Charakteriai ir rekomendacijos (Papildymo santykiai)

Dualinių porų sąveikos pavyzdžiu siūlomos rekomendacijos psichoemocionaliam žmonių suderinamumui. Ši sąveika nagrinėjama pačiu bendriausiu lygmeniu, atsižvelgiant į tipines ir kvadrines ypatybes. 

Mes siūlome jūsų dėmesiui psichoemocinio žmonių suderinamumo rekomendacijas pateikdami dualinių porų – diadų – tarpusavio sąveikos pavyzdžius. Diadų pavyzdžiai labiausiai tinka suprasti pagrindinius tarpusavio sąveikos principus. Taip lengviau suvokti būdingas partnerio elgsenos ypatybes siekiant vienam prie kito abispusiškai prisiderinti. Kartais tarpusavio pretenzijų tikroji priežastis slypi būtent šiuose nesąmoninguose poreikiuose, o ne tame, kas išreiškiama žodžiais. 
Iš pradžių mes panagrinėsime dualinių porų sąveiką pačiu bendriausiu lygmeniu – atsižvelgdami tiktai į tipines ir kvadrines ypatybes. Toliau palaipsniui gilinsime tipų sąveikos vienas su kitu ypatybių tyrimus pagal įvairius jų IMTipų aspektus. Kaip jau minėjome anksčiau, be bendrųjų rekomendacijų, kiekvienu konkrečiu atveju socioniškai konsultuojant būtinai atsižvelgiama į daugelį individualių faktorių, kas konsultavimą daro labiau kvalifikuotą ir efektyvesnį. Galbūt mūsų rekomendacijos pasitarnaus kaip Ariadnės siūlas, kuris, pagal senovės graikų legendą, padėjo rasti išėjimą iš labirinto. Šiuo atveju – iš tipų, potipių, akcentų, psichoformų ir temperamentų santykių labirinto, kadangi visi šie aspektai dalyvauja diadų sąveikos aprašymuose. 

 

 Don Kichotas IL (ILE) – Diuma SE (SEI)                                Hugo ES (ESE) – Robespjeras LI (LII) 
 Hamletas ET (EIE) – Maksimas Gorkis LF (LSI)                Žukovas FL (SLE) – Jeseninas TE (IEI)
 Napoleonas FR (SEE) – Balzakas TP (ILI)                            Džekas Londonas PT (LIE) – Dreizeris RF (ESI) 
 Štirlicas PS (LSE) – Dostojevskis RI (EII)                            Hekslis IR (IEE) – Gabenas SP (SLI)

 

DIADA: Don Kichotas IL (ILE) – Diuma SE (SEI) 

Don Kichotas IL (ILE) 
IL (ILE) būdingos ypatybės: išradingumas, naujų idėjų gausumas, domėjimasis visa kuo paslaptingu ir neįprastu. Jo svajingumas, išsiblaškymas, nusiteikimas ateičiai, interesų vyravimas prieš naudą nedaro jo praktišku ir apsukriu namų šeimininku. Jam trūksta supratimo ir kantrybės. Stengdamasis ištraukti praktinę naudą iš savo darbų arba iš ryšių, jis tuo metu laukia diplomatiškesnio partnerio palaikymo. 
Dažnai jaučia naujų įspūdžių ir permainų būtinumą, kurių nebuvimas gali iššaukti apatiją ir polinkį į tuščias pramogas. Tokiais atvejais gali daryti skubotus ir neapdairius poelgius, jeigu jo laiku nesudomina idomiais užsiėmimais arba idėjomis. 
Kaip iracionaliam asmenybės tipui, jam ryškiai pasireiškia darbingumo pakilimai ir nuosmukiai. Nuosmukio periodais jo inertiškumas neturėtų sukelti partnerio pasipiktinimo. Jis paprastai neplanuoja savo veiklos artimiausiam laikui, gana neorganizuotas ir nemėgsta kontrolės. Ramioje būsenoje atsipalaidavęs ir gana bevalis. Bet jeigu jam daromas spaudimas, parodo užsispyrimą ir nenuolaidumą, iki pat agresijos. Jam reikalingas geranoriškas, lankstus ir taktiškas partneris. 
Pakankamai atviras ir draugiškas. Demokratiškas ir stengiasi su visais būti geruose santykiuose, tačiau būna tai pernelyg patiklus, tai drovisi parodyti palankumą žmogui, kurio jausmais abejoja. Nesigaudo žmonėse – kas draugas, kas priešas. Būna malonus, puola ir ginasi ne visada adekvačiai. Jam reikia savalaikių partnerio paaiškinimų apie santykius su aplinkiniais. 
Pagrindinis „raktelis“ prie tokio originalaus žmogaus, kaip IL (ILE), – mokėjimas valdyti jo jausmus ir pojūčius. Kada jis susijaudinęs – nuraminti juokavimais, atpalaiduoti, nukreipti, o kada apatijoje – išjudinti sąmojais, pasišaipymais (niekada nepametant takto ir saiko jausmo). Tegu partneris negti „užsives“, išeis, trenkęs durimis. Kuomet sugrįš, sudominti kuo nors nauju, suvilioti idomia idėja, leisti suprasti, kad, nors juo ir nepatenkinti, bet myli ir linki gero. Būtina paveikti jo pojūčius meilumu, skaniu maistu, muzika, komfortu. Jam reikia motiniškos globos, rūpesčio jo sveikata ir poreikiais. 

Diuma SE (SEI) 
Tai – taip pat iracionalus tipas, tačiau tai vienintelis dalykas, kuo jis panašus į savo dualą. Jie abu gyvena, plaukdami pasroviui ir daugelyje dalykų atsiduodami likimo valiai. O daugiau gi – visiškai priešingi viens kitam. 
SE (SEI) – geras diplomatas, bet, būdamas intravertu, linkęs į dorvumą ir neryžtingumą, atsargus ir sukaustytas su naujais žmonėmis, todėl labiau vertina susitarimą neoficialiu pagrindu, namie arba kitoje laisvoje aplinkoje. Labiau pasitikintis ir lengviau jaučiasi su demokratišku, draugišku partneriu, greitai įveikiančiu psichologinę distanciją. 
SE (SEI) – „šaudyklinės diplomatijos“ meistras, geras ginčininkų taikintojas, malonus ir geraširdis pašnekovas, nuteikiantis pasitikėjimui. Jaučiasi naudingas greta su santykių srityje negrabiais žmonėmis, suteikiančiais jam galimybę parodyti savo gabumus. Mėgsta duoti patarimus, kada ir kokią iniciatyvą reikia parodyti, kaip rūpintis sveikata, apranga, išore (išvaizda). Dėmesingas ir rūpestingas, bet įsižeidžia, jeigu kitiems to nereikia. 
SE (SEI) gyvena dabartimi, tuo metu kai jo dualas IL (ILE) skraidžioja debesyse, mąstydamas apie tolimus tikslus. Jis praktiškesnis ir realistiškesnis buitiniuose klausimuose. Rūpinasi sveiku gyvenimo būdu, poilsiu ir buitinių problemų sprendimu. Mėgsta gėrėtis gamta, gražiais daiktais, jaukumu, skaniu maistu ir moka šituo džiuginti kitus. Kadangi IL (ILE) tam neteikia reikšmės, SE (SEI) neauklėja dualo, o imasi šių aspektų pats. 
Jis moka kurti reikiamą emocinę nuotaiką dualo gyvenimo tonusui pakelti. Tačiau jis tai daro taktiškai ir be atviro spaudimo. Moka užkrėsti partnerį optimizmu depresijos minutėmis, sugeba išsklaidyti nuobodulį, ištraukti į koncertą ir pan. 
Dėl gerų santykių gali statyti į pavojų dalykinius interesus. Jis apskritai blogai gaudosi to ar kito darbo naudingume ir perspketyvose ir džiaugiasi, jeigu dualas jam visa tai įtikinamai išaiškina. 
Būdamas mitrus kasdieniniuose buitiniuose klausimuose, jis dažnai pasyvus stambiuose dalykiniuose užmojuose. Jam reikia partnerio, kuris įkvėptų jam tikėjimą savo gabumais ir galimybėmis įvykdyti tą ar kitą darbą. Pajutęs kam nors įkvėpimą, stengiasi įgyvendinti sumanymus, naudodamasis reikiamais ryšiais, kuo ir suteikia šioje srityje inertiškam IL (ILE) didžiulę naudą. Tačiau jam būtinas partneris, kuris suskirstytų darbą į etapus ir nustatytų terminus, o taip pat prisiimtų sau tą darbo dalį, kur reikia instrukcijų, dėsnių išmanymo ir pan. 
SE (SEI) dažnai nepakankamai įvertina arba nemato galimo pavojaus. Jis paprastai neįžvalgus, atsipalaidavęs ir nerūpestingas. Jo partneris turi laiku jį mobilizuoti, imtis būtinų atsargumo priemonių. 

Dualizacijos sąlygos
Prisitrynimas prie dualo reiklauja laiko ir tam tikrų taisyklių įvykdymo. Iš pradžių patraukia viens kitą savo rolinėmis funkcijomis: IL (ILE) – savimi pasitikinčio žmogaus role, o SE (SEI) – pramuštgalvio ir optimisto, kuris neturi problemų, su kuriuo visada lengva. 
Jeigu nėra tinkamos situacijos tam, kad šios rolės pasireikštų, dualai gali ir nesudominti vienas kito. Bet jeigu vis dėlto jie patiko vienas kitam, reikia tam tikro laiko, kad suprastų ir priimtų kiekvieno ypatybes. 
Santykių harmonijai pasiekti šioje diadoje turi būti laikomasi tokių taisyklių:
1. IL (ILE) neturi kritikuoti SE (SEI) skonio, o SE (SEI) – IL (ILE) idėjų.
2. Pareigas pasiskirstyti geriau tokių būdu, kad IL (ILE) užsiimtų planiniais-ekonominiais klausimais, o SE (SEI) – komunikacijomis. 
3. Būtina išmokti pridengti viens kito silpnas vietas: IL (ILE) turi parodyti toliaregiškumą (įžvalgumą) ir prisiimti sau šeimos aprūpinimą, o SE (SEI) – reguliuoti IL (ILE) iniciatyvumą (arba agresyvumą) kritiniais momentais, o taip pat užglaistyti ir pašalinti jo etinius suklydimus. 
4. Reikia atsižvelgti į tam tikras seksualines ypatybes: 
Kadangi SE (SEI) intravertiškas, suartėjimo iniciatyvą geriau rodyti IL (ILE). Kadangi jis yra logikas ir jam sunku suvokti savo jausmų kryptingumą ir gilumą, tai šiuo aspektu turi užsiimti SE (SEI), be to taip, kad partneris neabejotų jų abipuse meile. Kad laimė būtų pilna, SE (SEI) reikia sumaniai reguliuoti savo dualo nuotaiką. 
Šioje poroje sensorikas yra SE (SEI). Net jeigu tai moteris, ji turi rodyti viliotojo iniciatyvą. O kadangi šis žmonių tipas pasižymi pačiais subtiliausiais pojūčiais ir sugeba būti menininku taip pat ir meilėje, jis gali „atgaivinti“ netgi visiškai pasinėrusį į mokslą, skraidantį debesyse IL (ILE).

DIADA: Hugo ES (ESE) – Robespjeras LI (LII)

Hugo ES (ESE)
Tai – draugiškas ir optimistiškas žmogus, malonus ir dėmesingas pašnekovas, kompanijos siela. Jis moka valdyti kitų žmonių nuotaikas: pakelti ją nusivylusiems arba sugadinti tiems, kas nepateisino pasitikėjimo arba prarado pagarbą. Dėl savo tiesmukiškumo ir emocionalumo dažnai stato į grėsmę santykius ir todėl jam labai trūksta ramaus, nesutrikdomo ir šaltakraujiško partnerio, sugebančio viką išsiaiškinti ir duoti dalykinį patarimą. 
Jis praktiškas ir nuovokus buitiniuose klausimuose, mėgsta globoti kitus. Stengiasi viską daryti pats, retai kreipiasi į kitus pagalbos. Be to, jis emocionalus ir greit įsižeidžiantis, todėl stokoja pagyrimų, palankumo ir atjautimo. 
Pasižymi išvystytu estetiniu skoniu, didelį dėmesį skiria gražiam apiforminimui – nuo savo paties išvaizdos iki kambario interjero. Sunkiai ištveria partnerio šykštumą, labiau mėgsta uždirbti pinigus ir juos leisti savarankiškai. 
Optimistiškas ir neatsargus, ES (ESE) stokoja patarimų ne paprastai toliaregio partnerio, o tokio, kuris galėtų trumpai ir aiškiai išanalizuoti bet kokią situaciją ir atlikti aiškią ir vienareikšmiškai suformuluotą prognozę, nepalikdamas vietos abejonėms ir alternatyvoms. 
ES (ESE) linkęs pernelyg daug prisiimti sau, tame tarpe ir nereikalingo. Jo veiklą reikia kontroliuoti, atmetant nereikalinga ir padedant tame kas būtina, tačiau daryti tai reikia neįkyriai, per konkrečius loginius patarimus. 

Robespjeras LI (LII)
Šioje poroje LI (LII) yra supratingo, patikimo ir protingo draugo vaidmenyje, o ES (ESE) – emergingo, rūpestingo ir mylinčio tėvo vaidmenyje, kas visumoje ir užtikrina proto ir jausmų harmoniją. 
LI (LII), pasižymintis aiškiu loginiu mąstymu, stengiasi įteigti kitiems savąjį dalykų supratimą ir labai graužiasi, kada į jo nuomonę neįsiklausoma. Todėl jam reikalingas nuolaidus partneris, pasižymintis jumoro jausmu, lankstumu ir diplomatiškumu. 
Jis visada planuoja savo reikalus ir nemėgsta keisti savo planų, o taip pat kada jam ką nors primeta. Partneriui reikia įsiklausyti į jo patarimus, su pagarba žiūrėti į jo pageidavimus ir stengtis išsitekti į nustatytus terminus. 
LI (LII) sunku nuolat galvoti apie gyvybinius šeimos poreikius, kadangi jis paprastai įnikęs į savo darbus ne namuose. Buitinėmis problemomis daugiau tenka rūpintis ES (ESE), kuris partnerį įtraukia į reikalus tiktai tuo atveju, kada negali susidoroti pats. Be to jis LI (LII) įvilioja į procesą ne komandomis, o savo truputį padriku entuziazmu. Tokiu atveju LI (LII) suskaldo užduotį į etapus ir nuosekliai juos sprendžia. 
Turėdamas padidintą teisingumo jausmą ir stokodamas prasimufimo (atkaklumo) savybių, LI (LII) dažnai nukenčia susidūręs su valstybine biurokratine mašina. Jam sunku apginti reikalo interesus, o klausytis priekaištų inertiškai – tiesiog nepakenčiama. Aktyvus, atkaklus partneris, mokantis pasiekti užsibrėžtą tikslą, sužadina jo pagarbą ir dėkingumą. 
Didelius sunkumus LI (LII) patiria, kuomet reikia parodyti iniciatyvą santykiuose arba pademonstruoti savo jausmus. Dėl to jis yra laikomas sausu ir neprieinamu žmogumi. Jam reikia partnerio, kuris prisiimtų atsakomybę už nevaržomos ir malonios bendravimo atmosferos sukūrimą ir plaikymą. 

Dualizacijos sąlygos
1. LI (LII) reikia įsiklausyti į dualo patarimus ir būti lipšnesniam ir taktiškesniam santykiuose su žmonėmis. Iš kitos pusės, būdamas jausmų valdžioje, ES (ESE) gali sugadinti santykius, ir tada jo dualas turi laiku ateiti į pagalbą ir atstatyti būtiną pusiausvyrą loginių argumentų pagalba.
2. Ginant išorinius diados interesus, susijusius su bendravimu, ES (ESE) iniciatyva neginčijama. Energingas, veiklus ir informuotas pačiais įvairiausiais praktiniais klausimais, jis padeda partneriui spręsti jo sudėtingas problemas.
3. Kadangi ES (ESE) neatsargus ir neapdairus, sunkiai mato reikalų baigtį ateityje, jam būtini toliaregio dualo patarimai, tame tarpe finansiniais ir ekonominiais klausimais. Planuoti ir paskirstyti darbus taip pat turi LI (LII). 
4. Intymioje sferoje iniciatyvą jausmuose, žinoma taipogi, atmetus visus prietarus, teks rodyti ES (ESE), veikiančiam šioje srityje ryžtingai ir drąsiai, pagal pricipą: „nemyli manęs, bet myliu aš, taigi saugokis mano meilės“. Šaltas ir paslaptingas, drovus ir neįsitikinęs savo teise mylėti, LI (LII) tokiu elgesiu nesąmoningai provokuoja emocinę savo partnerio ekspansiją. Ir čia yra viena seksualinė paslaptis: be emocinio pasiruošimo LI (LII) seksualumą apskritai labai sunku sužadinti. Moterys, pasyviai lūkuriuojančios iš jo iniciatyvos, 100% pasmerktos nesėkmei. Tiesa, kai kurie socioniniai tipai stimuliuojami būtent pasyvmu arba savo seksualinio partnerio neprieinamumu. Tas pats ES (ESE) pasąmonės lygmenyje siekia būti užkariautoju, o ne užkariautu, perdėtas partnerio aktyvumas jam sukelia persisotinimą ir nuobodulį. Jis vertina rimtumą ir ištikimybę, mokėjimą atsiliepti į jausmus. Be to LI (LII) sukuria pastovumo įspūdį, kas yra būtina pavydžios-savininkiškos ES (ESE) natūros dvasinei ramybei.

 DIADA: Hamletas ET (EIE) – Maksimas Gorkis LF (LSI)

Hamletas ET (EIE) 
Iš savo prigimties būdamas idealistu, ET (EIE) gali laikyti savo gyvenimą tuščiu, jeigu jam nepavyko ryškiai išreikšti save, pergyventi stiprią aistrą arba atnešti naudą žmonėms. Jis jaučia nuolatinį dvasinio augimo ir vystymosi troškimą, domisi visa kuo nauju, paslaptingu arba mažai ištyrinėtu. Išsikėlęs sau tikslą, ET (EIE) retai nukrypsta nuo jo ir, kaip taisyklė, pasiekia savo. Kartias jo nesugebėjimas atsitraukti nuo sumanymų išprovokuoja neapdairius poelgius. Jam reikia ramaus, stipraus ir protingo partnerio pagalbos. 
ET (EIE) moka emociškai paveikti aplinkinius, pamaginti juos vykdyti kokius nors sumanymus. Jo emocijos skiriasi savo jėga, gilumu, „užsiciklinimu“ ir dažnai dramatišku charakteriu, o vidiniai prieštaravimai ir svyravimai dažnai jam pačiam būna nepakenčiami. Jam reikia partnerio, kuris, matydamas jo nuotaikos permainas, blaivios logikos ir sveiko realizmo nebuvimą, išsklaidytų problemas protingais ir praktiškais savo patarimais. 
ET (EIE) sunku pasiekti vidinį atsipalaidavimą, pasijausti santaikoje su supančiu pasauliu ir žmonėmis. Dėl to jis dažnai provokuoja ginčus su aplinkiniais. Jam būtinas santūrus, pakankamai stabilus ir atsparus stresams partneris. 
Būdamas valingu ir nuosekliu žmogumi, LF (LSI) surikiuoja ir stabilizuoja savo dualo veiklą ir jausmus, ištvermingai pakeldamas jo emocinius protrūkius. Be to, jis sprendžia visus partneriui sunkius uždavinius: užsiima ūkinėmis-buitinėmis problemomis, išgauna būtiną informaciją, kantriai ir suprantamai aiškina, kaip dirbti tą ar kitą darbą, kokios yra taisyklės ir instrukcijos, kokiu nuoseklumu atlikti užduotis. Jis imasi sau apgalvoti darbo detales, suskirsto jį į etapus ir su pastovia kantrybe įveikia bet kokius sunkumus. 
Tokiame sąžiningame ir patikimame žmoguje ET (EIE) randa tikrą atramą. Su juo jam nebaisūs bet kokie sunkumai. Dėmesys ir rūpestis, atjauta ir pagalba, išsamūs loginiai bet kokių reiškinių paaiškinimai nuramina maištingą ET (EIE) prigimtį. 

Maksimas Gorkis LF (LSI)
LF (LSI), dažniausiai, mažai tikisi sėkmingo aplinkybių susiklostymo, labiau linkęs pats būti „savo likimo kalviu“. Todėl viską iš anksto planuoja ir nenukrypdamas eina prie iškelto tikslo, išsiskirdamas gana aukštu darbingumu, nepriklausančiu nuo nuotaikos kritimų ir pakilimų. Jis atsakingas, tikslus detalėse, nebijo sunkumų, ištvermingas psichologiškai ir fiziškai. 
Pasižymėdamas visais savo privalumais jis turi ir trūkumų. Jis nepatiklus, blogai gaudosi žmonių elgesio motyvuose ir gabumuose. Nežiūrint į tai, kad LF (LSI) gali būti maloniu pašnekovu, mokančiu sakyti komplimentus ir rodyti įvairius dėmesio ženklus patinkančiam žmogui, jis nuo to greitai pavargsta. Tada vengia draugijos, „pasineria į save“. Jo neapsunkina ilga vienatvė. Šaltakraujiškas pagal savo charakterį, jis retai nuoširdžiai prie ko nors prisiriša, dėl to jį galima palaikyti sausu žmogumi. Jam būtinas emocionalus, bendrauti linkęs partneris, kuris mokėtų paliesti jo jausmus, galėtų vystyti jo gebėjimą bendrauti ir pagyvintų santykius savo emocijomis. 
Ne visiems imponuoja LF (LSI) polinkis į pastabas, tuo labiau jo reikalavimai atliekamam darbui, formalizavimas ir per didelis organizavimas. Jo naujų metodų ir uždavinių perspektyvumo jausmas išvystytas silpnai. Dėl to jis gali būti konservatyvus klausimuose, reikalaujančiuose nestandartinio požiūrio. Naujas idėjas jis suvokia ne iš karto, o žmones, pažeidžiančius nustatytas taisykles ir subordinaciją, jis laiko stabilumo ir tvarkos pažeidėjais. Todėl jam reikia emocionalaus ir atkaklaus žmogaus pagalbos, kuris nesiekia ryžtingai laužyti įprastų nuostatų, o veda jį prie to labai nuosekliai ir palaipsniui. ET (EIE) kaip niekas kitas pasižymi įtikinėtojo dovana. Jis įtikinamai aiškina naujovių perspektyvas, o taip pat realius konservatyvių nuostatų pavojus. 
Gerai besigaudantis žmonių gabumuose ir ketinimuose, ET (EIE) supažina pernelyg didelį LF (LSI) įtarumą ir pripildo jo gyvenimą naujais įspūdžiais. Jis padeda karjeroje, užmegzdamas reikalingus ryšius ir įdiegdamas naujus perspektyvius darbo metodus. Jo toliaregiškumas, pavojaus nuojautos ir gera intuicija dažnai padeda LF (LSI) išvengti galimų klaidų. 

Dualizacijos sąlygos
1. ET (EIE) turi paklusti pagrindiniams partnerio reikalavimams, susijusiems su reikalų planavimu ir tvarkos palaikymu. Neverta laužyti LF (LSI) įpročių, jam būdingų darbo metodų ir požiūrio į gyvenimą. Jeigu sunku prie jų prisitaikyti, galima pabandyti perkalbėti pakeisti savo nuomonę laikui bėgant.
2. LF (LSI) gali užsispyręs piršti partneriui savo darbo būdus ir pasaulėžiūrą. Geriau pasistengti priimti jį tokiu, koks jis yra, su pagarba žiūrėti į jo užsiėmimus ir interesus, duodant tiktai būtinus patarimus darbų eigoje. Reikia neužmiršti sakyti komplimentus ir rodyti švelnumą.
3. LF (LSI) būtina labai dėmesingai ir su pasitikėjimu žiūrėti į dualo patarimus ir prašymus, ypač kitų žmonių ir ateities perspektyvų atžvilgiu. ET (EIE), savo ruožtu, gali pasikliauti partneriu oficialiais-dalykiniais ir ūkiniais-buitiniais klausimais, su dėkingumu priimdamas jo rūpinimąsi ir pagalbą.
4. Kas link psichoemocinių ir seksualinių santykių aspektų, būtina žinoti, kad LF (LSI) nusiteikęs į aistringą, poetišką ir mielai kalbantį apie savo jausmus partnerį, sugebantį ištirpdyti jo ledus stipriomis savo emocijomis. Kartu ET (EIE) neturi skubėti rodyti iniciatyvos suartėjime, kad partneris nepalaikytų jo lengvai prieinamu ir neprarastų pasitikėjimo juo. Iš pradžių būtina sukurti emocinę nuotaiką, pernelyg nepiktnaudžiaujant atvirais prisipažinimais. Paskui išlaukti, kol pribręs atsakomieji jausmai ir tiktai tada pereiti į puolimą. 
Jeigu reikalai prieis iki artimų santykių, ET (EIE) neturi skubėti rodyti savo gundymo meno. LF (LSI) patinka pakilus ir kuklus partneris, kurį jis pats imokys „ko reikia“ tose ribose, kurias laikys leistinomis. Fios poros emocijose lyderiauja ET (EIE), o pojūčiuose – prioritetas priklauso LF (LSI). Priešingu atveju gali atsirasti disonansas. 
Kad įtikti ET (EIE), visų pirma reikia įtikinti jį savo padorumu, ketinimų rimtumu ir patikimumu. Jis neturi jausti abejonių ir jaustis pažeidžiamu. Tiktai tada jis nebus linkęs kankinti partnerio savo nenuspėjama nuotaikų kaita ir nekontroliuojamomis emocijomis. 
Seksualiniu požiūriu ET (EIE) turi savo problemų: tai jis pernelyg drovus, tai jo elgesys pernelyg seksualiai atviras. Būtina padėti jam pasirinkti optimalų elgesio stilių. Tuomet neteks gailėtis nei varžymosi, nei nesaikingo ištvirkimo. Be to ET (EIE) pastoviai kankins save, ir primes savo nepasitenkinimą partneriui. Jis labai stokoja įvairiausių dėmesio ženklų, patvirtinančių dualo meilę: žodžių, dovanų, poelgių. 
Tarpusavio santykiai čia kuriami pagal „padarymo ir pakentimo“ („Kama-sutra“) principą. Todėl būna sunku pasakyti, „kas buvo medžiotojas, kas – laimikis“. Abu rodo nenuolaidumą santykiuose ir dažnai ginčijasi. ET (EIE) moka ginti savo nepriklausomybę psichologiniame žaidime-kovoje su partneriu ir neretai paima viršų. Bet, jei jis, galų gale, neprisipažįsta nors truputį nugalėtu, jam teks susidurti su dideliais sunkumais. Abiems naudinga surasti harmoningesnį bendravimo stilių: ET (EIE) būti lankstesniu ir diplomatiškesniu, o LF (LSI) nerodyti valios spaudimo ir pademonstruoti kantrumą kito trūkumams.

DIADA: Žukovas FL (SLE) – Jeseninas TE (IEI)

Žukovas FL (SLE)
Tai – stipri asmenybė, kuri pervertina arba nepakankamai įvertina savo sugebėjimus ir valios savybes. Pirmuoju atveju mes turime reikalą su „supermenu“, siekiančiu būti panašiu į amerikietiškų kovinių filmų herojus. Antruoju atveju – tai maištingas žmogus, nuolat ir nesėkmingai ieškantis savęs ir savo gabumų pritaikymo. Jeigu tokios paieškos užsitęsia, pirmąja neišsprendžiamos situacijos auka tampa jis pats. Jis arba nusigeria, arba įsivelia į rizikingus sumanymus, o geriausiu atveju pradeda konfliktuoti su kolegomis arba artimaisiais, primesdamas jiems savo pažiūras ir gyvenimo vertybes. 
Dėl to jam būtinas partneris, kuris sugebėtų jam padėti rasti deramą savo jėgų pritaikymo tašką ir pakankamai stipriai sudomintų jį galutiniu tikslu. FL (SLE) įkvepia tiktai dideli tikslai, kurių pasiekimas reikalauja išradingumo ir drąsos. 
FL (SLE) turėtų ir gali savo energiją nukreipti į karjerą, organizacinę ir ūkinę veiklą, dokumentų įforminimą, darbo detalių nustatymą, šeimos gerovės gerinimą, statybą, remontą ir kitų praktinių uždavinių sprendimą. Šio tipo žmogus gali rūpintis pačių sunkiausių ir pavojingiausių darbų atlikimu. Todėl jam reikalingas toks partneris, kuris pasirūpintų tuo, kad galutiniai tikslai ir keliai į juos būtų pakankamai humaniški. 
Nežiūrint į tokius įgimtus privalumus, daugelis šio tipo atstovų netgi neįtaria apie didžiulį savo potencialą ir dažnai kenčia nuo nepasitenkinimo savimi arba nuo kažkokių kitų prietarų. Jiems būtinas partneris, kuris demonstruotų neišsenkamą optimizmą ir tikėjimą bet kokio užmojo sėkme. Svarbiausia – šio tipo žmones išlaisvinti nuo nerimo ir abejonių, o sunkumus jie patys įveiks. 
Labiausiai FL (SLE) nepakenčia išdavystės ir linkęs ją rasti netgi ten, kur jos nėra. Jis turi stipriai išvystytą garbės kodeksą, nors kartais šis gali įgauti ekstravagantišką formą. Tuomet jis smerkia kituose tai, ką gali pateisinti savyje. Ši savybė apsunkina jo santykius su kitais, todėl jo partneriui būtina nuolat užsiiminėti gerų santykių atkūrimu, o ne laukti to iš FL (SLE). Jo dualas vaidina karaliaus diplomato vaidmenį. TE (IEI) pavyksta suminkštinti savo dualo įtarumą ir nepasitikėjimą, įtikinant jo būgštavimų nepagrįstumu. 

Jeseninas TE (IEI)
Švelnus, nuolaidus, emocionalus, romantiškas ir nenuspėjamas partneris. Su juo nenuobodu, kadangi tenka dažnai laužyti galvą ieškant jo pasisakymų arba poelgių priežasties. Jo dualui, nepernešančiam monotonijos, ypatingai įdomu nuolat nugalėti šiuos mažus ir didelius sunkumus ir problemas, kuriamas mylimo žmogaus. 
TE (IEI) visada gali pasufleruoti, kas tikrasis bičiulis ir kur pirmiausia reikia nukreipti gerai organizuotus smūgius. Moka emocionaliai paveikti kolektyvą, nuteikdamas vieną grupę prieš kitą, arba prieš atskirą žmogų. TE (IEI) puikiai jaučia pavojų ir pakankamai įžvalgus, kad surinktų būtinus įkalčius ir paruoštų elgesio psichologinę strategiją, garantuojančią sėkmę. Su FL (SLE) jis gali sukurti puikią jėgos ir toliaregiškumo, strategijos ir taktikos sąjungą. Būtina tiktai teisingai įvertinti viens kito gabumus. 
Tokius trūkumus, kaip pernelyg didelis atsipalaidavimas, nepraktiškumas, pasyvumas ir konformizmas santykiuose, TE (IEI) galima atleisti. Juk jis diplomatas, o ne karys. Dėl šios priežasties pažinties pradžioje jis retai savo dualui padaro įspūdį, skirtingai nuo stiprių ir ryškių asmenybių, kuriomis FL (SLE) susižavėjimas vėliau greitai pereina į nusivylimą ir susierzinimą. 
TE (IEI), be silpnų dalykinių gniaužtų ir neaukšto darbingumo, turi dar vieną silpną vietą: jis linkęs stipriai pasimesti dėl menkniekių, nuleisti rankas ir skųstis. Labai didelę reikšmę teikia išorinei estetikai ir linkęs neapgalvotai leisti pinigus. 
Užtat, kuomet jo partneris įtaria blogausia arba nusimena, TE (IEI) visada moka pakelti nuotaiką, nukreipti, įtikinti, kad viskas bus gerai. Sieloje jis idealistas ir optimistas ir visada tiki į geriausią išeitį. Svarbiausia – jis moka kantriai laukti to, kuo tiki.

Dualizacijos sąlygos
1. Dualai – tai du kraštutinumai, kurie tiktai kartu gali rasti tą aukso viduriuką, kuriame tarpsta tiesa ir harmonija. Štai kodėl TE (IEI) neverta stebėtis ryžtingo FL (SLE) sugebėjimu eiti į tikslą per kitų galvas, statant reikalus aukščiau santykių. Jis privalo padėti, pagal savo jėgas, sušvelninti šias tendencijas, aiškindamas negatyvias jų pasekmes. Kuomet dualo valios spaudimas atsisuka tiesiogiai prieš TE (IEI), neverta įsižeisti, geriau viską paversti juokais arba, sumaniai valdant partnerio emocijas, perkelti jo dėmesį į svarbesnius klausimus, negu kova su artimais žmonėmis. 
2. Kišimasis į vienas kito veiklos sferą ne tiktai priveda prie ginčė, bet ir silpnina bendrą diados efektyvumą. FL (SLE) turi nuolat sekti, kad jo globa ir iniciatyvumas pasireikštų neužgaunančia forma, o TE (IEI) – švelniai ignoruoti pernelyg didelį patnerio spaudimą, demonstruojant pasirengimą kompromisams ir siekiant jų abipusisškumo. 
3. TE (IEI) būtna suteikti laisvę jo diplomatinėje veikloje, susijusioje su emociniu poveikiu žmonėms, o taip pat kuriant bendrą strategiją, ieškant krypties intelektualiam diados vystymuisi. FL (SLE) teks prisiimti sau šeimos aprūpinimą, jos gynimą ir gerovę, dalykinių popierių įforminimą. 
4. Apdairumas ir toliaregiškumas santykiuose su tais ar kitais žmonėmis, kaip ir švenčių, poilsio vakarų, atostogų išvykų ir įvairių pramogų planavimas yra TE (IEI) stiprioji pusė. Tuo pačiu FL (SLE) teks atlikti praktinę programos dalį: gauti bilietus, kepti šašlykus, vairuoti mašiną ir pan. 
5. Kas liečia emocinę-seksualinę santykių pusę, FL (SLE) labai imponuoja kaprizingas, sentimentalus ir įvairiapusiškas jausmų apraiškose partneris, su išvystytu jumoro jausmu ir taktu, intriguojantis savo paslaptingumu ir reakcijų netikėtumu. 
TE (IEI) nusiteikęs ryštingam, temperamentingam, pasitikinčiam savimi, iniciatyviam sekso srityje partneriui. Čia jis – sekantis paskui, kadangi pasitiki tiktai romantinių jausmų ir santykių srityje. TE (IEI) reikalingas partneris, sugebantis nugalėti jo neryžtingumą ir sužadinti troškimus. Jo troškimai neturėtų TE (IEI) palikti vietos abejonėms, kurios šiuo klausimu jam dažnai yra skausmingos. 
Šios dualinės poros santykiai daug kuo primena prieš tai buvusį aprašymą. Abi poros linkę į savo rūšies „žaidimą-kovą“. Valdingas FL (SLE) charakteris sukelia emocinį TE (IEI) rezonansą, kuris, sumaniai žaisdamas jo jausmais, sugeba daug ką pakesti tokioje stiprioje ir avantiūristiškoje asmenybėje. FL (SLE) mėgsta jaustis nugalėtoju, o TE (IEI) patinka diplomatiškumu ir švelnumu tramdyti kartais nesuvaldomą partnerį. 
Dažnai TE (IEI) pasižymi harmonizuojančia asmenybės forma, bet pasitaiko tipo variantų su vyraujančia kūrybine psichoforma: muzikantai, dailininkai, poetai ir t.t. Jiems reikia vengti dualo su dominantine elgsena. Verčiau rinktis partnerį, turintį normuojančią psichoformą – ramesnį ir santūresnį žmogų, antraip jų „žaidimas-kova“ gali privesti prie abipusio pralaimėjimo arba netgi baigtis drama. 
Šiai diadai nepakeliamas emocinė monotonija ir aštrių pojūčių nebuvimas, jų jausmai atsinaujina ir grūdinasi kentėjimuose. Jeigu agresyvaus charakterio FL (SLE) užsinorėtų niekuomet nesipykti, jo partneris savo kaprizais ir nuotaikos svyravimais pats išprovokuotų naują neigiamų emocijų pliūpsnį, kurias paskui sumaniai pervestų į teigiamas. 
Būtina pažymėti, kad šiai porai dažnai atsiranda pavydo problema, ypač iš nepatiklaus FL (SLE) pusės. TE (IEI) įprotis su visais būti meiliam ir jo nuotaikų slenksčiai sudaro palankias sąlygas šiam jausmui vystytis. Neverta pernelyg erzinti žvėrį: FL (SLE) nėra didesnės nuodėmės, negu išdavystė. 
Gali susidaryti įspūdis, kad ši diada išsiskiria sadomazochistinėmis tendencijomis. Iš tikrųjų, švelnus, nuoširdus ir sentimentalus TE (IEI) veikia FL (SLE) raminančiai ir tam tikru mąstu slopina partnerio kovos instinktą. Ginčo atveju emocinė TE (IEI) reakcija bana tokia originali ir nenuspėjama, kad verčia jo dualą, blogai besiorientuojantį jausmuose, suminkštėti ir ieškoti kompromiso. „Aukos“ įvaizdis veikia FL (SLE) stipriau, negu lygaus ir nenugalimo, nekeliančio gailesčio priešininko vaidmuo. 
Dėka nuolaidžios ir subtilios TE (IEI) diplomatijos dažnai pavyksta nuraminti tokią sudėtingą asmenybę kaip FL (SLE) su jo ambicijomis ir pasąmonine agresija, kuri paprastai jausmus laiko silpnybe ir nenori patekti į emocinę priešingos lyties atstovo priklausomybę.

DIADA: Napoleonas FR (SEE) – Balzakas TP (ILI)

Napoleonas FR (SEE)
FR (SEE) labai atkaklus siekdamas ko trokšta. Beje, kartais mano, kad bet kokios priemonės geros. Jam sunku paisyti nustatytų normų ir taisyklių. Dėl to jis gali lengvai peržengti įstatymą, negalvodamas apie pasekmes. Jeigu šalia nėra gero draugo-kritiko, gali pakliūti į sudėtingas situacijas. Jam reikia nuovokaus, išmintingo ir toliaregiško partnerio, kuris galėtų jį laiku sustabdyti, atkalbėdamas nuo rizikingų dalykų. 
Jam būna sunku įvertinti realią perspektyvą ir savo galimybes. Pervertines jas, jis rizikuoja įgyti nepatikimo ir nepareigingo žmogaus reputaciją. Nuo nepagrįstos rizikos, polinkio į avantiūras ir nuo kitų pavojų jį gali laiku atkalbėti TP (ILI) – realiai mąstantis, atsargus ir apdairus žmogus. 
Kad sėkmingai realizuotų savo praktinius tikslus, FR (SEE) būtini naudingi ryšiai. Jis geras taktikas ir organizatorius, diplomatiškas, moka įkalbinėti žmones ir susitarti su jais. Jis mielai prisiima sau atsakomybę už diados užsienio politiką. Su iniciatyviu partneriu tai galėtų atvesti į susidūrimus ir kovą už lyderystę. Todėl jam imponuoja inertiškesnis ir mažiau linkęs bendrauti žmogus, su kuriuo jo keliai ir tikslo siekimo metodai nesusikirs. 
Neišsenkamas FR (SEE) iniciatyvumas ir energija derinyje su nemokėjimu atskirti svarbiausia nuo atraeilio veda į tuščią laiko ir jėgų švaistymą į nereikalingus arba nenaudingus darbus ir kontaktus. Padėti jam gali partneris, kuriam lengviau nustatyti, koks užsiėmimas perspektyvus, o koks absoliučiai nenaudingas. Atkalbėti FR (SEE) nuo antraeilių dalykų, kurie stumia jį į pervargimą ir nusivylimus, nėra labai paprasta. Reikia atsargoje turėti daug loginių argumentų, faktų ir pavyzdžių. Abstraktūs samprotavimai, pagrįsti savo intuicija arba kitų patirtimi, FR (SEE) neįtikins. 

Balzakas TP (ILI)
TP (ILI) gerai mato realias artimiausias perspektyvas, nuspėja įvykių vystymosi dinamiką. Jis gali nuraminti, atitraukti, nuimti nereikalingą įtampą. Išvystyta dalykinė logika ir mokėjimas remtis faktais leidžia jam racionaliai paskirstyti jėgas, laiką ir resursus siekiant numatytų tikslų. Jis sugeba gerai organizuoti darbo procesą, viską paruošti iš anksto, kad gautų maksimalų rezultatą esant minimalioms energijos sąnaudoms. 
TP (ILI) sunkiau praktiškai realizuoti savo sumanymus. Jam trūksta energijos, aktyvumo, optimizmo ir sugebėjimo lanksčiai laviruoti kintančioje situacijoje. Jis taip pat susiduria su sunkumais dėl diplomatiškumo trūkumo dalykinėse derybose. TP (ILI) yra pagrindinis šios poros strategas, suorientuojantis savo dualą–taktiką reikiama kryptimi. 
TP (ILI) dažnai būna neryžtingas, konservatyvus ir užsispyręs. Įkalbėti jį naujam dalykui gali toli gražu ne kiekvienas. Jo troškimas viską stabilizuoti ir nieko nekeisti dažnai veda į sąstingį jo gyvenime, ir tai, savo ruožtu, gali išprovokuoti apatiją, intereso viskam praradimą, niurzgėjimą arba polinkį į hipochondriją. 
Dėl šios priežasties jam taip būtinas besidžiaugiantis gyvenimu ir veiklus dualas, kuris švelniai, bet nuosekliai stumtų TP (ILI) į dinaminius pokyčius gyvenime, sumaniai valdytų jo nuotaikas, gerintų jo savitarpio supratimą su aplinkiniais. FR (SEE) išplečia jo kontaktų ratą, o didžiulis kiekis jo pasiūlymų suteikia partneriui nuolatinį maistą analizei ir samprotavimams. Greta jo TP (ILI) jaučiasi apsaugotas, mylimas, reikalingas ir niekuomet nenuobodžiauja. 

Dualizacijos sąlygos
1. Pagrindinis šios diados stimulas – gerovė. Šių tipų pragmatizmas išreikštas pakankamai ryškiai. Todėl TP (ILI), visumoje, turi vertinti partnerio aktyvumą, lankstumą ir apsukrumą. Jam nereikia žavėtis pernelyg didele FR (SEE) trūkumų kritika ir stengtis daryti pastabas neužgaulia forma. 
2. FR (SEE) nerekomenduojama smerkti tokias savo dualo savybes, kaip sunkumai kontaktuose su žmonėmis, uždarumas, atsargumas, pesimizmas, iniciatyvos nerodymas, ambicijų pažeidžiamumas, lankstumo ir diplomatiškumo trūkumas. 
3. FR (SEE) gali eikvoti jėgas nereikalingoms intrigoms ir išsekinti save neperspektyvia veikla. Todėl jis turi įsiklausyti į dualo patarimus šiais aspektais. Savo ruožtu, TP (ILI), mokantis kantriai ir tvarkingai dirbti su dokumentais, skaičiais ir faktais, sąžiningai ir kruopščiai išnagrinėti detales, sudėliodamas viską iki loginio tobulumo, neturi reikalauti šių savybių iš dualo. Geriau problemas prisiimti sau dėl savo nekantraus ir bruzdaus dualo ramybės. 
4. Seksualinėje plotmėje santykių iniciatoriumi, žinoma, yra FR (SEE). Juk jis ir sensorikas (žmogus pasitikintis savo pojūčiais), ir etikas (pasitikintis savo jausmais kitam žmogui). Kaip ekstravertas, jis iniciatyvus ir impulsyvus santykiuose, lengvai išreiškia jausmus, atviras ir ryžtingas. Be to, FR (SEE) – iš prigimties užkariautojas. Lengvas grobis jam paprasčiausiai neįdomus. Jo meilė nėra kažkas nepajudinamo, duoto vieną kartą ir visam laikui. Ją reikia iškovoti kiekvieną dieną iš naujo. Tiktai toks paslaptingai-šaltakraujiškas, prieštaringas ir kartu protingas bei įdomus partneris, kaip TP (ILI), gali ilgam sulaikyti jo dėmesį ir susidomėjimą. 
Trečiosios kvadros valios sensorikos atstovų autoritariškumo bruožai, kaip ir tendencijos „spaudimui ir kantrybei“ išreikštos mažiau, negu antrojoje kvadroje. Ir, nepaisant to, visa tai vis dėlto egzistuoja. Be „žaidimo – kovos“ elementų emocinis gyvenimas jiems atrodytų bespalvis ir beskonis. 
Pavyzdžiui, TP (ILI) labiau už viską nemėgsta nerimo ir kraštutinumų santykiuose. Jis paprastai tramdo savo dualo emocinius protrūkius, bet amžinais savo prieštaravimais ir kaprizais dažnai provokuoja jį pykčio priepuoliams. Tiesa, FR (SEE) vengia ilgalaikių nesutarimų. Emocinėje plotmėje šių dualų tarpusavio santykiai pasižymi pulsuojančiu charakteriu; tai nutoldami, tai suartėdami, pykdamiesi ir taikydamiesi, jie išlaiko jausmų šviežumą ir naujumą, ir pastovų domėjimąsi vienas kitu. Tokia sąjunga niekuomet abiems nenusibosta, kadangi kartu jiems nenuobodu ir kiekvienas jaučiasi kitam reikalingas. 
Tiesa, temperamentingasis FR (SEE) kartais pavargsta nuo TP (ILI) šaltumo. Tokiais atvejais jis surengia sau „poilsį nuošalėje“, bet tai, kaip taisyklė, neilgam. TP (ILI) – patikimas partneris, mokantis suprasti ir atleisti, tačiau su viena sąlyga: jis turi matyti nuoširdų apgailestavimą, o kas geriau už FR (SEE) gali jį parodyti? Todėl TP (ILI) dažnai pavyksta stabilizuoti santykius su susižavičiu ir nepastoviu savo jausmuose FR (SEE). 
FR (SEE) ir TP (ILI) sąjunga gali būti ilgalaikė, ir FR (SEE) pavyksta, galų gale, emocionaliai išjudinti dualą ir priversti jį įsimylėti save. Ir, kuo didesnis šio jausmo abipusiškumas, tuo audringesniais darosi santykiai: FR (SEE) pradeda nuobodžiauti, įsijausti į save, o TP (ILI) – pykti ir tolti, ginčytis dėl smulkmenų. Po to – seka jausmų atsinaujinimas ir jų sustiprėjimas. Vienintelis dalykas, kas draudžiama šiems dualams – tai visiška ramybė. Netgi TP (ILI), pasiekęs ją, netgi sau nelauktai gali pajusti nuobodulį ir trauką naujam partneriui, kitiems įspūdžiams.

DIADA: Džekas Londonas PT (LIE) – Dreizeris RF (ESI) 

Džekas Londonas PT (LIE) 
PT (LIE) – veiklus, išradingas ir sumanus. Pasižymi kritiniu mąstymo būdu, geru dalykiniu nuovokumu ir naujų dalykų perspektyvumo jausmu. Jis žingeidus, jautrus visokioms naujovėms, ryžtingas ir drąsus. Su neišsenkamu entuziazmu eina bandymų ir klaidų keliu. Mielai investuoja lėšas į dalykus, nežadančius greito efektyvumo. Jam svarbiau gauti stambų pelną ateityje, negu turėti kuklias, bet stabilias pajamas dabar. Nepatiklus, konservatyvus ir atsargus RF (ESI) nepalaiko savo partnerio entuziazmo, tačiau negali palikti draugo bėdoje, todėl visomis jėgomis padeda jam nelengvuose jo sumanymuose. 
Būdamas žmogus impulsyvus, azartiškas ir entuziastas, PT (LIE) kartais rodo polinkį rizikingiems, avantiūriškiems projektams. Tačiau kituose žmonėse gudrumo ir išsisukinėjimo triukų neperneša. Jis žaidimo pagal taisykles šalininkas, ir jeigu kartais, įsitraukęs, pažeidžia jas, pats dėl to stipriai kenčia. Jam reikia patarimo žmogaus su tvirtais moraliniais principais ir stipriu charakteriu. Toks partneris padeda jam rečiau patekti į keblias padėtis ir nesigailėti kas padaryta. 
PT (LIE) poelgių neprognozuojamumas, nelaukti planų ir interesų pakeitimai – dažna konfliktų ir nesusipratimų su aplinkiniais priežastis. Tuo jis sukelia nepasitenkinimo blyksnius ir savo valingam partneriui, bet ištveria juos su jumoru ir pavydėtinu optimizmu. Sunkumai ir nesėkmės netgi mobilizuoja jį dar aktyvesnei veiklai. Tai yra labai atsparus stresams asmenybės tipas. Greitai praranda susidomėjimą vienodu ir silpno charakterio partneriu, kuris nesugeba parodyti pasipriešinimo. 
PT (LIE) nepakenčia rutinos, visokios stagnacijos ir inertiškumo. Siekdamas permainų, rodo nekantrumą. Dėl skubotumo dažnai daro klaidas. Jo gyvenime turi būti skrydžiai ir kritimai, ryškūs įvykiai, pilni romantikos ir pergyvenimų. Jis ieško jų visur: mėgsta vaikščioti į žygius, išbando ir grūdina save fiziškai arba moraliai. Tuo pačiu niekada nenuleidžia rankų. Greta jo turi būti žmogus ištvermingas morališkai ir, kartu truputį stabilizuojantis jį. 
Siekdamas pakelti aplinkinių nuotaiką, užkrėsti juos savo optimizmu, PT (LIE) kartais neatsižvelgia į savo veiksmų arba išsireiškimų tinkamumą (ar laiku ir vietoje), ne visada pasižymi taktu. Tuo dažnokai nuteikia kitus prieš save. Jam būtina pagalba žmogaus taktiško, mokančio nukreipti ir pataisyti jo etinius išsišokimus. Jam būna sunku suprasti, kuo gi būtent jis buvo neteisus. Tai geriausiai gali paaiškinti jo dualas – griežtas moralizatorius, pastebintis mažiausius nukrypimus laikantis etinių normų. Be to, pastabus RF (ESI) saugo savo patiklų dualą, blogai besigaudantį žmonėse, nuo daugelio nusivylimų. 
PT (LIE) dažnai neranda nei vidinės pusiausvyros, nei harmonijos su jį supančiais žmonėmis. Išvis sunkiauisa jam sekasi poilsis ir dvasinė ramybė. Jam taip pat sunku rūpintis savo išore, sveikatos būkle, estetika ir komfortu, elementariais patogumais darbe ir buityje. Jis labai neišrankus ir nesupranta perdėto kitų skrupulingumo panašiuose klausimuose. Kartais, pervertindamas savo sugebėjimą užsiimti panašiais dalykais, jis puola į kitą kraštutinumą: gali pradėti ekstravagantiškai rengtis arba grūdinti save lediniu vandeniu, badavimu, jogos pratimais; paprastai būdamas nepretenzingas maistui, pradeda jausti potraukį egzotiniams patiekalams. Jo dualas mielai prisiima rūpesčius visais šiais aspektais.
Dar viena PT (LIE) problema tame, kad jam dažnai neužtenka kantrybės arba taktinių sugebėjimų sėkmingai realizuoti tai, kas sumanyta. Dėl to daugelį sumanymų jis pasmerkia žlugimui, kad su tokiu pat optimizmu imtųsi vis naujų dalykų. Tuo pačiu jis rizikuoja užsitarnauti lengvabūdžio žmogaus reputaciją. Jam reikalingas patikimas, atsakingas partneris, papildantis jį savo nuoseklumu, atsargumu, kruoštumu darbo smulkmenose, mokėjimu privesti viską iki galo. 

Dreizeris RF (ESI) 
RF (ESI) – realistas, moka teisingai įvertinti situaciją, jėgų išsidėstymą, žino, į ką reikia atkreipti pagrindinį dėmesį. Jis gerai jaučia tarpusavio santykius tarp žmonių, sumaniai reguliuoja psichologinę distanciją, priartindamas reikalingus žmones ir atstumdamas blogus arba nenaudingus. Tokiu būdu RF (ESI) stengiasi apdaugoti savo kolektyvą arba šeimos židinį nuo nereikalingų įsibrovimų ir kenksmingų įtakų, o savo bendrauti linkusį ir patiklų dualą nuo daugelio taktinių klaidų ir nepalankių žmonių pinklių, o taip pat nuo tuščio laiko gaišimo. 
Tai – reiklus žmogus padorumo, moralinių nuostatų ir dorovinių vertybių klausimais. Jis pasmerkia etinių normų pažeidimą draugų ir pažįstamų rate. Garsiai apie tai kalba ne visada. Paprastai jis santūrus ir korektiškas. Tačiau, išvestas iš kantrybės, gali išsakyti tai, kas susikaupę, gana griežta forma ir netgi eiti į santykių nutraukimą su žmogumi, praradusiu jo pagarbą, pasitikėjimą arba simpatiją. Jam reikia žmogaus, pasižyminčio humoro jausmu, mokančio pripažinti savo klaidas ir eiti į kompromisus. 
Iš prigimties nepatiklus, už naujus pažįstamus labiau vertina savo išbandytų ir patikimų žmonių ratą. Stengiasi su visais būti objektyvus ir teisingas. Stengiasi suprasti žmonių poelgių motyvus, jų poveikio vienas kitam priežastis, bet slaptų motyvų dažnai nepastebi, dėl ko jo išvados būna pernelyg kategoriškos. Nežiūrint to, jam būdingos savybės – atsakingumas, skrupulingumas, sąžiningumas ir kitų žmonių poreikių supratimas – daro jį patikimu draugu ir pagalbininku, sudarančiu salygas partnerio sėkmei. 
Būdamas žmogus kantrus ir atkaklus, RF (ESI) stengiasi pasiekti pagrindinį tikslą, nenukrypdamas į antraeilius dalykus ir moka tramdyti truputį chaotišką savo dualo prigimtį. Jis praktiškas, orientuotas į stabilumo ir gerų tradicijų palaikymą, taip pat į gerovės augimą. Labai darbštus, praktiškas ir vikrus ūkiniuose klausimuose, rūpinasi komfortu, mityba. Mėgsta globoti savo artimuosius ir tuos, kam reikia rūpesčio ir dėmesio. 
Svarbiausia jam – jaustis reikalingu ir naudingu. Savo egzistavimo tikslą ir prasmę jis mato tarnavime šeimos ir kolektyvo interesams. Jam imponuoja aktyvus, darbštus partneris, kuriam reikia jo rūpesčio. RF (ESI) laiko savo rankose svyruojantį ir neprognozuojamą dualą, sulaiko jį nuo pašalinių susižavėjimų, lengvabūdiškų arba rizikingų poelgių, pernelyg dažnų kelionių arba nereikalingų išbandymų. Kartu jie gali nugalėti daugelį sunkumų. 

Dualizacijos sąlygos
1. RF (ESI) turi suteikti dualui moralinį ir dalykinį palaikymą, būti ištvermingas ir atkaklus siekiant tikslo. Jis neturi leisti abejoti savo atsidavimu, patikimumu, aukštomis moralinėmis savybėmis. Jis labai greit įsižeidžia, dėl ko gali nueiti iš paskos savo emocijoms, prarasti teisingumo jausmą ir objektyvumą. PT (LIE) savo lengvu charakteriu turi pakelti truputį įtaraus ir nepatiklaus dualo gyvenimo tonusą, lengvai atleisti jo agresijos blyksnius ir nuolat palaikyti šiltus santykius, kas labai svarbu RF (ESI). 
2. PT (LIE) turi siūlyti RF (ESI) naudingus dalykus, gerą materialinį atlygį, stabilią gerovę ir pasitikėjimą rytdiena. Susipykti arba išsiskirti dualai gali tiktai tada, kai atsiras rimti nesusipratimai būtent pagal šituos aspektus, kurie šiai porai yra svarbiausi.
3. RF (ESI) ypač nepasitiki naujovėmis, neryžtingas, nelinkęs prisiimti sau atsakomybę. Be to, jam dažnai sukyla kompleksai dėl savo sugebėjimų ir galimybių. PT (LIE) turi logiškai ir įtikinamai paaiškinti partneriui reikalų perspektyvas, planuoti priemonių įgyvendinimą laike, drąsiai imtis atsakomybės bendruose reikaluose, būti ryžtingas vykdydamas savo planus. Tuo jis išvaduos RF (ESI) nuo varginančio neapibrėžtumo jausmo ir abejonių sumanyto reikalo sėkme, o taip pat nuo neryžtingumo ir nepasitikėjimo savo pasirinkimo teisingumu ir savo sugebėjimais susidoroti su nauju uždaviniu. 
4. Emociniai šios poros santykiai vystosiu pagal tokį scenarijų: RF (ESI) visada išlaiko psichologinę distanciją, bet žvilgsniu ir poelgiais demonstruoja, kad neturi nieko prieš emocinę partnerio iniciatyvą, viliodamas jį tuo pačiu į taip vadinamą „paukščių medžioklę“. Jo dualas – puikus medžiotojas, ir nestokoja jumoro bei optimizmo bet kokiomis aplinkybėmis. Tai suminkština nepatiklų RF (ESI), o kada ledai ištirpsta, jis tampa rūpestingu, geraširdžiu, galinčiu pasiaukoti meilėje. Jis saugo savo židinį ir meilę, eiti į santykių nutraukimą gali tiktai kraštutiniu atveju. Tai daro įspūdį užkariautojui, ir jis nepastebimai pats sau atsidūria nugalėtojo rolėje. 
Jų santykiai, kaip ir likusių 2-osios ir 3-osios kvadrų atsovų, kuriems būdinga kovos dvasia ir nusiteikimas pergalei, turi pulsuojantį charakterį. Todėl kontrastai santykiuose tarnauja kaip jų ilgaamžiškumo garantija. Nors iš šalies gali pasirodyti, kad jų asmeninis gyvenimas ne visada idealus, jie patys to nesuvokia taip dramatiškai. Posakis „Mylimieji kivirčijasi, – tiktai linksminasi“ – dažniausiai apie juos. 
Tikriausiai, PT (LIE) būtų nuobodu su nuolat geranorišku ir nekritišku jo poelgiams partneriu, ir jis galėtų tokioje situacijoje nutolti nuo namų, eidamas iš paskos savo susižavėjimams. „Žaidimo-kovos“ elementai pakursto jo aistrą, o partneris, kurį reikia pastoviai užkariauti, nenusibosta RF (ESI). Jam imponuoja žmogus, kurio valdymas reikalauja tam tikrų diplomatinių ir valios pastangų. Kaip apdovanojimas yra tai, kad jis visada mato savo pastangų rezultatus. Tai suteikia pasitikėjimo partnerio jausmais, o taip pat savo jėgomis ir sugebėjimais. Stipresnis partneris galėtų sukelti nuoskaudą ir priešiškumą, o silpnesnis – nusivylimą. 
PT (LIE) daro RF (ESI) gyvenimą turiningą įvykiais ir įdomų, įnešą į jį naujovių, neprognozuojamumo ir romantikos elementus, pagyvina jausmų ir pergyvenimų pasaulį, nors dažnai tai vyksta po stiprių sukrėtimų ant sprogimo ribos. Tačiau tai būtina jiems abiems, kad stipriau brangintų vienas kitą ir kiekvieną kartą iš naujo įsitikintų savo sąjungos tvirtumu, kuriai nebaisūs bet kokie išbandymai. Dažni ginčai, kaip taisyklė, greitai baigiasi dėl PT (LIE) nesugebėjimo ilgai kaupti nuoskaudas. 
Seksualinėje srityje aktyvioji pusė – PT (LIE), o reguliuoja šiuos santykius, gelbėdamas juos nuo persisotinimo, RF (ESI). Jam imponuoja aistringas, linksmas, saikingai nuolaidus ir saikingai užsispyręs partneris, su kuriuo niekada nebūna nuobodu. Po bet kurio ginčo išraiškingas RF (ESI) žvilgsnis priverčia dualą tučtuojau padaryti viską, kad susigrąžintų prarastą harmoniją. 
Kad pagerinti santykius, galima rekomenduoti pernelyg santūriam RF (ESI) rodyti daugiau jautrumo ir atjautos atsakant į erotinę dualo iniciatyvą. Reikia dažniau girti dalykines ir seksualines partnerio savybes, palaikyti jo iniciatyvą visame kame, sumaniai nukertant tai, kas nereikalinga ir nukreipiant jo dėmesį į realistiškesnius ir naudingesnius dalykus. O PT (LIE) reikia daugiau dėmesio skirti šeimai ir ūkiniams-buitiniams klausimams, daugiau rūpintis materialine gerove, būti ištikimu draugu ir padėjėju.

DIADA: Štirlicas PS (LSE) – Dostojevskis RI (EII)

Štirlicas PS (LSE)
PS (LSE) – pats darbščiausias asmenybės tipas. Jis turi puikų dalykinį miklumą, jis praktiškas ir ekonomiškas, moka elgtis su finansais. Tai geras šeimininkas namuose ir sąžiningas darbuotojas. Mėgsta tikslią informaciją, paremtą skaičiais ir faktais. Visur vertina aukštą kokybę, gražius daiktus ir sotų, skanų maistą. Pats ilsisi retai ir nepakenčia tinginių. 
Šios savybės daro jį gana reikliu ir bekompromisišku žmogumi. Jam reikalingas partneris, kuris atitiktų jo nuostatas apie garbę ir pareigą. Tai turi būti tvarkingas, pareigingas, sąžiningas ir teisingas žmogus, nuolat keliantis savo dalykinę kvalifikaciją. 
PS (LSE) imponuoja partnerio sugebėjimas viską padaryti laiku, apdairumas, leidžiantis užbėgti už akių daugeliui klaidų darbuose ir santykiuose su žmonėmis, jo moralinis tyrumas ir dvasingumas. 
PS (LSE) tiesmukiškumas ir nemokėjimas nusileisti sukelia jam sunkumų bendraujant su partneriu. Jeigu prie to pridėtume padidintą pažeidžamumą ir slapukiškumą, netikėtai pasikeičiantį pykčio priepuoliais, nepatiklumą žmonėms ir nemokėjimą iš tikrųjų atsipalaiduoti, nesunku atspėti, koks kantrus ir santūrus partneris reikalingas tokiam tauriam, sąžiningam ir pasiaukojančiam, tačiau nepakankamai diplomatiškam žmogui. 

Dostojevskis RI (EII)
RI (EII) išsiskiria dideliu dvasiniu jautrumu ir subtiliu mažiausių niuansų tarpusavio santykiuose suvokimu. Visada dėmesingas, taktiškas ir santūrus, jis moka nuraminti, nuimti partnerio emocinę įtampą. RI (EII) atlieka gydytojo vaidmenį, laiku parodydamas ir pašalindamas visus faktorius, kurie gali pažeisti dvasinę partnerio pusiausvyrą. Jis padeda PS (LSE) gyventi tarp žmonių. 
RI (EII) niekuomet niekam neprimeta nei savo jausmų, nei savo draugijos, bet visuomet pasiruošęs ateiti į pagalbą tiems, kam to reikia. Jo valyvumas ir delikatumas kelia susižavėjimą tiems, kas jį gerai pažįsta. Jis gali sudaryti nuolaidaus žmogaus įspūdį, bet yra ne visai taip. Jeigu jis ko nors nepriima arba neatleidžia, ginčytis ir jį įkalbinėti beprasmiška, jis nutylės, bet pasiliks prie savo nuomonės. Jis nemėgsta aiškintis santykių, bet gali žvilgsniu, tonu, tylėjimu sukelti savo impulsyvaus ir nelabai taktiško dualo apgailestavimo jausmą. 
Pasižymėdamas neeiliniu auklėtojo talentu, RI (EII) moka ugdyti žmonėse geriausias savybes, įkvėpti jiems tikėjimą savo gabumais ir pats pasižymi dideliu kūrybiniu potencialu ir įžvalgos dovana. Jis reiklus kitų, bet dar daugiau – savo paties moralinėms savybėms. Visuomet kantrus, kuklus, darbštus ir atidus detalių nagrinėjimui. Kolektyve jis atrodo nedrąsus ir nepastebimas. Tai, ką jis daro kitiems, gaunasi ne demonstratyviai, o tarsi savaime suprantama. 
Prie jo trūkumų galima priskirti tam tikrą konservatyvumą, permainų ir naujų rizikingų sumanymų baimę, užmojų ir iniciatyvumo darbuose trūkumą, polinkį į abejones, neryžtingumą. PS (LSE) moka įkvėpti dualui pasitikėjimą savimi ir prireikus atsakomybę už tai, ką jis daro, ir iniciatyvą, prisiimti sau, suteikti efektyvų palaikymą darbuose. 
Dėl savo begalinio pareigingumo ir nemokėjimo atskirti svarbiausio nuo antraeilių dalykų RI (EII) yra linkęs įklimpti į darbo detales ir apsikrauti save daugeliu darbų ir svetimų įsipareigojimų. Jam sunku atsakyti prašančiam žmogui, sunku kitą priversti atlikti savo darbą kaip privaloma. Uolumas gali privesti jį iki jėgų išsekimo. Nesant griežto ir tiesmukiško dualo daugelis pasinaudoja tokiomis RI (EII) silpnybėmis. PS (LSE) visuomet apgina jo interesus ir demaskuoja tuos, kas ruošiasi pasinaudoti RI (EII) savo interesams. 

Dualizacijos sąlygos
1. PS (LSE) reikia atsižvelgti į savo dualo patarimus, ir tuomet RI (EII) sugebės suminkštinti širdį ir padaryti jį jautresnį ir lyriškesnį. Be dualo jis atrodo pernelyg sausas ir griežtas žmogus. Tiktai pasiaukojamu gerumu galima nutiesti kelią į PS (LSE) širdį ir padėti pasireikšti šio stipraus, išdidaus, viduje pažeidžiamo žmogaus švelnumui ir jautrumui. 
2. RI (EII) neturėtų atstumti dualo pagalbos. Sumanymų realizacijai PS (LSE) nepagailės jėgų ir sugebės nugalėti bet kokias kliūtis. Tiktai reikia, kad partneris pasirūpintų jo nuotaika, tarpusavio santykiais su aplinkiniais ir prognozuotų galimą įvykių vystymąsį. RI (EII) intuityviai jaučia galimas kliūtis ir pavojus, kurių PS (LSE) dažnai nemato ir dėl kurių tampa aštrių konfliktų manipuliacijų objektu arba dalyviu. 
3. PS (LSE) pasufleruos, kokiais reikalais verta užsiimti, o kokius galima atidėti, paaiškins visus reikalingus įstatymus ir nuostatas, suteiks darbui būtiną informaciją ir padarys tai tiksliai ir trumpai, atkirsdamas visas galimas abejones ir svyravimus, kuo taip pat įkvėps dualui taip būtiną pasitikėjimą. Jis apgins jo interesus ir pasirūpins jo gerove. Savo ruožtu, RI (EII) padės dualui spręsti etines problemas ir siekti aukštos darbo kokybės. Jis bus geras patarėjas darbuose, sufleruodamas neįprastus problemų sprendimo būdus. 
4. Emocinis šios poros gyvenimas labai savotiškas. PS (LSE) nemėgsta kalbėti apie savo jausmus, girti už padarytus darbus arba sakyti komplimentus. RI (EII) to ir nereikia. Jis vertina ne žodžius, o pirmenybę teikia tam, kad meilė būtų rodoma darbais. Šitą PS (LSE) daro puikiai. Jis labai rūpestingas, energingas ir aktyvus, nuolat rūpinasi partnerio materialiniais poreikiais ir laiku parūpina jam viską, kas būtina komfortiškam egzistavimui. 
PS (LSE) taip pat nereikalingi žodiniai jausmų reiškimo būdai, jis jais mažai pasitiki. Jį nuginkluoja tiktai jautrumas, švelnumas, ištikimybė ir partnerio sugebėjimas eiti į kompromisus. Kas dėl jausmų ir troškimų, RI (EII) gerai išskaito juos iš dualo akių ir stengiasi tai patenkinti. Savo santykį jis parodo gana nedrąsiai, tačiau tuo tiktai uždega iniciatyvaus partnerio aistrą. Ši diada, kaip ir sekanti, priskiriama 4-ajai kvadrai, kurią daug kas suartina su 1-ąja, bet skirtingai nuo 1-osios kvadros pionierių, 4-osios tipai remiasi patirtimi, kurią evoliucijos bėgyje sukaupė visos prieš tai buvusios kvadros. Ši patirtis padeda jiems atsirinkti tai, kas geriausia ir veržtis siekiant meistriškumo viršūnių visose gyvenimo srityse, tačiau jinai daro juos ir pažeidžiamus, jautrius mažiausiai disharmonijai ir nepakankamai atsparius stresui. 
Apie jokį „žaidimą-kovą“ čia negali būti ir kalbos. To niekas nesupras. Santykiai vystosi pagal scenarijų „tėvas-vaikas“. Globėjo vaidmenį vaidina stipresnis. „Vaiko“ kaprizai neskatinami, kaip ir „tėvo“ agresija, kurios abu stengiasi neprovokuoti. Santykių pamatas yra rūpinimasis vienas kitu ir stabili, niekuo nepažeista minčių, elgesio ir jausmų harmonija. Jų meilė tiktai tuomet stiprėja ir tampa ryški, kada ji niekam nekelia nė mažiausių abejonių. Jie vertina patikimumą ir tarpusavio pagalbą. Kartu jiems turi būti tiek komfortiška, kad jų pasitikėjimas vienas kitu ir švelnumas suminkštintų visas gyvenimo negandas. 
Jeigu kam nors reikia audrų ir sukrėtimų, tai tik ne 4-osios kvadros atstovams. Jiems būtinas ramus uostas gyvenimo jūroje, ir, jeigu jie neras to savo šeimoje, tai jausis nelaimingi ir, nežiūrint į polinkį tradiciniam santuokos supratimui ir stabilumo poreikį, kraštutiniu atveju gali netgi eiti į santykių nutraukimą. 
Kas link intymiosios gyvenimo pusės, tai PS (LSE) nėra minkštas, romantiškas ir švelnus partneris. Jis seksualus ir vertina erotinę santykių pusę. Jis turi mažai fantazijos ir vargu ar bus labai subtilus partneris. Tiesą sakant, RI (EII) taip pat nesiekia įvairovės ir originalumo šioje sferoje. Jam svarbiau jaustis nuolat ir aktyviai trokštamu. Jis pats pasistengs sukelti audringas partnerio glamones, kurios jam bus už viską įtikinamesnės. 
Dvasinius jausmų aspektus šita pora vertina žymiai aukščiau už seksualinę techniką. Jeigu jie bando ją tobulinti, tai tiktai siekdami erotinių emocijų. Dėmesys vienas kitam ir tarpusavio atsidavimas maitina jų meilę labiau, negu bet kokie žodžiai arba pojūčių naujumas. Todėl jų meilė, – kuo senesnė, tuo tvirtesnė. Nuoširdumas ir atvirumas sekse tiktai šitą patvirtina.

DIADA: Hekslis IR (IEE) – Gabenas SP (SLI) 

Hekslis IR (IEE) 
Dėka įgimtų gerų artistinių gabumų IR (IEE) atrodo gyvas ir lengvas žmogus. Iš tikrųjų tai kūrybinė asmenybė, bandanti prasiskverbti į sudėtingų arba užslėptų procesų ir reiškinių esmę, nuolat esnti amžinųjų tiesų ieškojimuose. Jis padidintai mato svetimus trūkumus ir supančio pasaulio netobulumą, nuolat analizuoja savo ir svetimus jausmus ir santykius. Tai labai pastabus žmogus, neapkenčiantis apsimetinėjimo ir veidmainiavimo. Jam reikalingas partneris, turintis gana aukštas moralines savybes, kad ilgam galėtų išsaugoti pagarbą jam ir simpatiją. 
Jis aukštai vertina žmogiškojo bendravimo džiaugsmą. Labai žingeidus, bet nemėgsta švaistyti laiko žmonėms, nenešantiems jam naujos informacijos. Žavisi talentingais, neeiliniais ir įvairiapusiškai eruditiškais žmonėmis. Jį traukia savimi nepasitikintys žmonės su iki galo neatskleistais talentais. Mielai jiems padeda ir įkvepia pasitikėjimą savo jėgomis ir gabumais, nešykštėdamas komplimentų. Jo partneris turi nuolat siekti toliau vystyti savo įgimtus gabumus, antraip jam bus sunku išsaugoti IR (IEE) susidomėjimą savimi. 
IR (IEE) mėgsta įvairovę, permainas, keliones. Jo nerami kūrybinė prigimtis nuolat jaučia poreikį naujiems įspūdžiams, įdomių ir sudėtingų uždavinių sprendimui. Jam būtina kam nors suteikti įkvėpimą, patraukti savo idėjomis, bet dažnai pačiam neužtenka kantrybės užbaigti tai, kas pradėta. Todėl jam būtinas atsakingas, rimtas, patikimas ir darbštus partneris. 
IR (IEE) problema yra ta, kad jis nemoka atskirti pagrindinio dalyko nuo antraeilio, dėl ko apsikrauna nereikalingais darbais arba bendravimu su kitais. Jis nemoka planuoti ir retai suspėja užbaigti darbus laiku. SP (SLI) planuoja darbą, suskirstydamas jį etapais, užsiima rutininėmis operacijomis, prisiima sau detalių studijavimą. Jis laiku pasufleruoja, kada, kokiu mąstu ir nuoseklumu reikia rodyti iniciatyvą darbuose, ką reikia padaryti pirmoje eilėje. 
IR (IEE) sunku susilaikyti nuo pažadų, laiku, tvarkingai ir kruopščiai atlikti knebinėjimosi reikalaujantį, neįdomų, bet būtiną darbą. SP (SLI) gali suteikti efektyvią pagalbą bet kokiame darbe ir netgi visą atsakomybę prisiimti sau. IR (IEE) trūksta to, kad procesas būtų suderintas, rūpestingo ir neįkyraus vadovavimo. Be dualo IR (IEE) gali pasirodyti kaip nepareigingas ir lengvabūdis žmogus, o kartais ir visiškas lebeda. Kartu su dualu jis jaučiasi apsaugotas ir nesibjo jokių sunkumų. 
Dar viena IR (IEE) problema tame, kad jam patinka užkariauti meilę. Pavergdamas širdis, jis labiau siekia dvasingų santykių, negu intymių. Tai sukelia daug nesusipratimų su jo gerbėjais, kuriais jis greitai nustoja domėtis, jeigu tiktai jiems nepavyksta nusipelnyti jo draugystės. Tiktai nedaugelis gali jam tapti reikalingi daugiau, negu perskaityta knyga. Todėl jam imponuoja kuklus, turiningas ir santūrus žmogus, atiduodantis jam iniciatyvą santykiuose. 

Gabenas SP (SLI) 
SP (SLI) – žmogus, apjungiantis savyje pragmatiko ir kūrybinės asmenybės bruožus, siekiantis tobulybės. Jis judrus, mėgsta sportą ir fizinį darbą. Pirmenybę teikia viską daryti savo rankomis, nepasikliaudamas kitais. Nemoka priversti žmonių ką nors daryti prieš savo valią, mano, kad tai jų sąžinės ir laisvo pasirinkimo reikalas. Nenuolaidus tiems, kas bando primesti jam savo požiūrį į daiktus ir problemų sprendimo metodus. Mėgsta globoti žmones, mažiau prisitaikiusius prie gyvenimo. 
Būdamas realistas ir skeptikas, SP (SLI) dažnai nemato išeities ir sudėtingų gyvenimo situacijų. Rutinoje jo gyvenimo tonusas krinta, prasideda apatija, nusvyra rankos. Tačiau jis greitai mobilizuojasi kritinėse situacijose ir išvysto neeilinį gebėjimą veikti. Jaučia poreikį naujiems įspūdžiams ir moraliniam palaikymui. Jam būtinas žmogus, kuris išvaduotų jį nuo kasdieniškos pilkumos ir beperspektyvumo pojūčio ir į santykius įneštų šilumos ir romantikos. 
Linkusiam į melabncholiją SP (SLI) ypač svarbu, kad jo bendražygis nuolat ūtų optimistiškai nusiteikęs, nors išoriškai. Jis būgštauja ir bijo nenumatytų aplinkybių. Todėl jo dualas privalo nuolat pasakoti, kokie netikėtumai iš tikrųjų gali nutikti ir kaip jiems pasiruošti arba užbėgti už akių, o kokios baimės visiškai tuščios. SP (SLI) būtina žinoti, kas jo laukia ateityje, kuo pasibaigs tas ar kitas reikalas. Pačiam jam sunku pamatyti perspektyvas ir įsivaizduoti galimą įvykių eigą. 
Jam būdingas nepasitikėjimas savimi ir to pasekoje tam tikras inertiškumais tais atvejais, kurie reikalauja jo potencialių gabumų pasireiškimo. Jį visada reikia įkvėpti ir stumtelti naujiems darbams, kuriems sieloje jis yra visada nusiteikęs. Svarbiausia jam – patikėti reikalo nauda ir sėkme, o IR (IEE) moka įtikinėti. Šioje diadoje jis – strategas, o SP (SLI) – taktikas, kuris moka sumanymus įgyvendinti metodiškai ir atkakliai, darbą atlikdamas kantriai ir kruopščiai. Jis nuolat kelia savo kvalifikaciją ir tuo priverčia nuolat žavėtis savo dualą. Griežta kritika galėtų priversti SP (SLI) nuleisti rankas, kadangi jis neimtų nieko įrodinėti tiems, kas juo netiki. Nuoširdūs IR (IEE) pagyrimai mobilizuoja partnerį ir suteikia pasitikėjimo tuo, kad viskas vyksta taip, kaip reikia. 
Jeigu partneris pažeidžia vidinę SP (SLI) pusiausvyrą, kuri šiam taip sunkiai pasiekiama ir yra paprasčiausiai būtina, tai jo nuoskauda gali būti tokia didžiulė, kad jis pradeda tolti nuo tokio partnerio ir gali apskritai jį palikti. Jam reikia žmogaus, kuris pasistengtų išsklaidyti jo abejones ir sušvelnintų vidinius prieštaravimus, o neimtų jų didinti. 

Dualizacijos sąlygos
1. IR (IEE) kenčia nuo valios ir sutelktumo trūkumo. Jam kartais būdingi ūmumas ir per didelis primygtinumas. Jis dažnai nekantrus, nesilaiko nustatytų taisyklių, grafikų ir tvarkos, o į pastabas gali audringai sureaguoti. Jo partneris privalo būti geranoriškas ir kantrus žmogus, gerbiantis kito nepriklausomybę. Jis gali paveikti IR (IEE) tiktai savo dalyvavimu, sumaniai koordinuodamas partnerio veiksmus ir šaltakraujiškai priimdamas jo emocinius protrūkius. Švelniai ir su jumoru SP (SLI) gesina dualo emocinius pliūpsnius, atlaidžiai žiūri į jo trūkumus ir daug ką atleidžia dėl jo nuoširdumo ir įvairiapusiškų gabumų, kuriuos labai vertina. 
2. SP (SLI) tiek priklausomas nuo savo įspūdžių ir pojūčių, sukeltų supančio pasaulio netobulumo, kad norint rasti prie jo priėjimą, reikia iš pradžių surasti ir nuimti tuos negatyvius poveikius, kurie neigiamai atsispindi jo nuotaikoje. Jo dualas labai atjautus svetimam skausmui ir moka suprasti bei nuraminti pašnekovą, jo nuoširdumas nuteikia atsakomąjam pasitikėjimui, o pastovus pasiruošimas palankiai sutikti naujoves ir nežinomybę įkvepia tikėjimą bendrų sumanymų sėkme. IR (IEE) greitai pašalina savo partnerio skepsį ir nepasitikėjimą. 
3. SP (SLI) žavi IR (IEE) savo mokėjimu spręsti bet kokius praktinius uždavinius, dalykiniu nuovokumu ir mokėjimu viską aplink pritaikyti racionaliam darbui ir pilnavertiškam poilsiui, sukurti patogumą, komfortą, jaukumą, rūpintis artimųjų žmonių sveikata. IR (IEE) papildo partnerį savo išradingumu, perspektyvų ir naujų galimybių matymu. Į neša į gyvenimą naujumo ir netikėtumo elementų, pasako išeitį bet kuriose situacijose. IR (IEE) sukuria tą pasitikėjimo ir nesivaržymo atmosferą, kurios taip reikia jo dualui. 
4. Emocinėje plotmėje tai gana kontrastinga pora: šaltakraujiškas ir nedemonstratyvus, gana paslaptingas ir mažai emocionalus SP (SLI) ir aistringas, nuoširdus ir atviras IR (IEE). Tai apie juos dainuojama žinomoje А.Pugačiovos dainoje: 
„А я про все на свете с тобою забываю, ………………..O aš viską pasaulyje su tavim užmirštu,
А я в любовь, как в море, бросаюсь с головой. ………..O aš į meilę, kaip į jūrą, neriu stačia galva.
А ты такой холодный — как айсберг в океане, …………O tu toks šaltas – kaip aisbergas vandenyne,
И все твои печали под темною водой…“. ………………Ir visas tavo liūdesys tamsaus vandens gelmėje…“.
Nepastoviam iš prigimties, susižavinčiam naujais žmonėmis IR (IEE) būtinas įdomus ir mįslingas partneris, kurį reikia užkariauti visą gyvenimą. SP (SLI) – ta tvirtovė, kurią tenka imti ilgalaikiu šturmu. Netgi tuomet kai jis myli, dažnai slepia jausmus po šaltumo kauke. Jis neišsako pavydo, bet auklėja savo lengvabūdį dualą savo paties pavyzdžiu. 
Svarbiausia jiems abiems bendra gyvenimo vertybė – tai harmonija visose jų gyvenimo ir santykių sferose. O kandangi šis uždavinys nėra iš lengvųjų, jiems dažnai būdingas nepasitenkinimo jausmas, kuris juos stumia į aktyvų pasaulėjautos gerinimo priemonių ieškojimą. Ši pora labiausiai pažeidžiama visame socione, taip aukšti jos reikalavimai ir taip subtiliai išvystytas harmonijos jausmas. Mažiausias disonansas santykiuose vienas su kitu ir aplinkiniais gali nublokšti juos į melancholiją. 
Taipogi sunkiai jie perneša rutiną, kuri žemina jų gyvenimo tonusą. Jie abu vertina savo laisvę ir nepriklausomybę renkantis sprendimus. Gerai jaučiasi tiktai tuomet, kada turi galimybę priimti kūrybinius sprendimus. Tobulumo ir harmonijos, nuolatinio savo gabumų vystymo siekis – štai pagrindinis jų gyvenimo stimulas. Ir jeigu harmonija nepasiekta, jie linkę skaudžiai reaguoti į mažiausius negatyvius santykių su aplinkiniais atspalvius ir į kitus psichologinio ir buitinio lygmens nepatogumus. 
Jeigu jausmų ir santykių sritis – IR (IEE) prerogatyva, tai pojūčių sferoje vedantysis yra SP (SLI), gerai besigaudantis jų atspalviuose ir besistengiantis siekti tobulumo šios diados intymiame gyvenime. Jam neįsivaizduojamas vienpusiškas sekso džiaugsmas. Jausmų ir santykių harmonija, kuria rūpinasi IR (IEE), ir seksualinių pojūčių harmonija, kurią šlifuoja SP (SLI), suteikia jų meilei pilnatvės. Tačiau iš tikrųjų jie būna laimingi tiktai tuomet, kai jiems pavyksta pasiekti taip pat ir minčių, užsiėmimų, pomėgių ir siekių harmonijos – materialaus ir dvasinio gyvenimo harmonijos. Tiktai tuomet stiprėja jų meilė ir tarpusavio interesas. Jie negalėtų egzistuoti ginčų arba rutinos atmosferoje. Jų meilė maitinasi tarpusavio rūpesčiu, taktu, atsaku viens kito interesams, nuolatiniu abipusiu tobulėjimu ir naujais įspūdžiais jų gyvenime. Jų laimei reikia labai daug ko, bet, jeigu pavyksta viso to pasiekti, jų meilė priartėja prie idealo.

Meged V.V.
Vertė: Audronė Liepa