Aukso vidurio svajonės funkcija

Posakis apie aukso vidurio svajonės funkciją gali sugluminti pradedančius studijuoti socioniką. Modelyje А tokios funkcijos nėra, knygose apie ją beveik nerašoma, o jeigu pamini, tai epizodiškai.

Iš tikrųjų socionikams šita funkcija gerai žinoma. Pirmąkart ją paminėjo А.Augustinavičiūtė (Augustinavičiūtė, 1997). Tai ne viena, o dvi modelio А psichinės funkcijos – skaudžioji ir sugestyvinė, sujungtos vienu pavadinimu.

Savo laiku mes apklausėme keletą dešimčių žmonių, sutikusių dalyvauti tyrime, ir nustatėme, kad negatyvi informacija, patenkanti į aukso vidurio svajonės funkciją, reikšmingai numuša nuotaiką, pablogina psichofiziologinę būseną. Informacija pataikanti tiktai į skaudžiają arba tiktai į sugestyvinę funkciją paveikdavo panašiai, tačiau efektas nebuvo toks reikšmingas (ir statistiškai nežymus).

Vienmatės funkcijos užpildytos konkrečia žmogaus patirtimi. Jų ypatybė ta, kad žmogus nesugeba palyginti savo patirties su normomis pagal šį aspektą – kaip daug bebūtų patirties, jos apibendrinimas susiduria su sunkumais. Ir kadangi išeiti už savo patirties ribų sudėtinga, o ši patirtis pergyventa ir perdirbta viduje, tai žmogus suvokia save kaip ekspertą situacijose, reikalaujančiose informacijos apdorojimo pagal šiuos aspektus. Ir kiekvienas iš mūsų savo viduje mano, kad būtent jis labai gerai orientuojasi klausimuose, susijusiuose su savo vienmačių funkcijų aspektais.

Negatyvi informacija vienu metu pataikanti į abiejų šių funkcijų aspektus gali ilgam išvesti žmogų iš rikiuotės. Žinoma, gamta apdovanojo mus ir gynybiniais mechanizmais – jeigu žmogus įsitempęs ir laukia, tai bet kuri negatyvi informacija suvokiama kritiškai, ir negatyvus efektas bus silpnesnis arba apskritai nepasireikš. Bet, jeigu žmogus nepasiruošęs jos priimti, jeigu jis atsipalaidavęs arba yra neutralioje situacijoje, pasekmės gali būti jam pražūtingos…

Gavęs negatyvą per aukso vidurio svajonės funkciją, žmogus nukrenta į neresursinę padėtį, be to, dažniausiai, nesuvokia, kokia būtent frazė arba situacija taip jį paveikė. Jis užsidaro, vengia bendrauti, nukreipia žvilgsnį, gali parausti arba išbalti. Dažnai žmogus priima uždarą pozą, tarsi susispaudžia (poza artėja į embriono pozą) – įvyksta (ir toliau tebevyksta) didžiulis energijos pereikvojimas, ir organizmas bando susidoroti su stresuojančiu poveikiu, priimdamas energiją tausojančią pozą.

Mes ne vieną kartą stebėjome, kad tokia reakcija gali atsirasti žmogui netgi ne susidūrus su negatyvu, o esant primygtinam aktyvios kūrybos reikalavimui vienu metu pagal abu jo vienmačių funkcijų aspektus.

Jeigu pastebėjote, kad jūsų pašnekovas netikėtai prarado susidomėjimą pokalbiu, užsidarė ir nereaguoja į jūsų bandymus įtraukti jį į pašnekesį, galimas dalykas, kad tyčia arba netyčia jūs užgavote jo aukso vidurio svajonės funkciją. Šioje situacijoje padėti žmogui labai sunku. Papildoma, netgi superpozityvi informacija pagal aukso vidurio svajonės funkcijos aspektus tiktai pablogina situaciją. Gali padėti jūsų veiksmai, sukuriantys žmogui meilės ir saugumo pojūtį. Tačiau tai jau ne socionikos sritis.

Reikia, kad praeitų laikas, kartais – ilgas laiko tarpas, kad žmogus atsigautų.

Jeigu žmogaus IMTipas nežinomas, galima spėti, koks jis, pastebėjus jo negatyvią reakciją į tam tikro pobūdžio informaciją. Tačiau kasdieniniame bendravime ne visada aišku, į ką būtent pašnekovas sureagavo negatyviai. O kurti tokias situacijas dirbtinai – pavojinga, išskyrus, žinoma, tikslingų tyrimų situacijas, kada žmogus yra įspėtas apie tyrimą ir sutiko jame dalyvauti. IMTipą galima nustatyti ekologiškesniu būdu, o žala dėl netikėto paveikio į aukso vidurio svajonės funkciją bus padaryta ne tiktai jūsų pašnekovui, bet ir jums, netgi jei jūs veikėte su geranoriškais ketinimais. Dažnai mūsų studentai stebisi – kokiu būdu „nekaltas“ eksperimentas gali jiems pakenkti? Juk, pats tiriamasis pergyvens keletą nemalonių minučių (arba valandų, o gal ir dienų). „Bet kaiptai gali mane paveikti?“ – klausia jie. Ezoteriniai mokymai, kalbantys apie visos esamybės vienovę (tame tarpe – K.G.Jungo mokymas apie kolektyvinę pasąmonę (Jungas, 2009)), tvirtina, kad negatyviai veikdamas kitą, tu tuo pačiu negatyviai veiki save. Tačiau neimkime gilintis į ezoteriką ir išnagrinėkime šį klausimą psichologijos požiūriu.

„Kokybiškai“ pataikant negatyvia informacija į aukso vidurio svajonės funkciją, neparuoštas žmogus pergyvena emocinį šoką, kurio priežasties gali sąmoningai nesuvokti. Priklausomai nuo padarytos žalos dydžio, kuris nustatomas grėsmės susiklosčiusioms vertybinėms-prasmės nuostatoms laipsniu, žmogus arba išstumia negatyvią patirtį, tarsi užmiršdamas ją, arba, vėliau grįžta ir analizuoja ją – su kieno nors pagalba arba savarankiškai. Tačiau negatyvas nuo bendravimo su konkrečiu pašnekovu įsimena (dažniau – nesąmoningai) ir pačiai netikėčiausiais momentais išplaukia baimės, nemalonių pojūčių krūtinės vidurinėje srityje ir kt. pavidalais. Netgi jei sąmoningame lygmenyje žmogus kaip ir anksčiau į jus turi teigiamą požiūrį, jo slaptos baimės atves prie įtampos jūsų tarpusavio santykiuose. Iš anksto negalima pasakyti, į ką tai išsilies. Pavyūdžiui, nesąmoningai jūsų tiriamasis gali pasirinkti „keršto“ elgesio liniją. Т.y. kiekvienu patogiu ir nepatogiu atveju jis stengsis jums pakenkti, kažkaip užgauti arba įdurti jums (žinoma, nesąmoningai). Jeigu jam tai prikišite, jis, tikriausiai, labai nustebs ir neigs piktus savo elgsenos ketinimus.

Taip arba kitaip, padaręs neigiamą poveikį taip pat kenčia – pablogėja tarpusavio santykiai, ir tai turi įtakos bendrai veiklai. Be to jis dažnai taip pat nesupranta pablogėjusių tarpusavio santykių priežasčių, neadekvataus partnerio elgesio priežasčių situacijose, tiesiogiai nesusijusiose su neigiamu poveikiu. Mes specialiai sustojame ties šiuo reiškiniu todėl, kad gyvenime dažnai kyla situacijos, kada mes iš gerų ketinimų, „automatiškai“ iš savo stipriųjų funkcijų padedame partneriui jam to neprašant. Iš šita pagalba informaciškai gali pataikyti į jo aukso vidurio svajonės funkciją. Ypač stipri informacinė perkrova įvyksta, jeigu ji ateina „patarimo“ pavidalu, verbališkai. Tai būdinga superego, konfliktiniuose santykiuose, o taip pat aktyvacijos ir… dualiniuose santykiuose. Visuose šiuose santykiuose aukso vidurio svajonės funkcijoms tenka 3- arba 4-mačių funkcijų poveikis. Žinoma, negatyvą į aukso vidurio svajonės funkciją galima gauti bet kokiuose santykiuose. Gerai žinoma, kad žmonės, ilgai gyvenantys kartu, moka rasti ir negatyvų, ir pozityvų priėjimą vienas prie kito, taip sakant, žino silpnąsias vietas. Ir tai nepriklauso nuo jų IMTipų.

Išnagrinėkime, ką svarbaus mes galime išgauti žinodami apie aukso vidurio svajonės funkciją.

1. Informacija apie poveikio į aukso vidurio svajonės funkcijos aspektus ypatumus reikalinga, visų pirma, kad mes galėtume savarankiškai išanalizuoti santykius, kuriuose laikome nelabai komfortiškais. Galbūt, priežastys turi grynai informacinį pobūdį. Tam būtina ramioje aplinkoje prisiminti situacijas, kada mums staiga kilo noras nutraukti bendravimą su pašnekovu, todėl kad paprasčiausiai nebeliko tam jėgų. Apie ką ėjo kalba tuo momentu? Ar dar buvo mūsų gyvenime situacijų, kada sureagavome panašiu būdu? Ar yra tarp šių situacijų kas nors bendra (informacinėje plotmėje)? Atlikę analizę, mes galėsime išsiaiškinti savo patirtyje situacijas, iš kurių kilęs negatyvas turi daugiausia informacines priežastis. Pats to suvokimas, kad tokios priežastys yra, jau gali kažkuria prasme sutaikyti mus ir su partneriu, ir su pačių įvykių pasekmėmis: juk tampa aišku, kad dėl to, kas įvyko, niekas nekaltas.

2. Nuolatinė perkrova pagal aukso vidurio svajonės funkcijos aspektus veda į gyvybinių jėgų pereikvojimą, negatyviai įtakoja mūsų sveikatą, nuotaiką, sėkmę kitose srityse. Žinodami savo IMTipą, mes galime sąmoningai peržiūrėti savo savivertę srityse, kurių sėkmei svarbi ekspertinė tarpusavio sąveika pagal abiejų vienmačių funkcijų aspektus. Mūsų patirtis, be abejonės, unikali ir vertinga, bet mes suprantame, kad šalia mūsų yra žmonės, sugebantys apsiekti žymiai daugiau šiose srityse turėdami vienodą su mumis išsilavinimą, patirtį, galimybes ir kt. Adekvatus savo galimybių suvokimas vienmačių funkcijų srityje, atsakomybė už harmoningą jų vystymąsi ir realių tikslų iškėlimas leidžia išbraukti iš mūsų gyvenimo streso šaltinį. Tai išlaisvina papildomus resursus (jeigu, pavyzdžiui, šie resursai laikas nuo laiko būtų išnaudojami vystyti tai, ko, iš principo išvystyti iki pageidaujamo lygmens neįmanoma), leidžia išsaugoti sveikatą ir optimistinį požiūrį į gyvenimą.

3. Ir, pagaliau, žinodami mūsų partnerio aukso vidurio svajonės funkcijos ypatumus, mes galime padėti jam suformuoti adekvačią savivertę pagal abiejų vienmačių funkcijų aspketus. Tuo mastu, kuriuo mes galime daryti tai sąmoningai, mes neperkrausime partnerio pertekline informacija į aukso vidurio svajonės funkciją, ypač, jeigu jis jos neprašė, stengsimės vengti vertinimų pagal šiuos aspektus – ir pozityvių, ir negatyvių.

Mūsų visuomenėje psichologinė bendravimo kultūra ir ypač grįžtamojo ryšio kultūra  kol kas tiktai pradeda atsirasti. Netgi praktikumų ir mokomųjų programų, skirtų formuoti grįžtamojo ryšio įgūdžių vystymą, rinkoje nedaug. Grįžtamojo ryšio vystymo uždavinys – atkreipti partnerio dėmesį į problemos esmę ir paskatinti jį ieškoti kelių ir resursų jos sprendimui. Būtent taip mes ir siūlome sąveikauti su partneriu pagal jo vienmačių funkcijų aspektus – vengiant vertinamųjų samprotavimų ir suteikiant žmogui galimybę pačiam pamatyti savo klaidas, trūkumus ir laimėjimus. Ir – svarbiausia – įvertinti juos savarankiškai.

Literatūra
1. Аугустинавичюте А. Характеристика интуитивно-логического экстратима (Дон Кихот) // Соционика, ментология и психология личности, 1997, № 1-4; повторно: Аугустинавичюте А. Соционика: Введение. – СПб., Terra Fantastica, 1998, с. 312 – 404 с.
2. Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: ее теория и практика: М.:АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 252 с.

Irina Beleckaja, Sergei Beleckij
Vertė: Audronė Liepa