Pasąmonės atrama. Aštuntoji funkcija modelyje А

Dažnai, kalbant apie stipriąsias IMTipų puses, susikoncentruojama į bloko EGO funkcijas. Iš tikrųjų, tai ta stiprioji pusė, kurią IMTipo atstovas suvokia ir naudojasi. Bet tuo pat metu kiekvienas IMTipas turi bloką ID, kuris yra ne mažiau galingas ir efektyvus instrumentas. Visą sąmoningai įgytą patirtį naudoja blokas ID, keldamas kaip IMTipo atstovo taip ir jo aplinkos gyvenimo kokybę.

Šiame straipsnyje bus nagrinėjama aštuntoji modelio А [1] funkcija, – funkcija, kurios jėga IMTipo atstovui nepastebima, kurios darbas paslėptas sąmoningų funkcijų šešėlyje. Nežiūrint į tai, kad ši funkcija modelyje laikoma paskutiniąja, jos vaidmuo toli gražu toks nėra. Aštuntoji funkcija IMTipui tarnauja kaip atrama, sukuria jam tvirtą pagrindą po kojomis ir pagal jėgą bei efektyvumą pasiruošusi susiginčyti netgi su bazine. Tačiau pagrindinė jos funkcija yra ta, kad ji betarpiškai įtakoja ir mūsų gyvenimo kokybę!

Kokiu pagrindu galima palyginti aštuntąją funkciją su pirmąja? Jeigu grįšime prie modelio А, ką ten pamatysime?

Pirma, aštuntoji funkcija randasi Vitaliniame žiede, t.y. yra pasąmonės funkcija. Iš to seka, kad IMTipo atstovui šios funkcijos darbas yra paslėptas, jam išduodamas jos veiklos rezultatas. Ir neverta bandyti ištraukti jos darbą į sąmonę, labai abejotina, kad mastymo greitis gali susilyginti su informacijos apdorojimo greičiu pasąmonės lygmenyje.

Antra, aštuntoji funkcija yra stipri funkcija. Tai reiškia, kad jai nereikia pagalbos iš šalies. Ji sugeba ne tiktai savarankiškai susidoroti su savo uždaviniais, bet ir pasirengusi suteikti pagalbą tiems, kam jos gali prireikti.

Trečia, aštuntoji funkcija randasi kontaktiniame bloke. O tai reiškia, kad ji greitai reaguoja į išorinės situacijos pasikeitimus ir praktiškai akimirksniu į ją įsijungia.

Ketvirta, aštuntoji funkcija produktyvi. Jos uždavinys yra ne tiek informacijos iš išorės suvokimas, kiek gana konkrečių rezultatų pateikimas. Aštuntosios funkcijos darbą pilnai gali pajusti, išmatuoti ir įvertinti aplinkiniai, o ne tiktai pats IMTipo atstovas.

Penkta, aštuntoji funkcija įeina į bloko ID sudėtį. Kadangi bloko ID uždavinys – betarpiškas kontaktas su realybe ir atramos pagrindo sukūrimas IMTipo atstovui, tai ir aštuntoji funkcija čia aktyviai dalyvauja.

Šešta, funkcija keturmatė, tai yra, apdoroja informaciją pilna apimtimi. Aštuntosios funkcijos informacijos aprėpimą galima palyginti su bazinės aprėptimi.

Ir septinta, funkcija dirba fiziniame informacijos apykaitos lygmenyje, tai yra betarpiškai kontaktuoja su realybe, fizine aplinka ir jai dirba.

Ką mes gauname tokios savybių kombinacijos rezultate?

Mechanizmas, nuolat užtikrinantis IMTipo atstovo gyvenimo ir egzistavimo atramą, apibrėžiantis jo tiesioginės veiklos zoną realybėje. Tai daro aštuntąją funkciją ne mažiau svarbią, negu pirmoji funkcija, kuri užtikrina atramą sąmonei ir mąstymui.

Tuo metu kai pirmoji funkcija dirba visada, nuolat rinkdama informaciją apie supantį pasaulį, aštuntoji funkcija taip pat nuolat atlieka šiame pasaulyje kažkokius veiksmus. Ir jeigu pačiam IMTipo atstovui bazinės funkcijos darbas pastebimas ir juntamas (kadangi ji sąmoninga ir joje, iš esmės, vyksta mąstymas), aplinkiniams aiškiau matoma aštuntoji funkcija, kadangi jos darbas išorėje gana pastebimas, o procesai vykstantys IMTipo atstovo sąmonėje nepasiekiami stebėjimui.

Galbūt, būtent todėl vienas iš aštuntosios funkcijos pavadinimų – «demonstratyvinė». Tarsi žmogus tyčia ir sąmoningai demonstruoja savo pasiekimus per ją.

Iš dalies toks aštuntosios funkcijos kritimas į akis pateisinamas, kadangi ji pritraukia tuos, kurie jaučia savo įsisąmonintą silpnumą šiame aspekte (pavyzdžiui, dualus). Ir aštuntosios funkcijos jėgos pilnai užtenka, kad savo produkcija aprūpintų ir save, ir kažkokį ratą žmonių, atsidūrusių greta.

Toks aštuntosios funkcijos pavadinimas kaip «foninė» taip pat pateisinamas, kadangi savo nenutrūkstamos veiklos dėka ji prabėga tarsi fonas per visą IMTipo atstovo gyvenimą. Šio fono pats IMTipo atstovas nepastebi ir menkai vertina, užtat aplinkiniams jis pastebimas ir reikšmingas.

Aštuntoji funkcija taip pat vadinama «realizuojančiąja», kadangi visi EGO bloko darbo rezultatai įdiegiami į gyvenimą būtent per aštuntosios funkcijos veiklą, ji įgyvendina kūrybinius sumanymus konkrečiais veiksmais.

Taip, bazinė funkcija stipri, IMTipo atstovas su pasitikėjimu dirba pagal ją ir gali išreikšti save kaip ekspertas savo pirmosios funkcijos srityje. Ir tuo pat metu jis išreiškia save kaip meistras aštuntosios funkcijos srityje.

Jeigu aštuntoji funkcija – Objektinė logika (Dalykinė logika), – tai ILE («Don Kichotas») ir SLE («Žukovas») IMTipų atstovai.

Šių IMTipų atstovus nuolat supa audringa veikla. Jie inicijuoja projektus, kažką kuria, meistrauja, išradinėja, tobulina turimas technologijas. Atrodo, kad jie moka daryti viską, o ko nemoka, to greitai išmoksta.

Jeigu aštuntoji funkcija – Subjektinė logika (Struktūrinė logika), – tai ILI («Balzakas») ir SLI («Gabenas») IMTipų atstovai.

Šių IMTipų atstovai sudaro įspūdį žmonių, kurie viską žino ir viską supranta. Pasąmonėje jie stebi aplinkoje nustatytus dėsnius ir taisykles, ir pateikia į išorę savo supratimo rezultatus. Aplinkiniai dažnai priima juos kaip išmintingus, pragmatiškus žmones ir su pagarba žiūri į iš jų gautą informaciją.

Jeigu aštuntoji funkcija – Objektinė etika (Emocijų etika), – tai SEE («Napoleonas») ir IEE («Hekslis») IMTipų atstovai.

Šių IMTipų atstovai sudaro įspūdį nenusimenančių, energijos ir užsidegimo pilnų žmonių. Jie moka užkrėsti šia energija kitus, nesąmoningai sekdami savo aplinkos emocinį lygį. Pirma, kas prisimenama po kontakto su šiais žmonėmis – tai tos emocijos, kurias jie sukėlė ir tas emocinis fonas, kuris pastoviai jas lydėjo.

Jeigu aštuntoji funkcija – Subjektinė etika (Santykių etika), – tai SEI («Diuma») ir IEI («Jeseninas») IMTipų atstovai.

Šių IMTipų atstovai sudaro įspūdį žmonių, kurie su visais turi puikius draugiškus santykius. Nesąmoningai jie stebi santykius su aplinkiniais ir palaiko juos jiems reikalingame lygyje. Kartais atrodo, kad ant jų neįmanoma įsižeisti ir negalima jų nemylėti. Taip pat jie sugeba taip sužavėti žmones ir sudaryti palankų požiūrį į save, kad žmonės neima iš jų pinigų už savo paslaugas ir paprasčiausiai šiaip sau dovanoja dovanas.

Jeigu aštuntoji funkcija – Objektinė intuicija (Galimybių intuicija), – tai IEI («Hamletas») ir LIE («Džekas») IMTipų atstovai.

Šių IMTipų atstovai sudaro įspūdį žmonių, kurie nepraleidžia nė vienos galimybės. Nesąmoningai jie stebi supančio pasaulio galimybes ir pačiumpa pačias patraukliausias. Tai žmonės, apie kuriuos sakoma, kad jie savojo šanso nepraleidžia, neprasiskaičiuoja ir neįkliūva į bėdą.

Jeigu aštuntoji funkcija – Subjektinė intuicija (Laiko intuicija), – tai LII («Robespjeras») ir EII («Dostojevskis») IMTipų atstovai.

Šių IMTipų atstovai daro įspūdį žmonių, kurie viską žino į priekį. Pasąmonėje jie prognozuoja situacijų vystymąsi savo aplinkoje. Jie priimami, vos ne kaip pranašai, ir periodiškai prašomi «nekranksėti », nors jie tiktai praneša apie savo aštuntosios funkcijos darbo rezultatus.

Jeigu aštuntoji funkcija – Objektinė sensorika (Valios sensorika), – tai ESE («Hugo») ir LSE («Štirlicas») IMTipų atstovai.

Šių IMTipų atstovai dažnai aplinkinių priimami kaip neformalūs lyderiai, «vadovaujantys paradui». Pasąmonės lygmenyje jie kontroliuoja jėgų išsidėstymą, prižiūri savo teritoriją ir sutvarko ją. Atvirai nereikšdami savo pretenzijų į valdžią ir lyderių vaidmenis, jie, vis dėlto, tuo ar kitu keliu jų pasiekia. Taip pat jie moka gražiai save pateikti, netgi ypatingai nesirūpindami šiuo klausimu.

Jeigu aštuntoji funkcija – Subjektinė sensorika (Pojūčių sensorika), – tai ESI («Dreizeris») ir LSI («Maksimas») IMTipų atstovai.

Pastebimas šių IMTipų atstovų tvarkos buityje siekimas ir rūpinimasis komfortu. Pasąmonės lygmenyje jie stebi savo pojūčius ir supančios aplinkos komfortiškumą, palaikydami jį jiems reikalingame lygyje. Būnant greta tokio žmogaus galima būti tikram, kad jumis bus pasirūpinta, alkanas ir neprižiūrėtas neliksite.

Iš to, kas aukščiau pasakyta, galima padaryti išvadą, kad aštuntoji funkcija gali kažkur pasireikšti kaip pirmosios vertas varžovas, jei abi turėtų tą patį aspektą. Vienintelis skirtumas tame, kad aštuntoji funkcija yra neįsisąmoninta, veikia tarsi pati savaime, dirba betarpiškai fiziniame pasaulyje. Jos uždavinys – užtikrinti patikimą atramą IMTipo atstovo realizavimuisi ir idėjų įgyvendinimui, ką, esant pakankamam išsivystymui, ji ir atlieka kuo puikiausiai.

Aštuntoji funkcija yra patikimas palaikymas, kaip pačiam IMTipo atstovui, taip ir artimiausiai jo aplinkai. Aštuntosios funkcijos išsivystymas veda į gyvenimo kokybės pagerėjimą. Ir nors jos darbas paslėptas nuo mąstymo aparato, ir dažnai neaišku iš kur radosi ta ar kita idėja arba troškimas, aštuntosios funkcijos nematomo darbo rezultatu galima pasitikėti taip pat kaip bazinės funkcijos rezultatu.

Literatūra:

  1. Аугустинавичюте А. Соционика: Введение. / Сост. Л. Филиппов. – СПб, 1998.
  2. Аугустинавичюте А. Соционика: Психотипы. Тесты / Сост. Л. Филиппов. – СПб, 1998.
  3. Т. Н. Прокофьева. Соционика. Алгебра и геометрия человеческих взаимоотношений. – М.: „Алмаз”, 2005.
  4. Т. Н. Прокофьева. Развитие личности и соционические функции. // Соционика, ментология и психология личности, № 1, 2004.
  5. Т. Н. Прокофьева. Соционика. Типы информационного метаболизма. Учебно-практическое пособие. М., 2005, 80 с.
  6. Юнг К.Г. Психологические типы. – СПб.: изд-во «Азбука», 1996. – 736 с.
  7. Букалов А.В. Структура и размерность функций информационного метаболизма. // Соционика, ментология и психология личности. – 1995. – N 2.
  8. В.В. Гуленко. Менеджмент слаженной команды. Соционика и социоанализ для руководителя. – Новосибирск: «РИПЭЛ», 1995; М: «Астрель», 2003г
J.V.Isajevas
Vertė: Audronė Liepa