Emocijų etika

Emocijų etika (Emocijų etika) atsakinga už emocijų išraišką, gebėjimą subtiliai perteikti išgyvenimus, jausmus išoriniam pasauliui. Žmonės perteikia įvairiausius emocinius signalus – nuo užslėptos neapykantos pateikiamos šaltu mandagumu, iki didžiausios aistros, meilės. Be to, Emocijų etika yra ne tik gebėjimas perteikti emocijas, tačiau ir gebėjimas jas „sugaudyti“ viduje ir savaip parodyti, siekiant sukelti tam tikrus jausmus kitam asmeniui.

            Emocijų raiška, potyris yra neatsiejama gyvenimo dalis. Psichologinės atmosferos kūrimas reikalingas beveik visur, kur yra žmonių – nuo linksmų vakarėlių, iki motyvuojančios kalbos darbinėje aplinkoje sakymo. Apskritai bet kuri frazė, ištarta žmogaus, turi vieną ar kitą intonaciją, kuria siekiama „paryškinti” ar patikslinti savo sakomų žodžių prasmę, tikslą. Todėl galime teigti, kad Emocijų etika būtina visur, kur bendraujama. Tačiau nebūtinai – jausmus galima išgyventi ir individualiai, subjektyviai, jų nedemonstruojant išoriniam pasauliui.

            Emocijų etika pagrindas – išorinių objektų emocinių ryšių suvokimas. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, žmogaus jausmai priimami tokie, kokie yra – be išankstinių subjektyvių nusistatymų ar visuomenės priimtų etikos, moralės taisyklių (Emocijų etika). Tai nereiškia, jog iš Emocijų etika pozicijos bet kokios emocijos ar jausmai bus priimami palankiai. Kaip minėjome, tiesiog jie nėra „smerkiami“ ar dėliojami į subjektyvias kategorijas, kas būdingiau Emocijų etika sričiai.

            Žmogus su stipria Emocijų etika aspekto funkcija nuolat pastebi aplinkoje vyraujančias nuotaikas, emocinę atmosferą, praktiškai bet kada gali pakeisti kito asmens emocinę būseną. Taip pat geba greitai ir efektyviai pakelti palūžusio, sukrėsto ar kitaip neigiamai paveikto žmogaus nuotaiką. Visas pasaulis atrodo kupinas įvairių emocinių atspalvių – šviesių, tamsių; malonių, skaudžių. Neigiamas Emocijų etika naudojimo aspektas atsiranda tuomet, kai emocijomis manipuliuojama: „dramos karalienės“ vaidmuo dėl norėjimo atkreipti kitų dėmesį į save, mielų, tačiau melagingų žodžių žarstymasis, siekiant įtikti ar pasinaudoti kitu. O jei jaučiama, kad emocinis poveikis gali nesuveikti, bandoma netiesioginiais būdais, užuominomis ar provokacijomis sukelti emocijas kitiems asmenims. Tokiais atvejais galima sulaukti priešingos, negu tikėtasi, reakcijos iš aplinkinių.

            Emocijų etika trūkūmas žmogaus elgesyje pasireiškia išoriniu šaltumu, kitų žmonių kuriamo emocinio fono ignoravimu, nesugebėjimu suprasti svetimų emocijų priežastis bei tikslus. Gali būti netgi baiminamasi audringų, emocingų diskusijų, staigių, nenumatytų pašnekovo nuotaikos pasikeitimų. Suprantama, kad tokiais atvejais gali kilti rimtų kliūčių bendraujant su kitais asmenimis.

Andrius Lazarevas, Vidmantas Šarkys