jų žodinę išraišką. Kalba dėl to tampa paini. Jis pasižymi labai staigiais nuotaikų šuoliais, Triukšmas, jumoras, optimizmas keičiasi prislėgtumu ir užsisklendimu.

 

7. Т – laiko intuicija

Nuolat seka turimus laiko resursus. Kitus žmones skubina, bet pats tvarkosi savo ir kitų laiku taip, kaip mano esant reikalinga. Neretai vėluoja arba užmiršta savo pažadus ką nors padaryti numatytu laiku. Būna tai pernelyg žvitrus, tai pabrėžtinai lėtas. Vidutinio veikimo tempo išlaikyti negali. Gyvena savo laiko suvokimu. Turi polinkį aptarinėti jį dominančius klausimus nepatogiu kitiems laiku, tačiau pats nenori klausytis to, kas jam atrodo ne laiku. Neblogai pranašauja pagrindines įvykių tendencijas, kadangi remiasi jų eiga praeityje. Domisi katastrofomis, stichinėmis nelaimėmis, masinėmis žmonių žūtimis ir kitais lemtingais įvykiais.

 

8. P – dalykinė logika

Yra gerai įvaldęs paralelinių veiksmų technologiją. Moka užsiiminėti keliomis procesų rūšimis tuo pačiu metu. Stengiasi suderinti funkcijų maksimumą. Finansinėje-verslo sferoje nors ir rodo išradingumą ir sumanumą, pradeda pernelyg daug darbų susyk, kad galėtų juos sužiūrėti. Dėl to nukenčia jų išbaigtumas, rezultatyvumas. Mėgsta vadovauti padėčiai, dalinti užduotis. Jam reikia įtakos objektų, kuriuos galėtų perstatinėti savo nuožiūra. Iš smulkaus reikalo jam išplaukia stambus, reikalaujantis savo realizacijai didelių energijos sąnaudų. Surastas įdėjas tuojau pat išbando praktiškai. Puikus eksperimentatorius ir unikalios įrangos derintojas, efektyvus naujų technologijų srityje.

 

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Diuma

 

Sociotipų potretai

 

SEI

Sensorinis

Etinis

Intratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. S – pojūčių sensorika

Įprastų malonumų ir paprastų gyvenimiškų džiaugsmų žmogus. Labai paiso aplinkinių įpročių ir patogumų. Netrikdo kitų ramybės. Visada rūpinasi savo ir savo artimųjų sveikata ir gera savijauta. Apsupa save maloniomis smulkmenomis. Rengiasi paprastai ir skoningai. Aprangoje, išvaizdoje vengia kraštutinumų. Stengiasi laikytis šešėlyje, neišsiskirti nei į geriausiųjų, nei į atsiliekančiųjų pusę. Su visais sugyvena, kadangi moka užimti aukso viduriuko poziciją. Nagrinėja daiktų pasaulį. Mėgsta paimti daiktus į rankas, paliesti juos, pajausti jų fizines savybes. Ilgam įsimena pojūčius. Lengvai manipuliuoja daiktais, ieškodamas to, kas jam įprasta.

2. E – emocijų etika

Supranta žmonių emocijų priežastis. Žino kaip pralinksminti arba supykdyti tą ar kitą žmogų. Neformaliame bendravime visada draugiškas, demonstruoja optimizmą. Mėgsta pasilinksminti artimų draugų rate. Stengiasi pralinksminti aplinkinius pajuokavimais, užuominomis, provokacijomis. Jo mintys nukreiptos į teigiamų emocijų gavimo būdus. Į ginčus, santykių aiškinimąsi, nesutarimus nesikiša, kadangi su visais nori gyventi taikiai. Laikosi saugios distancijos nuo konflikto židinio. Renka ir dalijasi su pažįstamais įvairiomis nuogirdomis, gandais, sensacingomis ir šiaip įdomiomis žiniomis. Visada yra savo rato „visuomenės gyvenimo įvykių“ kurse.

3. Т – laiko intuicija

Prisiverčia nesiblaškyti, tolygus ir plastiškas. Bendraudamas su žmonėmis negaili laiko, moka pratęsti malonumus. Nemėgsta staigių, amžinai skubančių žmonių. Gerai prisimena artimųjų ir pažįstamų švenčių datas. neužmiršta jų laiku pasveikinti. Laikas paprastai dirba jam: kas nepavyko dabar, jis spės padaryti ateityje. Nemėgsta suvaržyti savęs terminais, nepasižymi punktualumu. Viską atlieka patogiu sau tempu. Visada ras priežastį savo vėlavimui pateisinti. Galutinį sprendimą atidėlioja iki paskutinės minutės. Viduje gana besikeičiantis ir svyruojantis žmogus. Jį reikia pastūmėti, kad jis laiku pradėtų darbus ir sutilptų į terminus.

4. P – dalykinė logika

Produktyviai dirba, jeigu žmonės laukia iš jo pagalbos. Jam labai reikia, kad jo pastangos būtų pastebėtos ir įvertintos. Jeigu jo nepagiria, neatsilygina teigiamais poelgiais už darbo rezultatus, viduje labai įsižeidžia, nors to ir neparodo. Ūkiškas žmogus. Su malonumu užsiiminėja tiekimu, patalpų apstatymu. Ypač stengiasi prieš patikrinimus arba svečių vizitus. Dalykinius klausimus sprendžia per savo draugus ir pažįstamus. Kuo veiklesnis, tuo daugiau ryšių užmezga. Tačiau įgimtas tingumas riboja jo kontaktų augimą. Palaiko dažniausiai tuos ryšius, kurie atneša naudą. Labai prisirišęs prie savo darbo, užsiėmimo būdo. Jam sunku keisti profesiją, griauti įprastą, atidirbtą darbo ritmą.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Diuma

 

Sociotipų potretai

 

SEI

Sensorinis

Etinis

Intratimas

 

vitalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. I – galimybių intuicija

Sunkiai perneša vienodumą ir monotiniją. Jam reikia nuobodžios kasdienybės alternatyvų, pasirinkimo galimybės. Jaučia malonumą, jei suranda išeitį iš aklavietės, atrodytų, beviltiškos situacijos. Jį žavi bendravimas su ypatingais žmonėmis, kurie turi daug įdėjų ir drąsių pasiūlymų. Nuobodūs, pilki žmonės kelia jam įtampą. jų draugijos stengiasi vengti. Išradingas ir nuovokus ruošiant maistą arba įrengiant būstą. Mėgsta paeksperimentuoti šioje srityje, sugalvoti ką nors savotiška. Pakančiai žiūri į keistuolius, išradėjus, ir apskritai „ne šio pasaulio” žmones. Elgiasi kaip su vaikais, rūpindamasis jais ir geraširdiškai atleisdamas jų išsišokimus.

6. L – struktūrinė

Blogai suvokia padriką, chaotišką informaciją. Ji sujaukia jo protą, gadina nuotaiką. Jam patinka, kai konkretūs reiškiniai yra susiję su bendrais dėsningumais. Jo nuotaika gerėja, kai suvokia savo reikalingumą, kad be jo negalima apseiti. Mėgsta įsipiešti į jam skirtą vietą. Aktyvizuojasi, kai kaip prieš jį iškeliamas aiškus tikslas, paaiškinama judėijimo kryptis. Tikslo pasiekimo kelius jis suranda pats. Jam nereikia „nuogų” faktų, instrukcijų, paaiškinimų. Svarbiausia, kad patiktų sistema, kad žadintų emocijas. Tada tampa susikaupęs ir organizuotas.

 

7. F – jėgos sensorika

Priklauso nuo to, kaip susiklosto jėgos konkrečioje situacijoje, Neblogai nuspėja galimą agresiją, pusiausvyros pažeidimą, stabilumo praradimą. Kritiškai žiūri “ ištižusius, inertiškus, apatijoje skendinčius žmones. Moka juos įsukti, aktyvizuoti, kviesdamas ryžtingiems ir greitiems veiksmams. Jautriai reaguoja į jėgos spaudimą. Šiurkščioje jėgos aplinkoje elgiasi analogišku laipsniu agresyviai. Neleidžia ant savęs jodinėti, piktnaudžiauti savo nuolaidžiu charakteriu. Žino, kada reikia prispausti, o kada atleisti. Tačiau nesiekia valdyti žmonių. Valdžios našta jam pernelyg sunkus krūvis. jam pakanka mokėjimo apginti savo interesus.

 

8. R – santykių etika

Santykiuose su žmonėmis, kurie jam patinka ir atsako simpatija, labai atidus ir paslaugus. Savo simpatijas demonstruoja ne žodžiais, o darbais. Jam nepatogu ko nors prašyti arba stengtis gauti pačiam sau. Kitų žmonių prašomas gali padaryti žymiai daugiau. Tuo pačiu savęs taip pat nenuskriaudžia. Kad reikalai pajudėtų, jam reikia susigaudyti, kas į jį žiūri palankiai. Visa kita – technikos reikalas. Įtampa, blogi santykiai žlugdo jo gebėjimą veikti. Geras tarpininkas įvairiuose reikalusoe, prekybinėse operacijose. Moka platinti prekes per neformalius ryšius. Jo santykiai tampriai persipynę su dalykiniais klausimais.

 

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Hugo

 

Sociotipų potretai

 

ESE

Etinis

Sensorinis

Ekstratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. E – emocijų etika

Jo stiprioji pusė – emocinis poveikis žmonėms. Reikšdamas audringas, staigias emocijas, gali daug ko pasiekti. Aplinkiniams nelengva atlaikyti jo emocinį spaudimą. Gerai atskiria, kokios nuotaikos yra pašnekovas. Moka pakelti nuotaiką sau ir kitiems. Optimistas, tikėjimą sėkme stengiasi įteigti ir savo artimiesiems. Labai komunikabilus, lengvai eina į kontaktus. Su malonumu pasakoja apie savo ryšius, pažįstamus, giminaičius. Nors ir siekia aukšto socialinio statuso, tačiau gali jį paaukoti vardan šeimos. Geras poilsio ir iškilmingų renginių organizatorius savame rate. Seka, kad visiems būtų įdomu, įtraukia pakviestuosius į bendrą pokalbį. Nemėgsta skeptikų ir atsiskyrėlių.

2. S – pojūčių sensorika

Labai rūpestingas savo artimųjų ir giminaičių atžvilgiu. Dėmesingas ir pastabus, globoja sergančius ir nepraktiškus žmones. Supranta, kam kokia pagalba būtina. Vien dėl gerų santykių nepuls padėti. Su malonumu priima svečius. Mėgsta šventines užstales ir vaišes. Žino, ką pakviesti, kaip elgtis pačiam, ką patiekti, kad sudarytų apie save reikiamą įspūdį. Buityje praktiškas. Moka sukurti jaukumą iš to, kas yra po ranka. Greit įsikuria naujoje vietoje. Atsikrato nereikalingų daiktų, kuriuos parduoda arba tiesiog dovanoja. Turi priekabų estetinį skonį. Analizuoja aplinkinių žmonių išvaizdos harmoniją. Pats rengiasi apgalvotai, gerai suderina įvairias aprangos detales.

3. P – dalykinė logika

Siekia būti tarsi vadybininku, veikliu žmogumi dalykinėje sferoje. Daug juda, užmezga įvairius sandorius. Labai įsižeidžia, jei jį palaiko nedalykišku, nerimtu žmogumi. Ganėtinai chaotiškas ir išsiblaškęs. Neretai apsikrauna darbais, dėl to labai pervargsta. Reikalus pramušinėja kakta, per keletą užėjimų. Gyvenime visko pasiekia pats, nesitikėdamas kitų pagalbos. Sudaro vikraus, kruopštaus žmogaus įspūdį. Pats gi dažniausiai save laiko nepraktišku žmogumi, kadangi matomas rezultatas jam brangiai atseina. Darbą atlieka greitai, bet mėgsta, kad jam šiek tiek padėtų kiti. Jam reikia parankinio smulkiems pavedimams. Kelis susijusius darbus stengiasi atlikti vienu metu, vienu užmoju.

4. Т – laiko intuicija

Blogai apskaičiuoja laiką. Būtino darbo dažnai imasi paskutinę minutę ir tuo pasmerkia save pražūtingam skubėjimui. Vertina tuos žmones, kurie įspėja jį apie tai, kiek laiko liko atsargoje. Ilgai svyruoja prieš priimdamas kardinalius, likimą įtakojančius sprendimus. Prisimena savo praeities klaidas, tačiau elgiasi ne pagal praktinę patirtį, o pagal subjektyvius potraukius. Užgniaužia savyje nelaimių ir bėdų nuojautas. Nusiteikia teigiamai baigčiai. Dėl to daugelis jo vilčių ir lūkesčių pasmerktos žlugti. Nekantrus, nemėgsta laukti. Negerbia tų, kurie vėluoja, daug filosofuoja gaišdami brangų laiką.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Hugo

 

Sociotipų potretai

 

ESE

Eetinis

Sensorinis

Ekstratimas

 

vitalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. L – struktūrinė

Jaučiasi ramiai ir užtikrintai, kai aplink tvarka, sistema, nėra neaiškių klausimų. Sudėtingą informaciją perpranta tik tada, kai ji pateikiama aiškiu sustruktūrintu pavidalu. Jam būdingas pareigos jausmas. Atsakingai žiūri į pavedimus, negali atsipalaiduoti, jeigu ko nors nepadarė kaip pridera. Savo santykius kuria pasitikėjimo pagrindu. Nemėgsta įrodinėti, sukramtyti, kartoti keletą kartų. Iš aplinkinių laukia savo problemų ir rūpesčių suvokimo. Jį nuramina objektyvi, nešališka painios situacijos analizė. Ką gi konkrečiai daryti, jis pats suranda. Ieško racionalios buities organizavimo ir sanitarinės būklės sistemos. Gerai jausdamas savo kūną, siekia rasti metodą, kaip išvengti ligos arba paslėpti figūros trūkumus.

6. I – galimybių intuicija

Mielai palaiko naujas, perspektyvias iniciatyvas. Jam reikia alternatyvų, kurios žadina entuziazmą, atimuliuoja aktyviai veiklai. Labai džiaugiasikai jo gabumai ir energija randa pritaikymą. Jį labai slegia neveiklumo, nepajėgumo būsena. Jaučia poreikį, kad jo pastangos būtų pastebėtos ir paskatintos. Teikia emocinį palaikymą žmonėms, kurie eina savo keliu, nesutampančiu su pramintais takais. Pats gali užsidegti idėja ir savarankiškai ją pramušinėti. Labai nori būti kam nors reikalingas. Siūlo daug idėjų organizuojant šventes, iškilmes, pasirodymus, prezentacijas, reklamines kampanijas ir pan. Vengia šablonų, įprasto vulgarumo.

 

7. R – santykių etika

Kritiškai vertina santykius tarp žmonių. Atvirai smerkia grubumą ir šiurkštumą. Reikalauja dėmesio, ir korektiško požiūrio į save. Mėgsta mokyti žmones etikos — mandagumo, gerų manierų. Su žmonėmis visada laikosi artimos distancijos. Nemėgsta arogantiškumo, pasipūtimo ir manieringumo, nors pats siekia sukurti aristokratiško išsiauklėjimo įvaizdį. Pyksta, kada su juo stoja ginčytis. Bando sugėdinti, sukelti kaltės jausmą. Если įkalbinėjimai nepaveikia, gali ir patriukšmauti. Nepakenčia, kada su juo kalbama iš aukšto. Išsiskiria liguistu teisumo jausmu. Seka, kad niekas nebūtų užgautas, ar stokotų dėmesio. Dėl artimųjų gali leistis į bet kokias avantiūras.

 

8. F – jėgos sensorika

Dalykiniuose santykiuose atkaklus ir gana priekabus, Jeigu žmonės elgiasi ne taip, kaip jam atrodo teisinga, nuolat tai primena, nepalieka jų ramybęje, kol nepasiekia savo. Labai savarankiškas ir nepriklausomas įvairiuose dalykuose žmogus. Moka apginti savo interesus. Nepaleidžia savo naudos. Iniciatyvus. Nuolat stumia žmones link dalykinio aktyvumo. Bando vadovauti jų elgesiui. Delsimas, stabčiojimai reikalų eigoje jį erzina. Nieko neperka tik šiaip sau. Tikslingai ieško prekės arba pardavėjo. Apsiperka greitai, bet visada seka, kad daiktas atitiktų savo kainą.

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Robespjeras

 

Sociotipų potretai

 

LII

Loginis

Intuityvus

Intratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. L – struktūrinė logika

Moka logiškai ir įtikinamai dėstyti savo mintis. Kuria schemas ir koncepcijas, aiškiai išskiria pagrindinius dalykus nuo antraeilių. Sukūręs bendrą sistemą, konkretizuoja ją, priartina prie praktikos. Grynas teorizavimas, filosofavimas, samprotavimų atitrūkimas nuo gyvenimo – jam nebūdingi. Sistemos teisingumą nustato pagal jos vidinį loginį neprieštaravimą. Lengvai keičia formalius sistemos rėmus. Pirmenybę teikia kompaktiškai, stipriai koncentruotai informacijai, nors gali ir išplėsti ją iki reikiamos apimties. Gerai mato sistemų, formalių modelių ir koncepcijų galimybes. Duoda objektyvų, dažnai nemalonų jų potencialo vertinimą. Atskirą dalyką moka surišti su visuma.

2. I – galimybių intuicija

Stengiasi patobulinti arba papildyti bet kurią teoriją arba prielaidą. Pro jo dėmesį nepraslysta ir alternatyvios idėjos. Ryžtingai papildo praleistas grandis jį dominančioje sistemoje. Pasižymi idėjų generavimo, proto šturmo gabumais. Mąsto labai nepriklausomai. Išnagrinėjęs problemą, iškelia iš principo naujus sprendimus. Idėjos jam ateina intuityviai – nuspėjamai. Logika tarnauja tik kaip intuityviai gautos informacijos apiforminimo būdas. Sugeba susigaudyti painioje, neaiškioje problemoje. Intuityviai suranda paslėptas galimybes. Faktų trūkumą pakeičia vaizduotė. Vis giliau skverbiasi į nagrinėjamą objektą.

3. R — santykių etika

Nelabai komunikabilus žmogus. Jam labai sunku užmegzti santykius su žmonėmis. Deda pastangas, kad prisiverstų elgtis maloniai, sueiti į artimą kontaktą. Slepia savo asmeninį gyvenimą nuo pašalinių. Nemėgsta nekviestų svečių, nemoka jų užimti. Bendravime labai atsargus. Pokalbį palaiko tik tada, kada liečiamos jam reikšmingos temos. Brangina jau susiklosčiusius santykius. Užsispyręs saugo tą santykių sistemą, prie kurios priprato. Nesiims griauti susiklosčiusių santykių, tačiau ir nesikabins į santykius, kurie jau atgyveno. Abejingas kritikai iš šalies. Nebijo neigiamo požiūrio į save. Su nepažįstamais arba jam nesuprantamais žmonėmis yra viduje susikaustęs, nejaučia, kaip su jais elgtis.

4. F – jėgos sensorika

Santykius tarp žmonių vertina pagal jų lengvumo ir betarpiškumo (laisvumo) laipsnį. Siekia paprastų, demokratiškų santykių. Sunkūs, įtempti santykiai atima jo jėgas, daro pasyviu. Minkštas ir nepiktas žmogus, neturi pramušamosios jėgos. Jaučia aštrų nepriklausomybės, teritorinio savarankiškumo pojūtį. Nemoka valdyti žmonių, blogai gina savo kasdieninius interesus. Kritinėse situacijose neryžtingas ir nepaslankus. Nors ir išsaugo šaltakraujiškumą, tačiau jam reikia patarimo, ką ir kaip daryti. Ignoruoja prievartą, jėgos spaudimą. Labai pusiausvyras ir ištvermingas. Iš jo nieko negalima išreikalauti prievarta.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Robespjeras

 

Sociotipų potretai

 

LII

Loginis

Intuityvus

Intratimas

 

vitalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. E – emocijų etika

Jį atpalaiduoja ir nuramina bičiuliškumas, teiigamos emocijos. Su malonumu į jas atsiliepia, tampa šnekus ir šmaikštus. Artimiems žmonėms stengiasi suteikti džiaugsmą. Artimoje distancijoje linksmas ir mielas. Savo optimistinę nuotaiką perduoda partneriui. Jei emocijos neigiamos, tai atsiliepia į jas tik tada, kai jas laiko pagrįstomis. Priešingu atveju pasišalina arba bando jas gesinti logine analize. Savo paties emocijas įjungia, tik kai pereina į artimą distanciją arba jaučiasi įprastoje, įsigyventoje aplinkoje. Antraip elgiasi šaltai ir atsietai.

 

6. S – pojūčių sensorika

Buityje kuklus, sutinka tenkintis patogumų minimumu. Tačiau veiksmingas rūpestis jo sveikata ir komfortu pakelia nuotaiką, nuteikia optimistiškai. Kai jo buitinės ir materialinės problemos išspręstos, jo energingumas auga – imasi spręsti tuos uždavinius, kurie buvo atidėti iki geresnių laikų. Stengiasi rengtis harmoningai, be įmantrybių ir dirbtinių puošmenų. Tačiau savo stilių atranda ne iš karto. Jaučiasi nejaukiai, jei apsirengęs nefunkcionaliai, situacijai netinkama forma. Kai jį ilgai supa diskomfortas, tai skatina neigiamų emocijų kaupimąsi. Laikui bėgant jo kantrybė gali sprogti, o „garas” išsiveržia į išorę.

7. P – dalykinė logika

Gerai vertina naujų sumanymų ir pramogų perspektyvas. Patarinėja, kaip sureguliuoti neįprastus drąsius reikalus, ko būtina imtis jų sėkmei. Tačiau pats dalykiškumu ir apsukrumu nepasižymi. Dalykiniame aktyvume svyruoja, ilgai svarsto, prieš ką nors nuspręsdamas. Todėl tai pernelyg atsargus ir neveiklus, tai, atvirkščiai, staiga surizikuoja, tikėdamasis, kad pasiseks. Konkrečiame darbe tai rūpestingas, kruoštus ir viską patikrina, tai skuba greičiau jį užbaigti ir imtis sekančio darbo. Ne iki galo patikrintas rezultatas jo netrikdo: jei reikės, vėliau sugrįš atgal ir patikrins. Jį dominančioje srityje nori žinoti, ką nuveikė žmonės, pagal kokias technologijas dirba. Šios informacijos pagrindu sprendžia, kaip veikti pačiam. Bet įgytus darbo įgūdžius greitai praranda.

8. Т – laiko intuicija

Jaučia savo priklausomybę nuo laiko tėkmės. Į susitikimus ir renginius ateina laiku. Didžiuojasi savo punktualumu ir organizuotumu. Moka taip apskaičiuoti savo jėgas, kad numatytą darbą atliktų tiksliai paskirtu laiku. Tačiau darbo pradžios paprastai imasi pavėluotai, todėl artėjant pabaigai spartina tempą, dėl ko nukenčia darbo apimtis arba kokybė. Ieško tokių darbo metodų, kurie leidžia taupyti laiką. Labai nemėgsta, kai laikas gaištamas be naudos. Įspėja apie savo užimtumą, apie turimą didelį darbų kiekį, kurių negalima atidėti. Jam viešpatauja likimas, kurio jis nepajėgia permaldauti. Jam pasiseka tiktai tie reikalai, kuriuos laiku pradeda. Greitai užmiršta praeities nesėkmes, bet ir iš ateities nelaukia nieko gero.

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Hamletas

 

Sociotipų potretai

 

EIE

Etinis

Intuityvus

Ekstratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. E – emocijų etika

Valdo platų emocinių būsenų spektrą. Dramatinės emocijos greitai pereina į komiškas arba susipina su jomis. Prie pašalinių gi gali elgtis ramiai ir oriai. Apdovanotas emocinio atjautimo dovana – empatija. Kito žmogaus emocijas pergyvena kaip savąsias. Pasidavimas neigiamoms emocijoms neretai atveda prie psichinių krizių. Išraiškinga mimika, gestai, žvilgsnis, intonacijos ir kiti emociniai signalai. Geras aktorius arba oratorius. Nuolat persikūnija į kokį nors įvaizdį. Artimiems žmonėms sunku būna atlaikyti jo emocinį spaudimą. Nuolat aštrina situaciją, tirština emocinę įtampą. Jam nelemta atrasti pusiausvyrą ir sielos ramybę.

2. Т – laiko intuicija

Gerai supranta situacijos vystymąsi laike. Nujausdamas pavojingą situaciją, ruošiasi jai iš anksto – apgalvoja atsarginius variantus. Perspėja žmones apie jiems gresiantį pavojų. Nuolat svyruojantis ir abejojantis žmogus. Jam būna nelengva priimti svarbų sprendimą. Tačiau po to, kai sprendimas priimtas, jau nepersigalvos ir nepasuks atgal. Jo požiūris laikui bėgant gali pasikeisti į diametraliai priešingą. Vidujai jis labai prieštaringas. Sugauna falšą ir neatitikimą tarp žmonių žodžių ir realaus elgesio. Dažniausiai domisi temomis, susijusiomis su likimu ir kitais paslaptingais reiškiniais. Mėgsta atsiskirti ir mąstyti apie gyvenimo prasmę, praeitį ir ateitį. Į visas problemas žiūri iš globalaus, filosofinio požiūrio taško.

3. P – dalykinė logika

Prisiverčia užsiiminėti dalykais, atnešančiais konkrečią naudą. Tuomet atlieka darbą kokybiškai, nemėgsta perdarinėti. Jam patinka nugalėti save, įsisavinti sunkias technologijas. Yra nekantraus ir nenusėdimo temperamento. Ilgas sėdėjimas vietoje sukelia raumenų skausmus. Jam sunku atsipalaiduoti netgi miego metu. Neretai turi organizacinių sugebėjimų. Tačiau ilgas dalykinis aktyvumas jį smarkiai išsekina. Duoda žmonėms daug smulkių įpareigojimų, todėl nesuspėja visko aprėpti ir nervinasi. Jam sunku dirbti kai yra stebimas. Bet kokie greiti judesiai ir aštrūs garsai jį erzina. Tačiau lengvas garsinis fonas didina darbingumą.

4. S – pojūčių sensorika

Bijo ligų ir fizinių kančių. Sunkiai atsikrato kenksmingų įpročių. Seksualinėje srityje neretai pasižymi kraštutinumais: nuo abejingumo iki iškrypimų. Daug dėmesio skiria savo išorinei išvaizdai. Rengiasi arba pabrėžtinai skrupulingai ir aristokratiškai, arba visiškai paprastai. Išorinė estetika jam teikia daug džiaugsmo arba nusivylimų. Mityboje kaprizingai išrankus, linkęs derinti priešingo skonio produktus. Tačiau būna ir visai nereiklus maistui, kad tik jis būtų pateikiamas reguliariai. Požiūrį į save vertina pagal žmonių norą rūpintis juo, kęsti jo keistą skonį ir įpročius. Nemėgsta, kad būtų liečiamas. Blogai jaučiasi uždaroje erdvėje. Dažnai pasirenka atsiskyrėlio gyvenimą.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Hamletas

 

Sociotipų potretai

 

EIE

Etinis

Intuityvus

Ekstratimas

 

vitalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. L – struktūrinė logika

Stokoja organizuotumo ir tvarkos aplink save. Nuo to priklauso jo fizinė savijauta. Jį atpalaiduoja lėti, skrupulingi užsiėmimai, reikalaujantys susikaupimo. Gyvenimas pagal griežtą sistemą eina jam į naudą. Neaiškumai, ir neprognozuojami dalykai, jo sveikatą, atima atramą. Gerai pagauna mažiausius nukrypimus nuo įprastos įvykių schemos. Tačiau savo loginėse išvadose gana subjektyvus. Jo apibendrinimai neretai šlubuoja vienašališkumu. Jam patinka sistemos logika. Siekia ją sutvarkyti, nustatyti protingas, jo požiūriu, ribas ir taisykles. Tačiau sau daro išimtis.

 

6. F – jėgos sensorika

Audringai protestuoja prieš jėgą ir grubumą. Nusiteikęs išimtinai mandagiam ir paslaugiam elgesiui. Afekto būsenoje prieš nieką nesustoja. Jo paties jėga staiga išauga ekstremaliose situacijose (panikoje, maišatyje). Tokiais atvejais elgiasi užtikrintai ir ružtingai. Tuo pačiu negali gintis prieš jėgą, jei yra emocionaliai ar dvasiškai palaužtas. Tokioje situacijoje nuolankumą lemčiai priima kaip neišvengiamybę. Iš isteriškos būsenos jį gali išvesti tik netikėta jėga. Nelauktai suduotas smūgis jį prablaivina. Kad nusloptų nevaldomos emocijos, reikalinga pagalba iš šalies.

7. R — santykių etika

Nepasitiki santykių, rišančių jį su kitais žmonėmis, patvarumu. Ieško pastovių žodinių ir kitokių jausmų patvirtinimų. Labai pavydžiai žiūri į varžovus. Gerai prognozuoja santykių vystymąsi laike. Kritikas įpročių demaskuotojas. Pats būna arba ištikimas ir atsidavęs partneris, arba lengvabūdiškas donžuanas. Jo skaudžioji vieta – santykių su žmonėmis, kuriais pasitiki, patikimumas. Tiems, kurie jį vienąkart apvylė, neatleidžia. Labai greit įsižeidžia ir neužmiršta skriaudos. Su žmonėmis bevelija išlaikyti distanciją. Smarkiai sumenkina savęs vertinimą aplinkinių akyse. Kitas jo kraštutinumas santykiuose – įkyrumas ir gėrėjimasis savimi.

8. I – galimybių intuicija

Darbe demonstruoja pačius netikėčiausius talentus ir gabumus. Labai nori, kad jo pastangas ir pasiekimus pagirtų. Jį traukia prie nestandartinių, kartais šokiruojančių elgsenos formų. Moka žmonių sugebėjimais в деле, paskirstydamas vaidmenis grupėje. Dažnai yra geras pedagogas ir kolektyvo auklėtojas. Asmenybę formuoja uoliu darbu. Nori būti naudingas visai žmonijai, dalinis problemų sprendimas jo netenkina. Neretai užima bekompromisinę poziciją, atrodytų, smulkiuose arba antraeiliuose klausimuose. Ieško pačių sudėtingiausių ir patraukliausių darbų. Tačiau labai pergyvena, jeigu yra kritikuojamas, kadangi tai suvokia kaipк savo idealų žlugimą. Jam būdingas savo nepilnavertiškumo jausmas, kuris gali būti kompensuojamas demonstratyvia elgesio maniera.

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Gorkis

 

Sociotipų potretai

 

LSI

Loginis

Sensorinis

Intratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. L – struktūrinė logika

Skrupulingai gilinasi į dalyką, kuriuo užsiima. Atkakliai ir su ištverme renka informaciją, siekdamas visiškai valdyti situaciją. Kolekcionierius arba knygų mylėtojas, ypač jį domina žinynai. Griežtos tvarkos ir suderintos sitemos šalininkas. Visa, kas neįsirašo į sistemą, atmeta kaip nelogiška. Jei dalykas jį domina – reguliariai tikrina ir kontroliuoja jo eigą. Pusiausvyras ir pareigingas pats, to paties reikalauja ir iš kitų. Gerbia subordinaciją. Nekreipia dėmesio į asmenines simpatijas, kada kalba sukasi apie reikalus. Daiktus dėlioja į jiems griežtai skirtas vietas. Nemėgsta, kai kas nors ima neatsiklausęs arba perkelia jo daiktus.

2. F – jėgos sensorika

Blaivus realistas: kelia sau tiktai įveikiamus tikslus, todėl dažniausiai juos pasiekia, tegu ir ne iš karto. Jei aiškinimai ir įspėjimai nepadeda, įjungia spaudimą ir kitus jėgos valdymo metodus. Moka galutinai prispausti priešininką, įvarydamas jį į kampą. Stoikas, mokantis suimti save į rankas. Ištveria bet kokias negandas. Prisiverčia atlikti tai, kas neįdomu, bet reikalinga. Padeda tiems, kas silpnas, negali apsiginti. Globoja senus ir ligotus. Yra nepastebimas kovotojas už teisingumą – „vienas lauke karys“.

3. R — santykių etika

Žmonėse elgiasi mandagiai ir korektiškai. Gali prisiversti būti linksmas ir komunikabilus. Lengvai sueina į situacinio, neilgalaikio pobūdžio kontaktus. Savo elgesiu kelia pasitikėjimą. Kantriai išklauso žmones, kurie į jį kreipiasi. Atjaučia juos, demonstruoja savo palankumą. Nors ir pereina į artimą distanciją, tačiau atmeta broliavimąsi santykiuose. Namie su artimaisiais laikosi griežtai. Mėgsta auklėti, skaityti moralus. Patikimas, nuoseklus, prieraišus, nors būna, kad kankinasi besiplėšydamas iškart tarp dviejų simpatijos objektų.

4. I – galimybių intuicija

Labai prisirišęs prie savo pasaulėžiūros. Nenusileidžia ir neina į kompromisus. Draugus sau renkasi pagal požiūrių atitikimą. Apie žmogaus gabumus sprendžia pagal save. Jeigu aš tai galiu, tai kodėl kiti negali? Intuiciją jam pakeičia asmeninis santykis. Gali pasitikėti geranoriu, gandonešiu, pseudošalininku. Vertina intelektualius, kūrybiškai apdovanotus žmones. Jiems gali atleisti netgi egoizmą ir neetiškumą.

 

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Gorkis

 

Sociotipų potretai

 

LSI

Loginis

Sensorinis

Intratimas

 

mentalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. E – emocijų etika

Pats paprastai būna niūrios nuotaikos. Kaupia neigiamas emocijas. Ięliejęs jas ant ko nors, jaučia palengvėjimą. Gerai fizinei būklei pasiekti jam būtinas dažnas emocinio fono keitimasis. Nepakenčia kryptingo spaudimo neigiamomis emocijomis – verksmu, kaprizais, kaltinimais. Jam lengviau nusileisti, negu juos ignoruoti. Viduje gana greit įsižeidžiantis и užgaunamas, nors to ir neparodo, laikydamas silpnumu.

6. Т – laiko intuicija

Sunkiai toleruoja nepunktualius žmones, kurie viską daro nelaiku. Gyvena tolygiu tempu. Labai nemėgsta nepagrįstų perkėlimų ir grafiko žlugimų. Jį gąsdina likimas, nenuspėjamumas. Nors ir atmeta mistiką, tačiau su būgštavimu įsiklauso į pranašystes, burtus, sapnus. Jį mobilizuoja ir sužadina netikėtas, bet svarbus dalykas, kurį reikia atlikti per trumpą laiką.

7. P – dalykinė logika

Labai taupus darbe ir pirkiniuose. Siekia netgi smulkias pinigų sumas. Dėl visa ko išsaugo savo jau atitarnavusius daiktus. Stengiasi išvengti papildomų darbo sąnaudų. Mechanizacijos ir automatizacijos šalininkas. Kontroliuoja dažniau pajamas, nei išlaidas. Vykdo kitų žmonių veiksmų kontrolę. Jeigu jie nelogiški, netikslingi, įtaria negera.

8. S – pojūčių sensorika

Atidžiai seka savo išvaizdą. Drabužiai visada tvarkingi. Tvarkingas buityje ir darbo vietoje. Moka dirbti rankomis: remontuoti, ką nors meistrauti namie. Gerai atlieka subtilias rankų oeracijas, ypač jei jos susiję su dizainu, apipavidalinimu. Mėgsta paprastą, tačiau sveiką maistą. Išsiskiria skonio ir įpročių stabilumu.

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Žukovas

 

Sociotipų potretai

 

SLE

Sensorinis

Loginis

Ekstratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. F – jėgos sensorika

Ryžtingas žmogus, sugeba parodyti jėgos spaudimą, jei to reikalauja situacija. Nusiteikęs pergalei bet kokia kaina. Kuo daugiau kliūčių sutinka kelyje, tuo labiau susikaupia ir aktyviau veržiasi. Įsitikinęs savo teisumu, jam svetimos abejonės ir svyravimai. Kategoriškas vertinimuose. Paskutinį žodį pasilieka sau. Pateikia ultimatumą: jei mane išsirinkote, tai dabar pakluskite. Moka rasti pačią silpniausią priešininko vietą. Jei tiesioginė ataka būna nesėkminga, rengia apėjimą iš šono arba iš užnugario. Neretai veikia per trečiuosius asmenis.

2. L – struktūrinė logika

Mintyse gerai apskaičiuoja įvairius veiksmų planus, pasirinkdamas logiškiausią toje situacijoje. Puikiai susidoroja su užduotimis sumanumui lavinti. Moka sugrupuoti aplink save žmones konkrečiam tikslui siekti. Kiekvienam numato tikslią vietą savo komandoje. Užtikrintai koordinuoja bendrus veiksmus. Kontroliuoja tik pagrindinius punktus, nesigilindamas į detales. Jį domina rezultatas, o ne procesas. Stengiasi viską paparstai ir suprantamai paaiškinti, pateikdamas vaizdžius pavyzdžius. Gerai pagauna kitų žmonių veiksmų logiką, todėl su juo išlošti gali tik tas, kuris pastoviai ją keičia. Nestandartinėse, neloginėse situacijose pasimeta.

3. I – galimybių intuicija

Periodiškai nugrimzta į apmąstymus. Įsigilina į save, mąstydamas apie įvairių dalykų perspektyvas ir naujai atsiveriančias galimybes. Prisiversdamas pasiekia to, kas kitiems atrodo praktiškai neįmanoma. Drąsiai priima iššūkius, kai abejojama jo gabumais. Laiko save apdovanotu nepaprastu protu. Suvokia situaciją visumoje. Lanksčiai persitvarko, jei reikalas netenka perspektyvos. Žmonėse su malonumu demonstruoja savo erudiciją, fundamentalias žinias. Nevengia pasirodyti globėjo ar mecenato vaidmenyje.

4. R — santykių etika

Sunkiai sekasi nustatyti asmeninius santykius su žmonėmis neformalioje situacijoje. Nekantrus ir nenuolaidus, santykiuose linkęs į diktatą. Netiki, kad egzistuoja tyri, platoniški santykiai. Neretai pareiškia, kad jis „už teisingumą” – už lygius santykius su visais. Nežiūrint į tai, turi savo numylėtinius ar nemėgstamuosius. Gerai žiūri tik į tuos, kurie gerbia jo draugus ir kovoja prieš jo priešus. Pats sau kuria etinių vertybių sistemą, kuri dažnai nesiderina su visuotinai priimtąja. Nemėgsta, kai iš jo reikalaujama asmeninių įsipareigojimų. Ilgai nuo savęs nepaleidžia tų, prie kurių prisirišo. Visaip siekia juos padaryti priklausomus, „prijaukinti”.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Žukovas

 

Sociotipų potretai

 

SLE

Sensorinis

Loginis

Ekstratimas

 

mentalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. Т – laiko intuicija

Gerai priima raminamuosius žodžius, teigiamas prognozes, tikėjimą ateitimi. Pesimizmas ir prietarai jį pykdo. Jį nuramina ir atpalaiduoja lengvas, beprobleminis bendravimo stilius, optimistinė pasaulėžiūra. Bet kuriam reikalui skiria laiko atkarpą, kuriai prabėgus priima galutinį sprendimą: tęsti jį ar nutraukti. Daugiau negu vieno šanso nesuteikia. Laikas sušvelnina jo griežtą būda. Atlaikęs eilę sunkiai paaiškinamų pralaimėjimų, pradeda mąstyti apie likimą, gali palinkti į religiją, užsiimti labdara.

6. E – emocijų etika

Jeigu bus įsiutintas, gali parodyti negailestingą įniršį. Tokiomis minutėmis negali sustabdyti savo perpykio. Labai azartiškas. Mėgsta varžybas, triukšmingas kompanijas, kur galima atsipalaiduoti, emociškai išsikrauti. Mėgsta, kai jį įkvepia, pakelia nuotaiką. Jo emocinė būsena daug kuo priklauso nuo aplinkinių emocijų. Mėgsta klausytis muzikos. Ji nuteikia jį, sukuria dvasinę pusiausvyrą.

 

7. S – pojūčių sensorika

Komfortas, geros materialinės gyvenimo sąlygos – puoselėjamas jo troškimas. Siekia tuo aprūpinti save ir savo artimuosius. Be to jaučiasi nerealizuotu, nevykėliu. negerbia gležnų žmonių, silpno fizinio pasirengimo. Didžiuojasi gera savo fizine forma arba labai pergyvena, jei jos nėra. Dėl nesaikingų potraukių greitai išnaudoja gamtos duotas sveikatos atsargas. Įsižeidžia, jei yra pavadinamas nerūpestingu žmogumi. Išorė arba nedemonstratyvi, arba pabrėžtinai atitinkanti padėtį. Jis turi blogai išvystytą harmonijos jausmą, estetinį skonį. Smarkiai linkės į fizinius instinktus, tame tarpe ir seksualinius. Kūniškus poreikius tenkina pirma dvasinių.

8. P – dalykinė logika

Geras šeimininkas, kuris moka reguliuoti reikalus. Iš bet kokių sumanymų išgauna naudą. Darbuose nelinkęs taupyti. Smulkių sumų nevertina. Taupus tiktai stambiu mastu. Turi amato įgūdžių. Tačiau esant dideliam darbo krūviui samdo žmones, kurie tai atlieka už jį. Mėgsta valdyti sudėtingą techniką ekstremaliose situacijose. Žmones taip pat tikrina darbe, nemokančius mesdamas „plaukti” iškart į sraunumą.

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Jeseninas

 

Sociotipų potretai

 

IEI

Intuityvus

Etinis

Intratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. Т – laiko intuicija

Savo elgesyje vadovaujasi intuityviomis nuojautomis. Dėka šių savybių sugeba išgyventi pačiose sunkiausiose aplinkybėse, kadangi greitai atskiria dirbtinumą, falšą, veidmainiškumą, degradaciją. Laisvai disponuoja kaip savu taip ir svetimu laiku. Visada elgiasi taip, tarsi turėtų laiko atsargą. Daug ką atideda rytdienai. Didelis svajotojas ir lyriška natūra. Paveikslai, kuriuos jam piešia vaizduotė, šviesūs ir ryškūs, žymiai gražesni, negu kasdieninis gyvenimas. Tiki gera ateitimi. Ramina žmones, įkvėpdamas viltį frazėmis apie greitus pokyčius į gera. Neakcentuoja savo dėmesio ties praeities klaidomis.

2. E – emocijų etika

Gerai suvokia žmonių emocinio gyvenimo dėsningumus. Moka reikiamu momentu, kada žmogus yra gerai nusiteikęs, kreiptis su prašymu, todėl jam būna sunku atsakyti neigiamai. Subtiliai reaguoja į juokingus gyvenimo momentus. Mėgsta jumorą. Juokauja, kvailioja, išjudina artimus žmones, įvairiais būdais sukeldamas teigiamas emocijas. Taikus. Neperneša ginčų tarp artimų žmonių. Lengvai eina į susitaikymą, pasiruošęs pats pasiaukoti, kad užgesintų konfliktą. Turi vidinį nerimą. Daug pergyvena, tačiau slepia jaudulį ir blogą nuotaiką už švelnios šypsenos.

3. S – pojūčių sensorika

Daug pastangų skiria savo išorei. Moka elegantiškai, skoningai rengtis. Būdinga gracija, akį džiugina estetiniais judesiais. Niekam nesiperša. Deda pastangas, kad maksimaliai „įsirašytų“ prie žmonių įpročių ir skonių. Labai sugyvenamas. Žmonėms skundžiasi sveikata, kad juo blogai rūpinamasi, abejingumu. Tačiau ekstremaliose situacijose susikoncentruoja ir įveikia skausmą. Pasitikėjimo ir jėgų įgauna komfortabilioje aplinkoje, įprastiniame draugų rate. Tokiais atvejais leidžia sau ir pavadovauti.

4. P – dalykinė logika

Nemoka taupyti pinigų, vesti griežtą finansų apskaitą. Išlaidauja gražiems, jo nuomone, tačiau ne visada naudingiems daiktams. Jei patiria finansinių sunkumų, žino, į ką kreiptis pagalbos. Tokiais atvejais suranda, kokius paskutinius daiktus parduoti. Ilgalaikiai jo santykiai neretai yra susiję su pragmatišku išskaičiavimu. Santuoka iš išskaičiavimo jam atrodo tvirtesnė, negu sąjunga iš meilės. Blogai klostosi santykiai su tais, kurie verčia jį darbuotis, dirbti nepriimtinu jam ritmu. Sunkaus darbo eigoje tikisi nuolaidžiavimo, „blato“, „atsipalaidavimų parūkymui“.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Jeseninas

 

Sociotipų potretai

 

IEI

Intuityvus

Etinis

Intratimas

 

mentalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. F – jėgos sensorika

Susigyvena su stipriais ir ryžtingais, pasitikinčiais savimi žmonėmis. Tačiau neleidžia, kad reikalai pakryptų į despotizmą. Atvirai pareiškia apie bukos jųgos primityvumą. Gerai jaučia, kokią jėgą panaudoti, kad pasiektų savo. Tačiau pats ryžtasi jėgos metodams tik tada, kai jaučia fizinį pavojų sau arba savo artimiesiems. Jei pastoviai būna diskomfortiškoje būsenoje, pradeda elgtis pabrėžtinai grubiai ir iššaukiančiai. Daro tai siekdamas paslėpti savo minkštą, viktimišką charakterį. Be tvirto vadovavimo atsipalaidavęs ir nesusikoncentravęs iki betvarkės. Jį lengva išmušti iš teisingo kelio sugundyti kuo nors, žadančiu malonius pojūčius. Lengvai pasiduoda žalingiems įpročiams, išvaduoti iš kurių jį tegalima jėga.

6. L – struktūrinė logika

Kai nėra aiškumo ir vienareikšmiškumo situacijos supratime, genda jo nuotaika, įsivyrauja pasimetimas. Chaosas, neorganizuotumas, atramos nebuvimas įvaro jį į nusiminimą. Veikia su entuziazmu, kai remiasi apgalvotu, logiškai patikrintu planu su aiškiu galutiniu tikslu. Labai stokoja schemų ir technologijų. Ekstremaliose situacijose tampa šaltakraujiškas. Mintys dirba aiškiaulengviau priimami pagrįsti sprendimai. Jam smarkiai gadina nuotaiką reglamentas ir smulki kontrolė. Nuolatinė griežta disciplina ne jam.

7. I – galimybių intuicija

Gyvenimo vertybės ir idealai – vienas iš jo pažeidžiamų taškų. Labai pergyvena, jei laikas prabėga, o kompromisai ir nuolaidos uždelsiamos, nerandama sprendimo. Neištveria spaudimo, gabumų niveliavimo, kaip savo paties, taip ir jį supančių žmonių. Gyvena pagal nesikišimo į vidinį asmenybės gyvenimą principą. Nors galėtų duoti vertingą patarimą atskelisdamas gabumus, jeigu į jį kreiptųsi. Į savo gabumus žiūri gana kritiškai, dažnai juos sumažina. bijo likti negabiu, nereikalingu. Jaučia poreikį komplimentams ir paskatinimams. Iš turimų idėju gerari atsirenka pačią perspektyviausią. Visada ieško sau tokio užsiėmimo, kuris atitiktų jo tarnavimo žmonėms idealą.

8. R — santykių etika

Savo santykį sutvirtina elgesiu. Tiems, ką myli, gali daug ką padaryti. Sumanus jeigu jaučia, kad užkariauja aplinkinių simpatijas. Stabiliai vykdo esamas pareigas tiktai kolektyve su nusistovėjusia tarpusavio santykių sistema. Įspėja, kad asmeniniai nesutarimai ir priešiškumas prives prie reikalų žlugimo. Daro viską dėl to, kad dalykinius santykius lydėtų ir palankūs nefeormalūs ryšiai. Į darbo kolektyvą įneša harmonizuojantį pradą. Įkalbinėdamas žmones, vadovauja santykiams tokiu būdu, kad reikalai pakryptų jam naudinga linkme. Sėkmingai naudojasi pažintimis ir asmeniniu žavesiu.

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Džekas Londonas

 

Sociotipų potretai

 

LIE

Loginis

Intuityvus

Ekstratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. P – dalykinė logika

Gerai mato naujų darbų galimybes. Žino, kaip pakreipti reikalą taip, kad jis atneštų juntamą naudą. Kritikuoja tuos, kurie užsiiminėja, jo požiūriu, nenaudingomis teorijomis. Imlus ir lengvai išjudinamas veiklai, pakilimui. Dažnai žavisi dinamiškomis sporto rūšimis – žygiais, turizmu, alpinizmu, bėgimu ir pan. Nesibijo komandiruočių ir išvykų į naujas vietas. Drąsiai iškelia dalykines iniciatyvas ir primygtinai siekia jų realizacijos. Jei projekto galimybės išseko, greit persijungia į naują kryptį. Moka tvarkytis su finansais. Savo piniginius išteklius stengiasi laikyti apyvartoje, žaisdamas kainų skirtumais. Sukoncentruoja savo rankose pagrindinius materialinio suinteresuotumo svertus.

2. Т – laiko intuicija

Intuityviai sugauna pagrindines to laiko tendencijas. Nesibijo rizikuoti, pasitikėdamas savo intuicija. Visada dirba „į priekį“, kadangi žino, kad rytoj bus jau vėlu. Vienas iš pirmųjų apsiginkluoja naujausiomis technologijomis ir pritaiko organizacines formas. Mintyse nuolat sugrįžta į praeitį, analizuodamas praėjusius įvykius ir ištraukdamas iš jų pamokas ateičiai. Analizuodamas laiko tėkmę, bando surasti pagrindinius likimo dėsningumus. Jį domina neįprasti, mįslingi reiškiniai. Bando patikrinti juos, rasti jiems loginį paaiškinimą.

3. E – emocijų etika

Optimistas, nepasimeta jokiomis aplinkybėmis. Gyvenimo sukrėtimai jį tiktai užgrūdina, suteikia didesnio pasitikėjimo savimi. Mėgsta juokauti, linksminti žmones. Sueina į kontaktą, užkalbindamas pašnekovą šmaikščia replika. Jo jumoras dažnai yra suktas – turi užuominą, dviprasmiškumą. Lengvai įsitraukia į ginčus, ypač kada jam metamas iššūkis. Ginčuose dažnai būna ironiškas, pašiepia oponento požiūrį. Jo susierzinimas ir impulsyvumas aplinkiniams dažnai yra nemalonūs. Tačiau pats jis šito nepastebi, mano, kad tai paprasčiausiai apsikeitimas nuomonėmis.

4. S – pojūčių sensorika

Gali gyventi ir dirbti diskomforto sąlygomis, nesant patogumų. Iš prigimties paprastai yra apdovanotas ištvermingumu ir gera sveikata. Nereiklus valgiui ir būsto apstatymui. Jį mažai jaudina paties išvaizda. Turi polinkį ilgai dėvėti tuos pačius rūbus, priprasti prie jų. Puošiasi tiktai tada, kai nuo to priklauso jo santykiai su aplinkiniais žmonėmis. Palankiai vertina tuos, kurie išvaduoja jį nuo būtinybės rūpintis buitimi ir kasdieninėmis smulkmenomis. Nemėgsta žmonių, kurie prisidengia savo silpnybėmis ir ligomis. Gamtoje elgiasi nerūpestingai, o kartais ir lengvabūdiškai. Jam būna būdingi kraštutinumai požiūryje į žalingus įpročius: tai bravūriškai demonstruoja, tai aktyviai kovoja prieš juos. Tie patys kraštutinumai lydi ir seksualiniame gyvenime.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Džekas Londonas

 

Sociotipų potretai

 

LIE

Loginis

Intuityvus

Ekstratimas

 

mentalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. R — santykių etika

Su žmonėmis bendrauja demokratiškai, artimoje psichologinėje distancijoje. Nusiteikęs teigiamam asantykiui ir bičiuliškumui savo teritorijoje. Jį atpalaiduoja šilto, nuoširdaus bendravimo atmosfera, nesutarimus su juo reikia užglaistyti neformalioje aplinkoje, užtikrinus jį palankiu savo požiūriu. Jaučia didelį patikimų, stabilių žmogiškų santykių poreikį. Dėl to, kad nemoka iškart atpažinti falšo, gali leisti įtraukti save į avantiūrą. Vertina patikimus, laiko patikrintus draugus. Būgštauja dėl savo nedėmesingumo aplinkiniams. Sugadinęs su kuo nors santykius, ieško, kaip užglaistyti savo kaltę. Tuomet dovanoja dovanas arba rodo konkretų rūpestį partneriu.

 

6. F – jėgos sensorika

Suaktyvėja ekstremaliose situacijose. Moka pakovoti už save. Atmeta emocinį presingą, Jame gyvena noras vadovauti, siekti užsibrėžtų tikslų, pasinaudojant tam kitais žmonėmis. Tačiau gerai vadovauja tiktai tiems, kas yra jo bendraminčiai. Emocinio pakilimo minutėmis jaučiasi stipria asmenybe, kuriai įveikiami bet kokie uždaviniai. Bet jeigu neranda emocinio palaikymo, tai kovinė dvasia greitai dingsta. Drąsus romantikas. Jam patinka rungtyniavimo džiaugsmas. Azartiškas ir atkaklus, jeigu jam priešinamasi. Mėgsta mesti iššūkį. Ramus, skurdus emocijų gyvenimas jį sutižina, daro nerangiu ir juokingu.

7. L – struktūrinė logika

Neteikia ypatingos reikšmės griežtai tvarkai aplink save. Tarp išmėtytų daiktų visada suranda tai, ko jam reikia. Siekia prižiūrėti darbų atlikimo discipliną ir sudarytų planų laikymąsi. Tačiau proceso reglamentacija ir kontrolė jam nėra efektyvios. Užsispyręs savajame situacijos arba problemos supratime. Prognozuoja vystymąsi pernelyg mechaniškai, dėl to jo šviesūs planai dažnai patiria žlugimą. Būna arba griežtos sistemos šalininkas, išvesdamas visas pasekmes iš vienos ir tos pačios schemos, arba, atvirkščiai, išvis nestruktūrina informacijos, pateikdamas ją laisvai, atsitiktine tvarka.

8. I – galimybių intuicija

Sunkiai perneša beviltiškumą ir neperspektyvumą. Su malonumu užsiima kokia nors veikla tiktai tada, kada įsitikinęs jos sėkme. Mėgsta išbandyti save įvairiose veiklos rūšyse. Todėl dažnai keičia pomėgius, profesijas, darbo vietas ir t. t., kol neatranda, ko jam reikia. Žingeidus. Neretai pasielgia priešingai, nei buvo tikėtasi. Jam patinka eksperimentuoti, eiti nepramintu keliu, pasirodyti išradėjo rolėje. Visiškai atsiduoda mėgstamam reikalui. Trokšta garbės. Jeigu jo gabumai neįvertinami, linkęs priešpastatyti save aplinkiniams.

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Dreizeris

 

Sociotipų potretai

 

ESI

Etinis

Sensorinis

Intratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. R — santykių etika

Gerai mato, kaip žmonės atsiskleidžia bendravime. Jo negalima apgauti apsimestiniu draugiškumu. Kritiškai vertina aplinkinių elgesį, tačiau savo nuomonę išsako tik tada, kai jį labai užgauna. Susipažįstant pirmuoju įspūdžiu griežtai skirsto žmones į dvi kategorijas – savus ir svetimus. Svetimi tarsi nustoja jam egzistuoti, o prie sau artimų žmonių ir draugų stipriai prisiriša, jaučia atsakomybę už juos. Yra ištikimas savo vidiniams etiniams žmonių vertinimams. Jį labai sunku perkalbėti. Sunkiai eina į kompromisus su svetimais. Saviesiems gi daug ką atleidžia. Laisvai valdo psichologinę distanciją. Tai atstumia, tai priartina žmones prie savęs. Tokiu būdu duoda suprasti, ką apie juos galvoja.

2. F – jėgos sensorika

Sumaniai apskaičiuoja savo poveikio žmonėms jėgą. Prie partnerio ne prisitaiko, o jam primeta savo elgesio liniją. Tvirtai laiko suėmęs save rankose, kol neateina kritinis taškas. Sugeba pastovėti už save ir savo artimuosius. Nekenčia prievartos, neprotingo jėgos panaudojimo. Jo atkirtis visada tolygus agresijos pasireiškimo laipsniui. Sugeba pamokyti skriaudėją, sistemingai metodiškai stiprindamas jam daromo spaudimo jėgą. Nenurimsta tol, kol nepajunta, kad varžovas sutriko ir prarado kovinę dvasią. Moralinė pergalė jam yra svarbesnė už fizinę. Niekada neleidžia elgtis su savimi be ceremonijų, primesti savo nuomonę. Jo neįmanoma įbauginti ar išprovokuoti.

3. L – struktūrinė logika

Siekia išanalizuoti situaciją iš visų pusių ir padaryti objektyvią vienareikšmišką išvadą. Prie žmonių užsideda sauso ir šalto (oficialaus) žmogaus kaukę. Yra priklausomas nuo nusistovėjusių normų ir išmėgintų veikimo metodų. Viską vertina sveiko proto požiūriu, laikosi protingo egoizmo principo. Prisiverčia daryti tai, ko reikalauja žaidimo taisyklės. To paties reikalauja ir iš aplinkinių. Jam reikia fizinės distancijos. Laikosi atokiai nuo įkyrių žmonių. Vengia didelių liaudies susibūrimų.

4. I – galimybių intuicija

Jam sunku susigaudyti originalių, tačiau aptakių, nesiremiančių pripažintais faktais, idėjų ir nuojautų sraute. Nejaukiai jaučiasi neapibrėžtose, nutylėtose situacijose. Stebėdamas žmogų, lygina jo galimybes su savosiosmis. Ar galiu aš padaryti tą patį, ką ir jis? Tai pernelyg idealizuoja žmogų, tai, atvirkščiai, visiškai neigia jo turimus gabumus. Nepasitiki pagyrūniškais, savo gabumus pabrėžiančiais žmonėmis. Nepataikauja talentingiems, tačiau egoistiškiems ir savimi patenkintiems žmonėms. Nepripažįsta gabumų, kurie neparemti darbu. Laukia, kada jį pastebės ir tinkamai įvertins. Pačiam save rekomenduoti sunku. Kitus žmones giria retai, tačiau savo adresu komplimentus priima su malonumu.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Dreizeris

 

Sociotipų potretai

 

ESI

Etinis

Sensorinis

Intratimas

 

mentalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. P – dalykinė logika

Iš tikrųjų atsipalaiduoja ir nusiramina po įtempto, bet naudingą rezultatą atnešusio darbo. Jam patinka žmonės, įtraukiantys jį į dalykinį aktyvumą. Praktiškas kasdieniniuose darbusoe. Paleidžia į apyvartą viską, kas randasi jo teritorijoje. Labai mėgsta funkcionalius ir gražiai apiformintus daiktus. Vertina tai, kas naudinga, ir reikalauja minimalių pastangų savo aptarnavimui. Moka pasirūpinti komforiškomis darbo sąlygomis. Greitai atlika daug gaišaties reikalaujančias darbo rūšis, kad ilgai nereikėtų prie jų grįžti. Sunkiai perneša darbo, įprastos gyvenimo tvarkos pokyčius. Diskomfortas persitvarkant prie naujų sąlygų jį labai baugina.

6. Т – laiko intuicija

Nekantrus. Nemėgsta vilkinimo, lėtos įvykių eigos. Nusiteikęs greitiems sprendimams. Suaktyvėja laiko deficito situacijose. Stumdžiojimai smulkmenose sukelia jo protestą, o stambiuose dalykuose — aktyvizuoja. Jam geriau duoti nedaug laiko pasiruošimui, kadangi kuo daugiau laukia ir ruošiasi, tuo smarkiau jaudinasi ir rezultatas blogesnis. Viduje neramus. Pergyvena dėl visokių pavojų, kurie gresia jam ir artimiems žmonėms. Ieško religinių, filosofinių, mistinių ir pan. įprasminimo ir apsaugos būdų nuo likimo negandų. Neleidžia, kad jį užkluptų netikėtai, Visada pasiruošęs nenumatytoms aplinkybėms. Gerai atsimena praeities klaidas ir sukrėtimus, iš kurių nuolat mokosi.

7. E – emocijų etika

Gerai jaučia emocinę žmogaus būseną. Klausinėja apie priežastis, kurios sukėlė blogą nuotaiką. Tačiau pats pakelti jos negali. Prisitaiko prie aplinkinių nuotaikos. Rimtoje situacijoje pabrėžtinai oficialus, draugų rate nevaržomai linksmas, leidžia sau netgi ciniškus sąmojus. Mėgsta linksmus žmones, kurie moka išjudinti, nuimti įtampą, pakelti nuotaiką, įkvėpti pasitikėjimą ateitimi. Turi poreikį atsijungti nuo slogių minčių ir pasiekti emocinę iškrovą. Vengia gyvenimo dramų, spaudimo neigiamų emocijų. Žino, kaip sunkiai jie įtakoja psichiką ir sveikatą. Iš kitos pusės, tyčia pagreitina konfliktų atomazgas arba dramatizuoja situaciją.

8. S – pojūčių sensorika

Negali nusėdėti be konkretaus darbo. Dykinėjimas jį slegia. Nuolat ieško, kuo galėtų užsiimti. Darbas tarnauja jam kaip vaistas prieš daugelį ligų. Bijo pasirodyti žmonėms nevalyvas, negražios išvaizdos, blogos fizinės formos. Jeigu suserga, tai nedelsiant imasi radikalių gydymo metodų. Jaučia gailestį nepasiturintiems, sergantiems, silpniems, priklausomiems, bedaliams žmonėms. Nejučia atsiranda noras padėti kuo nors konkrečiai: pamaitinti, išgydyti, išvaduoti nuo priklausomybės, padėti įveikti krizę, mesti žalingą įprotį. Labai vertina švarą, sveiką gyvenimo būdą. Nesusigerins su žmogumi, kuris jam fiziškai atgrasus, turi nesveikus instinktus.

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Napoleonas

 

Sociotipų potretai

 

SEE

Sensorinis

Etinis

Ekstratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. F – jėgos sensorika

Gerai jaučia jėgų išsidėstymą. Greit supranta, kas stiprus, o kas silpnas, ką galima paspausti, o ko geriau neliesti. Užčiuopia žmonių, su kuriais artimai pažįstamas, silpnąsias vietas. Liesdamas jautriuosius taškus, keičia jų elgesį sau naudinga linkme. Pats tiesioginio spaudimo poveikiui nepasiduoda. Vikriai moka išsisukti. Moka už save pakovoti. Audringai reaguoja kai varžoma jo galimybė pasirinkti. Vadovauja tiems, kas mažiau ryžtingi ir mažiau savimi pasitiki. Su stipresniu partneriu bendrauja kaip su sau lygiu. Visada atranda būdą, kaip atkreipti į save dėmesį.

2. R — santykių etika

Puikiai susigaudo santykių sistemoje, kurie susiklosto tarp žmonių. Moka pasakyti žmogui tą, ką iš jo tikisi išgirsti. Tačiau vykdyti savo pažadų neskuba, jei nejaučia tam ypatingos būtinybės. Balansuoja tarp priešingų stovyklų interesų, sėkmingai vesdamas diskusijas arba derėdamasis. Jei to reikalauja jo paties interesai, lengvai susitaiko su buvusiais priešais. Žino, kaip sureguliuoti santykius. Labiau linkęs žaisti neigiamais santykiais, antipatijomis, negu teigiamais ryšiais. Pačiam nutraukti atsibodusius santykius sunku. Stengiasi duoti žmogui netiesiogiai suprasti, kad šis jam nebeįdomus. Nemėgsta žmonių prie savęs prisileisti arti, kadangi jaučia, jog tai uždeda tam tikrus įsipareigojimus. Lengvai užmezga pažintis ir didesnį pasitikėjimą savimi jaučia didelėje kompanijoje, negu akis į akį ir kasdieninėje aplinkoje.

3. I – galimybių intuicija

Stengiasi parodyti save kaip originalią, nestandartinę asmenybę, netelpančią į jokius rėmus. Linkęs priešpastatyti save aplinkiniams. Gali palaikyti pokalbį bet kokiomis temomis, demonstruodamas savo žinias apie viską po truputį. Informaciją pagauna greitai, tačiau negiliai. Periodiškai susimąsto, įsigilindamas į save. Tokiomis minutėmis jam atrodo, kad žmonės jį priima ne tokiu, koks jis yra iš tikrųjų. Gana kaprizingas ir kerštingas. Neužmiršta pabrėžti plačių savo galimybių ir didelių perspektyvų. Dažnai mėgsta ginčytis ir prieštarauti, iš principo gindamas priešingą požiūrį.

4. L – struktūrinė logika

Labai nemėgsta, kai nesiskaitoma su jo išvadomis apie tą ar kitą situaciją arba problemą. Žmones, ignoruojančius jo pastabas, priskiria prie savo priešininkų. Yra priklausomas nuo nusistovėjusios tvarkos toje srityje, kur gyvena ar dirba. Skundžiasi, kad trūksta disciplinos, organizacijos, nors pats jos užtikrinti negali, kadangi nenori gadinti santykių ir nesugeba nuosekliai dirbti. Reaguoja į esamą hierarchiją. Su žmogumi bendrauja arba iš žemesnės pozicijos, kaip pavaldinys, arba iš aukštesnės pozicijos, kaip viršininkas. Su žemiau stovinčiais leidžia sau elgtis be ceremonijų. Negali būti šalia žmonių, kurie jam antipatiški. Daro viską, kad juos pašalintų. Pats nežino, pagal kokią sistemą veikia.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Napoleonas

 

Sociotipų potretai

 

SEE

Sensorinis

Etinis

Ekstratimas

 

mentalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. Т – laiko intuicija

Jaučiasi žvalus ir sveikas, kuomet jo laikas užimtas. Antraip, turėdamas laiko perteklių, laikosi nejudrios, tingios gyvensenos, būna apatiškas ir viską kritikuoja. Mėgsta nuolatinius pokyčius, įvykių vystymąsi, prieštaravimus. Jam dažnai norisi išvažiuoti kur nors, visiškai pakeisti aplinką. Primeta tokį laiką, koks yra patogus jam. Tai skuba ir skubina kitus, tai delsia ir visaip stabdo greitus sprendimus. Visada randa, prie ko prikibti. Mėgsta, kai yra ilgai įkalbinėjamas, prieinama iš tolo, pateikiant daug pavyzdžių ir pamokančių istorijų iš praeities.

6. P – dalykinė logika

Jo nuotaika priklauso nuo to, kaip sėkmingai klostosi jo reikalai. Norint pagerinti jo emocinę būseną, reikia jam pasiūlyti naudingą reikalą. Linkęs rodyti tai didelį dosnumą ir išlaidavimą, jei nuotaika pakili, tai ekonomiškumą ir netgi šykštumą, jeigu emocionaliai prislėgtas. Veikloje jam svarbios emocijos. Nesugeba dirbti, jei užsiėmimas atrodoi jam nuobodus. Bet kokį reikalą gali paversti pramoga, suteikti jam šou pobūdį. Labai nervinasi ir pyksta, jeigu jį apiena reikale arba taip paskirsto materialinėes lėšas, kad jam tenka mažiau, negu kitiems. Dėl to gali ir skandalą sukelti.

7. S – pojūčių sensorika

Labai nemėgsta, kai pažeidžia jo komfortą. Būgštauja dėl savo materialinės gerovės ir sveikatos. Niekada nesielgia savo patogumų nenaudai. Rūpinasi švara, laikosi higienos taisyklių. Aikštingas. Kritikuoja produktų kokybę arba prekių patvarumą. Nesigėdi savo kūno ir jo fiziologinių procesų. Išsiskiria savotišku estetiniu skoniu, kuris ne visada sutampa su visuotinai priimtu. Atsargus gamtoje. Nepuls pirmas apgyventi nežinomos vietos. Konservatyvus buitiniuose įpročiuose. Kitas jo kraštutinumas – abejingas požiūris į savo išvaizdą.

8. E – emocijų etika

Jo darbingumas smarkiai priklauso nuo nuotaikos. Pakilioje nuotaikoje imasi netgi sunkaus darbo. Bet jeigu nuotaikos nėra, tai netgi labai svarbus darbas liks nepadarytas. Energingai imasi tų reikalų, kuriuos galima padaryti iškart. Jeigu greito rezultato nėra, o dirbti tenka daug ir įtemptai, tai greitai atšąla ir ielko kitos krypties savo pastangoms.

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Balzakas

 

Sociotipų potretai

 

ILI

Intuityvus

Loginis

Intratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. Т – laiko intuicija

Yra dėmesingas gyvenimo tėkmės stebėtojas. Subtiliai pastebi detales ir vos tik dar pasireiškiančias tendencijas. Paaiškina, kokios priežastys privedė prie dabartinių pasekmių. Gilinasi į praeitį, nagrinėja pasikartojančius reiškinius. Dėka associatyviai veikiančios atminties ir žinių troškimo neretai būna tikras eruditas. Puikiai išryškina prieštaravimus ir faktines klaidas pozicijose ir nuomonėse. Pasižymėdamas filosofine proto sandara, sugeba sudaryti protingo ir toliaregiško žmogaus įspūdį. Priimdamas sprendimus yra atsargus. Atsižvelgia į tai, kad reikia truputį aplenkti įvykius. Visada pasirenka saugų veiksmų variantą.

2. P – dalykinė logika

Mintyse apsvarsto veiksmų logiką ir resursų išteklius, tarsi pasverdamas balansą tarp naudingo ir nenaudingo. Stengiasi rasti trumpiausią ir patį naudingiausią kelią į tikslą. Piniginiuose reikaluose taupus. Moka sudaryti atsargas. Nuolat kontroliuoja pajamas. Ieško vietos ir būdų kaip naudingai investuoti finansus. Prieš pradėdamas darbą, iš pagrindų apgalvoja jo technologiją, o taip pat surenka visą su tuo reikalu susijusią informaciją esamu momentu. Savo dalykines pastangas nukreipia į pastovių struktūrų kūrimą. Seka reikalų eigą dominančiose srityse ir moka pelningai panaudoti sukauptą informaciją. Gerai orientuojasi prekių ir paslaugų rinkos pokyčiuose, užveda kartotekas, duomenų bazes, archyvus, kolekcijas.

3. S – pojūčių sensorika

Iš anksto pasirūpina komforto ir sveikatos klausimais. Išeidamas į gatvę ar vykdamas į kelionę, su savimi visada turi rinkinį daiktų, kurie garantuoja patogumų minimumą. Prisiverčia laikytis higienos normų. Stengiasi palaikyti švarą, dažnai plauna rankas. Daug pastangų atiduoda ligų profilaktikai, įskaitant ir liaudiškas priemones. Yra gurmanas. Gali gaminti ypatingus patiekalus, atitinkančius jo skonį. Linkęs vartoti kokybiškus produktus, nors nepritekliaus sąlygomis sugeba apseiti ir su pačiu paprasčiausiu maistu. Į išorę nekreipia dėmesio ir apsileidžia, arba, priešingai, kruopščiai apgalvoja, prisitaiko prie paskutinės mados. Tai priklauso nuo to, su kokia publika tenka bendrauti.

4. E – emocijų etika

Požiūrį į save vertina pagal reiškiamas emocijas. Audringos, įkyrios emocijos jį erzina, veikia slegiančiai. Ekstremalioje situacijoje arba kai jaučia slepiamą negeranoriškumą, sugeba atvirai parodyti savo susierzinimą, išsilieti, aštria forma pateikti reikalavimus. Ironiškas. Gali sublizgėti taikliomis ir kandžiomis pastabomis. Jei sieloje jaučia sunkumą, blogą nuotaiką išlieja juodojo jumoro forma. Jo paties trauka žmonėms taipogi priklauso nuo esamos nuotaikos. Pakilioje nuotaikoje būna netgi prieraišus, blogoje — atsiskiria ir išbūna vienumoje.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Balzakas

 

Sociotipų potretai

 

ILI

Intuityvus

Loginis

Intratimas

 

mentalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. F – jėgos sensorika

Būdamas geros fizinės formos pasitiki savimi, atkaklus, ragina ryžtingiems veiksmams, nors iki raginimų įgyvendinimo reikalai prieina retai. Jam reikia postūmio iš šalies, jėgos palaikymo. Jėgos, globojimo trūkumas veda prie išglebimo ir tingumo. Tiesioginės agresijos nepakenčia, priešinasi jai visomis jėgomis. Užsitęsusios konfrontacijos neatlaiko – pasišalina arba paprasčiausiai suserga. Dėl geros fizinės saviajutos užsiiminėja jėgos sporto rūšimis, grūdinasi, bando įveikti savo prigimtines silpnybes. Tačiau daryti tai reguliariai jam trūksta valios stiprybės.

6. R — santykių etika

Jo emocinė būsena priklauso nuo to, koks į jį aplinkinių požiūris. Jaučiasi prislėgtas, jeigu į jį nekreipiama dėmesio, niekaip nereaguojama į jo pasiūlymus. Kai būna blogos nuotaikos, jo nereikia guosti arba linksminti. Geriau palikti vieną patį su savo mintimis ir rodyti netiesioginį palankumą. Bendraudamas su nepažįstamais moka būti mandagus, elgtis kaip išauklėtas ir inteligentiškas žmogus. Pasižymi diplomatinaiis bruožais. Siekia suderinti visų šalių interesus. Užmegzdamas artimesnius santykius, šmaikštauja, žaidžia, elgiasi pakankamai laisvai. Tačiau jeigu partneris nereaguoja, suartėjimo bandymus nutraukia.

7. I – galimybių intuicija

Pergyvena dėl to, kad jo išmanymas ir intelektualiniai gabumai retai priveda prie laukiamo rezultato, tačiau pačiam ką nors sugalvoti yra sunku. Skeptiškai vertina naujų užmojų ir drąsių įdėjų perspektyvas. Paprastai vaizduoja dalykus painesnius, negu iš tikrųjų yra. Nors ir gali suteikti viltį nusiminusiems ir nusivylusiems. Stengiasi išbandyti save įvairios veiklos rūšyse, kad įrodytų savo gabumus. Tačiau visapusiškai išsivysčiusi asmenybė iš jo paprastai nesigauna. Su malonumu studijuoja visas naujienas jį dominančioje sferoje. Moka rasti naują pritaikymą, atrodytų, savo laiką jau atitarnavusiems daiktams.

 

8. L – struktūrinė logika

Darbą atlieka griežtai pagal technologiją, lėtai ir tiksliai, įsigilindamas į visas detales. Būna skrupulingas ir smulkmeniškas iki pedantizmo. Dalykinis aktyvumas ir darbštumas jam būdingi tiktai formalių santykių sitemoje, kuomet viešpatauja tvarka ir atlikimo disciplina. Stengiasi turėti būtinų instrumentų rinkinį darbams atlikti tiek buityje, ir ir gamyboje. Nemėgsta nieko imti skolon. Nepriklausomas ir apsirūpinęs. Laikosi įstatymų ir yra pareigingas. Jam nebūdingas išsisukinėjimas ir kriminaliniai polinkiai. Patikimas reikaluose, žaidžia sąžiningus žaidimus.

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Štirlicas

 

Sociotipų potretai

 

LSE

Loginis

Sensorinis

Ekstratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. P – dalykinė logika

Užsispyręs ir atkaklus žmogus. Didelis darbštuolis. Dirba per parą tiek valandų, kiek reikalauja darbas, kuriuo užsiima. Kovotojas už kokybę, patikimumą ir darbo produktyvumą. Visada ieško drąsaus, nestandartinio technologinio sprendimo. Turi polinkį racionalizatorinei veiklai. Apdairus ir ekonomiškas šeimininkas. Numato, kaip geriau tvarkytis su daiktais ar produktais. Kaupia atsargas. Sumaniai eksploatuoja techniką. Pasižymi ypač praktišku mąstymu. Viską vertina tikslingumo ir naudingumo požiūriu. Moko žmones, kaip gyventi protingai, tuščiai neeikvoti savo gabumų.

2. S – pojūčių sensorika

Labai rūpestingas žmogus. Rūpinasi savo artimųjų gerove ir komfortabiliomis gyvenimo sąlygomis. Padeda žmonėms ne žodžiais, o darbais. Ilsisi taip kaip ir dirba. Mėgsta šventines užstales, gausų maistą, skaniai gamina valgį. Su malonumu teikia dovanas, sugalvoja siurprizus. Sunkiai perneša negalavimus, užleidžia savo ligas. Mieliau gydo kitus, nei rūpinasi savo sveikata. Jam svarbu nustatyti blogos savijautos priežastis. Išvaizda tvarkinga, moka nešioti drabužius. Naujų drabužių niekada nesirengia iškart – saugo juos tinkamam atvejui. Mėgsta griežtą dalykinį arba klasikinį drabužių stilių. Ypatingą dėmesį skiria avalynės švarai.

3. E – emocijų etika

Bendraudamas su žmonėmis siekia būti linksmas ir parodyti jumoro jausmą. Demonstruoja palankumą, teigiamas emocijas. Tiesa, jos jam vistiek gaunasi šiek tiek aštrokos. Labai karščiuojasi ginčuose. Kai jį apima emocijos, nebeįsiklauso į svetimą nuomonę, užsispyręs laikosi savosios. Niekada neprisipažįsta, jog buvo neteisus. Tačiau jei pašnekovas išlieka santūrus ir nepasiduoda jo spaudimui, tampa atidus ir paslaugus. Sugeba valios pastangomis pažaboti emocinį jaudulį. Labai nemėgsta, kai kas nors kišasi į jo reikalus, verčia perdaryti atliktą darbą. Tokiomis minutėmis gali užsiplieksti, mėtyti daiktus, staiga apsisukti ir išeiti.

4. Т – laiko intuicija

Santykius nustato pagal sugebėjimą tesėti savo žodį, laiku įspėti apie ketinimus, atvykti tiksliai paskirtu laiku. Vertina tuos, kas jam negaili laiko. Viskam ruošiasi iš anksto. Netikėtas, be perspėjimo planų pakeitimas išveda jį iš pusiausvyros. Nemėgsta atsakinėti į klausimus: „kas bus rytoj?”, „kada tu tai padarysi?” ir pan. Jam tiesiog būtina turėti garantijas dėl rytdienos, numatyti įvykius. Nemėgsta radikalių permainų, staigių kurso pokyčių. Renkasi judėjimą pirmyn tiesia linija. Sunkiai įžvelgia pavojus. Gerbia tradicijas ir laiko patikrintus papročius. Tačiau siekia eiti koja kojon su laikmečiu. Nesilaiko įsikibęs senovės.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Štirlicas

 

Sociotipų potretai

 

LSE

Loginis

Sensorinis

Ekstratimas

 

mentalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. R — santykių etika

Jo savijauta priklauso nuo susiklosčiusios aplink jį psichologinės atmosferos. Jeigu žmonės yra nesantaikoje, nepasitiki vienas kitu, jo sveikata sparčiai blogėja. Labai pastovus asmeninėse simpatijose. Dėl tų, kas atsiliepia į jo simpatijas, nuveiks žymiai daugiau, nei jie tikėjosi. Turi poreikį giliems ir tvirtiems žmonių santykiams, Tačiau artimai susibičiuliauti su juo nelengva dėl aukštų jo reikalavimų partneriui. Mėgsta ilgus nuoširdžius pokalbius, pasakojimus apie laiko praleidimo būdus. Nežiūrint į išorinį griežtumą, sieloje gana sentimentalus.

 

6. I – galimybių intuicija

Jo kūrybiniai gabumai didėja esant gerai nuotaikai. Jeigu jaučia, kad užmojai iš principo galimi, tai su entuziazmu ir uolumu imsis juos įguvendinti. Negali gyventi be tikslo, neturėdamas prieš save aiškios perspektyvos. Kiekvieno tarpinio rezultato pasiekimas įkvepia jį, sukelia troškimą praeiti visą distanciją. Mėgsta varžybas, žaidimus, dinamiškas sporto šakas. Azartiškas. Ypač užsidega, jeigu reikia įrodyti savo gabumus. Kai pameta orientaciją, patenka į padėtį be išies, labai nervinasi, nuleidžia rankas. Tokioje situacijoje jam reikia patarimo, ramau palaikymo arba net galutinio ciklo korekcijos.

7. L – struktūrinė logika

Negali gyventi chaose ir betvarkėje. Kovoja prieš nedrausmingumą, normų ir taisyklių pažeidimus. Pats demonstruoja susikaupimo ir organizuotumo pavyzdį, tačiau kitiems žmonėms jam neužtenka jėgų. Prieš pradėdamas ką nors rimto, surenka visą su tuo reikalu susijusią informaciją. Negali veikti be sistemos, aklai. Nekenčia gudravimų, išsisukinėjimų, bandymų apgauti. Savo bešališką nuomonę išsako tiesiai. Kritiškas vertindamas savo ir kitų darbo rezultatus. Jam sunku paaiškinti kokio nors veiksmo technologiją. Sisteminis-analitinis mąstymas – tai skaudžioji pusė. Pirmenybę teikia ne instrukcijoms, o metodui „daryk kaip aš”. Nuo žodžių stengiasi greičiau pereiti prie darbų.

8. F – jėgos sensorika

Moka priversti žmones darbuotis. Nepakenčia šalia savęs tinginių ir „chalturščikų“. Jam būdingas stiprus šeimininko jausmas. Neleidžia, kad kas nors komanduotų jo teritorijoje. Gyvena pagal principą „mano namai – mano tvirtovė”. Visas savo jėgas atiduoda reikalui. Įvairūs hobi ir kitos pramogos jį mažai domina. Stipriai susikoncentruoja ties darbo objektu. Niekada nenaudoja jėgos slopindamas, žemindamas, užgrobdamas valdžią. Jėgą, kuria jį apdovanojo prigimtis, nukreipia naudingiems darbams, nenutrūkstamam technologinių procesų valdymui.

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Dostojevskis

 

Sociotipų potretai

 

EII

Eoginis

Iensorinis

Intratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. R — santykių etika

Gerai atskiria santykius, kokie klostosi tarp žmonių. Žino, kas su kuo sugyvena ar nesugyvena. Santykius su savimi pagauna sunkiau, todėl kenčia nuo pernelyg didelio pasitikėjimo. Žmogiškuose santykiuose jam daug ką reiškia sąžiningumas ir padorumas. Neatleidžia išdavystės ir neištikimybės. Su žmonėmis, kurie jį stipriai pavedė, nutraukia bet kokius santykius. Bendraudamas per tolimą distanciją (ne artimai) išsiskiria atidumu ir minkštumu. Humanizmą parodo darbais, vengia deklaracijų ir gražių žodžių. Apdovanotas kilniadvasiškumo dovana. Moka atleisti netgi savo priešams, jeigu jie nuoširdžiai atgailauja. Su visais palaiko vienodus, geranoriškus santykius.

2. I – galimybių intuicija

Turi auklėtojo talentą, kadangi supranta, kaip reikia atskleisti žmonių gabumus. Su vaikais bendrauja kaip su suaugusiais, skatindamas savarankiškumą ir kitus bruožus, būtinus suaugusiojo gyvenime. Labai vertina draugišką apsikeitimą nuomonėmis, kuris parodo pasitikėjimo ir pagarbos atmosferą kito žmogaus pozicijai. Savo kolektyve palaiko tarpusavio supratimą. Orientuojasi pačiose sudėtingiausiose gyvenimo situacijose. Žmonės kreipiasi į jį patarimo – patvirtinti siekių ir baimių tikrumo ar išsipildymo galimybę. Jaučia trauką naujiems, neįprastiems dalykams. Mėgsta savišvietą. Bando atsekti sąryšį tarp įvairių, dažniausiai, dvasinio-humanitarinio pobūdžio, mokymų ir teorijų. Kaip niekas kitas supranta religijos poveikį žmonių gyvenimui.

3. L – struktūrinė logika

Moka prisiversti būti disciplinuotu ir pareigingu. Sąžiningas, nors ir lėtokas atlikdamas konkretų darbą. Pasižymi atidumu detalėms. Griežtai laikosi prisiimtų įsipareigojimų. Dirba kukliai, be triukšmo ir pagyrų. Siekia objektyviai, be emocijų išstudijuoti situaciją, analizuodamas faktus. Tačiau jam sunku išreikšti savąjį problemos supratimą analitine kalba. Oficialioje aplinkoje atrodo santūrus ir sausokas. Labai nemėgsta viešai afišuoti savo santykių. Sunkius uždavinius išsprendžia didelių kantrybės atsargų dėka, kuriomis jį apdovanojo gamta.

4. F – jėgos sensorika

Jautrus įspūdžiams ir pažeidžiamas, sunkiai pergyvena grubumą. Nemoka spausti žmonių, priversti juos ką nors daryti prieš savo valią. Nors ir labai nervinasi, ekstremaliose situacijose, suima save į rankas ir veikia ryžtingai, jeigu paliečiami jam artimi žmonės. Pergyvenimų banga užlieja tik tada, kai pavojus praeina. Partneriais išsirenka žmones skatinančius jį aktyviai veiklai, mobilizuojančius, o ne apsaugančius nuo jaudinimosi ir nereikalujančius atsakomybės. Momentaliai duoda atsaką bandymams paveikti jį spaudimu arba grubia jėga. Tokioje situacijoje gali pasikarščiuoti, atvirai išsakyti savo negatyvų požiūrį. Susierzina bendraudamas su negeranoriškais žmonėmis.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Dostojevskis

 

Sociotipų potretai

 

EII

Eoginis

Iensorinis

Intratimas

 

mentalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. P – dalykinė logika

Negali sėdėti rankas sudėjęs, kai kiti dirba. Jo nereikia agituoti darbui. Geriausias būdas įjungti jį į darbą – asmeninis pavyzdys. Dirbdamas komfortišką, gerai organizuotą darbą patiria tikrą malonumą. Patinka, kai jam padedama atsikratyti nenaudingo jėgų eikvojimo, racionaliai įrengti darbo vietą. Nėra būtinumo jam duoti detalias instrukcijas, ilgai įvedinėti į reikalų kursą. Reikiamą informaciją susiras pats. Svarbiausia, kad tai, ko reikia darbui, būtų po ranka. Turi polinkį persidirbti, užsisėdėti darbe. Dėkingas tiems žmonėms, kurie pasirūpina jo poilsiu ir įtaka sveikatai.

6. S – pojūčių sensorika

Jo nuotaika stipriai priklauso nuo fizinės būklės. Kai aplink nepatogumai arba kai serga, jį apima pesimizmas ir bloga nuotaika. Jaučia vidinį poreikį globoti silpnuosius ir sergančiuosius. Tačiau reikia, kad būtų suprastas, antraip užsigauna, nors ir nieko nepasako. Jaučiasi komfortiškai nedidelėse, bet šiltose kompanijose. Rūpinasi savo rato žmonių nuotaika. Jeigu reikia, tai padrąsins arba paguos. Į savo išvaizdą žiūri kritiškai. Nemėgsta, kada jam nurodinėjama, ką rengtis arba kaip atrodyti, nors ir stokoja palaikymo ir patarimų savo išvaizdos ir tų ar kitų daiktų panaudojimo kasdieniniame gyvenime atžvilgiu. Vengia ryškių, išsiskiriančių drabužių.

7. E – emocijų etika

Geriau nei kiti nujaučia bręstančius konfliktus. Atkreipia dėmesį į neigiamas žmonių emocijas, smerkia jas, tačiau pats užbėgti už akių negali. Moka išklausyti žmogų, atjausti, nuimti jo emocinę įtampą. Savo pergyvenimus gali atskleisti tiktai labai artimiems žmonėms. Giliai išgyvena neigiamus, dramatiškus įvykius aplinkinių gyvenime, netgi jei šie jo tiesiogiai ir neliečia. Viduje emociškai labai įsitempęs ir nervingas žmogus. Nors ir moka kontroliuoti savo emocijas, bet periodiškai jaučia poreikį emociškai išsikrauti. Nesusivaldo bendraudamas su artimaisiais, jeigu sugauna juos meluojant, elgiantis egoistiškai, abejingai.

8. Т – laiko intuicija

Gyvena ir dirba ramiai, tolygiai. Nemėgsta atsilikimų taip pat užbėgimų į priekį. Sunkiai prisiderina prie naujo darbo ritmo. Nepakenčia bergždžio laiko gaišimo. Ilgai nelaukia nepareigingo žmogaus. Pats gi punktualus, užbaigia paskirtą darbą tiksliai nustatytu laiku. Negaili laiko darbui. Darbą vertina pagal sugaišto laiko kiekį. Darbinę veiklą visada skiria nuo pramogų. Moka paskaičiuoti, kiek kokiam dalykui teks sugaišti laiko. Nemėgsta plepių žmonių, kurie daug jėgų atiduoda nesusijusių su reikalu problemų svarstymui. Neatitraukia žmonių nuo darbo tuščiais klausimais.

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Hekslis

 

Sociotipų potretai

 

IEE

Intuityvus

Etinis

Ekstratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. I – galimybių intuicija

Apdovanotas puikia intuicija žmonių atžvilgiu. Pagal atskiras frazes, intonacijas, mimiką, poelgių ypatumus atkuria žmogaus vidinę motyvaciją. Lengvai perpranta, ko šis siekia. Greitai mokosi, kadangi sugeba pagauti problemos esmę. Turi gerai išvystytą fantaziją: išgalvoja istorijas, kuria vaizdinius, įdomius siužetus. Jį traukia talentingos ir originalios asmenybės. Moka paskatinti ir įkvėpti žmones, sakydamas jiems komplimentus, piešdamas spalvingas perspektyvas. Siūlo įvairius vienos ir tos pačios problemos sprendimo variantus. Neperneša nuobodžių darbų. Nuobodulį keliantys pasikartojimai jį stipriai slegia.

2. R — santykių etika

Kaip niekas kitas gaudosi žmonių santykių logikoje, jam ypač suprantamos meilės ir draugystės sunkumų ir krizių priežastys. Jam lengviau išsaugoti nusistovėjusius santykius, negu atkurti nutrūkusius. Jautriai reaguoja į antipatijas. Moka būti žavus ir komunikabilus. Moka sukurti santykių sistemą su bet kuriuo žmogumi, jei laiko jį įdomiu. Supranta, su kuo ir per kokią distanciją reikia bendrauti, nors ir ne visada ją išlaiko. Žino, ką reikia daryti, kad kolektyve palaikyti malonią psichologinę atmosferą. Pataria, kaip bendrauti su žmogumi, kad sudarytų reikalingo žmogaus įspūdį.

3. F – jėgos sensorika

Ekstremaliose situacijose mobilizuojasi ir veikia gana ryžtingai. Duoda atkirtį bet kokiems kėslams. Negali neatsakyti į bandymus diktuoti, prispausti jėga. Labai nepriklausomas pats ir nenaudoja prievartos kitiems. Kartais jam trūksta valios, kad suimtų save į rankas ir atliktų tai, kas pribrendo. Nebijo susigrumti su persveriančia jėga. Gali nueiti pas bet kokio rango viršininką ir pareikalauti išspręsti jo klausimą. Turi įprotį pirmasis užkabinti varžovą. Įsivėlęs į ginčą, aktyviai, o kartais ir agresyviai, gina savo nuomonę. Kenčia dėl greito susijaudinimo ir nesusilaikymo. Dėl šios priežasties jam sunku nuimti įtampą pečių juostoje.

4. L – struktūrinė logika

Negali efektyviai dirbti griežtos sistemos rėmuose esant daugeliui apribojimų. Labai nemėgsta, kai yra kontroliuojama jo santykių su aplinkiniais sistema. Jis nesigilina į kokios nors informacijos detales, stengiasi suprasti tik bendrą pobūdį. Ne visada išklausydamas žmones iki galo, sudaro nepilno supratimo įspūdį. Daro subjektyvias klaidas loginių išvadų formuluotėse ir priimant sprendimus. Ignoruoja tą faktinės padėties pusę, kuri prieštaruja jo asmeninėms nuostatoms. Jam sunkiai sekasi kruopštumo reikalaujantys skaičiavimo ar apipavidalinimo darbai. Pasitempia tokiais atvejais tik tam, kad nepaliktų apie save blogo įspūdžio ir nepakenktų santykiams.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Hekslis

 

Sociotipų potretai

 

IEE

Intuityvus

Etinis

Ekstratimas

 

mentalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. S – pojūčių sensorika

Iš tikrųjų atsipalaiduoja tiktai visiškai komfortiškoje aplinkoje, kad galėtų jaustis kaip namie ir nesirūpinti pasekmėmis. Jam reikalingos didelės malonių pojūčių dozės. Didelį vaidmenį jo gyvenime vaidina malonumai. Labai mėgsta, kai yra apsuptas jaukumo ir konkretaus rūpinimosi. Dėl savo potraukio pramogoms kartais sudaro paviršutiniškos, nerūpestingos būtybės įspūdį. Įsitraukęs į saldaus gyvenimo verpetą, gali sulaukti tragiškos pabaigos. Pats savimi rūpinasi mažai, iš pradžių gali apseiti su nedaugeliu daiktų. Tačiau fizinis ir moralinis diskomfortas stipriai pakerta jo sveikatą. Ieško kelių į lengvą, kovos už būvį neapsunkintą gyvavimą.

6. P – dalykinė logika

Jo nuotaika priklauso nuo atliekamo darbo pobūdžio. Jeigu darbas jam neįdomus arba netgi atrodo nenaudingas, tai jo nuotaika labai pablogėja. Dėl tos pačios priežasties nelinkęs reguliariai tvarkytis buityje ir namų ūkyje. Turi polinkį į avantiūrizmą. Mėgsta patekti į neįprastas situacijas, netikėtai pasielgti. Tokiu būdu susigrąžina sau gyvenimo skonį. Jis neturi pragmatizmo ir apskaičiavimo. jeigu ką nors organizuoja, tai daro sielai pradžiuginti, o ne dėl pelno. Didžiausias apdovanojimas už jo darbą – tai žavėjimasis ir teigiamos emocijos. Svarbią vietą jo gyvenime užima žaidimas – malonumų sujungimas su naudingumu. Stengiasi darbą arba mokymosi procesą pervesti į žaidimų formą.

7. Т – laiko intuicija

Stengiasi kontroliuoti kaip aplinkiniai panaudoja laiką. Nepakenčia žmonių, kurie veikia neoperatyviai arba atima brangų laiką. Savojo laiko valdyti nemoka. Linkęs dažnai vėluoti. Pasakodamas apie ką nors, seka savo emocijas, informaciją dėsto nekompaktiškai, ir todėl nesutelpa į skirtą laiką. Jam labai svarbu sekti nenutrūkstamą situacijos vystymąsi. Jei nėra vilties ir teigiamų pokyčių jis nuleidžia rankas. Patikliai žiūri į skubotus pažadus, nors ir supranta, kad rimtiems pokyčiams reikia laiko. Pats ilga kantrybe nepasižymi. Jeigu jo bandymai perlaužti likimą žlunga, tai palaipsniui susitaiko su juo kaip su neišvengiamybe.

8. E – emocijų etika

Moka parodyti iniciatyvą, įkvėpdamas žmones veiklai. Tačiau kai noras dingsta, stengiasi surasti žmones, kurie užbaigtų visa tai be jo tiesioginio dalyvavimo. Jo viduje siaučia priešingi pergyvenimai ir liūdnos mintys. Norėdamas atitrūkti, metasi į darbus. Tuomet blogai jaučia saiką – linkęs persitempti arba persidirbti. Bendraudamas emocionalus, nuoširdus ir trupučiuką naivus. Tačiau šios savybės padeda jam laimėti, atrodytų, beviltiškoje arba labai sunkioje padėtyje. Būdamas geros nuotaikos operatyviai sprendžia einamuosius buitinius arba darbinius sunkumus. Greitai randa, kuo pakeisti trūkstamą daiktą arba netgi kaip apskritai be jo apseiti.

Tipas

EGO

SUPEREGO

Programinė

Kūrybinė

Rolinė

Skaudžioji

Gabenas

 

Sociotipų potretai

 

SLI

Sensorinis

Loginis

Intratimas

 

mentalinis žiedas:

1,3 – akceptinė

2,4 – produktyvinė

1. S – pojūčių sensorika

Pasaulį pažįsta per pojūčius. Jautriai reaguoja į viską, kas pažeidžia natūralią harmoniją. Atmeta bet kokį dirbtinumą, vaidybą, nesveikus instinktus. Opus. Rūpestingas giminaičių ir artimųjų atžvilgiu. Jeigu mato, kad žmogus pavargo arba blogai jaučiasi, tuoj pat ateina jam į pagalbą. Niekada nepalieka draugo bėdoje. Gerai jaučia pojūčių galimybes. Vaikydamasis jų naujumo (žvejyba, grybavimas ar uogavimas, maudymasis, kelionės ir t.t.) gyvena judrų gyvenimo būdą. Nemėgsta vienodumo ir nuobodulio. Mėgsta ramiai pabūti gamtoje. Pasižymi vidiniu jautrumu, yra pažeidžiamas, nors šito ir neparodo. Siekdamas išgyventi, moka prisitaikyti prie vyraujančių papročių, laikosi visuomenėje įprastų stereotipų.

2. P – dalykinė logika

Gerai dirba rankomis. Mieliau remontuoja daiktus, negu juos išmeta. Taupus materialinių išteklių atžvilgiu. Pasižymi technologiniu mąstymo būdu. Suranda paprastus, bet efektyvius darbinių klausimų sprendimo metodus. Prieš imdamasis reikalo, apgalvoja keletą variantų, kaip siekti norimo rezultato ir pasirenka patį ekonomiškiausią. Dirba tiktai pagal jam patogią metodiką. Pastebi žmones, kurie tinginiauja arba chaltūrina. Apgalvoja, kaip priversti juos imtis darbo arba nušalinti. Pats daro tik tą, kas griežtai būtina. Meistriškai įvaldo instrumentus ir technines priemones. Užsispyręs tobulinasi pasirinktoje veikos srityje. Racionaliai organizuodamas darbus tikisi greito rezultato.

3. Т – laiko intuicija

Prisiverčia sutilpti į numatytus terminus, nevėluoti. Jam patinka visur suspėti, valdyti savo laiką. Bijo nepatogaus laiko grafiko primestimo. Bendraudamas su žmonėmis demonstruoja mėgavimąsi gyvenimu. Savo skepticizmą išreiškia per specifinį jumorą ir saviironiją. Tačiau sieloje vistiek nepraranda vilties laimingu rezultatu. Kritinėje situacijoje, kai staiga keičiasi aplinkybės, nepanikuoja, o ieško būdo kaip išlošti laiko. Klauso savo vidinės nuojautos įvykiams. Jaučiasi priklausomu nuo gyvenimo negandų. Gyvenimo sukrėtimus užsikrauna ant savo pečių, stengdamasis apsaugoti nuo jų savo artimuosius. Tačiau ilgą laiką atlaikyti šitą krūvį sunku.

4. E – emocijų etika

Kontrastiškai išreiškia savo emocijas: tai šaltakraujiškas ir paskendęs savyje tarsi „aisbergas okeane”, tai, atvirkščiai, emocionaliai karštas ir atkaklus. Žmogiškus santykius vertina pagal emocinės išraiškos laipsnį. Audringos emocijos jam – nestabilumo, blogų santykių rodiklis. Konflikto metu bevelija nesikišti į ginčą, paprasčiausiai pasišalina. Tačiau jeigu jį užkabina už gyvuonies, atsako aštria forma. Neatvirauja su pašaliniais. Nemėgsta, kada jam „lenda į dūšią”, stengiasi iškvosti vidinius pergyvenimus. Patinka būti suprastam be žodžių.

Tipas

SUPERID

ID

Sugestyvinė

Aktyvacinė

Ribojančioji

Demonstratyvinė

Gabenas

 

Sociotipų potretai

 

SLI

Sensorinis

Loginis

Intratimas

 

mentalinis žiedas:

5,7 – akceptinė

6,8 – produktyvinė

5. I – galimybių intuicija

Mėgsta, kai jo gabumai ir pasiekimai vertinami teigiamai. Jeigu jo rezultatai nepastebimi, tai dingsta bet koks noras stengtis. Jeigu jo gabumai ilgą laiką pasirodo niekam nereikalingi, tai gali netgi susirgti. Jaučia poreikį naujoms, neįprastoms probleminėms situacijoms, atitraukiančioms jį nuo pilkos kasdienybės. Jeigu jam renginys neįdomus, tai nesivaržydamas užsiiminėja savais reikalais arba paprasčiausiai pasišalina. Jį reikia raginti ir įkvėpti darbams, antraip atsipalaiduoja ir puola į melancholiją. Be naujų patrauklių įdėjų jo fizinis tonusas krenta. Su juo reikia kalbėtis komplimentų ir pagyrimų kalba, patikinti greita sėkme. Jo būsena optimali, kuomet sėkmė tolydžiai išslysta, nors ir yra kažkur visai greta.

6. R — santykių etika

Jo nuotaika priklauso nuo to, kaip į jį žiūri aplinkiniai. Pasitiki tiktai giliu prieraišumu, pastoviais, laiko patikrintais jausmais. Bendravime su aplinkiniais pats nustato sau būtiną psichologinę distanciją ir labai nervinasi, jeigu kas nors jos nesilaiko. Neperneša įkyrių žmonių. Negyvena arba nedirba psichologiškai nesveikame, besiriejančiame kolektyve. Tolygūs santykiai jam – būtina pilnaverčio gyvenimo sąlyga. Nepaisant delikatumo ir tolimos distancijos bendravime, gana pakantus žmogiškiems trūkumams. Moka atleisti žmonėms, geraširdis.

7. F – jėgos sensorika

Kritiškai žiūri į smurtavimą ir prievartą. Niekam nedaro spaudimo, bet ir pats nepaklūsta bandymams diktuoti. Nemėgsta konkurencijos, neturi ambicijų ir karjeros siekių. Nesikauna dėl valdžios ir nesistengia pretenduoti į aukštesnę vietą. Pagal žmogaus kalbos tempą, manieras ir išvaizdą nustato jo galios savybes, rezultatyvumą darbe. Iškart atskiria pagyrūniškumą nuo realių galimybių. Žino, kokią jėgą ir kur reikia panaudoti kad pasiektų norimo tikslo. Tačiau pats efektyviai paveikti skaudžių taškų negali. Prievartą naudoja retai ir visada tik spaudžiamas išorinių aplinkybių.

8. L – struktūrinė logika

Patikimas dalykinis partneris. Laikosi savo įsipareigojimų, jeigu mano juos esant protingais. Dalykiniuose santykiuose pirmenybę teikia atvirumui ir visiškam skaidrumui. Labai užsispyręs. Jeigu kuo nors įsitikinęs, praktiškai jo negalima įtikinti priešingai. Šaltakraujiškai laikosi savojo situacijos supratimo. Darbe demonstruoja apdairumą ir metodiškumą. Visada stengiasi apseiti minimaliomis pajėgomis, pritraukti kuo mažiau žmonių. Biurokratijos ir smulkmeniškos kontrolės priešininkas. Lengvai pritaiko smulkmenas, bet griežtai laikosi pagrindinės technologinės schemos.

 

Viktoras Gulenko
Vertė: Audronė Liepa