Temperamentai

Linijiškai-atkaklūs (линейно-напористый) (Ekstravertai-racionalai) Cholerikai
Hugo (ESE), Hamletas (EIE), Džekas Londonas (LIE), Štirlicas (LSE).

Energijos apykaitos būdas. Aiškiai išreikštas energiją naudojantis: pilnai išsikrauna, dirba greitai ir intensyviai; kol yra jėgų, eikvoja jas, neskaičiuodami. Viską «išeikvoję», krenta be jėgų. Vidurio nebūna: arba maksimalus (arba artimas jam) energijos naudojimas, arba visiškas neveiklumas.
Rekomenduojamos sporto šakos. Komandiniai žaidimai, ilgalaikės lenktynės: slidžių, pačiūžų, dviračių, automobilių ir kt.
Emocijos ir elgsena linijiškai-atkaklūs išsiskiria atvirumu, aiškumu, griežtumu, manevringumo nebuvimu. Vidinės abejonės ir svyravimai jiems nebūdingi. Jie griežti ir nesitaikstantys, jų poelgiai visiškai nuspėjami. Dažnai jie tampa aplinkinių nepareigingumo, situacijos nestabilumo, įvykių chaotiškumo aukomis.
Eisena. Linijiškai-atkaklūs išsiskiria labai energinga, ryžtinga eisena; veržlūs, nekreipia dėmesio į kliūtis, laukdami, kad šios pasišalins pačios savaime arba susidūrimo pasekoje. Jiems užleidžiamas kelias, jaučiant galingą energetiką ir geležinį ryžtą žengti pirmyn. Eisena tolygi, susikaupusi prie bet kokių sąlygų ir bet kokio greičio. Jų judėjimo erdvėje stilių ir įvaizdį galima pažymėti kaip «lokomotyvą», trajektorija artima tiesiai linijai. 

Lanksčiai-veiklūs (гибко-разворотливый) (Ekstravertai-iracionalai) Sangvinikai
Don Kichotas (ILE), Žukovas (SLE), Napoleonas (SEE), Hekslis (IEE).

Energijos apykaitos būdas. Labai priklausomi nuo išorinės informacjos: jeigu nėra būtinybės eikvoti energijos, jie ramūs, tačiau kada reikia, «įsijungia» pilnu galingumu. Ilgai išlaikyti aukštą energijos naudojimo lygmenį jiems sunku. Be to, lanksčiai-veiklus temperamentas numato paralelinio aktyvumo rūšis (prisiminkime Julijų Cezarį, kuris galėjo vienu metu skaityti, rašyti ir kalbėti).
Rekomenduojamos sporto šakos: kultūrizmas, sunkioji atletika, rutulio stūmimas, kūjo metimas ir kt.
Emocijos ir elgsena. Pagrindinis bruožas – išskirtinai staigūs nuotaikos ir būsenos slenksčiai. Tuo jie stulbinančiai skiriasi nuo «linijiškai-atkakliųjų», ilgai pasiliekančių įtampoje. Ekstremalios situacijos ir nenumatyti įvykiai aktyvuoja «lanksčiai-veiklius» žmones, rutina ir nuspėjamumas jiems sunkūs ir nemalonūs. Emocionalumas pasireiškia netikėtais suraibuliavimais įprastos atsipalaidavimo būsenos fone. Pyktis ir įtūžis akimirksniu gali pasikeisti visišku abejingumu; pastebėsime, kad jų emocijos priklauso nuo supančios aplinkos, o ne vidinių, psichologinių priežasčių.
Jų elgsena ypač sunkiai pasiduoda analizei: ji nepaklūsta tiesioginiams dėsningumams, o atrodo tarsi laužtinė kreivė, kadangi «lanksčiai-veiklusis» stengiasi viską suspėti. Davęs impulsą vienam dalykui, tuojau pat pereina prie kito ir t.t. Jam toks elgesys ne tik tikslingas, bet ir vienintelis galimas, kadangi kitaip dauguma dalykų iš jo didelio sąrašo nebus atlikti.
Eisena. Lanksčiai-veikliojo eisena «nusimuša» nuo ritmo, judesius įtakoja išoriniai faktoriai. Trajektorija – laužtinė kreivė su aštriais kampais ir nenuspėjamais posūkiais. «Šoniniu regėjimu» lanksčiai-veiklieji pastebi kliūtis; aplenkia jas, negaišdami laiko kovai. Gali greitai sustoti, pamatę arba išgirdę ką nors įdomaus; jų judėjimo greitis labai nestabilus, bet vidutiniškai didelis. Įdomiai sukioja galvą, skanuodami erdvę informacijos paieškose. Regimasis įvaizdis – «motociklas». 

Pusiausvyrai-stabilūs (уравновешенно-стабильный) (Intravertai-racionalai) Flegmatikai
Robespjeras (LII), Maksimas (LSI), Dreizeris (ESI), Dostojevskis (EII).

Energijos apykaitos būdas. Stengiasi pagal galimybes taupyti jėgas ir eikvoti jas tiktai objektyviai būtiniems veiksmams. Perteklinis aktyvumas ir neproduktyvus jėgų eikvojimas juos gąsdina. Tai patys «energotaupiausi» ir viską apgalvojantys žmonės, jie vien savo santūriai-ramia išvaizda atgrąso aplinkinius nuo beprasmio bruzdesio ir nenaudingų poelgių.
Solidūs, nemėgsta nukrypimų nuo ritmo arba nuo duotų veiklos rėmų; laba statiški ir inertiški, užtat patikimi ir būtinai užbaigia dalykus iki pabaigos. Visiškai neprisitaikę prie šturmavimo ir ekstremalių situacijų: greitai išsikvepia, o dažniausiai – paprasčiausiai suserga.
Rekomenduojamos sporto šakos. Linkę į jogos užsiėmimus, įvairias sveikatinimo praktikas, gydomąją fizkultūrą, maratono bėgimą.
Emocijos ir elgsena. Iš pirmo žvilgsnio, apskritai neturintys emocijų – taip gerai valdo save. Iš tikrųjų paprasčiausiai laukia «tinkamo momento», kad išlietų emocijas ant «tinkamo» žmogaus. Sugeba išsaugoti emocijas kiek nori ilgai, turintys polinkį taip vadinamam sukauptam stresui – dėl to kad nėra emocinio išsikrovimo ilgą laiką. Užtat, kada protas daugiau nebegali sulaikyti emocijų bangos, ji stačiai užlieja tą, kas, savo nelaimei, atsiduria šalia. «Pusiausvyrai-stabiliojo» įniršis baisus, juk jis kaupia nuoskaudas daugelį mėnesių (arba netgi metų).
«Pusiausvyrai-stabiliojo» elgesys prognozuojamas, nuoseklus. Jo poelgiai priklauso ne nuo išorinių įvykių, o nuo jo paties griežtų ir nekintamų moralinių ir buitinių normų. Viskas, kas šioms normoms prieštarauja, verčia jį jaudintis ir kaupti negatyvias emocijas. Jam labai reikia atpalaiduojančio poveikio, to, kad jį linksmintų, užimtų, paveiktų emocionaliai ir fiziškai.
Eisena. Pusiausvyrai-stabiliųjų nuostata formuoja neskubrų tolygų judėjimą be netikėtų pagreičių. Eisena «sunki», nepasižyminti lengvumu. Trajektorija su aštriais kampais; pusiausvyrai stabilieji nemėgsta keisti judėjimo krypties, laukia, kad kliūtis išnyktų, todėl staiga pasuka paskutiniu momentu. Aplinkai beveik nerodo dėmesio, susitelkia ties krypties ir greičio išlaikymu. Įvaizdis – «derliaus dorojimo technika». 

Imliai-adaptyvūs (восприимчиво-адаптивный) (Intravertai-iracionalai) Melancholikai
Diuma (SEI), Jeseninas (IEI), Balzakas (ILI), Gabenas (SLI).

Energijos apykaitos būdas. Energetika nepastovi. «Imliai-adaptyvieji» išskirtinai jautriai reaguoja į diskomfortą ir, bandydami išsaugoti jėgas, eikvoja jas daugiausia bėgimui nuo nepriimtinų sąlygų arba komforto kūrimui. Retais aktyvumo momentais juos galima palaikyti lanksčiai-veikliaisiais, o «pasinėrimo į save » periodais – pusiausvyrai-stabiliaisiais. Dažniausiai užsidaro nuo išorinio pasaulio, tenkindamiesi savo resursais – ne tokiais mažais, kaip gali pasirodyti.
Nesugeba ilgai išlaikyti energijos apykaitos ritmo; darbingumas žemesnis, negu likusių temperamento nuostatų atstovų. Efektyviai dirba tiktai «esant nuotaikai» arba svarbių aplinkybių įtakojami, kurių ignoruoti negali. Niūkinti ir prispirti šių žmonių neverta; jie vis tiek ras būdą išvengti nemalonios veiklos, dėl akių sutikę su «agresoriumi». Nemoka ir nemėgsta «persidirbti» ir iš principo nepritaria kitų entuziazmui.
Rekomenduojamos sporto šakos. Arba lengvai-ritmiškos (ypač plaukimas, jojimas), arba sprinterinės (trumpų distancijų bėgimas, šuoliai ir pan.).
Emocijos ir elgsena. Padidintai imlūs emociniam poveikiui, sunkiai pakelia nestabilumą, nepakenčia audringų jausmų išraiškos, todėl vengia konfliktų arba stengiasi užglaistyti kylančius prieštaravimus. Nebando pakeisti situacijos, o prisitaiko prie jos, kartu parodydami retą išradingumą ir lankstumą. Ramioje, komfortiškoje ir saugioje aplinkoje pražysta, tampa mieli, draugiški, stengiasi įtikti aplinkiniams, demonstruoja švelnumą, mandagumą, rūpestį.
Tai «kameriniai» žmonės, malonūs ir neįkyrūs artimoje distancijoje ir uždarai-šalti iš tolo. Bendrauti su jais reikia atsargiai, atidžiai, tausojant jų pažeidžiamą emocionalumą ir silpną nervinę sistemą.
Eisena. Imliai-adaptyviųjų grupėje – minkštumas, aptakumas ir truputį netolygus, neapibrėžtas ritmas; greitis minimalus. Dažnai nukrypsta, reaguodami kaip į išorinius dirgiklius, taip ir į vidinius signalus: nuovargį, nepatogią avalynę… Žingsniai atsargūs, tarsi čiupinėjantys erdvę ieškodami saugaus ir be problemų kelio. Bet kokias kliūtis sklandžiai «apteka» arba apeina šonu. Įvaizdis – «pramoginė valtelė».

***
Egzistuoja nuomonė, kad ilgiau būnant grupėje sudarytoje iš vienodo temperamento žmonių – tai blogai atsiliepia jos narių sveikatai, paūmėja kai kurios ligos, jaučiamas išsekimas. Tokia grupė kai kur dar vadinama „puokšte”.

Papildymas iš http://www.socioniko.net/ru/articles/shekh-smallgr.html
Grupė iš keturių žmonių. Atstovaujami santykiai: superego, dalykiniai, giminiški. 
Pagal požymį „statika-dinamika” grupės yra vienalytės. Grupėse vyksta tipo akcentuacija. Atmosfera atšiauri. Bendravimas vyksta vienoje plokštumoje, jaučiasi, kad nėra ašies, dominuojančios idėjos. Vidinis susirūpinimas savosiomis problemomis. Tai veda į uždarumą – kiekvienas yra tarsi pats su savimi, atskirai. Požymiai, bendri visiems keturiems tipams, tampa dominuojantys, pasireiškia žymiai reljefiškiau. 
Grupėje jaučiamas energijos, jėgų trūkumas. Skirtingai nuo kvadros nėra emocinio palaikymo, greičiau atvirkščiai. Emocionalumas tampa aštresnis ir pasireiškia agresija. 
Ilgai būnant tokioje grupėje atsiranda fizinio nuovargio jausmas. 
Egzistuoja nuomonė, kad atmosfera tokioje grupėje neigiamai atsiliepia kai kurių susirgimų eigai, apskritai sveikatai. Stebėjimai duoda pilną pagrindą šią hipotezę laikyti teisinga, tačiau reikia papildomų tyrinėjimų.

V.V.Gulenko
Vertė: Audronė Liepa