Kodėl taip nematoma bazinė funkcija?

Beveik visiems, kas pradeda domėtis socionika, atrodo, kad pati ryškiausia kiekvieno tipo funkcija — bazinė. Tačiau yra ne visiškai taip. Bazinė funkcija — akceptinė. Tai yra, kaip žmogus pats mato pasaulį, jo asmeninis suvokimas. Be to, labai dažnai (rolinėse situacijose: dalykiniuose susitikimuose, naujoje kompanijoje, pirmose pažintyse) bazinė funkcija slepiasi, žmogus vietoj savo suaugusiojo bloko parodo  superego kaukę arba gynybos bloką.

Tai ką gi reiškia «akceptinė»? Visos funkcijos dalijasi į «akceptines» ir «produktyvines». Tai yra tas, per kurias mes priimame informaciją, ir tas, per kurias atiduodame. Kiekviename žmoguje žymiai labiau matoma kūrybinė funkcija, ji produktyvinė. O bazinė, atvirkščiai, beveik nepastebima.

Su tuo susiję labai daug tipavimo problemų, o taip pat saviidentifikacija. Dažnai žmogus nemato savo bazinės funkcijos. Jinai jam atrodo taip natūrali, kad jis jos netgi nepastebi. «O kas čia tokio? Didelio proto nereikia, kad be klaidų perspaudintum 10 puslapių formulių. Paprasčiausiai reikia būti atidesniam. Tą juk kiekvienas gali!» — mano Maksimas (bazinė — struktūrinė logika). Ir įsirašo save į etikus.

O iš kitos pusės, mes sutinkame tą patį Maksimą, ir kas visų pirma krenta į akis? Jo mandagumas, malonumas. Tai žmogus kuris visada su visais pasisveikina, visiems pasako komplimentą, parneša dovanėlę kiekvienam šeimos nariui. O to, kad jis Excel faile veda išsamią visų savo išlaidų ir pajamų apskaitą jau 10 metų — šito niekas nežino. Ir Maksimas nedažnai pasakoja. O kam? Juk tai akivaizdu, visi gi taip elgiasi.

 

Kodėl taip nematoma bazinė funkcija?

Ala, Robespjeras. Bazinė funkcija — struktūrinė logika, rolinė — santykių etika.

Bazinės funkcijos pasireiškimas mažai pastebimas ypač intravertams. Kadangi šita funkcija ne tiktai akceptinė, bet ir nukreipta į savo vidų. Mes niekada nesužinosime, kiek Robespjeras (bazinė — struktūrinė logika) protingas, kol nepasitaikys stebuklingas atvejis, ir mes su juo neprabilsime (kompetetingai!) apie siaurą jo interesų sritį. Jis gali būti kaip nori giliai pasinėręs į savo samprotavimus, prasimanymus, ir iš viso šito nieko neparodyti išorėje, kol nepasitaikys proga.

Mes niekada nesužinosime, kaip rūpestingas gali būti Diuma, kol nepateksime į vidų to, ką jis laiko «savu». Diuma nesurengs didelės puotos, nesirūpins patogumu kiekvieno, kas atėjo pas jį į namus, kaip tai daro Hugo, kurio pojūčių sensorika — kūrybinė funkcija. Diuma pasirūpins tiktai tuo, kas jam taip pat artimas, kaip jis pats.

Dar vienas labai svarbus momentas — naudą iš kito žmogaus bazinės funkcijos galima gauti tiktai tuo atveju, jeigu jūs labai artimas su tuo žmogumi. Jeigu jis praktiškai identifikuoja jus su savimi.

Ekstravertams visa tai yra ne taip «apleista». Kadangi ekstravertas, skirtingai nuo intraverto, orientuotas į energijos eikvojimą, o ne į jos išsaugojimą. Bet tuo labiau, tikėtis, kad jums visada bus linksma greta Hugo (bazinė — emocijų etika) arba jums visada rasis naujas variantas, jeigu arti yra Don Kichotas (bazinė — galimybių intuicija) negalima.

Labai dažnai žmonės, kurie ieško laimės dualume, kategoriška forma reikalauja iš savo dualinio partnerio, kad šis demonstruotų savo bazinę funkciją. «Kaip gi šitaip? Kodėl tu man nepasakoji apie mano perspektyvas?» — klausia Napoleonas savo dualo Balzako (bazinė — laiko intuicija). O Balzakas atsakydamas piktinasi «Aš norėčiau, kad tu pademonstruotum savo jėgą, elgtumeisi su manimi kaip savimi pasitikintis, valingas žmogus!».

 

Kodėl taip nematoma bazinė funkcija?

Ana, Balzakas. Bazinė funkcija — laiko intuicija, rolinė — pojūčių sensorika.

Visa šita veikia ne visai taip. Ilgalaikių santykių rezultate, kada žmonės tampa iš tikrųjų artimi, kada sutampa visos socialinės kaukės ir sąlyginumai, dualiniai partneriai iš tikrųjų vienas kitam pradeda atskleisti savo bazinės funkcijos jėgą. Dualinis palaikymas atsiranda tiktai tada, kai atsiranda pojūtis «mes».

Bazinė funkcija — nėra tai, ką žmogus daro, tai jo gyvenimo būdas. Tai ir yra jis pats.

Don Kichotas nekuria variantų, jis pats blaškosi. Gabenas nesirūpina kitų komfortu, jis pats eina skaniai papietauti ir renkasi pačią patogiausią lovą. Džekas ne tai kad kuria biznį, jis paprasčiausiai negali sėdėti be darbo. Bet jeigu jūs atsiduriate per pakankamai artimą atstumą nuo šių žmonių — patenkate į jų bazinių funkcijų įtakos sferą. Tada jūs būsite beprotiškų idėjų sūkuryje kartu su Don Kichotu, paprasčiausiai todėl, kad jam kiekviena nauja diena – naujas fantastiškas pramanas. Jūs miegosite hamake su Gabenu, paprasčiausiai todėl, kad jis visada miega po pietų. Jūs dirbsite su Džeku sekmadienį iki 11 vakaro, todėl kad… — na o kaip galima gyventi, jeigu nedirbtume?

Jūs pamatysite bazinę funkciją tiktai tada, kai žmogus iš tiesų atsipalaidavęs, o jūs iš tikrųjų šalia.

Išimtį, žinoma, sudaro pačios brandžiausios asmenybės, kurios seniai ir sėkmingai gyvena tiktai pagal savo stipriąsias funkcijas. Bet netgi su jomis bendravimo pradžioje jūs vargu ar pamatysite bazinę. Jūs galite ją tiktai pajausti: Diuma bus tingus ir atsipalaidavęs, Don Kichotas — truputį išprotėjęs, Hugo — emocionalus ir linkęs bendrauti, Robespjeras — tikslus ir protingas, ir taip toliau.

Kristina Gundlach
Vertė: Audronė Liepa