Potipiai (Meged/Ovcharov)

Robespjeras. Loginis potipis.

Išvaizda

Loginis potipis paprastai ramus, rimtas ir savarankiškas. Dažnai gana kategoriškas ir nepalenkiamas savo sprendimuose, neleidžiantis protestuoti. Kai pokalbio tema jo nedomina, jis yra tylus ir rimtas, žiūri rimtai į savo kompanionus. Jei kas nors elgiasi paniekinamai, jis gali pastatyti juos į vietą. Gali aiškiai ir lakoniškai, be nereikalingų emocijų paaiškinti savo mintis. Nemėgsta ilgų diskusijų ir kalbų. Praleidžia daug laiko mąstydamas: analizuoja ir palygina įvairius reiškinius ir faktus. Daro stiprios valios žmogaus įspūdį. Jo lūpos dažnai stipriai suspaustos, kalba tiksli ir kapota, balse trūksta intonacijos. Pusiausviras, ramus, tisklus, neemocingas. Tačiau kartais jo užšalusios veido išraiškos atspindi jo vidines emocijas netikėtais ir impulsyviais raumenų judesiais.

Charakteris

Jis turi gerai išlavintus analitinio mąstymo gabumus ir gerai išmano sistemas, schemas, klasifikacijas ir struktūras. Atpažįsta pagrindinius komponentus ir atmeta visą antrarūšę informaciją. Mėgsta apibendrinti konkrečius ir abstrakčius faktus. Įtarus naujoms idėjoms kol pats jų nepatikrina; dėl to gali tapti ištikimu rėmėju ir šalininku. Realistiškas įvertindamas kiekvieno projekto perspektyvas, potencialą ir galimybes. Iškelia pareigą aukščiau asmeninių interesų ir santykių. Darbe gali ignoruoti patogumą ir komfortą. Puikiai suprantantys teisingumą ir pagrįstą tvarką.

Paprastai jis mandagus, korektiškas ir rimtas. Labai tiesmukas savo elgsenoje, trūksta lankstumo ir diplomatijos santykiuose. Gana stabilus jausmuose ir meilėje. Nemėgsta nekviestų svečių ir netikėtų telefono skambučių. Mažai tikėtina, kad imsis iniciatyvos būnant su nepažįstamais žmonėmis. Paprastai turi mažai draugų, apribodamas savo socialinį ratą darbo kolegomis. Nesiekia laimėti kitų žmonių simpatijų. Teikia pirmenybę kalbėti temomis, kurios jį domina ir ignoruoja bet ką, kas jo nedomina. Jei tema jo nedomina, jis bando jos išvengti, kad nešvaistytų savo laiko. Jis nemėgsta komplimentų, imponuojančių ir erzinančių patarimų ar per didelio dėmesio, skiriamo žmogui, bet giliai viduje jam reikia pozityvaus jo veiklos įvertinimo.

Tikslingas; atkakliai ir užsispyrusiai siekia savo tikslų įgyvendinimo. Linkęs pristatyti save su padidintais reikalavimais. Darbštus ir krupštus, kai atlieka darbą. Jis gali atlikti neįdomų, bet reikalingą darbą. Nemėgsta daryti kelių darbų vienu metu, ypač skubant. Tai šio pasaulio žmogus. Disciplinos ir griežtos tvarkos, paremtos administracinėmis priemonėmis, o ne sąžine ir asmenine atsakomybe, šalininkas. Jis tiki, kad jei žmogus pasirinko, tai jis yra visiškai atsakingas už savo sprendimą. Nemėgsta ginti savo interesų, bet jei reikia, jis gali pastovėti už save, parodydamas užsispyrimą ir nepalenkiamą poziciją. Nėmėgsta, kai jam nurodinėja. Šaltakraujiškai atsako į bet kokį valios spaudimą. Aštriai kritikai gali atsakyti tuo pačiu; jei būtina, gali išbarti. Pats griebiasi prievartos labai retai, tik kai kiti būdai nepavyksta.

Žino, kaip planuoti veiklą, tam, kad išvengtų nereikalingo veiklos perpildymo. Nori gyventi ramiu, apgalvotu gyvenimo stiliumi. Bando prižiūrėti sveikatą, kad būtų darbingas. Gali apsieiti su daiktų minimumu, nesiekia komforto ir nemėgsta pertekliaus. Atidus artimiesiems, bet nenoriai rūpinasi šeimyninėmis problemomis. Jis geriau daugiau laiko skirs darbui arba hobiams.

Robespjeras. Intuityvus potipis

Išvaizda

Intuityvus potipis atrodo minkštas, net šiek tiek drovus bendravime. Pokalbyje jis santūrus, atidus, stengiasi palaikyti savo draugą, duodamas patarimą ir padaryti jam įspūdį su savo žiniomis ir išvadomis. Kai kuriais atvejais jo rimtas elgesys ir žvilgsnis suminkština, geranoriškumas persismelkia jo balse. Ne visada tikras ir kategoriškas savo teiginiuose, bet atkaklus ir nepalenkiamas savo veiksmuose. Gali tylėti ir susilaikyti nuo diskusijos, bet nepakeis savo nuomonės. Jo paprastai nepastebimos emocijos taps matomos ypatingo susijaudinimo akimirkomis per balso intonacijas ir impulsyvius gestus. Eisena rami ir sinchroniška. Poza šiek tiek santūri, ypač pečiuose, kurie gali būti pakumpę. Jo judesiai yra šiek tiek neužtikrinti ir lėti. Gestai šykštūs ir suvaržyti, retkarčiais nesąmoningai impulsyvūs ir prastai koordinuoti.

Charakteris

Mėgsta analizuoti įvairius reiškinius ir procesus. Linkęs į viską, kas nauja ir neįprasta, ypač jei tai įtelpa į jo interesų sferą. Dažnai turi turtingą vaizduotę ir bando įvesti savo kūrybiškumo elementus į darbą. Turi gerą naujų idėjų ir iniciatyvų perspektyvų pojūtį. Noriai kuria ir sugalvoja naujas idėjas praktiniam pritaikymui. Gali labai giliai analizuoti specifines temas , bet taip pat rodo susidomėjimą gretimoms sritims. Stabilus darbe, bet greitai pavargsta nuo rutinos ir nori šviežių įspūdžių ir pokyčių.

Sujaudinamas diskusijose; gali uždegti kitus su kokia nors idėja. Tampa nepalenkiamas diskusijose, kai paliečiami jo principai, bet stengiasi vystyti savo toleranciją kitų žmonių silpnybėms ir skirtingiems požiūrio taškams. Gali būti geras kalbėtojas ir pranešėjas, galintis trumpai ir aiškiai perteikti medžiagą klausytojams.

Santūrus, draugiškas, mandagus ir ramus, bet retai tampa labai artimas su kuo nors dėl greito nuovargio nuo bendravimo. Jei jis susidomėjo žmogumi, jis gali palaikyti jį sukurdamas intelektualinį kontaktą ir suintriguodamas jį su idėjomis ir naujais pasiūlymais. Gana uždaras, nemėgsta diskutuoti apie savo asmeninį gyvenimą ir neleidžia jausmams būti aukščiau nei darbo interesai ir asmeniniai principai. Nors santykiuose su kitais jis yra uždaras ir nepatiklus, jis linkęs atsakyti į kito žmogaus jausmus ir rodyti dėmesį jo problemoms. Siekia paramos iš aktyvių, gyvybingų ir labai energingų žmonių, kurie žino kaip padrąsinti ir suteikti pagalbą darbo reikaluose. Reikia emocionalaus, optimistiško partnerio, kuris žino, kaip pakelti jo gyvybingumą. Bet įvykus menkiausiam pasikėsinimui į jo nepriklausomybę, jis įsitraukia į save, užsispyrusiai gindamas savo principus, kol suyra santykiai. Leidžia sau būti tik su tais, kurie gali švelniai įtikinti ir ne per agresyviai.

Administracinio spaudimo ir kontrolės priešas; mano, kad tai kenkia žmogaus potencialo augimui. Įsitikinęs, kad svarbiausias dalykas darbe yra ne pareigos pojūtis, o projekto įdomumas. Siekia nepriklausomybės. Tačiau, tuo pačiu metu jis paprastai disciplinuotas, punktualus ir sąžiningas. Sudaro planus ir jų tiksliai laikosi. Paprastai nevėluoja ir padaro ką reikia skirtu laiku.

Kartais jis per daug kategoriškas savo sprendimuose ir netolerantiškas kitokiems požiūrio taškams. Jis dramatiškai nepakeis savo įsitikinimų, išvadų, įpročių ir orientacijų, įtakotas naujų faktų ir aplinkybių. Jis peržiūri ir keičia savo buvusį požiūrį su sunkumais ir kartais beprasmišku užsispyrimu. Dėl aukštos savigarbos ir išvystyto orumo jausmo gali būti sunku pripažinti, kad buvo neteisus. Visa tai jo nepadaro nuolaidžiu partneriu ir sukuria daug tarpasmeninių problemų gyvenime. Viduje jis gali ūmiai išgyventi savo nusivylimus, bet bando išvengti barnių, bijodamas prarasti kontrolę ir kitų pagarbą. Skeptiškas ir nepatiklus, bet to neparodo. Santūrus reiškiant jausmus, bet kai yra geros nuotaikos, jis gali pagyvinti pokalbį su humoru.

Nuolaidus ir sukalbamas kasdieninio gyvenimo reikaluose. Jeigu jis negali visiškai išvengti namų ruošos ir kitų kasdienių užduočių, jis bandys atidėlioti jas. Nemėgsta biurokratijos, ruošti dokumentus. Rodo inertiškumą tokiuose reikaluose net jei jis mato, kad jo projektas kenčia. Bando pasikliauti kitais tokiose situacijose. Nevisada rūpinasi savo sveikata, bet supranta jos svarbą. Ligos gydyme trūksta nuoseklumo ir užbaigtumo. Bando palaikyti vyraujančius stilius, būti tinkamos išvaizdos.

 

Don Kichotas. Intuityvus potipis

Išvaizda

Daro nešališko, skrajojančio padebesiuose ir vaikiškai nauvaus žmogaus įspūdį. Socialus pašnekovas. Daug skaito ir yra smalsus. Noriai diskutuoja apie naują informaciją su savo draugais ir bendradarbiais, domisi jų nuomone. Jo, rodos, švelnus elgesys yra sukombinuotas su užsispyrimu ir šaltakraujiškumu, kai jis gina savo nuomonę. Mėgsta diskutuoti, bet retai tos diskusijos baigiasi konfliktu. Dažnai kitiems šypsosi, net jei tam nėra priežasties. Su ta pačia šypsena gali kalbėti ir apie juokingus, ir apie rimtus dalykus. Paprastai jis malonus su kiekvienu ir ir lengvai neįsižeidžia gavęs kritikos. Reikaluose ir projektuose jis kantrus ir, nepaisant buvimo užmaršiu ir išsiblaškiusiu, jei jis tikrai yra kažkuo susidomėjęs, jis visa tai užbaigs. Jo gestai ir kalba atrodo arba sulėtinta, arba pagreitinta. Jo poza atrodo nesuvaržyta, žvilgsnis išsiblaškęs ir nesufokusuotas, eisenai ir judesiams trūksta tikrumo ir tvirtumo.

Charakteris

Susidomėjęs naujais, neįprastais ir sunkiai suprantamais reiškiniais. Smalsus. Dažnai daug skaito ir turi platų interesų ratą. Mėgsta nustebinti kitus sensacingomis naujienomis. Gerai mato įvairių idėjų ir sumanymų potencialias galimybes. Jei jis pakankamai pasiruošęs, gali visišai užsiimti tuo, kas įdomu nepaisant to, ką gaus atgal. Gali būti kruopščiai užsiėmęs vienu projektu ar problema, jei ji jam įdomu ar naudinga.

Jam reikia periodinių emocinių supurtymų. Jaučia malonumą smagiai leisdamas laiką su draugais. Mėgsta tuos, kurie yra draugiški, patikimi, optimistiški ir gali pakelti nuotaiką provokuojančiu humoru. Nelabai bando suprasti kokie jo santykiai su kitais žmonėmis. Bijo pirmas parodyti savo jausmus ir ilgą laiką jais abejoja. Nemėgsta skubėjimo reikaluose. Dėl to gali pasiūlyti iniciatyvą vėluodamas tiek, kad galimybė jau bus dingus.

Neskuba įgyvendindamas planus ir idėjas, nes jis tiki, kad pagrindiniai rezultatai dar priešakyje. Retkarčiais kenčia nuo neorganizuotumo, valios ir iniciatyvos trūkumo. Kartais jis skuba darbe, stengdamasis kompensuoti prarastą laiką. Išradingas sudėtingose situacijose. Ramybės būsenoj gali rodyti nedidelę iniciatyvą, jeigu nėra kritinės situacijos, kuri jį stimuliuoja ir didina gyvybingumą. Kai bando aktyviai įsitraukti į darbą, jis skubiai atlieka darbus netausodamas laiko ir resursų. Nemėgsta rutinos ir jokio labai griežtai organizuoto, monotoniško darbo. Negali gyventi pagal griežtą tvarkaraštį.

Jo charakteris apjungia gerumo, idealizmo ir pasitikėjimo kitais savybes. Dėl jo įgimto nepraktiškumo ir patiklumo, jis gali būti lengvai apkvailintas. Retai duoda komplimentus, bet paprastai nori gero kitiems žmonėms, bando suprasti jų norus ir poreikius, būti visiems naudingas. Mielai duoda patarimą kaip išbristi iš sudėtingos situacijos. Vengia nesutarimų ir konfliktų. Remia gerus, draugiškus santykius. Jei būtina, stengiasi paaiškinti savo klaidų ir neetiškų veiksmų priežastis.

Neišdidus. Mažiau gina savo interesus nei tuos, kuriais rūpinasi, nors kartais jis gali tapti principingas ir nepasiduodantis reikaluose, kurie jam svarbūs. Ne visada atsakingas ir gali prižadėti tai, ko negalės padaryti. Tai žinodamas, jis kartais pasirenka strategiją niekam neduoti pažadų, kad nesugadintų santykių.

Nenoriai susidoroja su kasdieniniu gyvenimu, tokiuose reikaluose perleisdamas iniciatyvą kitiems. Reikaluose, kurie liečia estetiką, dažnai pasikliauja partnerio skoniu. Gana neatidus ir kartais pamiršta ko jam reikia. Kai kuriuose reikaluose išsiblaškęs, kartais išeikvoja laiką kol ateina galutinis terminas. Gyvenimas pagal tvarkaraštį ir nuolatinis tvarkos palaikymas jam yra našta.

Don Kichotas. Loginis potipis

Išvaizda

Loginis potipis demostruoja rimto žmogaus įspūdį. Kartas nuo karto gali būti aštrus ir neapdairus. Pasitikintis savimi, kalba greitai ir dažnai kategorišku tonu. Gali būti pernelyg kategoriškas savo sprendimuose su tendencija primesti savo nuomonę kitiems. Kartais atrodo užsispyręs ir savimi pasitikintis. Nekantrus, negali visada laikti kol kas nors pabaigs nepertraukęs. Dažnai imasi ko nors naujo ir bando surasti tam praktinį pritaikymą. Aktyviai ir energingai gina savo interesus. Tai darydamas jis gali užsiliepsnoti ir įžeisti ką nors, bet tai pastebėjęs bando ištaisyti situaciją. Gana egocentriškas ir gali įsižeisti dėl ko nors smulkaus, tačiau, po kurio laiko jis vėl tampa geranoriškas ir draugiškas. Jo elgsena yra nenuspėjama ir kontrastinga. Jo žvilgsnis kartais išsiblaškęs, o kartais tvirtas. Eisena ir žingsniai svyruojantys, atrodo tvirti, bet prastai koordinuoti. Poza laisva ir nevaržoma. Lengvai priartina distanciją, gali apkabinti ir pabučiuoti pašnekovą.

Charakteris

Labai mėgsta viską logiškai analizuoti. Gali būti užsiėmęs teoriniu tobulinimu, jei tai turi potencialo praktiniame pritaikyme. Kritiškai apmąsto senas teorijas ir metodus ir gali kokybiškai sukurti naujus. Gali neaiškias idėjas paversti į gerai suprojektuotus lengvus įgyvendinti, konkrečius projektus. Gali jausti potencialą ir ateities perspektyvas, gerai supranta verslą. Greitai praranda interesą tuo, kas jau padaryta. Dėl to gali išsiblaškyti ir nepabaigti visko, ką pradėjo, nebent rūpinasi kuo nors jam svarbiu ir esminiu. Dažnai visiškai pakeičia savo veiklos tipą ir įsijaučia į ką nors naujo. Godžiai įsitraukia į projektus ir galimybes, kurios negali būti pilnai išsemtos.

Turi polinkį primesti savo požiūrį kitiems. Tais atvejais, kai jis neteisus, jam sunku tai pripažinti. Nepasiduoda baiginimams. Jis gali mesti iššūkį aukštesniam oponentui net be jokių šansų laimėti. Argumentuose ir diskusijose jis yra sujaudinamas ir dažnai nesuvaldantis emocijų. Kai yra spaudžiamas, jis drąsiai ir agresyviai kovoja. Kai yra panikoj, jis ramiai ir užtikrintai ima iniciatyvą į savo rankas, tampa susikaupęs ir ryžtingas, veikia greitai ir logiškai. Gali surasti išėjimą iš sudėtingos situacijos.

Aktyvus ir energingas. Patyręs strateginiuose klausimuose ir verslus. Greitai įtraukia žmones į naujus sumanymus, jei mano, kad jie daug žadantys. Nuolat ieško perspektyvų esamų problemų naujiems būdams ir sprendimams. Nesustoja ties tuo, kas buvo atlikta. Siūlo drastiškus sprendimus. Ambicingas. Jei reikia, gali būti kietas ir užsispyręs. Nemėgsta kompromisų.

Kaip vadovas, yra linkęs, kad kiekvienas būtų savo vietose darbe. Skatina aplink jį esančius žmones pasinerti į veiklą, komandinį darbą ir būti susitelkusiems tarpusavy. Iš prigimties demokratiškas, bando būti pirmas tarp lygių. Nelinkęs rodyti pagarbą rangams ir standartų atitikimui. Lengvai persijungia į familiaresnę kalbą kalbėdamas su kitais. Rodo pozityvų polinkį į rankos paspaudimą ir draugišką šypseną. Stengiasi būti visiems teisinga, bet nebijo pasakyti tiesą į akis. Nori būti gerbiamas. Gali būti nesuvaldovas argumentuose ir ginčuose. Bando sudaryti distanciją tarp žmonių, kurie nori jį panaudoti savo naudai.

Kartas nuo karto jam reikia praleisti laiką geroje kompanijoje arba pasinerti į kitas veiklas (sportą ar hobius) siekiant pakelti jo gyvybingumą ir dvasią. Mėgsta užmegzti naudingus kontaktus. Kadangi jis nevisada yra geras asmenybės žinovas, kartais turi ginčijamų pažinčių. Dėl to jis kartais nusivilia žmonėmis. Turi sunkumų kurdamas pozityvius, stabilius santykius, bet nepaisant išsiblaškymo jis paprastai bando ištesėti savo pažadus.

Nepatiklus jausmuose. Bijo parodyti savo jausmus, kai yra neužtikrintas, kokia bus vėlesnė jo partnerio reakcija. Skausmingai išgyvena netikrumą snantykiuose. Jei jis tiki abipusiškumu, jis sąžiningai kalbės apie savo trūkumus, nes bijos apvilti savo partnerio viltis ir lūkesčius. Bijo būti priklausomu nuo savo partnerio. Dažnai jam darbo interesai yra aukščiau nei asmeninis prierašumas. Bet kokie priekaištai ir kritika jį erzina. Gali karštai ir aštriai ginti savo nepriklausomybę ir požiūrį, bet vėliau to gailėtis ir bandyti ištaisyti, ką pridirbo, jei jam rūpi žmogus.

 

Hugo. Išvaizda

ESE išskiriamas pagal greitą, tvirtą žvilgsnį, atidų ir pastabų, bet nelabai išraiškingą. Pokalbyje gali mandagiai ir susidomėjęs žiūrėti į pašnekovo akis ir tuo pačiu metu žvalgytis aplinkui, tikrindamas išorinę situaciją. Emocinio susijaudinimo minutėmis akys tampa nemirksinčiomis ir įgyja reikšmingumo atspalvį.

ESE mimika yra gyvybinga, bet šiek tiek monotoniška. Šypsena pasirodo greitai ir nenuosekliai, kilusi dėl jo minčių, emocijų ar kitų žmonių reakcijų. Dažnai tai tarnauja kaip tikslas pakelti kitų žmonių nuotaiką ir gali būti labai užkrečiama.

Gestai smarkūs, impulsyvūs, nekantrūs. Eisena greita. Laikysena paprastai tiesi. ESE yra energingas, džiaugsmingas, optimistiškas, bruzdus. Dažnai turi humoro jausmą. Šis žmogus greitai tampa kompanijos siela. Jis stengiasi būti visų mėgstamas ir skoningai rengiasi.

Hugo. Etinis potipis

Etinis potipis yra mielas ir mandagus, bet atkaklus ir itin užsispyręs, kai jiems užduodami reikšmingi klausimai; todėl jie gali atrodyti perdėtai atkaklūs. Yra linkę pabaigti ką pradėjo, jiems sunku sustoti daryti pradėtą darbą ir vėliau jie gali gailėtis dėl sugaišto laiko. Bando būti rimti, santūrūs ir mandagūs pokalbiuose, bet dažnai daro didelį emocinį spaudimą tiems, kurie abejoja jo požiūriu. Mėgsta paimti pašnekovą už rankos, paliesti jo drabužius. Gali priimti svečius namuose, bet labai nori su žmonėmis bendrauti viešumoje. Mėgsta dovanoti dovanas draugams ir giminaičiams ir šiems tikslams randa tinkamas progas. Rengiasi skoningai, bet gana kukliai. Eina greitais judesiais tarsi ketintų pašokti; dažniau liesas. Jo veidas gali lengvai pasikeisti nuo nepasitenkinimo ir pasipiktinimo ženklų iki spinduliuojančios šypsenos.

Hugo. Sensorinis potipis

Sensorinis potipis yra energingas, dalykiškas ir praktiškas. Labai emocingas, bet užjaučiantis ir prielankus žmonėms. Gali ištaisyti įspūdį, kurį sukėlė aštrūs pareiškimai. Savimi pasitikintis ir nagingas; koketiškas ir malonus, rūpestingas ir paslaugus, dar gali stipriai reaguoti pamatę ką nors nemalonaus. Jo kalba paprastai greita ir emocinga, noriai dalinanti komplimentus. Linkęs į bruzdumą ir neramumą, bet gali retkarčiais smagiai atsipalaiduoti. Svetingas, galintis ir norintis paruošti gurmanišką maistą kitiems. Judesiai greiti ir grakštūs. Žaviai kur nors pasirodo ir mėgsta brangius daiktus.

 

Diuma. Sensorinis potipis

Išvaizda

Bendravime atrodo ramus ir švelnus. Darbštus, praktiškas, viską daro su rafinuotu skoniu. Dažnai užsiima daile kaip hobiu. Geranoriškas, taktiškas, paprastas; savo buvimu nuramina kitus. Bando užjausti kitus žmones, jiems padėti ir duoti patarimą. Mėgsta poilsį ir komfortą. Mėgsta kalbėti apie savo pojūčius, dėmesingai klausinėja savo pašnekovo apie jo reikalus. Neskubantis savo elgsenoje ir bendravime, sunkokai formuluoja savo mintis. Net jei jis kalba greitai, neskubės užbaigti pašnekesio. Gali apie vieną temą kalbėti labai išsamiai. Dažnai šypsosi, linkteli galvą kaip paramos ženklą. Judesiai lygūs, rafinuoti, kartais vangūs, gali atrodyti krypuojantys. Nemėgsta reikalauti dėmesio, bet jo apranga ir aksesuarai vis dėlto atkreipia dėmesį.

Charakteris

Labai gerai jaučiantys bendravimo harmoniją. Draugiškas, bando rasti būdą kaip draugiškai sutarti su kiekvienu. Atidus ir besirūpinantis kitais žmonėmis, labai atidžiai žiūri, kad visiems būtų patogu. Smalsus, renka įvairią informaciją ir ja dalinasi su kitais. Kritiškai vertina tai, ką išgirsta. Nemėgsta perdėtos, išpūstos informacijos, labiausiai nori faktų ir pagrįstumo. Mėgaujasi, kai su juo šiek tiek ginčijamasi, pagyvinant pokalbį, bet sunkiai toleruoja agresyvius žmones ir vengia rimtų barnių. Dalykiniuose reikaluose teikia pirmenybę tartis neoficialiame lygyje. Žino kaip kantriai įtikinti žmogų imtis naudingo ir pelningo projekto, bet ne visada pastebi kurie sumanymai yra daug žadantys. Todėl jis gali būti neryžtingas pradėdamas naujus projektus, bijoti padaryti klaidas ir jaustis kaltu. Vertina ramybę ir žino kaip pasitraukti nuo bet kokio dirgiklio šaltinio.

Stengiasi bet kokiomis aplinkybėmis neprarasti saiko jausmo. Išlieka neutralus diskusijose. Net jei turi primygtinai reikalauti ir apginti savo nuomonę, jis sugeba palaikyti gerus santykius su kiekvienu. Dažnai elgiasi kaip taikdarys, bandydamas įtikinti žmones pasiekti kompromisą ir abipusį sutarimą. Sunkiai supranta kam žmogus yra gabus ir ko iš jo galima tikėtis, nors įvertina talentingas ir originalias asmenybes. Paprastai nieko nekritikuoja ir nemėgsta, kai kiti žmonės yra kritikuojami. Gali būti nekantrus klausytojas. Nemėgsta konkuruoti ar versti kitus ką nors daryti prieš jų valią. Turi sunkumų tvirtindami ir gindami savo interesus dalykiniais klausimais, jei nesugeba pasiekti sutarimo neformaliame lygmenyje.

Turi gerą atmintį pojūčiams: garsams, spalvoms ir kvapams. Sugeba detaliai aprašyti įvykius. Mėgsta gamtą ir bet kokias estetikos išraiškas. Turi polinkį malonioms patirtims. Skoningai rengiasi. Turi polinkį sekti paskutines madas. Mėgsta komfortą ir estetiką, įvairias originalias dekoracijas. Darbštus, mėgsta ką nors daryti savo rankomis. Viską, ko imasi, padaro skoningai įdėdamas savo širdį ir sielą. Nemėgsta duoti įsipareigojimų ir pažadų, nes bijo, kad nesugebės jų ištesėti. Kai kuriems gali daryti pasyvaus ir inertiško žmogaus įvaizdį, nes nemato prasmės tuščiai vargti ir dėti beprasmiškų pastangų. Dėl to dažnai įgyja talentingo suglebėlio reputaciją, kuris užsiima filosofinę, mąslią gyvenimo poziciją. Siekia geros gyvenimo kokybės.

Šiltas, švelnus, žavingas, siekia harmonijos su aplinka. Kreipia dėmesį į kitų manieras ir elgseną ir mintyse juos įvertina. Bando neapkrauti kitų savo prašymais. Prašo pagalbos tik ekstremaliomis sąlygomis. Paprastai nebando atkreipti dėmesio į save, kai jaučia, kad niekas juo nesidomi. Nemėgsta kalbėti apie savo nesėkmes. Iš prigimties uždaras, jautrus ir lengvai įžeidžiamas. Kreipiasi pagalbos tik iš sau artimiausių ir patikimiausių žmonių. Svetingas, mėgsta, kai maistas skaniai pagamintas ir patiektas su prašymu. Jei priima svarbius svečius ir lankytojus, praleidžia daug laiko ir pastangų tokiais atvejais ir todėl retai sutinka su tokiais įvykiais.

Diuma. Etinis potipis

Išvaizda

Atrodo gyvybingas, draugiškas ir laisvas pokalbyje; emocingai reaguojantis, lengvai duoda komplimentus ir priartina atstumą, gali net paimti pokalbio partnerį už rankos; jo savitvardos trūkumas turi familiarumo atspalvį. Drovumas gali keistis su pajuokavimais; ironiški sąmojai lengvai pavirsta pagarbiu ir rimtu tonu. Dažnai juokauja ir pasakoja net nemalonius dalykus su šypsena, kad neįžeistų kito žmogaus. Atsargus ir atidus. Laikas nuo laiko jis užsiplieskia, bet greitai nurimsta ir atleidžia. Paprastai optimistiškas ir linksmas. Mėgsta suteikti ir gauti malonumą. Dažnai dalina komplimentus ir padaro įvairias paslaugas. Žino kaip pralinksminti ar padrąsinti. Atrodo, kad neturi jokių rūpesčių, linkęs slėpti savo neigiamas emocijas nuo kitų. Nekantrus ir neramus. Kalba greitai ir užtikrintai, įsakmiai, deklaruojančia intonacija. Turi greitą žvilgsnį, kuris viską pastebi, kartais greitai „šaudantį” nuo vieno šono į kitą, o kartais gilų ir reikšmingą. Judesiai užtikrinti ir grakštūs, bet šiek tiek smarkūs.

Charakteris

Labai vertinantys linksmumą bendraujant su žmonėmis ir kitus gyvenimo malonumus. Turi gabumų padaryti malonius dalykus ir siekia suteikti džiaugsmo sau ir kitiems. Paprastai padedantis, draugiškas, užjaučiantis ir atidus. Dažnai kompanijos siela. Svetingas, dažnai žino, kaip skaniai gaminti. Sukuria atpalaiduojančią, neformalią, pasitikėjimu pagrįstą bendravimo atmosferą. Rūpinasi ir domisi visais lengvai ir elegantiškai, lengvai dalina komplimentus, pakeldami nuotaiką ir bendrą atmosferą. Gali pralinksminti žmones juokais ir gudrybėmis. Jeigu mato, kad kas nors supyksta, greitai ištaiso nevykusio juoko padarytą blogą įspūdį taip išvengdamas potencialaus konflikto.

Dažnai turi daug pažįstamų, bet pilnai atsipalaiduoja tik būdamas vienas arba uždarame draugų rate. Stengiasi neiti ten, kur jis nepageidaujamas. Su nepažįstamais žmonėmis kartais atsargus ir uždaras. Nemėgsta šaltų ir arogantiškų žmonių, su kuriais negali sukurti artimos ir neformalios atmosferos. Sunerimsta, kai susiduria su tuo, kas jam nemalonus; tokiais atvejais jo kalba kartais tampa skubota ir neaiški. Nelinkęs nepaklusti; vengia viršesnių nei jie žmonių ir nuobodžių dalykinių pokalbių. Jei jaučia, kad susirgo, ar yra blogos nuotaikos, jis pasitraukia nenorėdamas apkrauti kitų žmonių savo problemomis.

Bandydamas pakelti aplinkinių nuotaiką ir gyvybingumą, prisiima pozitiją tokio, kuris yra nuoširdžiai pasipiktinęs kitų žmonių pasyvumu ir neaktyvumu. Jei jo linksmumas ir juokai neduoda jokio rezultato, jis gali įdurti tokiu žodžiu, nuo kurio galiausiai sulauks norimos reakcijos. Kartais kokiame nors reikale jis atrodo šiurkščios ir griežtos išvaizdos. Tokiais atvejais yra sunku suprasti ar jis juokauja ar yra rimtas. Gerai nusimano apie kitų žmonių jausmų niuansus ir noriai demonstruoja savo jausmus, dėl ko jis paprastai būna populiarus tarp priešingos lyties žmonių.

Viduje nenuoseklus ir labai priklausomas nuo savo būsenos. Kreipia dėmesį į problemas ir bando jas kuo greičiau išspęsti; negali linkti neužtikrintas ir abejojantis. Nekantrus, sunkiai sulaukia įvykių rezultatų, linkęs skubinti reikalus. Linkęs priimti skubius sprendimus ir padaryti neapgalvotus veiksmus. Protingas ir išradingas, visada „išlieka ant žemės” bet kokiomis aplinkybėmis. Greitai pastebi žmogaus ar situacijos silpnumus ir trūkumus ir gali juos pavaizduoti humoristiškai. Bando sukurti ir palaikyti naudingus ryšius ir kontaktus, bet kartais tam pritrūksta tolerancijos ir diplomatijos.

 

Hamletas. Išvaizda

Pats įvairiapusiškiausias ir prieštaringiausias iš visų tipų, ir viduje, ir iš išorės. EIE dažniausiai turi kintantį žvilgsnį, ne klaidžiojantį, bet šiek tiek išsiblaškiusį. Akys išraiškingos; jos rodo jo vidinį emocinį įkarštį ir kartais melancholiją. Paprastai šios emocijos neparodo jo dabartinės reikalų būklės, bet atspindi gilesnį EIE jautrumą. Jo mimika taip pat labai įvairi, bet dažniausiai atitinkanti situaciją ar jam priskirtą rolę. Koreguotinos emocijos ir išraiškos jam pasireiškia natūraliai ir ne visada tyčia. Kai kurie šio tipo atstovai turi sunerimusią, nervingą šypseną, bet dauguma šypsosi retai, linkę išlaikyti rimtą išraišką savo veiduose. EIE eisena paprastai yra elegantiška, sklandi, nors yra tam tikras pastebimas fiksuotumas jo judesiuose. Manieros ir poza dažnai įspūdingos, efektyvios, aristokratiškos; jo gestai atrodo iš anksto apgalvoti. Nepriklausomai nuo to, ar šis žmogus yra kuklus ar išsiskiriantis, jam dažnai trūksta natūralumo.

Hamletas. Etinis potipis

Etinis potipis stengiasi elgtis pagal visuomenės taisykles. Viduje emocingas, bet paprastai kuklus ir varžosi reikštis emociškai. Jautrus ir pažeidžiamas, būdamas vienas duše gali dažnai patirti dramatiškas emocijas, bet prie nepažįstamų jie susilaiko. Sunku atsipalaiduoti dėl vidinės įtampos, nuoskaudų ir svarbiausių ambicijų; kol viduje kenčia nuo daugybės kompleksų, išorėje atrodo išdidus ir atitolęs. Paprastai atsargus ir linkęs apmąstyti savo veiksmus iš anksto; nervingas būdamas vienas, bet kantrus ir atkaklus siekdamas savo tikslų. Reiklus ties tuo, kas susiję su etiniais elgsenos standartais ir linkęs duoti neapgalvotas pastabas žmonėms, kurių elgsena prieštarauja tiems standartams. Nuotaika keičiasi: šaltas, išdidus, atkaklus ir reiklus, paskui švelnus, nuoširdus, mandagus ir, rodos, negalintis apsiginti. Judesiai sklandūs, kartais demonstratyvus, kai nori, gali įspūdingai rengtis, bet kukliai kai reikia.

Hamletas. Intuitinis potipis

Originalus ir kūrybingas žmogus, ekstravagantiškas ir nenuspėjamas. Labai smalsus ir kalbus; pakankamai emocingas, kad būtų jautrus. Viduje įsitempęs, dažnai abejoja savo sprendimais. Emocionaliai laisvas ir artistiškas, gali lengvai išreikšti savo jausmus. Jaučia kitų žmonių nuotaiką ir gali teigiamai jais manipuliuoti. Kalba jausmingai ir entuziastingai, nors linkęs į ironiją ir kritiką, jie kartais atrodo kandūs ir išdidūs. Kai būna geros nuotaikos, gali atsidurti kompanijos dėmesio centre. Nors gali įvykdyti praktinius įsipareigojimus, dažnai šiame atžvilgyje jam pritrūksta pasitikėjimo. Aktyvus ir socialus žmogus, gali rengtis tai neįprastai/ekstravagantiškai, tai paprastai/kukliai. Judesiai smarkūs ir impulsyvūs, nesuvaržyti.

Vaidina neturinčio problemų žmogaus vaidmenį. Pakankamai optimistiškas. Nesėkmės jam atrodo nenusipelniusios dėmesio. Skatina aktyvų gyvenimo būdą. Kai užsiima verslo reikalais, kartais jis nervinasi ir skuba, net jeigu dabartinė dalykinė veikla sukelia jam sunkumų. Negali užsiimti vienu dalyku ilgą laiką. Dažnai keičia savo hobius ir užsiėmimus, išbando įvairiausias veiklas. Nemėgsta skrupulingo sėdimo darbo, bet noriai užsiima jam įdomia užduotimi su dideliu entuziazmu. Tačiau, taip pat gali staiga prarasti susidomėjimą ir tuo nebesirūpinti. Dažnai erzina kitus žmones su neorganizuotumu, bet ant jo sunku ilgai pykti.

 

Žukovas. Sensorinis potipis

Išvaizda

Sensorinis potipis šmaikštus ir impulsyvus… kol, regis, slepiamos jo slaptos grėsmės, jis gali atrodyti nenuraminamas. Tačiau jis aštrus, agresyvus ir ištvermingas žmogus. Ypač sumanus, jis gali rodyti kerštingumą tokiomis dozėmis, kad jų nenoras, kad kitiems sektųsi, gali tapti nepakenčiamu. Jo charakteris labai kontrastingas ir nenuspėjamas. Su tais, kurį jį myli, jis paprastai švelnus, net sentimentalus. Jo humoro jausmas turi daug sarkazmo ir kandžios ironijos. Šnekus, žavingas, šmaikštus, kritiškas ir aštrus, mėgsta epitetus ir žargoną. Judesiai greiti, eisena centruota. Vaikščiodamas nežymiai lenkia kelius. Vertina gyvenimą ir linkęs prižiūrėti savo sveikatą, periodiškai mankštindamasis. Rengiasi skoningai ir brangiai. Paprastai padaro savimi pasitikinčio ir puikiai gyvenančio žmogaus įspūdį.

Charakteris

Užsispyręs, energingas ir ryžtingas žmogus. Siekia savo tikslų ir tiesiogiai ir per tarpininkus. Paprastai sugeba tapti nugalėtoju. Žino, kaip valdyti žmones, gali jiems primesti savo valią, jį traukia naudingi ir įdomūs dalykai. Žino, kaip patikti: žavingas, humoristiškas, geras pašnekovas. Tai natūralus lyderis: tai reikalauja pastangų, susijaudinimo, laimėjimų be gyvybingumo sumažėjimo. Nuobodulys – jo mirtinas priešas. Jo padoraus jėgos užimtumo trūkumas padaro jį sudėtingu partneriu.

Jam reikia didelio realaus tikslo, bet dažnai turi sunkumų jį išsirinkdamas. Ilgai svyruoja, abejoja, svarsto. Jei jau pasirinko, tai veikia greitai, padidinęs tempą ir nenurimsta tol, kol nepasiekia sėkmės. Tai labai išradinga ir lanksti taktika. Aktyvus ir energingas, ekspansijos periodais veikia kaip niekas kitas. Kai yra spaudžiamas, stipriai kerta atgal. Gali parodyti diplomatinius įgūdžius, mandagumą ir mielumą.

Nemėgsta, kai kiti imasi iniciatyvos, tada gali elgtis netinkamai: pavyzdžiui, kas nors liepė ką nors padaryti ar skubino – tokiu atveju jis gali pasielgti priešingai. Labai išdidus ir įžeidus, bet stengiasi tai paslėpti, laikydamas tai silpnumu. Neatleidžia sau netakto ir neteisybės. Tai gali sukelti agresijos protrūkį.

Įžvalgus, šmaikštus, kritinio proto. Pykdamas rodo netoleranciją kitų trūkumams. Žino, kaip pateikti trumpą žmogaus apibūdinimą, o taip pat ir išplėstą apibūdinimą su juokais, kai yra prieš nepažįstamus. Aktyviai skatina savo ir mylimųjų interesus. Nepageidaujami žmonės gali sukurti nemalonią atmosferą, bet tiems, kuriuos myli, jis stengiasi suteikti būtiną komfortą, rodydamas dėmesį ir rūpestį.

Didžiuojasi savo sėkmėmis ir pasiekia aukštų įvertinimų. Turi tendenciją pervertinti savo nuopelnus, kas priveda prie arogancijos ir troškimo išmokyti kitus. Pasitikėjimas savimi ir savikritikos trūkumas nepalengvina santykių su kitais. Gerbia įtakingus ir gerbiamus žmones. Atleidžia už lankstumą, švelnumą ir beginkliškumą, tiems, kuriems reikalinga pagalba, ypač vaikams. Jis dažnai suteikia apsaugą ir paramą. Tačiau griežtas, net šiurkštus namie ir darbe.

Labai užsispyręs ir reiklus. Asmeniniuose santykiuose sunkiai prisitaiko prie partnerio būdamas gana nepalenkiamu. Dažnai nenuspėjamas savo veiksmuose, priklausomas nuo nuotaikos pokyčių. Gana nestabilus hobiuose, bet prisirišimas išlieka ilgam laikui. Vertina ilgą draugystę, nors sentimentai santykiuose paprastai nepasirodo.

Siekia aukštų materialinių gyvenimo standartų. Turi gerą estetinį skonį, gurmanas, negali atsisakyti to, kas teikia jam malonumą. Norintis sekso, bet įtarus meilėje, bijo būti apgauti savo viltyse, noruose. Greitai pavargsta nuo monotonijos.

Žukovas. Loginis potipis

Išvaizda

Loginis potipis daro tylios jėgos ir pasitikėjimo savimi įspūdį. Jis racionalus ir nuoseklus reikaluose; darbštus ir ištvermingas. Paprastai atrodo šaltas, turintis aukštą savikontrolę, tačiau susierzinimo atvejais savo įniršį išreiškia demonstratyviai aštriais gestais. Tylioje aplinkoje mielas ir mandagus, kol tarp jo ir pašnekovo yra nuotolis. Humoras aštrus, kartais grubus. Mielas, bet taip pat rimtas ir atsargus. Eisena ir gestai harmoningi, sklandūs ir tikslūs. Linkęs rengtis labiau monotoniškai, tačiau kartas nuo karto gali apsirengti ryškiai, net ekstravagantiškai. Vertina kokybę drabužiuose ir dažnai kuria daug aprangos stilių iš kelių gaminių. Taigi jis rūpinasi ir elgesiu, ir išvaizda; nors dažnai atrodo šaltas ir nepasiekiamas, tačiau bando atrodyti deramai, kaip lygus su kitais, prielankus kol palaiko savo pranašumą.

Charakteris

Jis yra pastovus: stengiasi bet kokiomis aplinkybėmis neprarasti šaltakraujiškumo. Uždaras ir mandagus savo teiginiuose, bet kartais gali užsiplieksti. Labai apgailestaujantis, kai nesusivaldo prieš nepažįstamuosius.

Autoritetingas, rimtas, turi gerai išlavintą savigarbos jausmą. Linkęs kalbėti apie tai, kas kompetetinga. Naudoja formalius ar gerai ištestuotus informacijos šaltinius. Nepasitiki naujomis teorijomis, neištestuotomis praktikomis, hipotezėmis ir prielaidomis. Skeptiškai žiūri į okultizmą ir ezoteriką. Domisi įstatymais ir taisyklėmis, gali palaikyti gerą dokumentaciją. Jei tu paprašei jo patarimo, įsigilins į detales ir duos specifinį patarimą. Racionalus, kalba pasitikinčiu tonu, įtikindamas įrodymais. Labai praktiškas, nemėgsta teorijų ir netinkamų veiksmų. Būdamas su nepažįstamaisiais per netiesioginius klausimus paaiškina savo poziciją visuomenėje, bendravime, ir galimybę kartu spręsti bendrus verslo interesus.

Tai labiau veiksmo nei apmąstymų žmogus ir kai ateina laikas reaguoti, jis greitai susitelkia ties pasikeitusiomis aplinkybėmis, drąsiai rizikuoja, gerai pasveria visus šansus ir nepraranda savo interesų vaizdo.

Entuziastingai gauna naują darbą. Mėgsta drąsiai veikti, rizikuoja, bet ir iš anksto detaliai pasiruošia. Racionalus, pragmatiškas ir darbštus. Versle labai logiškas ir praktiškas. Punktualus ir įpareigojantis, reiklus sau ir laukiantis to paties iš kitų. Tikrina visko kokybę. Neatleidžia žemos kokybės ir nerūpestingumo. Efektyvumą vertina ne pastangų kiekiu, o galutiniu rezultatu. Gyvena dėl priežasties, tai yra aukščiau nei asmeniniai jausmai, dėl to gali netyčia įžeisti pašnekovą, neduodamas jam pakankamai svarbos. Nedemonstratyvus, bet mėgsta pabrėžti atvejus, kai suteikė savo paslaugas.

Pasiruošęs iš anksto, kad įveiktų ateities kliūtis, apsvarstęs visas dabartinės situacijos rizikas. Visada gerai jaučia realią situaciją ir gali iš jos pasipelnyti. Žino, kaip tinkamai viską sutvarkyti, kad žmonės darytų ką reikia, gerai įvertintų jo verslo įgūdžius. Sunkiai supranta ir nelabai užtikrintai įvertina reikalų ir santykių perspektyvas. Autoritariškas ir stiprios valios žmogus, bet jei reikia, gali būti lankstus bendravime. Supranta materialinių paskatų svarbą ir žino, kaip tai panaudoti neprarandant naudos. Kitiems rodo mielumą ir draugiškumą, bet reikaluose griežtai reikalauja susitelkimo ir vieningumo.

Nuobodžiauja, jei nepanaudojami jo gabumai, ir jei yra verčiamas daryti ką nors, kuo yra praradęs susidomėjimą ar tai neturi praktinės naudos. Tik naujos patirtys ir dažni pokyčiai pakelia jo gyvybingumą. Turi traukti žmonių dėmesį ir tam tikras paslaugas. Širdyje šiek tiek įtarus ir nepatiklus. Bijo nešvarių triukų ir išdavysčių. Retkarčiais linkęs pasinerti į pesimizmą ir melancholiją. Mąstantis apie savo asmenines problemas, ypač asmeninę darbotvarkę, stengiasi nešvaistyti jos kitiems. Nevilties momentais jam reikia supratimo, užuojautos ir paguodos, bet dėl nepasitikėjimo jis nenori būti nuoširdus. Dažnai griebiasi alkoholio, kad sumažintų stresą. Gana uždaras, gali vengti tiesioginio pokalbio, sumaniai padeda žmogų į vietą. Gali atverti širdį tik labai artimiems ir išbandytiems žmonėms.

Suvaržytas reikšdamas jausmus ir mano, kad tai rimtumo ir patikimumo garantas. Išdidus ir nekrentantis į akis, nežino, kaip linksminti svečius, net komplimentus moterims sako retai. Patiria sunkumus reikšdamas jausmus. Bijo būti priklausomu, net su artimais draugais.

 

Jeseninas. Intuityvus potipis

Išvaizda

Intuityvus potipis atrodo ramus, taktiškas, neveiklus ir drovus žmogus. Jis atrodo atitrūkęs nuo realybės, inertiškas ir prastai prisitaikęs prie gyvenimo. Tačiau tokie įspūdžiai yra klaidingi, nes jis turi puikią intuiciją, kuri padeda jam nustatyti naudingus ryšius ir gauti paramą iš įtakingų žmonių. Išoriškai romus, bet jo širdis yra linkus į sentimentalumą, kartais užeina blogos nuotaikos ir melancholijos priepuoliai ir ilgą laiką gailisi dėl klaidų ir nesėkmių. Jo mimikos šiek tiek monotoniškos, dažnai rodo lengvos nuostabos ar visiško susidomėjimo pašnekovu išraišką. Žvilgsnis svajingas ir susimąstęs, šiek tiek blizgantis, dažnai išreiškiantis melancholiją, atidumą ar pašaipią ironiją. Jo kalba tiksli, sklandi ir iš širdies. Jo veide beveik pastoviai būna mandagi pusiau šypsena, kuri lengvai leidžia juo pasitikėti. Gestai kuklūs, baikštūs, nedemonstratyvūs. Eisena neskubri ir lengva.

Charakteris

Švelnus ir atidus žmogus. Širdyje svajotojas ir romantikas. Turi vaizdingą, asociatyvią atmintį ir gali prisiminti smulkiausias praeities detales. Šiek tiek neužtikrintas savimi, linkęs abejoti ir svyruoti, kai turi kalbėti ir veikti ryžtingai. Jis nemėgsta skubėti, gali atidėlioti atliekamas užduotis ir rasti problemų sprendimus neapibrėžtu laiko periodu. Prisimena praeitį, gali prisiminti visas klaidas ir nelaimigus atsitikimus, tada įsimena pamokas ateičiai. Dėl stiprios intuicijos mato trumpalaikes reikalų ir santykių perspektyvas, bet dėl polinkio viską idealizuoti gali taip pat juos pervertinti. Bet kokiomis aplinkybėmis nepraranda vilties, kad ateityje viskas bus geriau nei dabar.

Dažnai nesiekia vadovavimo ir mano, kad susidoroti su organizacinėmis funkcijomis yra sunkus ir varginatis darbas. Labiau veržiasi į intelektualią veiklos sferą nei į praktines veiklas kaip valdymas ir gamyba. Nemėgsta rutinos, motonijos, stereotipų, tradiciškumo, griežtos tvarkos, privalėjimo sekti taisykles ir nurodymus. Mėgsta kalbėti apie įvairius netradicinius ir paslaptingus reiškinius, siekia naujų patirčių, jį traukia įdomūs ir neįprasti žmonės. Noriai priima ir skatina neįprastas idėjas ir neįprastus būdus, bet atsargus naujuose rizikinguose sumanymuose; tokiais atvejais jis linkęs perduoti iniciatyvą tiems, kurie yra labiau užsispyrę ir energingi. Tačiau, jei būtina, demonstruoja ypač gerus diplomatinius įgūdžius, siekdamas sėkmės kur kiti, paprasti ir nekantrūs partneriai, kurie mažiau vertina lankstumą santykiuose, pasiduotų. Nežino, kurį iš dviejų besiginčijančių žmonių turėtų palaikyti, todėl bando juos sutaikyti.

Darbe gali būti išblaškomas nesvarbių detalių, ir taip sumažina laiką, skirtą atlikti svarbesnėms užduotims. Jo bute ar darbo vietoje gali vyrauti kūrybiška betvarkė ir neorganizuotumas. Buvimas praktišku, taupiu ir apskaičiuojančiu yra ne jo prigimtis, dėl to jis praranda kai kurias dideles galimybes. Gerbia stiprius, įtakingus žmones. Jam reikia moralinės, fizinės ir materialios paramos. Dėl išsiblaškymo kartais pamiršta išpildyti savo pažadus, bet tada daro viską ką gali, kad tai kompensuotų.

Jautrus ir atidus kitiems žmonėms, bando palaikyti vienodus santykius su kiekvienu. Rodo toleranciją kitų žmonių trūkumams ir silpnybėms. Nesugadina tuojau pat tų santykių, kurie jį vargina. Žino, kaip kantriai laukti ir kaip prisitaikyti prie bet kokių aplinkybių. Dėl gerų santykių su jam artimais žmonėmis, stengiasi patenkinti jam keliamus reikalavimus, tobulinti praktinius įgūdžius, viską padaryti ką reikia mokykloje ir darbe, ir būti visiškai atsakingu šeimoje.

Jeseninas. Etinis potipis

Išvaizda

Etinis potipis daro švelnaus, žavingo ir emocionalaus žmogaus įspūdį. Paprastai atrodo dvasingas ir optimistiškas. Turi gerą humoro jausmą. Gali apie savo problemas ir nesėkmes kalbėti su šypsena. Ironiškas, nenuspėjamas ir nenuoseklus elgsenoje ir pokalbyje. Kuria originalius kontrastus, gali netikėtai bakstelėti ir tada greitai apkabinti ir pabučiuoti savo pašnekovą. Artistiškas ir žavingas; nesuvaržytas pokalbiuose, retkarčiais net jaučiasi familiarumo ir akiplėšiškumo šešėlis. Žino kaip sutrumpinti distanciją. Atidus, taktiškas ir besirūpinantis; kartais jis tiesiog žavus, turi didelį talentą elgtis taip, kad palenktų žmones prie savęs ir būtų mėgiami. Talentingas įtikinėjime: ko nors paprašo tokiu būdu, kad sunku būna jam atsakyti. Judesiai rafinuota; eisena grakšti, skubota. Kalba pilna emocijų, atspalvių, kartais melodinga.

Charakteris

Emocingas ir žavingas, lengvai ir natūraliai susipažįsta su nepažįstamais žmonėmis, sukeldamas jiems pasitikėjimą su šiluma ir nuoširdumu. Moka pradžiuginti kitus žmones, juos prajuokinti neįprastais pasimaivymais ir pasisakymais. Gerai nusimanantis žmonių jausmuose ir nuotaikose, gali sukurti ir palaikyti naudingus kontaktus, siekdamas tikslų ir rasti labiausiai tinkamus kandidatus tam, kad įgyvendintų tai, kas sumanyta. Su kiekvienu žmogumi randa individualų suartėjimo būdą. Dažnai kažko prašo tokia forma, kad yra sunku jam atsakyti. Iš prigimties nepriklausomas, impulsyvus, nenuspėjamas savo veiksmuose; linkęs veikti ekspromtu ir improvizuotai. Nekrenta į akis su savo jausmais – jei nemato abipusio patrauklumo, atsitrauks. Konsultuojasi su kitais prieš padarydamas svarbius sprendimus, nors ne visada elgiasi, kaip jam patarė.

Elegantiškas, sugeba būti mėgstamas, lengvai dalina komplimentus. Mėgaujasi būdamas dėmesio centre. Vaizdingai ir su rafinuotu humoro jausmu perpasakoja savo patirties istorijas. Žino kaip sutaikyti besiginčijančius ir tai darydamas mėgaujasi. Kartais jis linkęs į ironiją ir pajuokas, bet net ir nemalonius dalykus tarsi juokais sako su šypsena.

Jam labai reikia pagyrimų ir padrąsinimo. Jautrus savo darbo kritikai arba įvestuotoms pastangoms, kurios nebuvo įvertintos; tai mažina jo produktyvumą. Kol jis yra giriamas, tai skatina jo siekį įveikti sunkumus ir padeda gauti pasitikėjimo. Širdyje labai pažeidžiamas ir puikiai suvokia savo nesėkmes. Viduje prieštaringas, linkęs į staigius nuotaikų svyravimus: iš juoko į ašaras ir atvirkščiai. Lengvai užsidega nauja idėja, bet gali greitai prarasti susidomėjimą, jei tai reikalauja daug kantrybės ir pastangų, kad visa tai realizuotų. Aistringai bando įrodyti savo korektiškumą; priima patarimą tik tada, kai nusiramina, ir net tada tik iki tol, kol kita emocija pratrūksta. Jam reikia paramos iš stiprios valios, veiksnių, energingų žmonių.

Šiek tiek nepatiklus ir pasiduodantis įtaigai. Lengvai dalinasi savo problemomis su kitais, siekdamas jų užuojautos, supratimo ir paramos. Linkęs demonstruoti savo fizines ar asmenines kančias. Jausdamas pavojų perduoda savo nuogąstaujančią ir neramią nuotaiką aplinkiniams. Šaltas ir ramus, bet tai vienintelė taktika, leidžianti jam padaryti gerą įspūdį. Kartais jis sukelia kituose baimę ir susižavėjimą demonstruodamas bebaimiškumą pavojingose situacijose. Jo santūri rami būsena yra perduodama kitiems, leisdama jiems atsiriboti nuo jų kasdienių rūpesčių ir problemų.

Grakštus judesiuose, rodo rafinuotumą, geras manieras, skoningai rengiasi. Išrankus šeimyniniuose reikaluose. Turi estetinį skonį, vertina ornamentus ir dekoracijas. Mėgsta komfortą. Rūpinasi savo išvaizda taip pat kaip kitų. Išlaidus ir neekonomiškas; gali pirkti nereikalingus daiktus; nemėgsta tų, kurie yra taupūs mažiems pirkiniams. Neprideda daug vertės materialiems dalykams ir todėl gali jais nesirūpinti. Gali ilgą laiką pamiršti, kad kažką pasiskolino.

 

Gorkis. Loginis potipis

Išvaizda

Loginis potipis yra pasitikintis savimi, ramus, santūrus, teisingas ir neprieinamas. Kartais gali atrodyti arogantiškas. Pakankamai mielas, ramus ir neemocingas. Pokalbio metu labai mandagus ir atidus detalėms, mėgsta viską tikslinti ir paaiškinti, bet kartais per daug susikoncentruoja į detales, kurios kitiems nėra esminės. Neskubantis, galbūt net lėtas. Kai ko nors paklausia, mėgsta gauti išsamią ir visapusišką informaciją. Nemėgsta dviprasmybių. Viduje nelabai išblaškomas. Niekada nepraranda dvasios ir atkaklumo. Stengiasi padrąsinti tuos, kuriems reikia paramos. Turi tiesų, nejudantį žvilgsnį, kad žiūri per jį kiaurai. Jo judesiai yra tikslūs, bet suvaržyti; turi polinkį vaikščiodamas šliurinti savo koją per grindis. Kai jis pasuka, tai daro su visu savo kūnu taip, kad kartais atrodo, kad jo kaklas fiksuotai sulipęs su pečiais; nemėgsta pasukti savo galvos.

Charakteris

Blaivus realistas, kuris žino, kaip išbristi iš sudėtingos situacijos. Stoiškas: įveikia sunkumus be skundimosi. Per daug nemėgsta užbėgimų į priekį ir gali kantriai laukti rezultatų. Sunku įtikinti jį pakeisti savo poziciją. Nepalenkiamas reikaluose, kuriuos laiko svarbiais. Linkęs viskam pasiruošti iš anksto, nes nemėgsta improvizuoti; jaučiasi nemaloniai esant pokyčiams ir nestabilumui. Šiek tiek prieštaringas ir linkęs į vidines abejones, bet galiausiai neleidžia savo vidiniam nepastovumui pakenkti jo pagrindinėms orientacijoms. Žino, kaip nuosekliai ir atkakliai įveikti visas kliūtis. Linkęs pritaikyti savo žinias praktikoje. Bando stabilizuoti bet kokią situaciją. Drąsiai ištveria nesėkmes ir nelaimes neprarasdamas širdies ir dvasios.

Trūksta lankstumo su žmonėmis ir sunkiai įvertina individualius gebėjimus. Nepasitiki lengvabūdžiais ir linksmais žmonėmis, nes jis nėra užtikrintas ar jų jausmai yra patikimi. Tolerantiškas artimųjų trūkumams; patikimai paremia juos. Greitai pavargsta bendraudamas su žmonėmis; visai mėgsta vienatvę. Santūrus ir neatkreipiantis į save dėmesio. Objektyvūs reikalai jam svarbiau nei asmeniniai santykiai ir jausmai. Paprastai uždaras žmogus, kuris lengvai nesidalina savo patirtimi su pašaliniais. Nedemonstruoja ką jaučia: alkio, baimės, skausmo ir kt. Stengiasi neapkrauti kitų su savo problemom; jam artimų žmonių pagalba pasikliauja tik kraštutiniais atvejais.

Viskame mėgsta tikslumą ir konkretumą. Nuoseklus ir kruopštus savo veikloje ir sprendimuose. Atsargus ir kruopštus besirūpindamas savo užduotimis. Netolerantiškas tingumui ir neatsakingumui. Pabaigia savo užduotis. Pasitiki tik oficialiais informacijos šaltiniais. Geras siaurų problemų tyrėjas. Rausiasi visose detalėse nepraleisdamas ir smulkiausių detalių. Kruopščiai saugo dokumentus, mėgsta paaiškinti faktus, greitai informuoja jo pagalbos prašiusius žmones apie taisykles, nurodymus, kuriuos sužino. Administracinėje pozicijoje jis gali nustatyti švaraus darbo režimą, discipliną ir tvarką. Kaip vadovas, jis dažniausiai tvirtai laikosi pavaldumo hierarchijos. Labai operatyvus ir sąžiningas, turi pareigos jausmą. Reiklus sau ir kitiems. Stengiasi būti lygus ir racionalus, nesimesti į kraštutinumus ir nesivaikyti iliuzijų.

Namuose kuklus ir nepretenzingas. Savo požiūriuose ir įpročiuose linkęs į konservatyvumą. Jei jo darbas jam įdomus ir įkvepiantis, gali duoti jam pirmenybę ir nežiūrėti savo asmeninių poreikių, gali matyti savo darbą kaip pagrindinį gyvenimo tikslą. Atidus ir draugiškas pašnekovas, kuris žino, kaip kantriai klausytis ir duoti naudingą patarimą.

Gorkis. Sensorinis potipis

Išvaizda

Sensorinis potipis iš savo elgsenos atrodo labiau nerimastingas ir emocingas viduje nei loginis potipis. Gali atrodyti šiek tiek santūrus, tačiau taip pat atkaklus ir užsispyręs savo pažiūrose, norintis pradėti konfliktus, kai jo nuomonė nėra gerbiama. Save kontroliuojantis ir objektyvus savo elgesyje. Nemėgsta prieštaravimų ir ilgų aiškinimų. Dažnai stebi kitų veiksmus siekdamas jiems padėti ar nurodyti jų klaidas. Kartais pasipiktinęs išsako papeikimus, kitais kartais jis tiesiog pats pabaigia užduotį ar bando padėti kitam žmogui padaryti geriau. Užsiplieskiantis, jis gali tapti pernelyg aštrus ir pasitikintis savo tvirtinimuose. Retkarčiais bando pagerinti situaciją su mielumo ir žavesio šypsena. Vaikščioja greitu tempu, deda kojas taip, tarsi „štampuotų” žemę. Daro gerai koordinuoto ir aktyvaus žmogaus įspūdį. Rengiasi konservatyviai, bet siekia estetiškai malonios, net stilingos išvaizdos. Pokalbyje stengiasi priartėti prie pašnekovo, bet nedaryti tiesioginio akių kontakto. Nelinkęs į pernelyg jautrią, meilią ir liberalią elgseną.

Charakteris

Atkaklus, siekdamas tikslų. Greitai orientuoja ekstremaliose situacijose, rodydamas didžiulę valią, ištvermę ir praktinį apsukrumą. Gali įvairiose situacijose energingai ir užsispyrusiai apginti savo projekto ar verslo interesus. Paprastai pasitikintis savo nuomone, kurią jis paremia faktais ir patirtimi. Kartais parodo perdėtą užsispyrimą ir nenuolaidumą. Nemėgsta kai jam prieštarauja ar kai kas nors bando jam primesti savo valią ar darbo metodus. Smalsus, kaupia naudingą informaciją. Dažnai turi interesų sritis, apimančias moralę, meną ir įstatymus. Nurodo naujus ir skirtingus požiūrio taškus su nepasitikėjimu ir įtarimais, kadangi jam gana sunku pakeisti savo poziciją ir mąstymo būdą.

Kai būna vadovaujančioje pozicijoje, gali naudoti spaudimą jam pavaldiems, versdamas juos dirbti sąžiningai; linkęs duoti instrukcijas įsakmia intonacija; patikrina ar jo įsakymai buvo įvykdyti. Jei jo argumentai nebuvo apsvarstyti, gali užsidegti ir bandyti priversti kitus daryti viską ir kad tai būtų padaryta. Viduje nepritaria nustatytų taisyklių pažeidimams. Įvertina darbą pagal sunkumus ir iššūkius, kurie buvo patirti tai įgyvendinant. Visiems taiko tuos pačius reikalavimus neatsižvelgdamas į asmeninius gebėjimus ir aplinkybes.

Laikas nuo laiko jam reikia emocinės iškrovos, kad palengvintų vidinę įtampą. Tokiais atvejais neslepia savo emocijų ir laukia abipusio nuoširdumo iš partnerio. Jam sunku pasiekti vidinį balansą. Kartais praranda savitvardą ir gali pratrūkęs pakenkti pirmiau nusistovėjusiems santykiams. Jis ne visada gali išlaikyti stabilius ir draugiškus santykius su kitais žmonėmis dėl požiūrio ir nuomonių nelankstumo ir tiesumo. Nepaisant to, jis paprastai gana ištvermingas ir tvirtas emociniu ir fiziniu lygiu.

Retai kalba apie savo jausmus ir asmeninius reikalus; o jei kalba, tai šneka apie tokiomis temomis vos keliems žmonėms. Giliai nesiknaisioja į asmeninius kitų žmonių gyvenimus. Mano, kad jo pareiga yra padėti žmonėms sunkiais momentais; tokiais atvejais jis rodo atsidėjimą ir užuojautą ir bando suteikti būtinas paslaugas. Sunkiai įžiūri kaip kiti žmonės su juo susiję; dėl to jis linkęs abejoti jų nuoširdumu arba, atvirkščiai, gali supainioti savo troškimą būti mylimam su tikra meile. Linkęs slėpti nepagrįstus įtarimus.

Darbštus, užsiima daug buities darbų, galvodami, kad gali juos padaryti geriau nei kiti. Pasišventęs rūpintis savo mylimaisiais ir tai daro nesavanaudiškai, jausdami atsakomybę už jų gerovę. Stengiasi suteikti viską, kas reikalinga namams. Žiūri švaros ir tvarkos; siekia estetikos išvaizdoje ir kasdieniniame gyvenime. Linkęs kurti komfortą, bet nemėgsta pertekliaus. Susierzina, kai kiti liečia jo daiktus ar daro ką nors be jo leidimo.

 

Balzakas. Intuityvus potipis

Išvaizda

Intuityvus potipis atrodo pusiausviras, ramus, net lėtas. Turi gerai išlavintą metaforinį ir asociatyvų mąstymą. Daug skaito ir linkęs į apmąstymus ir svarstymus. Mėgsta išsamiai, išsipasakojančiai šnekučiuotis įvairiomis temomis ar perpasakoti ką nors, ką pirmiau perskaitė. Pokalbiuose paprastai taktiškas, mandagus, kartais uždaras, stengiasi vengti būti pernelyg tiesiu ir kritišku. Dažnai jaučiasi ko nors slopinamas ar nepatenkintas – dėl jo sveikatos būsenos ar dėl silpnos dvasios, ar dėl kokios nors kitos priežasties. Retai diskutuoja apie savo problemas su kitais, laikosi šiek tiek iš tolo. Viduje jis labiau baikštus, prieštaringas ir pažeidžiamas, nors bando to neparodyti. Jo judesiai sklandūs ir neskubrūs. Kartais jo figūra aukšta ir ištįsus, kartais – proporcinga, bet jis visada atrodo ramus ir pripildytas savo vertės pojūčiu. Jo eisena ir judesiai sklandūs, gali būti šiek tiek svyruojantys ir banguojantys.

Charakteris

Turi gerai išlavintą vaizduotę ir kūrybinius sugebėjimus. Linkęs į apmąstymus ir pasyvų stebėtojo gyvenimą. Dažnai trūksta ryžtingumo ir pasitikėjimo savimi. Savo sieloje jis idealistas, kuris įsivaizduoja nuostabų, harmoningą ir klestintį gyvenimą, bet yra pasyvus ieškant būdų, kad tai pasiektų. Viduje prieštaringas, kritiškas ir nepasitikintis, nors ne visada tai parodo. Linkęs į dažnas abejones ir svyravimus. Dėl stiprios intuicijos jis gali nuspėti bet kokio sumanymo ar žmogaus elgsenos rezultatą bet kokioje situacijoje. Dažnai duoda patarimus kaip apsisaugoti nuo pavojaus, kad išvengtų nemalonių siurprizų ir bėdų. Vertina senas, laiko patikrintas tiesas. Yra jautrus gyvenimo nepastovumui, todėl bando nuspėti viską; pavyzdžiui, prieš kelionę apmąsto visas detales ir pasiima viską, kas gali būti būtina. Linkęs ilgą laiką prisiminti savo nesėkmes. Dažnai pasineria į melancholiją dėl perdėto pesimizmo. Nors jis dažnai aprūpintas išradinga vaizduote ir mėgsta naujas patirtis, realybėje jį traukia stabilumas, saugumas ir apsauga. Kai jis jaučiasi pernelyg įklimpęs į monotoniją, mielai keliauja.

Toliaregiškas ir atsargus, įsigydamas naujus daiktus ar keisdamas gyvenimo kelią. Retai skubina įvykių eigą ir gali vėluoti ir atidėlioti, priimdamas svarbius sprendimus. Apgalvoja apie viską iš anksto. Nemėgsta rizikingų ir reikalaujančių improvizacijos veiklų ir sumanymų. Atsargus ir neryžtingas naujuose siekiuose. Įpročio žmogus. Nemėgsta nemalonių staigmenų.

Paprastai vadovaujasi šiek tiek atvirkštiniu gyvenimo stiliumi ir turi mažą draugų ratą. Bendravime retai pats imasi iniciatyvos, nenori atrodyti įkyrus. Stabilus meilėje. Jaučiasi nejaukiai nepažįstamų žmonių kompanijoje. Mandagus ir laisvas bendravime, bet nemėgsta familiarumo ir audringo emocijų rodymo. Mano, kad perdėtos emocijos yra tiesiog kaip bet koks kitas buvimo nemaloniu ir nereikalingu kraštutinumas, ir kviečia kitus būti ramiais ir racionaliais. Ištikimas, paprastai tolerantiškas ir atleidžiantis žmonėms už jų trūkumus. Rodo didžiadvasiškumą ir dosnumą kitiems sudėtingose situacijose. Suprantantis savo įsipareigojimus ir nežada nieko, ko nėra tikras, kad galės ištesėti.

Vertina patogumą ir komfortą. Gali dirbti vienodu ir pastoviu tempu, kad patogiai ir turtingai gyventų. Jei jis pasinėręs į kūrybingą darbą, gali tapti nepavargstančiu tyrinėtoju. Ar jis užsiėmęs savo darbu ar namų ruoša, jis yra kruopštus, sąžiningas ir rūpinasi savo užduotimis, kad būtų atliktos, net jei nėra galutinio termino. Reiklus sau, gali prisiversti padaryti nemalonų ir neįdomų, bet būtiną darbą. Jam sunku spausti ir įtikinti ką nors – linkęs pasiekti sutarimą abipusiai naudingom sąlygom. Tačiau, kartais jis tampa labai užsispyręs ir nesukalbamas, ypač jei jis mato, kad žmogus veikia neatsižvelgdamas į jo patarimus ir interesus.

Stengiasi prižiūrėti savo išvaizdą ir sveikatą, būti tvarkingu ir švariu, skoningai rengtis. Retai leidžia sau ryškių spalvų kombinacijas ir dekoracijas taip pat kaip ir kitus perteklius.

Turi sunkumų palaikydamas vidinę pusiausvyrą dėl padidinto jautrumo ir pažeidžiamumo. Dėl nesugebėjimo kontroliuoti savo nuotaikos ir dėmesio nukreipimo kitur, kartais jis pernelyg priekabus ir vaidingas, o kitais kartais per daug mielas ir paslaugus. Jo emocijos persiduoda kitiems. Žinodamas tai, jis linkęs leisti laiką vienas, kai jis prastoje nuotaikoje, kad nesigailėtų ko nors pasakyto ar padaryto momento įkarštyje. Esant gerai nuotaikai jis žavingas ir malonus kompanionas, kuris su atsidėjimu ir jautrumu kelia pasitikėjimą ir noriai dalinasi patarimais.

Balzakas. Loginis potipis

Išvaizda

Loginis potipis daro savimi pasitikinčio, rimto ir jautraus, racionalaus žmogaus įspūdį. Dažniausiai jis mandagus, demonstruojantis kritinį protą ir turi humoro jausmą. Jis dažnai šypsosi, bet jo šypsena šiek tiek monotoniška ir sustingus. Stengiasi būti mandagus, todėl ne visada išreiškia visas savo mintis ir pastebėjimus. Mėgsta analizuoti. Kartais atrodo išdidus ir ironiškas. Skeptiškas, ironiškas ir nepatiklus. Labiau pasitiki skaičiais ir faktais nei paskubomis padarytomis išvadomis. Racionalus; gali išskirti pagrindinius dalykus ir vengti užduočių ir projektų, kurie jo nuomone yra bergždi. Dažniausiai jo figūra yra sunki ir kresna. Eisena dažnai greita, judesiai tikslingi ir ryžtingi. Kalbėdamas gali aktyviai gestikuliuoti. Atrodo šiek tiek smarkus ir impulsyvus, bet paprastai susilaiko su sąžiningumu ir ramiu orumu.

Charakteris

Greitai įvertina situaciją ar naują projektą iš tinkamumo ir praktiškumo požiūrio taško. Mėgsta realistiškus tikslus. Linkęs į racionalius veiksmus. Atkreipia dėmesį į visas atvejo detales, pabrėždamas pagrindines ir numesdamas nesvarbias į šalį. Gali išgauti maksimalų pelną įdėjęs mažiausiai pastangų. Gali padaryti tikslias ekonomines ir politines prognozes. Skatina žmones būti aktyviais, bet taip pat įspėja apie bet kokią veiklą, kuri jo nuomone yra nenaudinga. Pastebi visus prieštaravimus ir netobulumus jį supančiame pasaulyje. Dėl gerai išvystyto skepticizmo jam sunku tinkamai įvertinti naujų rizikingų sumanymų ir žmonių galimybių potencialą. Siekdamas atsargumo gali atvėsinti bet kokį perdėtą entuziazmą su subtilia ironija.

Turi organizacinių įgūdžių. Stengiasi būti pajėgus savo reikaluose ir daug žinantis apie įvairius dalykus. Vertina darbo kokybę ir aukštą kvalifikaciją. Domina teisės ir įstatymai, renka būtiną ir įdomią informaciją. Sunku įtikinti jį diskusijose, nes jis dažnai įrodo savo požiūrį, pateikdamas faktinę informaciją. Pakankamai užsispyręs, nepasiduoda tiesioginiam spaudimui.

Gali turėti platų profesinį ir verslo pažįstamų ratą, bet retai tampa labai artimas su bet kuo. Bijodamas būti nuo ko nors priklausomas bando atrodyti savarankiškas ir pasitikintis savimi. Nepaisant to, jam dažnai reikia moralinės paramos. Mėgsta žmones, kurie su savo optimizmu gali įteigti pasitikėjimo sėkme. Kritiškai suvokia kitų trūkumus. Kartais negali sulaikyti savęs nepadarydamas kritinės pastabos, dėl ko yra sunku palaikyti sklandžius santykius su kitais.

Viduje emocingas, bet stengiasi susilaikyti. Nemėgsta pulti į kraštutinumus bet jei jų principai pažeisti, gali užsiplieksti. Paprastai santūrus reikšdamas savo jausmus, nemėgsta dalinti komplimentų, mano, kad yra nuoširdžiau kalbėti apie trūkumus. Šiuo atveju, su šiuo tiesumu gali neskirti dėmesio kito savigarbai. Sunkiai toleruoja diskomfortą, ir išorinį, ir vidinį, ir todėl bando išlyginti blogą įspūdį, kurį paliko ką nors pasakęs.

Taupus, ekonomiškas ir praktiškas. Nemėgsta pertekliaus, gali apsieiti su mažesniu kiekiu. Sumaniai susidoroja su objektais ir finansais. Gerai tvarkosi su dokumentacija. Rodo kūrybingumą tvarkydamasis su praktiniais reikalais. Gali pritaikyti ir išgauti naudą iš daiktų, kurie kitiems atrodo atgyvenę. Kuklus išvaizdoje ir kasdieniniame gyvenime. Jaučiasi nepatogiai, prašydami bet kokių materialinių privilegijų ar atlygių. Nepriskiria daug reikšmės aksesuarams, bet jaučiasi nesaugiai, kai jų išvaizda neatitinka visuomenės skonio. Labiau pasyvus nei besiilsintis. Dėl silpnos savidisciplinos ir tam tikro inertiškumo laipsnio jis nepakankamai įvertina sveiko gyvenimo būdo vaidmenį, dėl to jo sveikata gali kentėti.

 

Napoleonas. Išvaizda

SEE žvilgsnis yra greitai judantis, laisvas, viską pastebintis. Jų akys turi vieną bendrą skiriamąjį bruožą – jie šokonėja nuo vieno objekto prie kito, nepasilikdami prie vieno ilgą laiką. Jie atidžiai žiūri į pašnekovą, tarsi užjausdami, bet ne labai ilgai. Jei turi ilgai išlaikyti žvilgsnį, SEE pradeda dažnai mirkčioti.

Veido mimika yra judri, ekspresyvi, kartais nervinga, kartais atsipalaidavusi, bet visada atspindi SEE santykį su situacija arba role, kurią vaidina. Jei jo vidinė būsena prieštarauja turimai rolei, jo šypsena tampa nejudanti. Dažnai jo burna atrodo nežymiai kaprizinga, akys – šiek tiek apskritos.

Judesiai yra pasitikintys, lankstūs, nesuvaržyti. Elgsena kintanti: kartais intymi – nuoširdi, kartais – įspėjanti su lengvais prisilietimais ir apsikabinimais, dar kitais kartais išdidi – pašiepiama stengiantis padaryti ką nors geriau nei kiti ir su dviprasmiškais juokais. Eisena elastiška, demonstratyvi, kartais netvarkinga. SEE dažnai keičia savo saiko jausmą ir tada jo paslaugumas, šnekumas ir familiarumas gali atrodyti nepakenčiamas.

Napoleonas. Sensorinis potipis

Sensorinis potipis primena emocionalų, smarkų ir nervingą žmogų. Už nerimo ir nuoširdaus diskomforto pasireiškia nuolatinis aktyvios veiklos troškulys. Per daug įsipareigoja ir todėl iššvaisto daug energijos veltui. Nepaisant jo pastangų būti diplomatišku, jis dažnai atrodo kritiškas ir kategoriškas. Kartais pasipiktinęs, bet vis dėlto nepamiršta dalinti komplimentų. Viena vertus, jis gali niekinti pašnekovą ir pakenkti jiems su savo įžeidžiais juokais; kita vertus gali būti labai mielas ir norintis įrodyti savo mielą prigimtį, jei būtina. Turi gerų artistinių gabumų su kuriais pralinksmina lankytojus. Paprastai liesas ir besirūpinantis figūra, periodiškai sportuojantis. Akys dažnai mažos arba giliai įbestos. Gestai rodo nekantrumą, judesiai nervingi, smarkūs. Dažnai keičia pozą; eisena atrodo susilpnėjusi/svyruojanti; kalba linkus būti arba prislopinta, arba greita.

Napoleonas. Etinis potipis

Aktyvus, judrus žmogus. Noriai kuria naudingus socialinius ryšius. Kalbėdamas su kitais gali duoti komplimentus, detaliau: apie jų galimybes ir/ar gabumus, kuriuos įžvelgia; vertina jų gebėjimą padaryti įspūdį. Jaukios intonacijos jo balse, sujungtos su patikima elgsena pokalbyje, žavingai leidžia jam greitai laimėti pašnekovo palankumą. Dažna turi iškilas akis; gestai sklandūs ir pasitikintys. Linkęs neįprastai rengtis, ryškiai ir ekstravagantiškai, tačiau jo polinkis į apkūnumą gali riboti laisvę rengtis kaip nori. Eisena lanksti ir išdidi.

Dreizeris. Sensorinis potipis

Išvaizda

Sensorinis potipis gana griežtas, kritiškas ir ironiškas. Kategoriškas išvadose ir nepalenkiamas sprendimuose. Viduje jautrus ir emocingas, bet stengiasi atrodyti stiprus, šaltas ir pasitikintis savimi žmogus. Rimtas, atsargus ir uždaras. Konservatyvus skonyje ir įpročiuose. Darbštus, nors kartais jam trūksta dėmesingumo ir atkaklumo, kad pabaigtų užduotis. Kartais atrodo nepasiekiamas, arogantiškas ir įžeidus. Žvilgsnis skvarbus. Veidas kartais įgauna atsargią išraišką. Gero norintis ir atidus, bet laikosi nuo kitų iš atstumo. Gana nedemonstratyvus. Nemėgsta, kai jo išvaizda yra tikrinama; bijo išorinių vertinimų. Rūpinasi savo išvaizda, rengiasi elegantiškai, skoningai ir šiek tiek griežtokai. Jei jis pasitiki savo išvaizda, gali leisti sau dėvėti papildomus aksesuarus. Eisena dažnai taukšinti.

Charakteris

Užsispyręs, tvirtas ir nepalenkiamas jam svarbiuose reikaluose. Valingas ir tvirtas. Darbštus ir azartiškas. Energingas ir greitas, kai susiduria su praktiniais reikalais. Gali daryti kelis darbus vienu metu, rodydamas nepaprastą darbo etiką ir efektyvumą. Laikas nuo laiko jam reikia emocinės iškrovos. Sudėtingos gyvenimo situacijos pagyvina jį ir stimuliuoja ieškoti greitų sprendimų ir išėjimų iš dabartinės padėties. Sunkiai imasi iniciatyvos susipažindamas su naujais žmonėmis ir kurdamas naujus kontaktus, bet paprastai padaro pirmus žingsnius nutraukdamas netinkamus santykius. Pastabus ir protingas, tinkamu metu gali trenkti į silpniausią oponento vietą. Gerai ar prastai elgsenai atsako taip pačiai. Linkęs skirstyti žmones į savus ir svetimus.

Atrodo šiek tiek neprieinamas, budrus ir pasirengęs pavojui. Nemėgsta, kai kas nors vertina jo savybes, nes viduje jis nevisai pasitiki savimi. Netolerantiškas tingiems, apsileidusiems ir nesąžiningiems žmonėms. Nepamiršta grubumo ir netaktiškumo, kas gali sukelti priežastį nutraukti santykius. Nepažįstamų ar nemalonių žmonių kompanijoje jis jaučiasi suvaržytas ir gali nuspręsti tyliai išeiti. Nemėgsta nekviestų svečių, greitai nuo jų pavargsta. Kartais pernelyg nepatiklus ir įtariantis kitus.

Pokalbyje su žmonėmis stengiasi nustatyti jų gebėjimus ir galimybes, kad ateity pritaikytų panašioj srity. Bando objektyviai įvertinti žmones, nepaisydamas savo simpatijų. Dažnai turi gerus administracinius įgūdžius. Savo sprendimuose siekia pasikliauti faktine informacija.

Artimų žmonių rate paprastai šnekus, juokauja, kartais paklausia suktų klausimų, linkęs krėsti išdaigas ir elgtis klastingai; stengiasi pralinksminti kitus. Pajungia savo emocijas į situaciją: jis džiaugsmingas tarp džiaugsmingų žmonių ir rimtas tarp tų, kurie yra rimti. Gina ir palaiko etinius standartus. Nesavanaudiškai gina savo ir jam artimų žmonių interesus. Gali pavergti kitus savo valiai. Sudėtingose situacijose greitai suteikia pagalbą kitiems ir siūlo savo paslaugas. Bando atvirai neparodyti pykčio ir pagiežos, bet ne kiekvienas gali atlaikyti jo skvarbų, duriantį žvilgsnį.

Turi aukštus reikalavimus sau. Greitai prisitaiko prie naujų aplinkybių, jeigu jos jam palankios. Sunkiai toleruoja dvilypumą ir neryžtingumą. Sunku laukti sprendimo jam svarbiais klausimais. Dažnai svyruoja pasirinkdamas tikslą, bet kritiniais momentais gali priimti teisingą sprendimą. Sunkiai jaučia laiko progresą; dėl to yra nervingas kam nors ruošdamasis, jaučiasi neramiai, kad gali padaryti ne laiku. Jaudinasi dėl artėjančių pokyčių, pavyzdžiui, kai turi vykti į kelionę. Puoselėja stabilumą, remia savo pažįstamų rato papročius. Šiek tiek įtarus ir skeptiškas.

Geras ekonomistas, galintis efektyviai tvarkyti savo finansus, nemėgsta būti skolingas. Lengvai imasi iniciatyvos konkrečiose ir praktinėse veiklose, gali net būti užsispyręs ir imponuojantis. Netolerantiškas neatsakingumui ir neorganizuotumui. Dažnai turi išlavintą estetinį skonį ir skoningai rengiasi. Švarus ir tvarkingas, ir reikalauja to paties iš kitų. Jam sunku išskirti kitų individualius sugebėjimus ir slaptus motyvus; dėl to gali turėtų problemų su darbo kolegomis, šeimos nariais ir vaikais.

Dreizeris. Etinis potipis

Išvaizda

Etinis potipis daro kuklaus, švelnaus ir mielo žmogaus įspūdį, bet sieloje jis reiklus, principingas ir nepatiklus. Jam sunku pakeisti savo nuomonę; jis gali būti atkaklus ir labai užsispyręs, kai kiti bando jį įtikinti. Jautrus, paprastas, sąžiningas. Viduje kritiškas; kiekvienam taiko savo etinius standartus, nors gali atvirai to neišreikšti. Jei kėsinamasi į jo principus, gali staiga tapti aštrus ir nepalenkiamas, nedemonstruojantis griežtą ir tvirtą charakterį. Darbštus, praktiškas ir kruopštus darbe. Rodo geras manieras, bando būti gailestingas ir rafinuotas. Rengiasi skoningai, bet šiek tiek monotoniškai. Žvilgsnis švelnus, kartais atsargus. Su žmonėmis nuoširdus, besirūpinantis ir mandagus.

Charakteris

Santūrus, taktiškas ir mandagus. Gerai išmanantis žmonių santykius. Jis pastoviai analizuoja kitų veiksmus ir smerkia, kas pažeidžia moralinius ir etinius standartus. Principingas moralės ir atsakomybės reikaluose. Išskiriamas pagal jo aštrias ir kategoriškas išvadas. Stengiasi būti kitiems tolerantiškesnis, todėl iškart nepasako savo nuomonės, jei ji negatyvi. Labai pastabus: greitai pastebi kitų žmonių asmeninius trūkumus ir savybes. Ilgą laiką prisimena kitų žmonių klaidas. Tačiau iš tolo gali idealizuoti tuos, kuriems jaučia simpatiją.

Stabilus įpročiuose ir meilėje; vertina draugystę ir nepamiršta išdavystės. Labiau išreiškia savo požiūrį ne žodžiais, bet balso tonu ir žvilgsniu. Nemėgsta duoti pažadų, jei nėra tikras, kad galės ištesėti. Nemėgsta primesti ko nors žmonėms, kurių nepažįsta. Nuolaidus santykiuose, gali nepaisyti savo paties reikalų ir pašvęsti save sprendžiant partnerio problemas. Pažeidžiamas ir jautrus; savo jausmais dalinasi tik su jam artimais žmonėmis. Savo požiūrį demonstruoja ne tik žodžiais, bet ir darbais. Atsargus ir nepatiklus; stengiasi būti atsargus, kad nebūtų siurprizų. Mandagus ir išauklėtas. Kuklus ir nedemonstratyvus savo elgsenoje , stengiasi neišsiskirti. Rengiasi paprastai, bet skoningai.

Darbą atlieka nuosekliai ir kruopščiai, įveikdamas bet kokias kliūtis, kurios iškyla kelyje. Neatideda užduočių ir buities darbų. Padeda kitiems su jų darbu, jei jie negali su juo susidoroti iki galutinio termino. Skausmingai iškenčia neteisybę ir kraštutines pastabas apie jo gebėjimus. Bijo padaryti klaidas ir apvilti kitus. Jam reikia pagyrimų ir komplimentų, bet to neparodo. Gali būti neryžtingas; linkęs į vidines abejones, bet galiausiai neleidžia vidiniams svyravimams pakenkti jo pagrindinėms vertybėms. Vertina komfortą ir darbe, ir žmonių santykiuose.

Labai sąžiningas, žinantis savo įsipareigojimus, atsakingas žmogus, bet linkęs dalintis atsakomybe su kitais. Išplečia savo laiką ir pastangas tvarkos priežiūrai ir stabilumui. Gali būti linkęs planuoti ateities veiklas. Punktualus, ruošiasi iš anksto, paprastai nevėluoja. Linkęs užsisėdėti vėlai darbe stengdamasis viską pabaigti. Prisiverčia padaryti neįdomų, bet būtiną darbą. Gali kruopščiai prižiūrėti dokumentus.

 

Džekas Londonas. Išvaizda

Žvilgsnis yra atviras, tiesus, kartais tikrinantis, o tada ilgą laiką įbestas į pašnekovą. Kartais jo žvilgsnis tampa nešališkas nepriklausomai nuo to, ar jis žiūri į žmogų, ar objektą. Tokiais atvejais pašnekovas apie LIE susidaro įspūdį, kad jis jo nesiklauso, o apie kažką mąsto.

LIE veide dažnai būna draugiška šypsena, nors ji atrodo šiek tiek ištempta. Aštrūs nuotaikų pokyčiai yra tipiniai – kartais jis yra nuoširdus ir linksmas, po to netikėtai susirūpinęs, griežtas ir rimtas. Veido mimika neturtinga, bet gana judri.

Judesiai greiti, kartais smarkūs ir ryžtingi. Eisena dinamiška, bet nežymiai fiksuota, net šiek tiek šokčiojanti. Pokalbyje jis dažnai gestikuliuoja, kalba greitai, sujaukdamas žodžius, bet su periodinėmis kliūtimis, kartais pajuokaus laikydamas rimtą žvilgsnį, kad sustiprintų pokšto efektą. LIE dažnai yra nesuvaržyti ir neceremoningi. Paprastai jis entuziastingas, optimistiškas, lankstus, apibūdinamas demokratine elgsena ir lengvai priartina distanciją bendraudamas.

Džekas Londonas. Loginis potipis

Loginis potipis daro judrumo įspūdį nepaisant buvimo griežtu ir produktyviu žmogumi. Jo išraiškai trūksta emocijų ir ji yra fiksuota, tiesiogiai sufokusuota į pašnekovą. Šiek tiek nedrąsus, bet bando tai paslėpti; taip pat truputį nepatiklus, kritiškas ir pernelyg kategoriškas. Labai sunkiai išblaškomas ir uoliai dirba, kad užbaigtų užduotis. Nepaisant įpročio viską apmąstyti, jis yra ryžtingas ir impulsyvus žodžiuose ir veiksmuose. Linkęs į ilgus pokalbius; troškimas atrodyti pastoviu, atsargiu ir rimtu verčia jį pokalbiuose vaizduoti tvirtumą. Jo tariamas ramumas gali greitai būti pakeistas nenumatytu skubėjimu. Daugeliu atvejų figūra yra kresna, judesiai kampuoti. Stengiasi išlikti užtikrintu taip, kad palaikytų pranašumą. Kai juokauja, jo rimta išraiška yra sunkiai sutrikdoma neryškios šypsenos, kuri pasireiškia tiktai ant lūpų kampučių.

Džekas Londonas. Intuityvus potipis

Intuityvus potipis yra mandagus, mielas ir malonus pokalbyje. Jis turi išlavintą humoro jausmą, kuris dažnai padaro jį kompanijos siela. Labai judrus, neramus ir išsiblaškęs; visada skubantis išnaudoti laiką. Įkvėptas, energingas ir optimistiškas. Verslus: saugiai imasi rizikos ir taiko naujas idėjas. Sunkiai sutelkia dėmesį į vieną dalyką ilgą laiko tarpą. Diplomatiškas ir galantiškas su kiekvienu, ypač su priešingos lyties atstovais, rodo familiarumą į artimus pažįstamus. Dėl polinkio į akiplėšiškumą jis dažnai keičia plano žingsnius ir kai padaro etines klaidas, greitai jas ištaiso pajuokaudamas ar suteikdamas įvairias paslaugas. Elgiasi paprastai ir natūraliai. Pokalbyje mėgsta domėtis pašnekovu, apkabinti/pabučiuoti ir pajuokauti. Gestai ir eisena atrodo gana natūraliai.

 

Dostojevskis. Intuityvus potipis

Išvaizda

Intuityvus potipis yra emocionalus, ramus ir tvirtas. Rodo nuoširduomą, geranoriškumą ir draugiškumą sau palankiems žmonėms. Artindamas distanciją su žmogumi stengiasi būti šiek tiek naudingas padedantis. Mėgsta patarti, ko nors išmokyti, bet tik savame rate. Turi metaforinį ir vaizdingą mąstymą ir kūrybinių gebėjimų, gali diskutuoti apie įvairius vaizdus, simbolius, sapnus. Jautrus, pažeidžiamas, neužtikrintas ir nepastovus. Linkęs įsižeisti nepaisant didžiausių pastangų tai paslėpti. Kartais jis mėgsta juokauti. Stengiasi nesakyti nemalonių dalykų žmonėms, bet negali visada susilaikyti ir gali įplieksti nesutarimą ar pasipiktinti, bet vėliau dėl to gailisi. Rimtas ir išrankus, linkęs susilaikyti būnant uždaru ir subtiliu. Rengiasi paprastai, laikosi klasikinio stiliaus, dažnai konservatyvaus. Mimika ir gestai silpnai išreikšti. Eisena gali būti šiek tiek nerangi ir krypuojanti.

Charakteris

Siekia suprasti įvairių dalykų ir reiškinių esmę. Turi stiprų asociatyvų ir metaforinį mąstymą ir įžvalgos talentą. Nuovokus ir įžvalgus dėl įvairių projektų ir žmonių, žinantis kitų talentus ir gebėjimus. Dažnai rodo susidomėjimą problemomis, kurios yra tarp etikos ir filosofijos. Labai smalsus, mėgsta skaityti ir mąstyti. Jis pastoviai viską įvertina. Jaučiasi nepatenkintas ir susierzinęs, kai reikia dirbti monotonišką ir rutininį darbą. Siekia saviugdos. Emocionaliai gina savo požiūrį, bet stengiasi paremti savo teiginius faktais. Nepatiklus, reikalauja pakankamų įrodymų, kad būtų įtikintas pašnekovo teiginių tikrumu.

Prastai toleruoja vienišumą, jam reikia artimų žmonių dėmesio. Vertina nuoširdumą, dėmesį žmogui ir taktiškumą; smerkia nedarnią ir įžeidžiančią elgseną. Gana principingas; jis tiki, kad visko atleidimas sugadina tuos, kurie nusipelnė būti nubausti. Kartais gali duoti aštrų priekaištą žmogui, kuris, kaip jis mano, gali būti kaltas, bet paprastai dvejoja prieš darydamas, nes jis bijo sugadinti savo santykius su žmonėmis ir būti neteisingas. Myli savo šeimą; jis pasiruošęs bet kokiai aukai dėl jos. Labai mėgsta mažus vaikus; nors kartais dėl edukacinių tikslų jis yra griežtas ir nepalenkiamas. Kartais propaguoja grubias priemones ir bausmes.

Lengvai paveikiamas įspūdžių ir emociškai jautrus. Jaučiasi visiškai patenkintas savimi tik tada, kai gali prisidėti prie veiklos. Stengiasi prašyti kitų teikdamas jiems įvairias paslaugas ar duodamas dovanas, būdamas dosnus ir nesavanaudiškas. Padeda žmonėms negailėdamas savo laiko ir pastangų, tuo tarpu pats save pamiršdamas. Neatleidžia išdavystės ir klastingumo; tokiais atvejais gali negrįžtamai pabaigti santykius. Lengvai įsižeidžia. Skausmingai ir jautriai suvokia valinių, prasimušimo savybių trūkumą savyje.

Užsiima daug darbų vos pabaigdamas juos laiku, todėl gali atidėlioti nemalonų ar neįdomų darbą. Rodo susidomėjimą objektyvia reikalų puse, jei jis turi troškimą tapti kompetetingu praktinėse veiklose, tokiais atvejais mokosi apie procedūras ir taisykles. Gali jaustis laimingu, jei randa tinkamą savo gabumų panaudojimą.

Griežtų įsitikinimų žmogus – idealistas ir maksimalistas. Svajoja apie buvimą idealioje harmonijoje su savo partneriu skonyje, įsitikinimuose ir aistrose, ir nuliūsta, kai tai nenutinka ir iškyla nesutarimai. Dėl polinkio imti viską giliai į širdį, jis jaučia nerimą ir susijaudinimą dėl menkų atvejų. Linkęs abejoti, šiek tiek neryžtingas ir drovus. Jam reikia optimistiško partnerio, kuris gali išsklaidyti jo nerimą ir neužtikrintumą, įvertinti jo darbą ir veiksmus, apsaugoti nuo bereikalingų užduočių ir žmonių, ir pakelti nuotaiką. Turi aštrų atsakomybės už kitus jausmą. Reiklus sau; moko kitus pagal savo asmeninį pavyzdį. Stengiasi kitiems įteigti žmogiškųjų vertybių suvokimą. Gali turėti interesų okultizme ar religijoj ir mokytis įvairių vudu technikų bei mokymų interpretacijų.

Jo išvaizda dažnai labai kukli, rengiasi taip, kad neišsiskirtų. Stengiasi atrodyti tvarkingas ir prisižiūrintis, bet jam atrodo našta investuoti laiką ir pastangas į išvaizdą. Dažnai neturi didelio susidomėjimo juvelyrika. Kritiškai vertina savo išvaizdą; negatyvios pastabos šia tema gali giliai jį įžeisti. Gavęs komplimentų, būna sutrikęs ir įtarus. Bijo susirgti ir tampa priklausomas nuo kitų, dėl šios priežasties stengiasi patobulinti gyvenseną.

Dostojevskis. Etinis potipis

Išvaizda

Etinis potipis atrodo mandagus, santūrus ir ramus. Paprastai laiko tam tikrą nuotolį komunikacijoje, kartais atrodo šaltas, tvirtas ir neemocionalus. Tačiau pokalbio metu šis įspūdis palaipsniui išsisklaido, kai jis pradeda rodyti užuojautą ir troškimą padėti ir pagelbėti. Rimtas, ramus ir geranoriškas žmogus. Gana įžvalgus, bet uždaras ir retai dalinasi savo pastebėjimais. Išrankus ir taktiškas. Nežino kaip juokauti, bijo ką nors per daug pasakyti. Kai argumentuojama linkęs tyliai išeiti nesigriebiant diplomatijos. Labai darbštus, skrupulingas, kantrus ir uolus. Netolerantiškas smurtui ir neteisybei. Pastovus ir griežtas savo principuose. Gali sukurti komfortą, dekoruoja savo namus rankų darbo gaminiais. Žino kaip dirbti rankomis. Kreipia dėmesį į sveikatą ir išvaizdą; išvaizdoj dažnai tvarkingas. Retai šypsosi. Žvilgsnis atrodo atsargus. Rengiasi kukliai, bet skoningai, turėdamas pakankamai lėšų – net rafinuotai. Judesiai sklandūs, bet suvaržyti. Eisena greita ir lengva, šiek tiek santūri, kartais taukšinti. Sėdi tiesiai ir kalbėdamas retai gestikuliuoja.

Charakteris

Šis individas yra labai susidomėjęs santykiais tarp žmonių. Vertina supratimą, toleranciją, gebėjimą priimti kompromisą dėl harmonijos santykiuose siekio. Stengiasi būti naudingas, jautrus ir atidus kiekvienam. Priima žmones, kokie jie yra; atleidžia už jų silpnybes ir nesiekia pakeisti jų per prievartą. Stengiasi tvirtai laikytis sąžiningumo ir gailestingumo principų. Palenkia kitus per pasitikėjimą. Gali kantriai klausytis savo pašnekovo. Supranta audringas kitų žmonių emocijų apraiškas; stengiasi juos apraminti, duoti naudingą patarimą. Jei tai nepadeda, žino, kaip kantriai laukti kol žmogus nusiramins. Jam nereikia žodinio jausmų patvirtinimo – viską supranta be žodžių. Stabilus ir užsispyręs savo simpatijose ir meilėje. Puoselėja jausmingą savo ir kitų harmoniją. Jei partneris nevisiškai juo patenkintas, jis išeina be didesnio sąmyšio ir sutvarko santykius.

Siekia užsibrėžto tikslo kategoriškai, nuosekliai ir atkakliai, proceso metu įveikdamas daugybę kliūčių. Gindamas savo interesus demonstruoja principingumą ir užsispyrimą. Kraštutinėse situacijose elgiasi logiškai ir šalta, sutelkdamas dėmesį į pagrindinius aspektus. Nemėgsta skubėjimo. Žino, kaip tinkamai paskirstyti įvykius ir darbą laike ir viską pabaigia laiku. Susierzina, kai kitam žmogui priskirtas darbas yra nepabaigtas. Stengiasi viskam pasiruošti iš anksto, kad nenuviltų kitų. Nenori kitų apkrauti. Viskame mėgsta kruopštumą ir tvirtumą. Įklimpimas į detales jį gali labai išvarginti. Operatyvus ir sąžiningas. Investuoja savo sielą į darbą, atlieka jį gražiai ir sumaniai.

Nerodo didelio susidomėjimo viskame, kas neliečia jo ir jo interesų. Turi išlavintą skepticizmo jausmą, dėl kurio jo elgesys pasižymi inertiškumu. Iš prigimties jis atsargus ir įtarus; savo patirtimi dalinasi tik su jam artimais žmonėmis. Elgsenoje save kontroliuojantis, duodamas patarimą lakoniškas ir paprastas. Stengiasi objektyviai suprasti bet kokį argumentą ir paaiškinti kiekvienam konkurentui kur jis neteisus. Savo nesėkmes apverkia vienatvėje. Jam sunku toleruoti konfliktus ir nesusipratimus. Santūrus rodydamas emocijas, rodo jas tik siauram draugų ratui. Kuklus ir nedrąsus; retai išreiškia negatyvius komentarus apie kitus, vietoj to laukia kol žmogus pasijus kaltas.

Pastebi išvaizdos estetikai ir interjerui, stengiasi įteigti estetinį skonį kitiems. Netolerantiškas netvarkingumui. Nemėgsta diskomforto ir prasto skonio; nekantriai klauso patarimų apie tai. Prastai įvertina savo darbo kokybę ir jam išleistą laiką. Atsakingas; nepritaria punktualumo ir sąžiningumo trūkumui kituose žmonėse. Dažnai dirba psichologu ar gydytoju arba imasi humanitarinės prigimties socialinio darbo.

 

Gabenas. Sensorinis potipis

Išvaizda

Sensorinis potipis nedemonstratyvus, diskretiškas ir dėmesingas, bet taip pat atkaklus ir nepalenkiamas, kai gina savo nuomonę ir interesus. Savo poziciją paremia racionaliai, su faktine informacija, o ne iš sugalvojimų ir prielaidų. Uolus, darbštus, kantrus ir atkaklus darbe. Jei koks nors projektas jį sudomina, jis gali nepavargdamas stengtis patobulinti jo rezultatus ir intelektualiai, ir materialiai. Kartais jam reikia pakeisti užsiėmimą, bet stengiasi pabaigti pradėtą ankstesnį darbą. Laikas nuo laiko tampa mąslus, įsitraukia į save, atitolsta nuo socialinio rato, siekdamas pasinerti į savo svarstomas problemas. Šiek tiek sustingęs pokalbyje, gali būti lakoniškas, bet stengiasi būti geraširdžiu, jei jaučia, kad bendravime kyla įtampa. Teikia pirmenybę originaliems ir geros kokybės, bet paprastiems daiktams. Kreipia dėmesį į savo sveikatą, išvaizdą ir figūrą, stengiasi skoningai rengtis. Estetas, mėgsta rankų darbo daiktus. Jo judesiai ir gestai linkę būti gracingai tingūs, sklandūs ir tuo pačiu metu pasitikintys ir tikslūs. Eisena truputį neapibrėžta, elastiška. Nemėgsta skubėjimo, bet tuo pačiu metu jis nėra lėtas. Atrodo šiek tiek išdidus ir arogantiškas.

Charakteris

Originali ir stipri asmenybė, bet dėl kuklumo ir neryžtingumo dažnai lieka šešėlyje. Derina blaivų realizmą ir praktiškumą su savęs tobulinimo polinkiu. Gana judrus, puoselėja vidinį komfortą ir veiksmų laisvę. Jei randa savo pašaukimą, gali ilgai juo užsiimti. Visą laiką siekia aukštų įgūdžių, kaip niekada patenkintas ir pastoviai juos tobulina. Smalsus, atsitiktinai susidomėjęs kitais būdais parodyti savo gabumus, išbando save skirtingose kryptyse. Tačiau prastai mato ateities perspektyvas, dėl ko gali praleisti svarbią galimybę. Nuolat liūdi apie praleistas galimybes.

Nepalenkiamas reikaluose, liečiančius jo principus, nemėgsta suteikti vieną kartą iškovotas pozicijas. Linkęs į saugų gyvenimą ir tai skatina jį dirbti. Nemėgsta abstrakčių pokalbių, teikia pirmenybę veiksmui. Mėgsta kūrybinį rankų darbą, ar tai būtų grojimas muzikos instrumentu, ar mezgimas, siuvinėjimas, ar amatai.

Sunkiai toleruoja rutiną, monotoniją ir nuobodulį. Tampa depresuotas, jei ilgai užsiima ta pačia veikla. Negali užsiimti ilgalaikiais rašto darbais ar grynai intelektualiu darbu. Jam reikia specifinių, praktinių veiklų, lauko veiklų ir dažnų įspūdžių pokyčių. Neužsiims nenaudingu darbu, bet jei jam labai patiks darbas, atliks jį puikiai. Linkęs pasiruošti reikalams iš anksto, apmąstydamas operacijos detales, o paskui dirba sklandžiai, švariai ir greitai. Viską daro tiksliai. Žino savo vertę ir didžiuojasi savo darbu.

Sumaniai sprendžia kasdienines problemas. Kartais išsiblaškęs ir sukuria namuose ar darbe menišką betvarkę, bet paskui mobilizuotai ir greitai atkuria tvarką. Nemėgsta paklusti kieno nors valiai ar grafikui. Neįsipareigojęs darbo procese. Jo rezultatai visada nustebina kitus.

Bendravime emocingas. Skeptiškai žiūri į audringas emocijas, bet labai jautrus komplimentams. Kartais atrodo nepasiekiamas ir oficialus, nors stengiasi sukurti paprastumo atmosferą. Viduje emocionalus ir pažeidžiamas, bet pajėgia išvengti konfliktų, rodydamas sveiką protą ir diplomatiją. Kritiškas ir sarkastiškas, bet stengiasi tausoti kitų jausmus, taigi apie trūkumus kalba tik tinkamu metu ir neužgauliu būdu. Nesidomi kitų asmeniniu gyvenimu ir kalba apie šį nenorą domėtis. Santykiuose ištikimas ir visada laikosi pažadų.

Turi humoro jausmą su trupučiu ironijos. Pastebi kiekvieną detalę. Labai jautrus. Netolerantiškas šiurkštumui ir neišauklėtumui, prastam skoniui ir vulgarumui. Nemėgsta to, kas sukelia liūdesį, demonstratyvių skundų taip pat kaip ir arogancijos ir išpuikimo. Jis kenčia nuo nuotaikų svyravimų, kurie paveikia jo elgesį. Stengiasi, kad taip nenutiktų. Jei aplinka pažeidė jo vidinį komfortą ar apribojo jo nepriklausomybę, gali užsiplieksti. Kitais atvejais stengiasi būti sąmoningas ir lojalus.

Tai žmogus, turintis labai stiprų jautrumą: prasta reakcija į troškius, nemalonius kvapus, nepatogius drabužius ir batus, negražią žmonių išvaizdą ar maistą. Vertina drabužių ir namų interjero unikalumą ir originalumą, nemėgsta standartų, daug dėmesio kreipia į kokybę. Stengiasi rengtis elegantiškai ir skoningai. Pasitikintis ir turintis tylų orumą.

Linkęs laikytis to, kas jam patogu, nors taip pat stengiasi domėtis ir kitais.

Kartais jam įdomu išbandyti save sudėtingose situacijose, įveikti sunkumus, kas padidina savivertę. Tačiau nemėgsta pernelyg rizikuoti ir būti nutrūktgalvišku. Jis žavisi drąsiais, nuoširdžiais, draugiškais ir atvirais žmonėmis, padrąsinančiais, sėkmingais ir pakeliančiais jo dvasią. Iš prigimties nenuspėjamas ir nepriklausomas partneris duoda jam smalsumo jausmą ir troškimą jį pažaboti.

Gabenas. Loginis potipis

Išvaizda

Loginis potipis yra nekantrus ir aktyvus, mėgsta dažnus pokyčius ir naujus įspūdžius. Verslus, darbštus ir labai rūpestingas. Jo elgsena yra nenuspėjama ir apibūdinama netikėtais perėjimais nuo nuošalių apmąstymų iki tikslingos veiklos. Laiko tam tikrą atstumą nuo žmonių, užsidaręs, kartais pernelyg tiesus ir neapdairus pokalbyje. Labai nepriklausomas ir išdidus, elgiasi taip, kaip nori. Pokalbyje dažnai kandus ir ironiškas, bet tampa draugišku ir susirūpinusiu, jei jaučia simpatiją ir pagarbą savo pokalbio partneriui. Pastebėjęs, kad įžeidė partnerį, gailisi to ir sušvelnėja bendravime, stengiasi paversti viską juokais arba gali net apgailestauti ar bandyti apraminti žmogų. Už jo išorinio neprieinamumo jis yra gana jautrus ir pažeidžiamas. Nemėgsta komforto trūkumo bet kokiame jo apsireiškime; todėl stengiasi pataisyti, sureguliuoti ir pritaikyti viską didesniam patogumui. Patikimas ir punktualus, reiklus sau ir kitiems. Susilaiko su šaltu orumu, bet kartais gali būti emocingas. Jo gestai yra impulsyvūs, pasitikintys, ryžtingi. Eisena greita ir tiksli.

Charakteris

Praktiškai orientuotas kūrybingas žmogus. Technologiškas, racionalus ir nuovokus versle. Nedaro šablonų ir primityvumo darbo būde. Ieškantis naujų būdų patobulinti darbą. Į naujas idėjas žiūri skeptiškai ir nepatikliai. Negali suderinti senų būdų ir rizikos išbandyti inovatyvius sprendimus praktikoje.

Patikrinęs naujų metodų efektyvumą, kuria ir tobulina juos, rodydamas išradingumą ir atkaklumą. Žino, kaip gauti daugiausia ką galima iš visų idėjų. Darbštus ir energingas, bet negali švaistyti laiko ir pastangų. Mėgsta dirbti sunkiai, greitai ir efektyviai, su dideliu produktyvumu. Labai vertina komfortą ir geras darbo sąlygas.

Tai individualistas, kuriam sunku bet ką primesti. Linkęs pats vienas spręsti savo problemas. Nemėgsta prašyti pagalbos ar bet ko skolintis. Linkęs atsikratyti visų būtinybių, kad nebūtų priklausomas. Viskas gerai su verslo įsigijimais iš anksto. Stengiasi turėti visą įrangą darbo valdymui ir pilnam laisvalaikiui.

Įranga ir įrankiai darbe turi puikiai nustatytą tvarką, kad tausotų laiką, kai jų prireiks. Labai nuliūsta, jei kas nors pamiršta padėti ką nors į vietą ir tada turi ilgai ieškoti. Nemėgsta rašto darbų ir ieško galimybių sumažinti tai iki minimumo. Turi visą dokumentaciją, siekdamas vėliau negaišti laiko.

Paprastai meistriškumo savo srityje, bet yra šiek tiek nepasitikintis savimi, linkęs abejoti ir svyruojantis. Jam reikia moralinių ir materialinių paskatinimų. Nedemonstratyvus, bet labai jautrus savo gabumų vertinimui ir įsižeidžia, jei jo darbo nepastebėjo ir nepagyrė. Tačiau nemėgsta nepelnytų komplimentų. Gerbia gabius ir talentingus žmones, galimai bandančius sukurti sąlygas galimybių tobulinimui.

Kontrastas jo elgsenoje: atsipalaidavęs ir tyliai susimąstęs, aktyvus ir judrus. Negali ilgai būti vienoje vietoje ar užsiimti ta pačia veikla. Nekantrus ir nemėgsta tobulinti vieno ir to paties objekto. Dažnai tylus ir užsidaręs. Gerai paskirsto savo veiklas: jei turi daug laiko, neskuba, bet jaučia kada laikas veikti ir tampa judrus, skatinantis dirbti save ir kitus. Paprastai įtelpa laike, nepaisant to, kad dažnai būna išblaškomas kitų veiklų. Noriai užsiima fiziniu darbu, taiso daiktus, įrangą ir aparatūrą. Gali daug padaryti rankomis.

Siekia turėti daug žinių iš įvairių sričių. Labai smalsus, daug skaito. Turi daug interesų, lengvai išmoksta naujų dalykų. Geras pranešėjas, gali paprastai ir efektyviai paaiškinti sudėtingus dalykus. Netoleruoja kritikos ir problemų pasiūlymų, kurie yra kompetetingi. Pokalbyje įtikina logika ir faktais. Sunku įtikinti ginče. Įrodydamas savo nekaltumą yra karštas, kartais impulsyvus ir greitai supykstantis.

Labai uždaras ir įtarus, nemėgsta būti dėmesio centre. Jam sunku pritapti prie nepažįstamų. Nenorintis prisileisti nepažįstamųjų, linkęs bendrauti su panašiais į save žmonėmis. Gilesnis nepalankumo, sujaudinamumo ir neteisybės jausmas. Negali kalbėti su teisingais, bet jam nemaloniais žmonėmis. Po nesutarimų neina pirmas taikytis, net jei supranta, kad buvo neteisus.

Jei jo nesupranta, įsitraukia į save, tampa šaltas, aštrus, neprieinamas. Nežino, kaip pašalinti įtampą bendravime, linkęs išeiti arba atsiriboti nuo pašnekovo tylos siena. Jautrus tik mielumui ir nuoširdumui. Negali veidmainiauti. Labai atviras santykiuose, sąžiningas, punktualus. Juo visada galima pasitikėti: patikimas draugystėj, meilėj ir versle. Greitai ateina į pagalbą, užjaučia. Tačiau visada gali pabėgti nuo žmogaus, kuriuo nebepasitiki ir nebegerbia.

Pavargsta nuo monotonijos ir rutinos, noriai keliauja, bendrauja su savo ramia prigimtimi. Nauji užsiėmimai ir hobiai pakelia jo gyvybingumą ir padeda įveikti apatiją. Jis mėgsta sportą, azartą konkurencijoje. Nelinkęs patirti jaudulį. Atsargiai ir švelniai elgiasi su visais gyvais dalykais: žmonėmis, gamta, gyvūnais ir net su vabzdžiais. Nežaidžia su niekieno gyvenimu. Atmeta smurtą ir negali daryti kam nors spaudimo. Jam labai sunku kam nors trenkti. Bet jis labai nepriklausomas. Todėl jis ne visada apsvarsto kitų interesus, jei jie nesutampa su jo. Kai kas nors bando apriboti jo laisvę, gali taip net nutraukti santykius.

Sunku toleruoti fizinį ir dvasinį diskomfortą ir stengiasi daryti viską ką gali, kad tai sutvarkytų. Dėl tos pačios priežasties vengia blogų įpročių. Labai stebi savo sveikatą ir išorinę formą. Vertina viską per grožį ir harmoniją, nors vidinis balansas duotas jam dirbti. Labai jautrus, linkęs į depresiją, net dėl menkos priežasties. Širdyje fatalistas, tiki neišvengiamumu, nesistengiantis per prievartą pakeisti įvykių kursą. Jam dažnai trūksta ryžtingumo.

Įtarus ir išdidus. Bijo parodyti emocijas ar atrodyti įkyrus, slepia savo problemas nuo kitų. Jam sunku išreikšti jausmus žodžiais ir nemėgsta jų rodyti prieš nepažįstamuosius. Gali stengtis kalbėti apie meilę juokaujamu tonu, rizikuodamas būti nesuprastu. Įrodo savo meilę ne žodžiais. Labai atidus, besirūpinantis ir atsidavęs. Jei kyla nesusipratimų, nemėgsta dalinti pasiteisinimų. Viduje jaučiasi vienišas, jei šalia nėra jautraus, taktiško žmogaus, galinčio viską suprasti be žodžių ir padrąsinti pesimizmo ir melancholijos metu.

Šis asmenybės tipas yra retas ir mes pastebėjome, kad tai yra priežastis, dėl kurios gaunamas didžiausias skaičius klaidų tipuojant ne tik mums, bet ir užsienio ekspertams. Dažniausiai šio tipo žmogus supainiojamas, kai tikrinamas lyderio tipas (dėl slapumo ir nepasitikėjimo pastaruoju, klaidingai imama intraversija) ir kritiko tipo, kuris dažnai pervertina savo praktiškumą ir mano, kad yra realistas dėl analitinio proto ir gerai išlavintos darbo logikos), ir taip pat kitų tipų.

 

Hekslis. Išvaizda

IEE akys yra judrios ir išraiškingos. Jie gerai atspindi save vidinę emocinę būseną ir savo santykį su kitais. Jų išraiška yra labai kintanti. Žvilgsnis dažnai išsiblaškęs, bet jis tampa skvarbus ir gilus, kai yra nukreipiamas į pašnekovą. Paprastai palankus, linskmas ir net koketiškas, paveikstas emocijų gali tapti įsitempęs ir piktas.

Veido mimika atitinka IEE emocinę būseną. IEE emocijos yra labai kintančios; todėl jo mimika būna labai įvairi – nuo užkrečiamo juoko iki stipraus pasipiktinimo, nuo ekstazės iki tylaus svajingumo. Dažnai jo veidas turi nutolusią, svajingą išraišką. Šypsena atrodo lengva ir natūrali.

Kartais jis gali išreikšti paskatinimą net jei tuo metu turės pasakyti nemalonius dalykus. Paprastai tarp žmonių jis elgiasi kaip optimistas; taigi jei bus prastos nuotaikos, jo šypsena ir akių išraiška nesutaps. Balso intonacija taip pat išduoda vidinę būseną.

Judesiai smarkūs, impulsyvūs, nevaržomi. Poza laisva ir nesuvaržyta, kartais šiek tiek teatrališka, ypač jei jis jaučia, kad yra stebimas. Eisena šiek tiek laisva ir nekoordinuota. Vaikščioja greitai, lengvai, dažnai atsitrenkdamas į kliūtis. Manieros paprastos ir natūralios, bet šiek tiek demonstratyvios. Nemėgsta lietimo ir familiarumo. Sumaniai reguliuoja distanciją bendravime.

Hekslis. Intuityvus potipis

Intuityvus potipis suteikia atitrūkusio nuo realybės žmogaus įspūdį. Viduje susitelkęs ir tuo pačiu metu išsiblaškęs, jis linkęs į netikėtus elgsenos kontrastus, kur drovumas ir apatija yra pakeičiami emocijų iškėlimu, ryžtingumu ir veiklumu, žvilgsnis melancholiškas arba įkvėptas/linksmas. Mąslus ir impulsyvus, optimistiškas ir aprimęs, nedrąsus ir energingas, jis suteikia įvairius įspūdžius. Viduje nepastabus, jautrus ir pažeidžiamas, jis slepia savo problemas po nerūpestingumo kauke. Stengiasi būti mandagus su kiekvienu, trokšta suprasti ir palaikyti kiekvieną su šypsena. Jis atidus, švelnus ir taktiškas. Noriai tyrinėja kitų problemas, stengiasi surasti būdus, kai jas išspręsti ir duoti naudingą patarimą. Saugo savo emocijas ir gali grasinti savo oponentams su pastebimu psichologiniu spaudimu. Impulsyvus, šiek tiek kampuotas, judesiai prastai koordinuoti. Eisena greita ir truputį nerangi; kaklas dažnai smailus, atrodo atidus, klausiantis ar nustebęs.

Hekslis. Etinis potipis

Etinis potipis yra artistiškas, nekantrus ir šiek tiek ekstravagantiškas. Nenuspėjamai nusprendžia savo veiksmus ir teiginius. Mėgsta nustebinti/linksminti draugus, šiuo atveju net nereikšmingais įvykiais jis gali ateiti su sensacijomis. Dažnai kompanijos siela, jis yra pasitikintis savimi su geru humoro jausmu, lengvai turi sklandžius santykius ir yra labai impulsyvus. Galintis kurti familiarias dialogo sąlygas, net tarp nepažįstamų žmonių. Noriai dalina komplimentus žavėdamas (ir būdamas sužavėtas) draugus. Optimistiškas ir draugiškas, žavingas ir koketiškas, suteikia teatrališkumo įspūdį. Kai sutelkia į ką nors dėmesį, jis retai būna aklas. Judesiai aštrūs ir ryžtingi, eisena greita ir pasitikinti, nors šiek tiek kampuota. Labai mėgsta originalumą ir skoningai rengiasi su tikslu padaryti įspūdį.

Štirlicas. Išvaizda

LSE žvilgsnis yra greitas, vertinantis, šaltas, pastebintis viską aplinkui, net mažiausias detales. Akys žiūri į pašnekovą tiesiai ir, nepaisant emocinio blizgesio, neatrodo labai išraiškingos. Tarsi jo akys ieško ar gauna informaciją, bet neišduoda jos. Bet stiprūs jausmai – susidomėjimas ar abejingumas, pyktis ar laimė – visada lengvai skaitomi iš tipiškai suvaržyto LSE akių.

LSE mimika yra nuskurusi, veidas dirbtinis, dėl to jis atrodo šiek tiek nervingas. Lūpos yra tvirtai suspaustos. Jo reta šypsena yra šiek tiek ištempta, bet jo juokas yra labai užkrečiamas.

Eisena paprastai arba pasitikinti arba smarki, kampuota, tarsi medinė. Jis tarsi antspauduoja savo žingsnius. Jo nugara yra tiesi, nelanksti. Gestai yra ryžtingi, aštrūs, pasitikintys. Atrodo susijaudinęs, negali likti vienoje pozoje ilgą laiką. Dažnai turi stiprią ar sunkią figūrą. Elgsena aristokratiška, oficiali, griežta. Oriai laikosi distancijos.

Štirlicas. Loginis potipis

Loginis potipis yra produktyvus, teisingas, sausas pokalbyje, turi griežtą išvaizdą ir yra nepasiekiamas. Jis yra rimtas ir santūrus, nelinkęs į juokus. Paprastai lakoniškas, bet kai supyksta, sunku jį nuraminti. Elgsenoje ir pokalbyje tiesus, jo griežtumas ir sveikas protas dažnai veda į etines dilemas. Taip pat linkęs į kitas kraštutines emocinės išraiškos priemones, pvz.: gali likti ramus, siekdamas išvengti pokalbio ir sudaryti įžeidimus, skirtus vėlesniam laikui. Nepalenkiamas ir užsispyręs. Kartais bando tapti artimas su pašnekovu per intonacijas iš širdies. Dažnai nepatiklus hipochondrikas (žmogus, įsikalbantis sau visokias ligas); nemėgsta kalbėti apie savo jausmus. Linkęs išbūti užsiėmęs naudingu dalyku, kol jį pabaigia. Pastoviai įsitempęs ir jam sunku atsipalaiduoti; gali ištikti netikėti pykčio priepuoliai.

Štirlicas. Sensorinis potipis

Sensorinis potipis apibūdinamas kaip žmogus, esantis tarp vidinio stabilumo ir darbo pajėgumo. Viduje nestabilus, jis taip pat labai energingas ir negali atsipalaiduoti be verslo reikalų, kadangi nemėgsta gaišti laiko veltui. Profesionaliai susidomėjęs naujomis technologijomis ir gali jas pritaikyti, kad tenkintų jo poreikius. Turi humoro jausmą. Kalba staigi ir emocionali; šypsena šiek tiek įtempta. Apjungia atstumą pokalbyje svetingumu, draugiškais gestais – apkabinimais ir švelniais prisilietimais. Vikriai tvarkosi pokalbyje ir/ar su juokais. Estetas su gurmano skoniu, mėgsta originalius patiekalus ir nuostabius, brangius, kokybiškus objektus. Gali sumažinti spaudimą sėdėdamas prie stalo su draugais, bet retai leidžia sau tiek pailsėti, kiek reikia. Linkęs į apkūnumą, jo judesiai smarkūs, aštrūs, greiti ir impulsyvūs; dažnai įkūnija neramų elgesį.

V.Meged, A.Ovcharov
Vertė: Aistė Zagorskytė